ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 7. Сертифікація продукції і систем якості. Економіка якості

 

Мета: поглибити та систематизувати теоретичні знання студентів з питань основ сертифікації продукції і систем якості, з питань економіки якості

 

План вивчення теми

 

1. Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації.

2. Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації.

3. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

4. Управління економікою якості.

5. Управління витратами на якість.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу, узагальнити відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації. Також значна увага приділяється вимогам до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядку їх акредитації. Кожне конкурентоспроможне виробництво проходить атестацію виробництва, до якої встановлено певні вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується. Важливими складовими сучасного менеджменту підприємств виступають управління економікою якості та управління витратами на якість. Студенти повинні самостійно ознайомитися з літературою та відповісти на питання для самоконтролю.

 

 

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

2. Відповіді на контрольні запитання.

3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

1. Назвати загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації.

2. Які основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО?

3. Основні принципи та правила системи сертифікації УкрСЕПРО.

4. Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації.

5. Порядок проведення сертифікації продукції.

6. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

7. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

8. Загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації.

9. Порядок ввезення на митну територію України, продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов’язків сертифікації.

10. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції іноземного виробництва.

11. Управління економікою якості.

12. Управління витратами на якість.

13. Сертифікація системи якості.

14. Загальні відомості о сертифікації системи якості.

15. Мета сертифікації системи якості.

16. Органи про сертифікації системи якості.

17. Процедури сертифікації системи якості.

18. Аудит системи якості.

19. Призначення та види аудита якості.

20. Об’єкти аудита якості.

21. Стандарти ІSO серії 10011.

 

Бібліографічний список до теми

[5, 6, 8, 9, 12, 21]

 

Тема 8. Метрологічне забезпечення якості продукції

Мета: поглибити та систематизувати теоретичні знання студентів з питань метрологічного забезпечення якості продукції

 

План вивчення теми

 

1. Класифікація промислової продукції і показників її якості.

2. Рівень якості продукції і методи його визначення.

3. Оцінка рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або споживання.

4. Кількісна оцінка показників якості продукції.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу, розглянути класифікацію промислової продукції і показників її якості. Важливим аспектом даної теми є поняття рівня якості продукції і методи його визначення. Особливу увагу слід приділити оцінці рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або споживання, найважливішою з яких з економічної точки зору є саме кількісна оцінка показників якості продукції. Студенти повинні самостійно ознайомитися з літературою та відповісти на питання для самоконтролю.

 

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

2. Відповіді на контрольні запитання.

3. Підготовка конспекту з теми.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Класифікація промислової продукції і показників її якості.

2. Рівень якості продукції і методи його визначення.

3. Оцінка рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або споживання.

4. Кількісна оцінка показників якості продукції.

5. Діяльність метрологічної служби України по забезпеченню якості продукції.

Бібліографічний список до теми

[2, 4, 13, 19]


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО семінарськИХ ЗАНЯТЬ

Модуль 1. Теоретичні концептуальні підходи до визначення якості продукції

Змістовий модуль 1. Загальні основи якості продукції

Семінарське заняття № 1

Тема 1. Історичний аспект управління якістю продукції

Мета заняття: з’ясувати фактори, що обумовлюють якість продукції; прокоментувати хронологію розвитку управління якістю; провести огляд вітчизняних систем управління якістю продукції; розкрити структуру, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю; поглибити та систематизувати теоретичні знання студентів з питань технології управління якістю продукції

План заняття

1. Основні поняття та визначення якості.

2. Сучасні концепції управління якістю у ринковому середовищі.

3. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції.

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

В процесі підготовки до семінарського заняття з даної теми необхідно звернути увагу на сутність, динаміку змін та основні напрямки робіт, які спрямовані на вивчення й аналіз історії розвитку управління якістю продукції, огляд вітчизняного та світового досвіду управління якістю продукції, а також на «Петлю якості» або на етапи, на яких забезпечується якість.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: види технічних факторів, організаційних факторів, економічних факторів та суб’єктивних факторів; культуру праці робочої сили, оскільки вона впливає на якість.

Питання для обговорення

1. Аналіз і характеристика факторів, що обумовлюють якість продукції, їх класифікація.

2. Огляд вітчизняних систем управління якістю продукції.

3. Структура, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю.

4. Загальні відомості з досвіду промислово розвинутих країн в управління якістю продукції, досвід управління якістю в США, досвід управління якістю в Японії.

5. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

6. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

Бібліографічний список до семінарського заняття

[1, 2, 4, 12, 19, 21, 44, 45, 46]

Семінарське заняття № 2

Тема 2. Нормативна база управління якістю продукції, стандартизації та сертифікації

Мета заняття: засвоєння основних понять, термінів й означень; розуміння матеріалу, що визначається в нормативно-правових актах по управлінню якістю продукції; систематизація знань зі стандартизації та сертифікації

План заняття

1. Загальні відомості про стандартизацію.

2. Основні положення державної системи стандартизації України.

3. Вітчизняні системи стандартів.

4. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

 

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

В процесі підготовки до семінарського заняття з даної теми необхідно звернути увагу на загальні відомості про стандартизацію, основні положення державної системи стандартизації України та організацію робіт зі стандартизації і загальні вимоги за стандартів.

Важливим аспектом даної теми є вітчизняні системи стандартів, роль уніфікації в промисловому виробництві, нормо контроль технічної документації та техніко-економічна ефективність стандартизації.

 

Питання для обговорення

1. Охарактеризуйте загальні відомості про стандартизацію.

2. Назвіть органи стандартизації в Україні.

3. Які основні положення державної системи стандартизації України?

4. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги за стандартів.

5. Вітчизняні системи стандартів.

6. Яка роль уніфікації в промисловому виробництві?

7. Нормо контроль технічної документації.

8. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

9. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

10. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти