ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Знайди товстий (тонкий) предмет

X і д. До дітей в гості приходять 2 казкових персона­жі — товстий ведмідь і тонкий вовк (можуть бути інші). Для них діти шукають в груповій кімнаті відповідно товсті і тонкі предмети, дарують гостям.

обладнання; розкладені в різних місцях кімнати товсті і тонкі предмети (наприклад, книжки, зошити, олівці, пластини з набору будівельного матеріалу тощо).

Навпаки

X і д. Вихователь називає слово, яке означає певне поняття величин, (довгий, широкий, великий, товстий, високий і т. д.). Викликана дитина називає протилежне за значенням і відбирає на столі відповідні парні іграшки, предмети.

Обладнання: предмети, іграшки, геометричні фі­гури, силуетні зображення предметів контрастної вели­чини.

СТАРША ГРУПА

Завдання. Закріплювати уміння встановлювати найпростіші співвідношення величин: більший — мен­ший, трохи більший — трохи менший. Учити виділяти об'єкти з ряду однорідних за величиною і співвідносити виділений об'єкт з об'єктом з іншого ряду.

В яку коробку?

Хід. Варіант 1: вихователь розподіляє дітей на 5 підгруп і садовить довкола килимка, на якому лежать 25 іграшок. Кожній підгрупі дає коробку: одній найбіль­шу, іншій — трохи меншу і т. д. Звертає увагу, що це коробки різної величини, запитує, у кого найбільша, трохи менша і т. д., діти відповідають. Пояснює завдан-


ня: найбільші іграшки покласти у найбільшу коробку, менші — у менші. «А найменші іграшки куди треба покласти?» — «У найменшу коробку». Пропонує дитині з кожної підгрупи взяти по одній іграшці відповідно до величини коробки. Перш ніж діти почнуть розкладати іграшки, нагадує, що треба уважно придивитись, у кого яка іграшка і в яку коробку її треба покласти. Якщо хтось відчує труднощі, іграшки порівнюються.

Діти беруть предмети по черзі, потім виставляють коробки в ряд від найбільшої до найменшої і переві­ряють, чи правильно дібрано вміст. Тривалість 5—7 хв, повторень 2—З і більше; набори іграшок змінюються.

Обладнання: 5 коробок різної величини, яка поступово зменшується, 5 матрьошок, 5 ведмедиків, 5 кі­лець від башточки, 5 кубиків, 5 кульок (у кожному наборі величина іграшок також поступово зменшується).

Варіант 2: вихователь пропонує дітям оформити магазин іграшок. Іграшок багато, вони красиві, але ле­жать безладно. В магазині оформляються З полички, куди ставлять іграшки відповідних розмірів: великі, трохи менші, найменші.

Дітей ділять на З підгрупи, кожна з якої оформляє свою поличку: один розставляє іграшки, всі інші з підгру­пи приносять їх. Вкінці гри всі діти стають перед полич­ками і разом з вихователем перевіряють, чи правильно оформлені полички.

Обладнання: З полички, 5—6 видів іграшок трьох розмірів.

Завдання. Закріплювати знання дітей про те, що предмети бувають різної ширини (широкі і вузькі); фор­мувати уміння розрізняти предмети за шириною і знахо­дити подібні в навколишній обстановці.

Два басейни

Х і д. Варіант 1: на підлозі групової кімнати вихователь робить із двох мотузок два басейни (вузький і широкий) із входами з одного боку. Поряд — каса, де діти купують квитки — вузькі й широкі. За сигналом вихователя заходять у басейни відповідної ширини, імі­тують рухи плавців. За сигналом виходять із басейнів і повертають квитки у касу.

Варіант 2: обстановка і дії дітей такі самі. Вихо­дячи з басейну, діти опускають свій квиток у коробку для вузьких або широких квитків.

 


Обладнання: дві мотузки, каса, квитки широкі і вузькі, дві коробки з відповідними позначками.

Завдання. Вчити розпізнавати на дотик предмети, контрастні за величиною.

Великий — маленький

Х і д. Варіант 1: вихователь розкладає на столі предмети, іграшки, накриті серветкою. Дитина під сер­веткою бере предмет і визначає його величину. Решта дітей стежить, чи правильно виконує завдання виклика­на дитина.

Обладнання: серветка, предмети, іграшки кон­трастної величини.

Варіант 2: Вихователь дає завдання дістати іг­рашки, наприклад великий ґудзик, маленьку коробочку, потім дістати по дві іграшки різної величини, наприклад великий куб і маленький м'яч.

ПІДГОТОВЧА ДО ШКОЛИ ГРУПА

Завдання. Вправляти дітей у порівнянні предме­тів, контрастних за висотою, довжиною, товщиною.

Що змінилось?

Х і д. Варіант 1: діти розглядають іграшки і предмети, що лежать на столі. Викликана дитина заплю­щує очі, в цей час вихователь забирає один предмет і замінює його контрастним за величиною. Дитина по­винна сказати, що змінилось: який предмет зник і який з'явився, порівняти їх за величиною.

Варіант 2: за сигналом вихователя всі діти за­плющують очі. Вихователь замінює два-три предме­ти. Виграє той, хто раніше помітить і правильно скаже, що змінилось.

Обладнання: предмети, іграшки попарно, різно­го розміру.

Завдання. Закріплювати знання про величину предметів: вчити помічати порушення в рівномірності зростання (чи зменшення) величини.

 


Зламані сходинки

Х і д. За сигналом ведучого діти заплющують очі, а ведучий виймає одну сходинку з побудованого ряду і зсуває решту. За його сигналом діти розплющують очі і встановлюють, якої сходинки немає. Хто перший це зробить, стає ведучим.

Гастроном

Х і д. Варіант 1: У кондитерському та бакалійно­му відділах гастроному декілька дітей (продавців) від­пускають продукти, зважуючи їх на вагах. Перш ніж звернутись до продавця, покупці повинні звернутись у касу і чітко сформулювати, що саме хочуть придбати (крупи, печиво, цукерки), скільки і в якому відділі. Касир видає чек (червоного кольору — на перший відділ, синього — на другий відділ) згідно з названим чис­лом. Після того як одержано чек, покупець звертається до продавця: «Я хочу купити 2 кілограми вівсяного печива». Продавець звіряє прохання покупця з цифрою, зображеною на чеку червоного кольору, і, користуючись вагами, обслуговує покупця.

Обладнання: стояки з двома-трьома полицями, каса, ваги, чеки (фішки червоного і синього кольорів з позначками цифр в межах 1—6); товари в поліетилено­вих пакетах (крупи, цукерки, печиво, горіхи, бобові), картки з арифметичними прикладами на додавання та віднімання (4—2, 3—1, 2+1, 2—1, 1 + 1, 8—2, 10—9, 7—3).

В а р і а н т 2: покупець виражає своє прохання за допомогою картки, на якій зображена умова арифметич­ного прикладу: «Я хочу придбати в кондитерському відділі вівсяного печива «1 + 1» (показує картку), або без опори на картку: «Мені потрібно стільки кілограмів крупів, скільки вийде, якщо від 8 відняти 5».

Магазин «Молоко»

Молочні продукти вимірюються літровим посу­дом. Вихователь акцентує увагу дітей на точність вимі­рювання. За проханням покупців продавець наливає 1 літр, 2 літри, З літри молока. У другому варіанті можна запропонувати одночасне обслуговування двох покупців, які звертаються до касира з проханням: «Ми хочемо


придбати разом 8 літрів молока, але щоб нам налили у наші бідони порівну»; або: «Я придбала 2 літри молока, а хочу, щоб долили ще декілька літрів і стало 5 літрів». Обладнання: каса, полиці з пляшками, банками та ін. Вода, забарвлена у білий колір.

Магазин «Овочі»

У магазині два відділи. У першому відпускають овочі за допомогою вагів, у другому — соки за допомогою вимірювання.

Обладнання: дві каси, літрова, дволітрова, три­літрова банки, склянки, ваги, торбинки з піском вагою 1 кг, 2 кг, З кг.

Примітка: за таким же принципом можна проводити гру «Магазин «Тканини», де вимірюють тканини або стрічки сантиметро­вою лінійкою. У другому варіанті можна ускладнювати завдання, яке виражається у вигляді арифметичної задачі і здійснюється без опори на цифрові чи числові карточки. Наприклад, покупець звертається до касира: «Я хочу придбати 8 метрів синьої стрічки, а червоної на 2 метри менше».

РОЗДІЛ ПІ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

ДРУГА МОЛОДША ГРУПА

Завдання. Закріплювати знання дітей про геомет­ричні фігури, про те, що форма не залежить від кольору, величини; вправляти в розрізненні і правильному нази­ванні фігур та їх просторового розміщення.

Що змінилось?

Х і д. Вихователь виставляє на дошці (або фланелеграфі) три геометричні фігури. Діти запам'ятовують їх розміщення. За командою вихователя діти заплющують очі, а ведучий забирає одну фігуру або змінює їх розмі­щення. Розплющивши очі, діти повинні сказати, якої фігури не стало або що змінилось в їх розміщенні..

Обладнання: дошка (або фланелеграф), геомет­ричні фігури (квадрат, круг, трикутник).

 

 


Відгадай, що в мене у руці

Х і д. На столі у вихователя геометричні фігури: круг, трикутник, квадрат. Викликана дитина повинна назвати ці фігури, після чого педагог просить її заплющити очі, а сам у цей час затискує якусь із фігур у руці. Дитина повинна відгадати, що в руці.

Обладнання: геометричні фігури невеликих роз­мірів (квадрат, трикутник, круг).

Знайди таку саму форму

Xі д. Вихователь прикріплює на дошці три різні геометричні фігури. Потім роздає дітям по одній фігурі і пропонує розбігтися по груповій кімнаті. За сигналом вихованці повинні підбігти до своєї фігури і стати один за одним. Виграє та колона, в якій діти не допустили помилок. Діти обмінюються фігурами, гра триває.

Обладнання: З демонстраційні геометричні фігу­ри, по одній геометричній фігурі на кожну дитину.

По будиночках!

Х і д. В різних кінцях групової кімнати стоять три стільчики, до яких прикріплені геометричні фігури. Ви­хователь роздає дітям по одній фігурі і пропонує розбіг­тися по кімнаті. За сигналом «По будиночках!» кожному слід підбігти до свого будиночка.

Обладнання: З демонстраційні геометричні фігу­ри, прикріплені до стільчиків, по одній геометричній фігурі на кожну дитину.

Гаражі

Xі д. У різних кінцях кімнати прикріплені картки, на яких зображена певна геометрична фігура,— це «номер» гаража. Дітям роздають по одній картці з фігурою на ній — це «номер» машини. За сигналом вихователя «Ма­шини їдуть» діти розходяться по кімнаті, імітуючи їз­ду. За сигналом «Машини, в гараж!» кожний заїжджає у свій гараж із відповідним знаком. Вихователь активізує запитаннями: «Який номер твоєї машини? До якого гаража ти поїдеш?» Потім діти обмінюються картками.

Обладнання: два набори карток із зображенням круга, квадрата, трикутника, три демонстраційні картки,


роздавальні — за кількістю дітей (або керма із зоб­раженням певної фігури).

Завдання. Вправляти дітей у визначенні знайомих геометричних фігур на дотик.

Вгадай, що це

Xі д. Вихователь викликає дитину до столу, пропонує стати спиною до дітей і закласти руки за спину. Вкладає їй у долоні площинну фігуру — треба, не підглядаючи, визначити на дотик, що це. Якщо завдання виконане правильно, діти плескають у долоні.

Обладнання: набір геометричних фігур невели­кого розміру (круг, квадрат, трикутник).

Впізнай на дотик

Xі д. Вихователь викладає на дошці по одній пло­щинній геометричній фігурі, дитина за зоровим зраз­ком віднаходить у мішечку на дотик таку саму фігуру і показує. Якщо впізнала правильно, решта плескає у долоні.

Обладнання: два набори геометричних фігур (круг, квадрат, трикутник).

Завдання. Закріплювати уміння виділяти форму в конкретних предметах навколишньої обстановки, під­бирати предмети певної форми і співвідносити їх із заданою геометричною фігурою.

Що лежить у мішечку

X і д. На краю столу на підставці розкладені площин­ні геометричні фігури (по одній ліворуч). Діти сидять півколом, у вихователя — мішечок з предметами. Діти по черзі виймають з нього один предмет, називають, визначають форму і кладуть поряд з фігурою-зраз-ком. У разі потреби вихователь допомагає: «Це круглої форми». При повторному проведенні гри можна змінити-набір предметів, зменшити або збільшити кількість їх.

Обладнання: підставка з трьох приставочок для викладання предметів, набір геометричних фігур (круг, квадрат, трикутник), мішечок з дрібними предметами різної форми.

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти