ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Заняття з дітьми другої молодшої групи

КИЇВ «ОСВІТА» 1992


ББК 74.102

М36

Мацюк Л. Г., Крушинська В. Д. Дидактичні ігри з математики в ди­тячому садку: Навчально-методичний посібник.— К.: Освіта, 1992.— 64 с.

У посібнику подається система проведення дидактичних ігор з фор­мування елементарних математичних уявлень у дітей від З до 7 років. Автори звертають особливу увагу на питання організації і методики про-' ведепия ігор.

Для працівників дошкільних закладів; учнів і студентів педагогічних
навчальних закладів.

Рецензенти: Грибанова А. К., викладач Київського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова, канд. пед. наук, Кириченко О. М., методист д/з № 607 м, Києва.

Редактор Шаркунова В. В.

Мацюк Л. Г., Крушинська В. Д.
М 36 Дидактичні ігри з математики в дитячому сад-

ку: Навчально-методичний посібник. — К.: Освіта,

1992 — 64 с.

ІSВN 5-330-01361-5

 

 

У посібнику подається система проведення дидактичних ігор з формування елементарних математичних уявлень у дітей від З до 7 років. Автори звертають особливу увагу на питання організації І ме­тодики проведення ігор.

Для працівників дошкільних закладів і студентів педагогічних закладів.


 

ПЕРЕДМОВА

У посібнику вміщено дидактичні ігри математичного змісту. їх можна використовувати на заняттях і поза ними з метою виявлення, закріплення, повідомлення нових знань, формування вмінь, способів дій.

Принцип розміщення дидактичних ігор та вправ — віковий і тематичний. Крім того, тут подано зразки дидактичного матеріалу (на кольоровій вклейці).

Запропонований матеріал допоможе педагогові як у розробці нових ігор, так і в доборі обладнання.

Для формування у дітей математичних уявлень проводяться ігри з іграшками і предметами, з картинками і моделями, словесні. Організовують їх фронтально, з підгрупами дітей або індивідуально.

Керівництво дидактичною грою потребує від педагога великої майстерності й такту. Важливо не тільки розв'язати пізнавальне завдання гри, а й зберегти її як цікаву, близьку й доступну дітям діяльність.

Готуючись до гри, вихователь:

1) Добирає і придумує програмні завдання, чітко їх визначає, встановлює місце гри в системі навчання. Хоч окремі ігри й можуть бути цікавими для дітей, але, використовуючи їх поза системою, не можна досягти навчального й розвиваючого ефекту. В цьому посібнику вміщено дидактичні завдання лише з формування математичних уявлень. Використовуючи гру як засіб усебічного розвитку, вихователь доповнює її завданнями, спрямованими на розвиток сенсорних процесів, мови, пізнавальних інтересів і розумових здібностей, виховання моральних якостей і вольових рис особистості дітей. Наприклад, плануючи проведення гри «Хто швидше» (тема «Кількість і лічба», підготовча група), вихователь передбачає реалізацію таких завдань: «Формувати уявлення про те, що будь-яке число можна скласти з двох менших чисел

 

і розкласти на два менших числа». Важливо також розвивати пам'ять на числа з використанням еталонів (смужки різного кольору й величини), розвивати словник дошкільників термінами: число, цифра, число 8 складається з двох менших чисел: 7 і 1; 1 і 7; 6 і 2; 2 і 6; 5 і 3; З і 5; 4 і 4, сприяти розвиткові психічних процесів (мислення, пам'яті, уваги), виховувати кмітливість, зосередженість, інтерес до нових знань

2) Створює «матеріальний центр» гри й добирає іграшки, картинки, моделі та інші матеріали, готує місце для гри (в приміщенні, на ділянці тощо).

3) Готує до гри дітей: збагачує їх знаннями, уявленнями, потрібними для розв'язання ігрового завдання. Це здійснюється на заняттях з різних розділів програми, під час спостережень, режимних процесів.

Розглянемо, наприклад, тему «Орієнтування в часі». Знання про пори року, дні тижня подаються на заняттях з розвитку мови, ознайомлення з природою, з малювання, аплікації, музичних, а також під час коротких і тривалих спостережень, колективної праці, оформлення календаря природи тощо, Згодом ці знання застосовуються в іграх «Наш день», «Лото», «Навпаки», «Дні тижня» (старша група), «Тиждень», «Пори року», «Буває — не буває» (підготовча група).

4) Ознайомлює дітей з дидактичним матеріалом,який буде потрібний у грі (показ предметів, карток із зображенням їх, бесіда про ці предмети, практичні дії з ними). Краще це зробити напередодні, а можна й на самому занятті перед проведенням гри. Організовуючи гру, вихователь повідомляє дітям її зміст та правила. Тут доречно спинитися на ролі слова вихователя. Звернення до дітей, короткі сюжетні розповіді, що розкривають зміст гри, образні пояснення ігрових дій, запитання до дітей — усе це розкриває зміст гри й участь дітей у ній, сприяє розумінню ігрових завдань, забезпечує контакт між самими учасниками, а також між дітьми й доросли­ми. Мова вихователя має бути зрозумілою, образною і водночас лаконічною. Надто багатослівні пояснення заважають розвиткові гри, руйнують її. Доречно вказати й про безпосередню участь у грі самого вихователя, що залежить від віку дітей, рівня їх підготовленості, складності ігрових завдань і правил. В одному випадку вихователь — учасник гри, у другому – арбітр, у третьому — вболівальник. Участь педагога у грі має сприяти збереженню емоційного настрою дітей, невимушеності їхньої

 

 

 


поведінки, переживанню ними почуття задоволення від виконання ігрових дій і розв'язання ігрових завдань.

Організовуючи ігрову діяльність дітей, треба керуватися словами відомого психолога О. В. Запорожця: «Нам необхідно добиватися того, щоб дидактична гра була не лише формою засвоєння окремих знань і вмінь, а й сприяла б загальному розвитку дитини, служила формуванню її здібностей».

Як зразок використання дидактичних ігор подаємо зразки деяких занять з математики.

Заняття з дітьми другої молодшої групи

Завдання. Вправляти дітей у вмінні розрізняти велику кількість предметів (багато) та окремі предмети (один), здійснювати просторово-кількісний аналіз групо­вої кімнати. Сприяти розвиткові мислення, пам'яті, сприймання, уваги. Виховувати уміння координувати свої дії з рухами і діями товаришів (одночасно розпочинати й закінчувати).

Методичні поради. Вихователь звертає увагу дітей на фланелеграф. Пропонує комусь з вихованців підійти й розповісти, що є на фланелеграфі (паровоз, вагончики). Запитує, скільки вагонів (багато), скільки паровозів (один). Потім пропонує пограти в гру, яка називається «Швидкий поїзд»: називає і показує станції («Стіл», «Поличка», «Килим», «Зоопарк», «Галявина»). На цих станціях на поїзд чекають різні іграшки. Педагог говорить: «Я буду паровозом, а ви вагончиками. Ставайте один за одним так, як вагончики стоять у поїзді». На сигнал «Поїзд від'їжджає!» «вагончики» згинають руки в ліктях і починають промовляти: «Чах, чах, чах!», а «паровоз» спрямовує «поїзд» до станції. Під'їжджаючи до станції «Поличка», зупиняються, розглядають, що на ній є, яких предметів багато, а яких — по одному. На наступній станції запитання можна сформулювати по-іншому: Скільки великих м'ячів? Скільки маленьких?

По закінченні гри вихователь оцінює участь дітей у грі.

 

 


РОЗДІЛ І. КІЛЬКІСТЬ І ЛІЧБА

ДРУГА МОЛОДША ГРУПА

Завдання. Вчити розрізняти поняття «один» і «багато», знаходити, яких предметів багато, який — один.

Швидкий поїзд

X і д. Врізних місцях групової кімнати (на поличках, столі, підвіконні, килимі) вихователь заздалегідь розміщує групи предметів та іграшок — однорідних і по одному (4 матрьошки й 1 машинку і т. д.). Обирають ведучого — «тепловоз», решта — «вагончики». За сигналом педагога «Поїзд рушив!» діти йдуть ланцюжком, роблячи колові рухи зігнутими в ліктях руками. За сигналом «Поїзд зупиняється!» діти уважно розглядають предмети, ш,о знаходяться на «станції», і називають, яких предметів багато, а який один. Далі поїзд рухається по кімнаті, зупиняючись на станціях «Стіл», «Вікно» і т. д.

Обладнання: набори предметів та іграшок у співвідношенні «один – багато».

Чарівний мішечок

Х і д. Настолі у вихователя багато іграшок (наприклад, зайчиків). Вихователь говорить: «Як багато у нас зайчиків! Зараз вони заховаються в мішечок, а ми їх будемо діставати. Чи зуміємо ми звідти дістати їх?» Він викликає по одній дитині, пропонує дістати одного зайчика. Запитує: «Скільки дістав зайчиків? Покажи всім». Дитина з іграшкою сідає. «А зараз мішечок відкривається для всіх». Підносить мішечок дітям, кожна дитина бере по одній іграшці. «Зараз ми покатаємо зайчиків на машині». Провозить машину повз дітей, вони садять зайчиків. Вихователь вибірково запитує: «Скільки ти

 

 


садиш зайчиків? Скільки зайчиків у тебе залишилось? Скільки зайчиків у машині?» В кінці вихователь робить висновок: «У кожного було по одному зайчику, ви посадили їх у машину, в машині стало багато зайчиків, а у вас ні одного».

Обладнання: однорідні іграшки по кількості дітей, мішечок, машина.

Конячка

Х і д. Вихователь виставляє на фланелеграфі конячку і говорить: «Конячка вийшла з лошатами на луг погуля­ти, пощипати свіжої травиці, а лошата розпустувались і розбіглися хто куди. Конячка кличе діток: «Іго-го», але вони не чують і не йдуть до неї. Давайте допоможемо конячці. Коли вона прокричить один раз, ми знайдемо і принесемо їй одне лошатко». (Силуети лошат заздалегідь розкладені в різних місцях кімнат.) Гра продовжується, поки не будуть знайдені всі лошата. В кінці вихователь запитує, скільки на лугу конячок, скільки лошат. Робить висновок: «Ми знаходили по одному лошаті і приносили його мамі-конячці, а тепер їх багато».

Доручення

Х і д. Вихователь заздалегідь розкладає в груповій кімнаті іграшки по одній і по декілька. Дає індивідуальні доручення: «Іванку, принеси один м'яч. Лідо, принеси багато кубиків». Коли дитина виконає доручення, вихователь запитує: «Скільки ти приніс м'ячів? Кубиків?» За умови правильного виконання доручення всі діти плескають в долоні, а дитина одержує в нагороду іграшку. В кінці діти граються з іграшками.

О б л а дна н н я: іграшки.

До нас прийшли гості

X і д. Діти сидять за столами. Вихователь ставить на кожний стіл машинку з матрьошкою. Запитує у кількох дітей, скільки матрьошок приїхало до них у гості. Наголошує, ш,о кожна матрьошка в гостях в однієї дитини. Пропонує дітям узяти по одній матрьошці, уточнює, по скільки їх у кожного, індивідуально уточнює розуміння слів «одна», «по одній». Запитує, що треба зробити, щоб не лишилося в. руках жодної матрьошки. (Покласти В машинки.) Перевіряє розуміння дітьми понять «бага-


то», «мало». Після цього всіх матрьошок складають в одну велику машину, вони від'їжджають: тепер їх знову стало багато.

Обладнання: матрьошки, машинки, велика машина.

Збирання грибів

Х і д. Вихователь заздалегідь розкладає в різних місцях кімнати гриби (на столах, поличках, підвіконні, підлозі і т. д.). Всі діти беруть в руки кошики і йдуть з вихователем збирати гриби: кожний кладе в свій кошик по одному грибу. Вихователь говорить: «Оленка знайшла один гриб. Скільки грибів ти поклала в кошик? Василько також знайшов гриб. Скільки ти знайшов грибів?» Зібравши всі гриби, діти підходять до столу і викладають із своїх кошиків гриби у великий кошик. Вихователь запитує: «Скільки ти поклав грибів? Скільки залишилося в твоєму кошику? Скільки було в тебе грибів? Скільки грибів у великому кошику?» В кінці робить висновок: «У кожного було по одному грибу, у великому кошику стало багато».

Обладнання: гриби, кошики по кількості дітей, великий кошик. Гра може бути проведена з кульками, кільцями, шишками, квітами, різними іграшками.

Качка з каченятами

X і д. Діти тримають по одному каченяті. На столі — «озеро», на ньому плаває качка. Вона кличе каченят: «Кря-кря-кря». Діти ставлять на озеро каченят. Запитання до дітей: «Скільки ти ставиш каченят? Скільки було в тебе каченят? Скільки залишилось в тебе каченят? Скільки стало в озері каченят?» В кінці вихователь узагальнює: «В озері плаває одна качка-мама і багато її дітей-каченят. Ми всі поставили по одному каченяті і їх стало багато».

Обладнання: макет озера, іграшки (качка і каченята). Можна використати фланелеграф і силуетне зображення птахів.

 

 


Петрушчині гості

X і д. Вихователь виставляє на стіл іграшку і говорить: «Сьогодні, діти, у Петрушки день народження і до нього прийде багато друзів. Ось прибіг собака (ставить іграшку поряд із Петрушкою). Потім прискакав зайчик, прийшов півник, пізніше — ведмедик, лисичка, кішка». Виставляючи кожну іграшку, вихователь запитує: «Скільки прийшло собачок?» і т. д. Коли всі гості зібралися, педагог узагальнює: «Всі гості приходили по одному, а скільки всього прийшло гостей?

Петрушчині гості принесли йому подарунки (вихователь ставить на стіл коробку). Виймає одне яблуко і кладе на тарілку, далі діти беруть по одному яблуку чи одній цукерці і кладуть на тарілку перед Петрушкою)». Вихователь кожного разу запитує: «Скільки ти поклав яблук (цукерок) ?» В кінці показує порожню коробку і запитує, скільки подарунків у ній, скільки на столі.

Продовжуючи гру, можна сказати, що Петрушка пригощає своїх гостей яблуками і цукерками, і запропонувати дітям дати кожному гостю по одному яблуку чи цукерці. Запитання до дітей: скільки яблук ти дав собачці, котику і т. д.? Скільки всього подарунків?

Обладнання; Петрушка та інші іграшки, муляжі

яблук, макети цукерок.

Завдання. Закріплювати уявлення про поняття «один», «багато», «більше», «менше», «порівну». Розвивати уміння порівнювати множини, не перелічуючи їх елементи.

 

Схвованка

X і д. В різних місцях групової кімнати вихователь розміщує невеликі групки іграшок, наприклад троє каченят і четверо курчат. Педагог виставляє на столі качку, потім курку і говорить: «Мама-качка і мама-квочка вийшли у двір гуляти зі своїми дітками. Стали гратися, і діти заховались від своїх мам. Давайте допоможемо мамі-качці знайти своїх діток». Діти шукають каченят і приносять їх. Вихователь запитує: «Скільки дорослих качок? Скільки каченят?» Потім приносять курчат. Ставляться ті ж запитання. Вихователь пропонує поставити в два ряди каченят і курчат і сказати, кого більше, а кого менше.

 


Обладнання: іграшки — качка, курка, каченята, курчата. Замість іграшок можна використати силуети на магнітній основі і дошку-аплікатор.

Подорож по кімнаті

X і д. У гості до дітей прийшов Петрушка (Незнайко чи ін.). Вихованці старшої групи дали йому завдання — подивитись, яких предметів у кімнаті багато, а яких по одному, яких більше, а яких менше. Але він сам не може цього зробити і просить допомогти. Вихователь запитує: «Яких предметів у нас багато?» («Дитячих столів і стільчиків, іграшок» і т. д.), «Яких предметів по одному?» («Один великий стіл вихователя» і т. д.), «Чого більше — столів дитячих чи столів вихователя? Чого менше?», «Чого більше — великих столів чи великих стільців?» («їх порівну»). Діти по черзі відповідають. Якщо хтось не може, відповідає товариш.

Петрушка дякує дітям за допомогу і обіцяє прийти в гості ще раз.

Обладнання: Петрушка.

Рибалки (Нептун та рибки)

X і д. Вихователь роздає декільком дітям відерця і пропонує піти до «озера» (макет на столі або фланелеграф), де плаває багато рибок. Кожна дитина бере по одній рибці і кладе у відерце. В цей час всі діти можуть співати пісню про рибку. Рибалки повертаються; одна дитина викладає своїх рибок в один ряд, під ним викладає друга і т. д. Діти порівнюють, чий «улов» більший.

Обладнання: макет озера, іграшки-рибки (або силуетні зображення), відерця (4—5).

Програмні завдання. Закріплювати уявлення про поняття «один», «багато». Формувати уміння розрізняти поняття «один» і «багато» на слух.

Бичок — білий бочок

X і д. На столі у вихователя — казковий будиночок. В ньому живуть жабка, мишка, кішка, півник, собачка. Вихователь розповідає: «Жили-були в теремку жабка-скрекотушка, мишка-тихоніжка, киця-білолиця, півник-золотий гребінець і собачка Бобик. Якось зібра-


лись всі біля свого будиночка, аж бачать: іде бичок-білий бочок і реве: «Му-у. Заблукав я у лісі, не знайду дороги. Допоможіть мені». Мешканці хатинки сказали йому: «Ми допоможемо тобі, але спочатку виконай наше завдання». Жабка загадала: «Промукай стільки разів, скільки я квакну». А ви, діти, уважно слухайте, чи вірно бичок виконав завдання. Якщо правильно — плесніть у долоні. Жабка квакнула один раз — бичок відповів: «Му-у». Скільки разів квакнула жабка? Скільки разів промукав бичок?» Бичку дають завдання інші тварини. Якщо бичок помиляється, діти виправляють помилки.

Обладнання: казковий будиночок, іграшки — жабка, мишка, кішка, півник, собачка, бичок (або силуетні зображення).

СЕРЕДНЯ ГРУПА

Завдання. Закріпити уміння дітей лічити до п'яти при різному просторовому розміщенні елементів множини; розвивати просторове орієнтування.

Що змінилося?

X і д. Вихователь виставляє на гірці іграшки в один ряд, пропонує дітям полічити їх і заплющити очі. Потім змінює просторове розміщення іграшок (наприклад, 2 внизу і З— вгорі). За сигналом діти розплющують очі і говорять, що змінилось. Потім вихователь може забрати іграшку (або декілька), діти називають, як змінилась кількість іграшок.

Обладнання: 2—З групи однорідних предметів по 4—5 штук в кожній, гірка-драбинка.

Пошта

X і д. У групу вноситься поштова сумка з листами для дітей. Вихователь виймає конверти, роздає дітям. Пропонує відкрити конверт, роздивитись, що намальовано на листівці, і полічити предмети. Викликана дитина показує свою листівку всім дітям, називає, що намальовано і скільки. Якщо товариш сказав правильно, всі нахиляють голову вперед, якщо неправильно — роблять заперечливі рухи головою.

Закінчуючи гру, вихователь може запропонувати ді-


тям, у кого 5 предметів, поставити свої листівки на вітрину, потім тим,, у кого 4, і т. д.

обладнання: поштова сумка, конверти з листівками (намальовані або наклеєні предмети у кількості від 1 до 5) для кожної дитини.

Завдання. Закріпити уміння лічити до п'яти, порівнювати множини, перелічуючи елементи.

Кому скільки?

X і д. Вихователь роздає карточки із зображенням різної кількості (від 1 до 5) предметів одягу для дівчаток і хлопчиків і пропонує вдягти хлопчиків і дівчаток на прогулянку. Потім виставляє картки (не по порядку), на яких зображена різна кількість хлопчиків чи дівчаток. Діти, у яких на карточках відповідна кількість предметів одягу, виставляють їх на вітрину.

Обладнання: 5 великих карток, на яких зображені дівчатка або хлопчики (різна кількість — до 5), менші карточки із зображенням відповідних предметів одягу (по 1, 2, З, 4, 5).

Погодуємо звірят

Х і д. Вихователь виставляє на столі різну кількість іграшкових тваринок, наприклад З білки, 4 їжаки, 5 зайчиків. Далі пропонує дітям погодувати звірят — набір «продуктів» стоїть поряд. Діти повинні подумати, ш;о їсть тварина і скільки принести «їжі». Вихователь допомагає запитаннями, наприклад: «Скільки білок? Чим будемо годувати їх? Скільки горіхів принесемо?» Одна дитина виконує завдання, інші уважно дивляться. Якщо буде допущена помилка, виправляють.

Обладнання: З—4 групи іграшкових тваринок, набір продуктів.

Ми лічимо

X і д. Вихователь заздалегідь розміщує в різних місцях кімнати різні групи іграшок (від 1 до 5). Діти одержують карточки, на яких намальована різна кількість предметів, лічать предмети, за сигналом вихователя розходяться по кімнаті, знаходять відповідну кількість іграшок і приносять вихователю.

 


Ускладнюючи гру, можна роздати картонки з число­вими фігурами.

Обладнання: різні множини іграшок, карточки з зображенням предметів (від 1до 5).

Пройди у ворота

X і д. Удекількох місцях кімнати стоять «ворота» з числовими карточками на них. Дітям роздають карточ­ки з різною кількістю зображених предметів. Кожен повинен пройти в свої ворота, попередньо полічивши зображення на предметній карточці і на числовій.

Обладнання: ворота (дуги або натягнуті мотуз­ки), числові карточки.

У кого стільки ж?

Х і д. Діти одержують карточки із зображенням різної кількості предметів {від 1 до 5). Вихователь показує певну кількість іграшок. Діти, у кого на карточці зображено стільки ж предметів, піднімають її вгору. За­мість предметних можна використовувати числові кар­точки.

Обладнання: 5 іграшок, предметні (або числові) карточки на кожну дитину.

Магазин

X і д. Діти-покупці одержують у касі чеки, потім вибирають товар у відділах магазину, одержують його за чеки. Дитина може купити стільки іграшок, скільки кружечків на карточці-чеку.

Обладнання: іграшки, предмети на поличках (стелажах), каса, чеки — прямокутні карточки з різ­ною кількістю кружечків.

Автомобілі і гаражі

Х і д. На спинки стільчиків прикріплюються карточки — номери гаражів. Стільці розставляються в різних місцях групової кімнати. Дітям роздають карточки — номери машин. За сигналом «Машини їдуть!» діти ходять по кімнаті, не наштовхуючись один на одного, а за сигналом «Машини в гараж!» кожна дитина їде в свій гараж.

 

 


обладнання: карточки-таблички із зображенням різної кількості трикутників (від 1 до 5), картонки — номери машин із зображенням відповідної кількості кружечків.

Завдання. Закріплювати уміння лічити до 5 за допомогою зорового, слухового та рухового аналізаторів.

Тук-тук

X і д. Дітям роздають дрібні іграшки або предмети. За ширмою вихователь стукає молоточком, пропонує дітям відкласти стільки іграшок, скільки звуків вони почули.

Гру можна провести по-іншому: вихователь показує предмети, а діти повинні плеснути в долоні відповідно до кількості побачених предметів.

Обладнання: дрібні іграшки у дітей, ширма, молоточок.

Котру іграшку заховано?

X і д. На столі стоять в один ряд п'ять різних іграшок. Діти перелічують їх по порядку. Потім заплющують очі, і вихователь ховає одну з них. Розплющивши

 


очі, відгадують, котрої іграшки не стало. Ховати іграшку може і дитина, інші — відгадують. Обладнання: п'ять різних іграшок.

СТАРША ГРУПА

Завдання. Закріплювати уміння лічити до 10 за допомогою зорового, слухового та рухового аналізаторів; порівнювати різні множини, перелічуючи елементи; знаходити задану кількість предметів в навколишній обстановці.

Знайди стільки ж

Х і д. Варіант 1: вихователь роздає дітям карточки із зображенням предметів або числових фігур і пропонує знайти в кімнаті стільки ж іграшок, покласти їх на столи. Разом із дітьми перевіряє правильність виконання завдання, збирає карточки, перемішує їх і знову роздає дітям, гра повторюється.

Варіант 2: вихователь роздає дітям карточки з числовими фігурами. Показує карточку з цифрою — діти піднімають відповідну свою.

Обладнання: у вихователя — цифрові карточки від 1 до 10, у дітей — числові карточки від 1 до 10 або карточки із зображенням різної кількості предметів.

Автопарк

Х і д. Варіант 1:вихователь розміщує «гаражі» — стільчики, на спинках яких прикріплені числові карточки. Потім роздає кожній дитині числову карточку — номер автобуса. Діти розбігаються по кімнаті. За сигналом вихователя «Автобуси в гаражі!» заїжджають (стають за стільчиком) у свій гараж з відповідною числовою карточкою. Якщо в один гараж заїхало кілька автобусів, вони вишиковуються один за одним. Начальник автопарку (вихователь або дитина) перевіряє правильність заїзду автобусів. У ході гри діти можуть обмінюватись карточками.

Варіант 2: хід такий самий, тільки використовуються цифрові карточки.

Обладнання: стільчики (4—6), числові і цифрові карточки.

 


Хто швидше назве?

Х і д. Варіант І: вихователь пропонує уважно розглянути предмети в груповій кімнаті. Він називає число, а діти називають стільки предметів, скільки є в кімнаті, наприклад, 4 вікна, 4 великі машини, 4 прапорці на столі вихователя і т. д. Виграє той, хто швидше і пра­вильно назве всі предмети заданої кількості.

Варіант 2; вихователь називає предмети — діти піднімають карточку з числовою фігурою (або цифрою), що означає кількість таких предметів в груповій кімна­ті. Виграє той, хто перший підніме карточку.

Обладнання: карточки з числовими фігурами (або цифрами) від 1 до 10— на кожну дитину.

Зроби стільки ж рухів

Х і д. Варіант 1: вихователь показує дітям карточки з різною кількістю намальованих іграшок. Такі самі іграшки стоять у нього на столі. Викликана дитина, виходячи до столу, виконує з іграшкою стільки рухів, скільки іграшок намальовано на карточці. Наприклад, тричі підкидає м'яч угору, б раз стукає паличкою по барабану тощо. Інші діти контролюють правильність виконання завдання.

Обладнання: іграшки і карточки з зображенням різної кількості цих іграшок.

Варіант 2: вихователь пропонує полічити кіль­кість звуків, а потім стільки ж разів плеснути в долоні.

Завдання. Вправляти в лічбі до 10, в розрізненні кількісної і порядкової лічби, у порівнянні суміжних чисел в межах 10.

Злови м'яч

Х і д. Варіант 1: діти сидять чи стоять півко­лом. Вихователь домовляється, до якого числа діти бу­дуть лічити, наприклад до 8. Кидає м'яч дитині і називає число, вона ловить м'яч і, продовживши лічбу до задано­го числа, кидає м'яч вихователеві. При правильному виконанні завдання всі діти плескають один раз у долоні.

Варіант 2: діти стоять у колі, вихователь — все­редині кола. Вихователь кидає м'яч дитині і називає число. Дитина, зловивши м'яч, повинна назвати чис-


ло на одиницю більше чи на одиницю менше (за попе­редньою домовленістю) і кинути м'яч назад вихова­телю. Якщо дитина назвала число правильно, вихователь ловить м'яч, якщо ні, м'яч падає на підлогу. Дитина, яка кидала м'яч, повинна сама вияснити, в чому її помил­ка. Якщо вона не може цього зробити, їй допомагають товариші.

Обладнання: м'яч діаметром 10—15см.

Хто швидше?

Х і д. Варіант 1:діти поділяються на команди (не більше 10 у кожній), стають у шеренги по одному, лічачи по порядку, запам'ятовують свій номер. (Можна роздати цифрові карточки.) Перед шеренгами стоять стільчики з брязкальцями. Вихователь називає номер, діти під відповідним номером з кожної команди підбі­гають до свого стільчика, піднімають брязкальце, кла­дуть назад і стають на своє місце. Тому, хто перший підбіг, дається фішка. У кінці за кількістю фішок визна­чають, яка команда виграла. Числа можна називати спочатку по порядку, а потім врозбивку.

Обладнання: стільці з брязкальцями, фішки, можуть бути цифрові картки.

В а р і а н т 2: за сигналом вихователя команди роз­ходяться по кімнаті, за другим сигналом діти стають вколони відповідно до номерів. Виграє та команда, яка швидше збереться.

Матроси і танкісти

Х і д. Варіант 1:у кімнаті розміщують дві кар­тинки — зображення корабля і танка. Вихователь роздає дітям безкозирки та шоломи з прикріпленими до них числовими карточками. Діти розходяться по кімнаті. За сигналом «По місцях!» швидко біжать — матроси до корабля, танкісти до танка — й шикуються у шеренги за порядком чисел. Перемагає та команда, яка вишикується першою.

Варіант 2: числові карточки замінюються цифро­вими.

Обладнання: безкозирки і шоломи, до яких прикріплені числові або цифрові карточки, картинки корабля і танка.

 

 


ПІДГОТОВЧА ДО ШКОЛИ ГРУПА

Завдання. Закріплювати знання про натуральний ряд як систему чисел, про взаємозалежність суміжних чисел; вправляти в лічбі у межах 10 в прямому і зворотному порядку; закріплювати знання цифр і співвідношення їх із певною множиною і певним числом.

Хто знає, хай лічить далі

Х і д. Варіант 1: діти стоять у колі. Вихователь кидає м'яч комусь із дітей, називає число і дає вказівку, в якому порядку лічити далі — в прямому чи зворотному. Дитина кидає м'яч назад вихователю і називає число.

Обладнання: м'яч.

Варіант 2: вихователь повідомляє дітям порядок лічби, кидає м'яч одній дитині, називає число. Спіймавши м'яч, дитина називає наступне число і кидає другій, та називає наступне і кидає третій. Дитина, якій випадає назвати число 10 при прямому порядку лічби або число 1 при зворотному порядку лічби, кидає м'яч вихователю.

Назви попереднє число

Х і д. Варіант 1: діти стають у коло, ведучий посередині. Він кидає м'яч будь-якій дитині і називає число. Спіймавши м'яч, дитини називає попереднє і ки­дає його назад ведучому. Гру можна ускладнити: дитина кидає м'яч іншій, називає будь-яке число, а той, хто спіймає м'яч, називає попереднє.

Варіант 2: діти сидять за столами. їм роздають цифрові карточки. Вихователь називає число, діти мов­чки піднімають карточку з цифрою, що позначає попе­реднє число.

Обладнання: карточки з цифрами від 1 до 10 на кожну дитину, м'яч.

Де мої сусіди?

Х і д. Варіант 1: вихователь виставляє набір карточок із цифрами від 1 до 10 (або з числовими фігу­рами). Показує на одну з карточок — дитина називає «сусідів» (попереднє і наступне числа). Ускладнюючи гру, вихователь роздає дітям карточки (десять кожно-


му). Показує карточку з числом (цифрою), діти підні­мають карточки з «сусідами».

Варіант 2: вихователь роздає кожній дитині по одній карточці з числовою фігурою (чи цифрою). Діти розходяться по кімнаті. За сигналом вихователя знахо­дять «сусідів» свого числа — і проходять крізь «ворота» трійками.

Обладнання: карточки з числовими фігурами (чи цифрами) від 1 до 10 на кожну дитину; демонстра­ційні карточки з числовими фігурами (чи цифрами).

Номер будинку

Х і д. На стільці прикріплені карточки з цифрами від 1 до 10 — це номери «будинків». Діти одержують карточ­ки з числовими фігурами. За сигналом вихователя вони підходять до свого будинку (в кожному буде жити по декілька дітей). За другим сигналом діти йдуть гуляти, а вихователь в цей час міняє номери, діти знову знахо­дять свій будинок. Вихователь з ким-небудь із дітей перевіряє, чи правильно діти знайшли свій будинок. По­тім діти обмінюються карточками, гра триває.


обладнання: стільці, на яких прикріплені но­мери від 1 до 10; картонки з числовими фігурами від 1 до 10 (по одній на кожну дитину).

Живі числа

Х і д. Варіант 1: діти діляться на 2—З коман­ди (не більше десяти в кожній). Кожна команда одер­жує карточки з числовими фігурами від 1 до 10. Діти ходять або бігають по кімнаті. За сигналом ведучого «Числа, станьте по порядку!» діти шикуються в ше­ренги, називаючи своє число: один, два, три і т. д. Ве­дучий перевіряє, чи всі діти стали правильно на свої місця. Виграє та команда, яка швидше і правильно вишикується. Діти обмінюються карточками, гра про­довжується.

Варіант 2: дітям роздаються цифрові карточ­ки. Ведучий дає команду: «Числа, станьте в прямому порядку!» або «Числа, станьте в зворотному порядку!»

Обладнання: карточки з числовими фігурами, карточки з цифрами від 1 до 10 (по одній на кожну дитину).

Завдання. Вправляти дітей в лічбі предметів за допомогою дотикового, рухового, слухового та зорового аналізаторів.

Знайди собі пару

Xі д. Діти стають у коло. За допомогою лічилки вибирається ведучий, який роздає кожному числові або цифрові карточки. За сигналом вихователя діти шукають собі пару — дитину з такою числовою фігурою (або цифрою), щоб в сумі вийшло задане вихователем число. Пари проходять через «ворота», показуючи свої карточ­ки. Вихователь разом з ведучим перевіряють пра­вильність. «Неправильну» пару затримують, вона відхо­дить в сторону і виправляє свою помилку. Коли всі пройдуть через ворота, діти розходяться, обмінюються карточками, за сигналом знаходять пару і знову прохо­дять у «ворота».

Обладнання: по одній числовій або цифровій карточці на кожну дитину.

Додативідняти

Х і д. Варіант 1: вихователь роздає дітям по 1 карточці з цифрами (від 1 до 10). Потім показує демонстраційну картку з цифрою, а діти відкладають на столах відповідну кількість паличок. Виконавши завдан­ня, вони піднімають карточку. Вихователь перевіряє правильність, потім пропонує помінятись карточками із сусідом і порівняти кількість паличок із цифрою на своїй карточці: якщо паличок менше, додати їх, якщо більше — відняти.

обладнання: палички (по 10 на кожну ди­тину), карточки з цифрами від 5 до 10 (по 1 на ди­тину) .

Варіант 2: гра проводиться в формі змагання двох команд: хто швидше і правильно виконає завдан­ня. Правильне виконання відзначається фішкою. В кінці гри підраховується, у якій команді більше фішок.

 

 


Мовчанка

Х і д. Варіант 1: вихователь показує цифрову карточку. Діти повинні підняти дві такі цифрові карточки, щоб сума чисел, які вони позначають, дорівнювала заданій вихователем.

Варіант 2: вихователь показує карточки з число­вими прикладами на додавання і віднімання в межах 10. Діти піднімають карточку з цифрою, що означає число, яке одержується в результаті арифметичної дії.

Обладнання: демонстраційні цифрові карточки, цифрові карточки від 1 до 10 на кожну дитину, карточки з прикладами на додавання і віднімання у вихователя.

Ланцюжок

Х і д. Варіант 1: грає невелика група дітей, решта спостерігають за правильністю їх дій. Вихованцям роз­дають карточки з прикладами. Той, хто починає гру, читає свій приклад — всі інші знаходять відповідь. Той, у кого приклад починається на це число, читає свій, гра триває. Якщо дитина помиляється (розірвала ланцю­жок), вона виходить з гри, на її місце стає друга.

Варіант 2: грають всі діти. Дитина, що починає гру, усно складає приклад на додавання чи віднімання в межах 10, діти розв'язують його. Далі складають свій приклад, починаючи з числа, яке було одержане.

Обладнання: карточки з числовими прикладами.

РОЗДІЛ II. ВЕЛИЧИНА

ДРУГА МОЛОДША ГРУПА

Завдання. Вправляти дітей у розрізненні пред­метів за величиною, довжиною, висотою, шириною, товщиною.

Магазин

X і д. Вихователь пропонує дітям піти до магазину й уважно роздивитися, що там є. Діти оглядають прила­вок із товарами, називають їх. Потім по черзі підходять до продавця (вихователя), вибирають потрібний товар («Я хочу купити великий червоний м'яч»). Якщо пра­вильно характеризують, одержують покупку.

 

 


обладнання: полички, предмети та іграшки, контрастні за величиною, висотою, довжиною, шири­ною, товщиною.

Ганнусин день народження

Xі д. Вихователь повідомляє, що у ляльки Ганнусі день народження. Своїх гостей вона буде частувати за двома столами: великим і маленьким. Дітям слід допо­могти Ганнусі підготувати столи для гостей: поставити стільці і сервірувати (відповідно до розміру столів, а по­тім розсадити гостей за столи). До Ганнусі заходять гості — іграшки різного розміру (бажано попарно, на­приклад зайчик великий і маленький),. Вони вітають іменинницю. Діти допомагають розсадити їх за столи, частують печивом, цукерками, бубликами (також різного розміру).

Обладнання: лялька Ганнуся, 2 столи — вели­кий і маленький, по 4 стільці двох розмірів, посуд, цукер­ки різної величини, по 4 іграшки двох розмірів.

Яка кулька в мішечку?

Xі д. Вихователь приносить в групу мішечок із куль­ками. Діти розглядають їх, називають колір, величину (декількох). Викликана дитина дістає з мішечка дві кульки, називає їх колір і порівнює за величиною «Це червона кулька, це — зелена. Червона кулька велика, а зелена — маленька».

Обладнання: барвистий мішечок, кульки різного кольору і різної величини, по 2 кульки чотирьох кольорів.

 

 


Струмочок

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти