ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОРІЄНТУВАННЯ В ПРОСТОРІ ДРУГА МОЛОДША ГРУПА

Завдання, Вправляти дітей в умінні орієнтуватись у частинах тіла, визначаючи правий і лівий бік, розрізня­ти просторові напрямки від себе: попереду, ззаду, право­руч, ліворуч, зверху, знизу.

Купання ляльок

Xі д. Вихователь роздягає ляльку, купає її, одягає, супроводжуючи свої дії словами («Вимиємо ніс, вуха, щоки, підборіддя, шию, праву руку, ліву руку, живіт, спину, праву ногу, ліву ногу»). Діти наслідують його дії і слова, імітуючи купання та одягання своїх ляльок. По­тім граються ляльками.

Обладнання: ляльки, одяг для них, ванночки, предмети для купання.

Ігри з підвісною кулькою

X і д. Дітей по черзі викликають до столу: вони мають визначити розташування підвісної кульки, якою маніпу­лює вихователь (або ведуча дитина) стосовно їхнього тіла. Так, поняття «попереду» пов'язується з обличчям, «ззаду» — зі спиною, «праворуч» — там, де права рука (нога, вухо, щока), «ліворуч» — де ліва рука (нога, вухо, щока), «вгорі» — де голова, «внизу» — де ноги. Правиль­ні відповіді по закінченні гри схвалюються, далі діти самостійно граються кульками.

Обладнання: підвісна кулька.

Що змінилось?

X і д. Вихователь розглядає з дітьми предмети, потім ставить їх на столі в різному порядку: один — ліворуч, другий — праворуч, третій — попереду, четвертий —

 


ззаду. Пропонує дитині уважно розглянути розташу­вання, потім повернутися спиною до столу (або вийти з кімнати). Міняє предмети місцями. Діти разом з вихователем плескають у долоні — дитина обертаєть­ся (або заходить до кімнати) і визначає, ш;о змінилось у розташуванні предметів, який із них спочатку стояв праворуч (ліворуч, попереду, ззаду).

Обладнання: 4 різних предмети або іграшки.

Поїзд

X і д. Діти сідають навколо великого столу, на яко­му лежить аркуш паперу. Вихователь малює план гру­пової кімнати, визначає чотири основних орієнтири (двері, два вікна, ляльковий куточок) і пояснює, що він зобразив. Потім говорить: «Сьогодні ми пограємо в поїзд. Ви будете вагончики, я — паровоз. Поїзд по­їде туди, куди покаже стрілка». Накреслює на плані шлях поїзда: від дверей по діагоналі кімнати в куток, вздовж однієї із стін до другого кутка, по діагоналі кімнати в протилежний куток, знову вздовж стіни кім­нати. В кімнаті при кожному повороті поїзда ставить­ся стрілка, яка вказує на зміну напрямку руху. їх ма­ють добре бачити усі діти. Діти шикуються в колону, кожний кладе руку на плече дитині, що стоїть попе­реду. Вихователь вказує на стрілку і дає сигнал: «Поїхали». Діти рухаються, промовляючи: «Чу-чу-чу». Пе­дагог кожного разу звертає увагу малюків на напря­мок стрілки.

Обладнання: великий аркуш паперу, олівець, чотири стрілки (довжина 50—70 см).

Лялька Марійка купила меблі

Xі д. Вихователь звертає увагу дітей на лялькові меблі, розповідає, що лялька Марійка купила нові меблі і розставила їх у своїй кімнаті. Посередині — стіл, по­руч — стілець, біля стіни під вікном — крісло. Далі вихо­ватель розповідає про те, як до Марійки у гості завітав зайчик і захотів у своїй кімнаті розташувати меблі так само, як у неї. Але кімната зайчика намальована на папері, і замість меблів треба використати схожі фігурки: круг, квадрат, трикутник, прямокутник. Вихователь про­понує подивитись, де знаходяться двері, вікна, яка фігур­ка може замінити стіл, ліжко, крісло. Діти по черзі

 


викладають свої фігурки на відповідне місце в плані кімнати.

Обладнання: лялькові меблі, папір.

СЕРЕДНЯ ГРУПА

Завдання. Закріплювати у дітей; уміння визначати напрямок від себе, позначати словами положення пред­метів відносно себе, рухатись у заданому напрямку.

Хто скаже правильно?

X і д. Вихователь розділяє дітей на З групи: лисички, зайчики, білочки. Усі сідають на стільчики, виставлені у коло, посередині — дитина-ведмедик. Створивши емо­ційну обстановку гри, вихователь говорить: «Якось вед­медик покликав до себе в гості друзів — звірят. От прийшли до нього лисички (діти підходять), потім при­бігли зайчики і білочки (діти підбігають). Але ведмедик каже: «Що за безладдя! Лисички, станьте біля мене зліва, зайчики — справа, білочки — попереду». Коли всі стануть, кожна група голосно повторює, де вона сто­їть. При повторному ході гри стільчик із ведучим повер­тається в іншу сторону, ведучий змінюється.

обладнання: наголовники або емблеми із зобра­женням звірят, наприклад лисичок, зайчиків, білочок, ведмедика.

Що змінилося?

X і д. Вихователь в присутності дітей розставляє на столі різні іграшки і пропонує запам'ятати їх розміщен­ня. Діти заплющують очі, а вихователь міняє іграшки місцями. Розплющивши очі; малята визначають, що змі­нилось. Викликана дитина відновлює попередній порядок розміщення іграшок.

обладнання: різні іграшки.

Відгадай, що де знаходиться

Xі д. Вихователь виставляє 4 стільчики у формі квадрата і розкладає на них іграшки. Викликана дитина стає посередині і називає, що де лежить (праворуч, ліворуч, попереду, ззаду). Вихователь пропонує дитині повернутись ліворуч (праворуч) і знову сказати про

 


місцезнаходження іграшок. Правильне виконання за­вдання діти схвалюють оплесками.

Обладнання: 4 стільці, 4 іграшки.

Завдання. Закріплювати уміння визначати про­сторове розміщення предметів (геометричних фігур) і відтворювати таке ж розміщення їх на прямокутному аркуші паперу.

Склади такий самий візерунок

Xі д. Вихователь демонструє різні зразки — прямо­кутні аркуші із зображенням геометричних фігур. Діти розглядають їх і розповідають, які фігури і як розміще­ні. Потім самостійно відтворюють такий самий візеру­нок. За правильне виконання завдання одержують фішки.

Обладнання: З зразки у вихователя, у дітей — прямокутні аркуші, набори геометричних фігур. (Див. табл. 17.)

Де ведмедик?

Xі д. Вихователь пояснює дітям, що у груповій кім­наті сховався ведмедик і його можна розшукати за допомогою плану. На плані вихователь кладе червоний кружечок (фішку) на те місце, де знаходиться ведме­дик. Користуючись планом, викликана дитина повинна знайти іграшку. Згодом самі діти ховають іграшку і від­мічають їїмісцезнаходження на плані.

Обладнання: іграшковий ведмедик, намальова­ний на аркуші паперу план лялькової кімнати, на якому меблі позначені геометричними фігурами (круг, квадрат, прямокутник), маленький червоний кружечок (фішка).

СТАРША ГРУПА

Завдання. Продовжувати вчити дошкільників ви­значати словом положення того чи іншого предмета стосовно дитини, яка орієнтується. Закріпити вміння

1 За таким принципом можна провести ігри. «Куди заховався жучок?» (в лялькову кімнату залетів жучок і заховався. Діти згідно з планом знаходять його), «Де Марійка?» (заздалегідь Марійка захова­лася, але залишила лист-план лялькової кімнати, де є спеціальна позначка — червона рисочка, що указує, як її можна знайти).


орієнтуватись у просторі, змінювати напрямок руху під час ходьби.

Куди підеш і що знайдеш

Х і д. Варіант 1: вихователь (ведучий) ховає у різ­них місцях кімнати іграшки (предмети): за шафкою — зайця, під столом — ведмедика, за поличкою — прапо­рець і т. д.

Після цього викликає дитину: «Куди ти хочеш піти? Вправо підеш — ведмедя знайдеш, вліво підеш — зайця знайдеш, вперед підеш — кошик знайдеш, назад пі­деш — прапорець знайдеш». Дитина має вибрати напря­мок, назвати його, віднайти предмет і охарактеризувати його просторове розміщення: «Я вліво пішов і знайшов за шафкою зайця».

В а р і а н т 2: вихователь пропонує дітям заплющити очі, а сам у цей час змінює розміщення деяких ігра­шок. Викликана дитина повинна знайти іграшку, діючи за вказівкою, наприклад: «Підійди до столу... Повернись праворуч... Відійди до вікна...» Знайшовши іграшку, треба назвати її і сказати, де вона знаходилася: «Я пішов прямо, повернув ліворуч і знайшов будиночок. Він стояв на вікні».

Обладнання: різні іграшки або предмети малої величини.

Стань там, де я скажу

X і д. Вихователь викликає 5-6 дітей і каже, де вони мають зайняти свої місця. Наприклад: «Оленько і Юля, станьте праворуч від мене, Таня — попереду, Юрко і Галинка — ліворуч». Після цього вихователь повертається ліворуч (праворуч або кругом) і запитує в дітей, яке тепер у них місцеположення.

Завдання. Закріплювати у дітей уміння визначати положення одного предмета відносно іншого.

Знайти іграшку

Х і д. Варіанті: педагог звертає увагу вихованців на конверти з листами: «Діти, вночі, коли нікого не було в груповій кімнаті, до нас залетів. Карлсон і приніс в по-

 

 


дарунок іграшки. Він любить жартувати і тому заховав іграшки, а в листах написав, як їх можна розшукати». Вихователь розкриває конверт і читає: «Потрібно стати обличчям до столу, повернути ліворуч, пройти прямо...» Викликана дитина виконує завдання і знаходить машин­ку. Інша дитина виконує наступне завдання і т. д.

Обладнання: З—4 «листи», іграшки.

В а р і а н т 2: вихователь і діти викладають на фланелеграфі або дошці-аплікаторі план групової кімнати. Ви­значають вікна, двері, розміщують великий прямокутник (стіл вихователя), далі — маленькі прямокутники й ква­дратики — дитячі столики із стільчиками (при цьому називають імена дітей, які сидять за кожним столиком).

Хтось із дітей виходить за двері, а вихователь разом з іншими ховають іграшку, роблять помітку червоною фішкою (на наждачній основі). Користуючись поміткою, ведучий відшукує іграшку.

Обладнання: фланелеграф або дошка-аплікатор, предмети на наждачній, магнітній основі, прямокутники (великі» малі), квадрати, фішка червоного кольору, іг­рашка.

Чиє це місце?

Х і д. Варіант 1: педагог ра^ом з дітьми відтво­рюють на дошці-аплікаторі план розміщення письмового стола і дитячих столів із стільчиками. Потім вихователь позначає фішкою (кружечком на магнітній основі) місце одного із дітей. Дитина, яка сидить на цьому місці, повинна встати. За правильну відповідь гравець одержує прапорець.

В а р і а н т 2: вихователь позначає на плані два місця за різними столами і пропонує дітям, які сидять на цих місцях, помінятись місцями.

обладнання: дошка-аплікатор або фланелеграф, І великий і малі прямокутники, маленькі квадратики, фішки, прапорці.

Секрети

Х і д. Варіант 1: гра проводиться на майданчику, вихователь звертає увагу дітей на план майданчика і про­понує відтворити зображення реальних предметів. Потім говорить, що на майданчику заховані іграшки-«секрети», а на плані червоними кружальцями позначені місця їх

 


знаходження. Двоє-троє дітей відшукують «секрети». Кожний виконує своє завдання.

Виграє той, хто швидше відшукає свій «секрет».

Обладнання:план майданчика, іграшки-«секрети», заздалегідь заховані кружечки-фішки.

Варіант 2: гра проводиться на двох суміжних майданчиках.

Обладнання: загальний план двох суміжних майданчиків дитячого садка, іграшки-«секрети», фішки.

ПІДГОТОВЧА ДО ШКОЛИ ГРУПА

Завдання. Продовжувати вчити дітей визначати положення предмета на площині, змінювати розміщен­ня предмета на ній за вказівкою вихователя.

Будь спритним

Х і д. Варіант 1: вихователь по черзі показує прямокутні картки із зображенням геометричних фі­гур. Діти запам'ятовують їх розташування і викладають на своєму аркуші фігури в такому ж порядку. Викликана дитина описує їх розташування (наприклад: у верхньому правому кутку знаходиться овал, у лівому нижньому — прямокутник, у центрі — круг і т. д.).

Обладнання: 6—8 демонстраційних карток із зображенням 8—9 геометричних фігур, для дітей — прямокутний аркуш картону та набір площинних фігур.

Варіант 2: вихователь або хтось із дітей описує розміщення фігур на картці, не показуючи і"і. Згідно з цим описом всі інші розміщують фігури на своєму аркуші картону. За швидко і правильно виконане завдан­ня гравець одержує право бути ведучим і оголосити наступне завдання.

Хокей

Х і д. Варіанті: вихователь показує зразки «хокей­ного поля» з різним розташуванням шайби. Діти відтво­рюють на своєму «хокейному полі» таку ж саму ситуацію. Викликана дитина описує розміщення шайби на полі (наприклад: шайба ліворуч від червоних воріт і т. д.)

Обладнання: дошка-аплікатор із зображенням хокейного поля і шайба на магнітній основі. Для кожної дитини аркуш паперу, хокейне поле та фішка (шайба).


Варіант 2: можна включити елементи змагання між командами хлопчиків та дівчаток. За правильно виконане завдання команді зараховується гол. В кінці гри підраховується кількість голів.

Будь уважним

Х і д. Варіант 1: вихователь пропонує розглянути малюнки на аркуші паперу, поділеному на З частини, розповісти по пам'яті, які предмети розміщені на верх­ній, середній, нижній частинах аркуша. Педагог де­монструє інші зразки. Діти запам'ятовують їх і відтво­рюють на своїх аркушах.

В а р і а н т 2: вихователь дає вказівку, які геометрич­ні фігури покласти на верхню частину, які на нижню. За­питує, які фігури покладуть у вільну (середню) части­ну. Гра повторюється.

Обладнання: демонстраційні зразки для дітей — картки, поділені на З частини, силуетне зображення предметів, геометричних фігур.

Завдання. Вчити дітей орієнтуватися в просторі за схемою.

М'яч у кошик

Х і д. У грі беруть участь 10 дітей, поділені на дві команди по п'ять гравців. Вони шикуються у дві ко­лони. Перший в колоні одержує м'яч і схему послі­довності виконання рухів з ним. Перед кожною ко­мандою на невеликій відстані один від одного вистав­ляють п'ять стільців, за ними кошик. Кожна команда повинна провести м'яч через перепону і покласти його в кошик. Вести м'яч слід так, як зображено на схе­мі. Наприклад: прокотити м'яч під стільчиком, переки­нути через стільчик, прокотити під стільчиками і по­класти в кошик. Після того як перша дитина виконає всі дії з м'ячем в потрібній послідовності, друга, яка стояла за ним в колонці, бере м'яч із кошика, повер­тається на місце і повторює всі рухи в тій же послі­довності.

Виграє та команда, яка перша правильно і швидко виконає завдання. При повторному проведенні гри да­ються інші таблички-схеми.

Обладнання: 2 м'ячі, два кошики, 10 стільчиків, схеми послідовності дій із м'ячем.

 


Водій

X і д. У грі бере участь 5—6 дітей. Вихователь звер­тає їхню увагу на картки із зображенням дорожніх знаків, дає пояснення: «Це знаки для водіїв. Білі стрілки в синіх кружечках показують, куди можна їхати. Пряма біла стрічка вказує на те, що їхати можна тільки прямо вперед, стрілка, повернута в правий бік, вказує напрямок руху праворуч, а повернена в лівий бік — ліворуч. По­двійні стрілки говорять про те, що можна їхати прямо і в той бік, куди відходить маленька стрілочка. Всі водії повинні додержувати цих правил. Знаки встановлюються з правого боку дороги, по якій рухається транспорт. Ще є знаки, які вказують, де знаходиться бензоколонка, майстерня по ремонту машин, лікарня, їдальня та ін.».

Потім педагог вказує на перший варіант ігрового поля із знаками. Дає одному гравцю машинку і пояснює правила гри: «Ти — водій машини. Тобі потрібно заїхати 8 три пункти: на бензоколонку, станцію по ремонту автомашин і лікарню, а потім повернутися в гараж. По­рядок відвідування цих пунктів вибирай сам. При цьому обов'язково стеж за дорожніми знаками і додержуй їх».

Одна дитина котить машину по доріжках ігрового поля, а інші спостерігають за її діями.

Якщо гравець виконав завдання правильно, йому пропонується ще один маршрут (інше ігрове поле).

О б л а д н а и и я: 8 карточок із зображенням дорож­ніх знаків (пункт медичної допомоги, технічне обслуго­вування автомашин, автозаправочна станція, поворот ліворуч, поворот праворуч, рух прямо і праворуч, рух прямо і ліворуч, рух прямо), чотири ігрових поля, (30X30 см), на яких зображена схема доріг із п’ятьма дорожніми знаками: два розташовані на перехресті і по­казують напрям руху, три — показники пунктів, в які потрібно заїхати. Можна використовувати одну схему, але з допомогою знаків змінювати «дорожню ситуацію» (таблиця №27).


ЗМІСТ

Передмова .................................................... ..............................................З

Розділ І. Кількість і лічба......................... ..............................................9

Друга молодша група

Швидкий поїзд,................... ......................................................................9

Чарівний мішечок...................................... ..............................................9

Конячка......................................................... ............................................10

Доручення..................................................... ............................................10

До нас прийшли гості................................... ............................................10

Збирання грибів........................................... ............................................11

Качка з каченятами....................................... ............................................11

Петрушчині гості.......................................... ............................................12

Схованка.........................................................................................................12

Подорож по кімнаті.................................. …...........................................13

Рибалки (Нептун та рибки).......................... ............................................13

Бичок — білий бочок.................................... ............................................13

Середня група

Що змінилося?...............................................................................................14

Пошта............................................................ ............................................14

Кому скільки?.............…...............................................................................15

Погодуємо звірят ...................................... ............................................15

Ми лічимо..................................................... ............................................15

Пройди у ворота........................................... ............................................16

У кого стільки ж?....................................... …...........................................16

Магазин......................................................... ............................................16

Автомобілі і гаражі.................................... …...........................................16

Тук-тук.......................................................... ............................................17

Знайдемо курчат, каченят, кошенят............. ............................................17

Котру іграшку заховано............................. ............................................17

Старша група

Знайди стільки ж........................................... ............................................18

Автопарк....................................................... ............................................18

Хто швидше назве?....................................... ............................................19

Зроби стільки ж рухів................................... ............................................19

Злови м'яч..................................................... ............................................19

Хто швидше?................................................. ............................................20

Матроси і танкісти........................................ ............................................20

Підготовча до школи група

Хто знає, хай лічить далі.............................. ............................................21

Назви попереднє число............................. ............................................21

Де мої сусіди?................................................ ............................................21

Відгадай, яке число пропущено................... ............................................22

Номер будинку.......................................... ............................................22

Живі числа..................................................... ............................................23

Відгадай на дотик, скільки предметів..... …...........................................23

Знайди собі пару........................................... ............................................24

Додати — відняти......................................... ............................................24

Мовчанка…………………............................ ............................................25

Ланцюжок...................................................... ............................................25

 

РозділII. Величина

Друга молодша група

Магазин........ ........................................ …................................................25

Одягнемо ляльку на прогулянку............ ...............................................25

Ганнусин день народження..................... .................................................26

Яка кулька в мішечку?............................. .................................................26

Струмочок.......... ....................................... .................................................27

Збирання яблук........................................ .................................................27

Хто знайде таке саме кільце..................... .................................................27

Збери матрьошку..................................... ................................................27

Середня група

Яка іграшка захована?............................ .................................................28

Постав машину в гараж........................... .................................................28

Хто швидше збере?.................................. .................................................28

Заховай кульку в долоньку..................... .................................................29

Знайди таку саму стрічку......................... .................................................29

Кольоровий диск...................................... .................................................29

Знайди товстий (тонкий) предмет............ .................................................30

Навпаки.................................................... .................................................30

Старша група

В яку коробку?......................................... .................................................30

Два басейни.............................................. .................................................31

Великий — маленький .............. ..... …………..........................................32

Підготовча до школи група

Що змінилось?.......................................... .................................................32

Зламані сходинки..................................... .................................................33

Гастроном................................................. .................................................33

Магазин «Молоко».................................. .................................................33

Магазин «Овочі»...................................... .................................................34

Розділ III. Геометричні фігури

Друга молодша група

Що змінилось?................... ...................... .................................................34

Відгадай, що в мене у руці...................... .................................................35

Знайди таку саму форму.......................... .................................................35

По будиночках!........................................ .................................................35

Гаражі....................................................... .................................................35

Вгадай, що це..................... ..................... .................................................36

Впізнай на дотик...................................... .................................................36

Що лежить у мішечку.............................. .................................................36

Знайди предмет такої самої форми......... .................................................37

Середня група

Гаражі....................................................... .................................................37

Відгадай, що це..................................... ....................................................37

Що там?.................................................... .................................................38

Підбери за формою.................................. .................................................38

Подорож................................................... .................................................39

З яких фігур складається предмет........... .................................................39

Живі фігури.............................................. .................................................40

 

Старша група

Знайди пару............................................... ................................................40

Чарівний мішечок…………………………...................................................41

Доміно....................................................... ................................................41

Що змінилося?.......................................... ................................................41

Добери за формою.................................... ................................................42

Знайди за описом...................................... ................................................42

Покажи фігуру.......................................... ................................................43

Підготовча до школи група

Знайди предмет такої самої форми.......... ................................................43

Відгадай, що на моїй картинці................. ................................................44

Хто швидше............................................. ................................................44

Добери за формою.................................... ................................................45

Полічи і склади.......................................... ................................................46

Виконай завдання ..................................... ................................................46

Розділ IV. Орієнтування в часі

Друга молодша група
Марійчин день........................................ ...............................................47

Середня група
Коли це буває?........................................ ..................................................48

Старша група

Наш день.........................................................................................................48

Лото............................................................ ...............................................49

Навпаки...................................................... ...............................................50

Дні тижня................................................... ...............................................50

Підготовча до школи група

Тиждень..................................................... ................................................50

Пори року.................................................. ................................................51

Буває — не буває....................................... ................................................51

Розділ V. Орієнтування в просторі

Друга молодша група

Купання ляльок ..................................... ...............................................52

Ігри з підвісною кулькою.......................... ...............................................52

Що змінилось?........................................... ...............................................52

Поїзд.......................................................... ................................................53

Лялька Марійка купила меблі................... ...............................................53

Середня група

Хто скаже правильно?............................... ...............................................54

Що змінилося?........................................... ...............................................54

Відгадай, що де знаходиться.................... ...............................................54

Склади такий самий візерунок.................. ...............................................55

Де ведмедик?.............................................. ...............................................55

Старша група

Куди підеш і що знайдеш.......................... ...............................................56

Стань там, де я скажу................................ ...............................................56

Зайди іграшку............................................ ...............................................56

Чиє це місце?............................................. .................................................57

Секрети..................................................... .................................................57

Підготовча до школи група

Будь спритним...................... .. …………..................................................58

Хокей..............................................................................................................58

Будь уважним....................................................................................................59

М'яч у кошик..................................................................................................59

Водій................................................ ..........................................................60

 

 

Навчально-методичний посібник

Бібліотека дошкільного працівника

Мацюк Людмила Григорівна, Крушинська Валентина Данилівна

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ З МАТЕМАТИКИ В ДИТЯЧОМУ САДКУ

Київ "Освіта"

Зав. редакцією О. І. Цедик. Художній редактор О. М. Волковинська.

Обкладинка художника В. С. Пулера. Технічний редактор В. І. Ларченко.

Коректор Г. А. Зацерковна

Здано до набору 08.06.91. Підписано по друку 13.11.91. Формат 84Х)08/32. Папір друк. № 2. Гарнітура Таймс. Спосіб друку високий. Умова, арк. 3,36-1-1,68 вкл, Умови, фарбо-відб. 10,48. Обл.-видавн. арк. 2,97+1,63 вкл. Тираж 25 000

Зам. № 1 — 194.

Видавництво «Освіта», 254053, Київ, Ю. Коцюбинського, 5,

Текст підготовлений на видавничій автоматизованій системі "Каскад-СМ"

Діапозитиви виготовлено на Головному підприємстві республіканського

виробничого об'єднання «Поліграфкнига». Надруковано на Київській книжковій .

фабриці. 254054, Київ-54, Воровського, 24.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти