ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА 1.3. Екологічні права та обов’язки громадян

Завдання для самостійної роботи

Поняття прав громадян у галузі екології, їх види та способи захисту.

Обов’язки громадян у галузі екології, їх види.

Література:

Основна [3,4,5,6,12,89]

ТЕМА 1.4. Право власності на природні ресурси в Україні

План лекційного заняття

Поняття і форми права власності на природні ресурси.

Суб’єкти і об’єкти права власності на природні ресурси.

Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси.

Завдання для самостійної роботи

Набуття, перехід та припинення права власності на природні ресурси.

План семінарського заняття

Поняття і форми права власності на природні ресурси.

Суб’єкти і об’єкти права власності на природні ресурси.

Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси.

Література:

Основна [12,17,87,89,91]

Додаткова [1,6,9,15]

 

ТЕМА 1.4. Право природокористування

План лекційного заняття

Поняття і принципи права природокористування.

Види права природокористування.

Суб’єкти, об’єкти та зміст права природокористування.

План семінарського заняття

Поняття, принципи і види права природокористування.

Об’єкти і суб’єкти права природокористування.

Права і обов’язки природокористувачів.

Підстави виникнення та припинення права природокористування.

Завдання для самостійної роботи

Права і обов’язки природокористувачів.

Підстави виникнення та припинення права природокористування.

Література:

Основна [3,4,5,6,12,19,26,27,28,29,30,31,34,35,37,38,87,89,90,92]

Додаткова [2,9,10,15]

 

ТЕМА 1.7. Публічне управління у галузі охорони навколишнього природного середовища

План лекційного заняття

Поняття управління у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Органи публічного управління у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Функції управління у галузі охорони навколишнього природного середовища:

- державний моніторинг навколишнього природного середовища;

- екологічна експертиза.

Завдання для самостійної роботи

Функції управління у галузі охорони навколишнього природного середовища:

- державний облік у галузі природокористування та охоронинавколишнього природного середовища;

- стандартизація і нормування у галузі охорони навколишнього природного середовища;

- лімітування та ліцензування у сфері екології;

- екологічне інформаційне забезпечення;

- екологічний контроль (поняття, види (державний, відомчий, виробничий і громадський).

План семінарського заняття

Поняття управління у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Органи публічного управління у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Функції управління у галузі охорони навколишнього природного середовища:

- державний моніторинг навколишнього природного середовища;

- екологічна експертиза.

- державний облік у галузі природокористування та охоронинавколишнього природного середовища;

- стандартизація і нормування у галузі охорони навколишнього природного середовища;

- лімітування та ліцензування у сфері екології;

- екологічне інформаційне забезпечення;

- екологічний контроль (поняття, види (державний, відомчий, виробничий і громадський).

Література:

Основна [12,17, 21, 87,89,93]

Додаткова [2,5, 7, 14, 15, 16]

ТЕМА 1.7. Економіко-правовий механізм у галузі екології

Завдання для самостійної роботи

Поняття і склад економіко-правового механізму у галузі екології.

Правові форми платежів у галузі екології.

Економіко-правове стимулювання екологічної діяльності.

Діяльність органів державної податкової служби у забезпеченні економіко–правового стимулювання екологічної діяльності.

Література:

Основна[3,4,5,6,16,17,18,19,26,27,28,29,30,31,37,38,48,52,59,63,64,74,77,78,80,84,88, 89,91].

 

ТЕМА 1.8. Юридична відповідальність у галузі екології

План лекційного заняття

Поняття юридичної відповідальності в екологічному праві.

Екологічні правопорушення як підстава юридичної відповідальності.

Класифікація екологічних правопорушень.

Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Самостійна робота

Особливості кримінальної відповідальності у галузі екології.

Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення.

Застосування цивільно-правової відповідальності за порушення екологічного законодавства.

План семінарського заняття

Поняття юридичної відповідальності в екологічному праві.

Екологічні правопорушення як підстава юридичної відповідальності.

Класифікація екологічних правопорушень.

Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, їх особливості.

Література:

Основна [2,3,4,5,6,7,8,9,12,18,19,38,87,88,89,90]

Додаткова [2,15, 16]

 

ЗМ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (тЕМИ 2.1.-2.12)

 

ТЕМА 2.1. Правове регулювання охорони та використання земель

Завдання для самостійної роботи

Загальні положення земельного законодавства.

Склад та цільове призначення земель України.

Право власності на землі в Україні.

Набуття, реалізація та припинення прав на землю.

Право користування землею.

Справляння плати за землю в Україні.

Право земельного сервітуту.

Правова охорона земель

- правова охорона земель сільськогосподарського призначення;

- правова охорона земель житлової та громадської забудови;

- правова охорона земель промисловості та транспорту;

- землі оборони, їх правова охорона.

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

Індивідуальне заняття

Контроль за використанням та охороною земель.

Моніторинг земель та державний земельний кадастр.

Література:

Основна [1,3,8,9,12,14,16,22,24,47,51,88,89,90,91,92].

Додаткова [1,3,8,15, 16].

ТЕМА 2.2. Правовий режим використання та охорони надр

План лекційного заняття

Загальні положення законодавства України про надра.

Право власності на надра в Україні.

Види користування надрами. Порядок надання надр у користування.

Основні права і обов’язки користувачів надрами.

Державне управління і контроль у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр.

Завдання для самостійної роботи

Збір за геолого – розвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету та надрокористування в Україні.

Правове регулювання охорони. надр.

Відповідальність за порушення законодавства про користування надрами.

План семінарського заняття

Загальні положення надрового права.

Право власності на надра в Україні.

Види користування надрами. Порядок надання надр у користування.

Основні права і обов’язки користувачів надрами.

Державне управління і контроль у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр.

Збір за геолого – розвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету та надрокористування в Україні.

Правова охорона надр.

Відповідальність за порушення законодавства про користування надрами.

Література:

Основна: [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 52, 53, 54, 56, 57, 81, 88, 90, 91, 92, 93]

Додаткова: [1, 6, 9, 14, 15, 16].

 

ТЕМА 2.3. Правовий режим використання та охорони лісів і рослинного світу

План лекційного заняття

Загальні положення лісового законодавства.

Право власності на ліси в Україні.

Право лісокористування.

Публічне управління і контроль у галузі використання, відтворення, охорони та захисту лісів. Плата за використання лісових ресурсів.

Завдання для самостійної роботи

Правова охорона лісів.

Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

План семінарського заняття

Загальні положення лісового законодавства.

Право власності на ліси в Україні.

Право лісокористування.

Публічне управління і контроль у галузі використання, відтворення, охорони та захисту лісів.

Плата за використання лісових ресурсів.

Правова охорона лісів.

Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

Література:

Основна: [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 32, 58, 59, 60, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92]

Додаткова: [1, 9, 15, 16]

 

ТЕМА 2.4. Правове регулювання використання та охорони

Тваринного світу

Завдання для самостійної роботи

Тваринний світ як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

Право використання тваринного світу: його форми та види.

Управління у галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу.

Правова охорона тваринного світу.

Правове регулювання полювання, рибальства та інших видів використання тваринного світу.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

План семінарського заняття

Тваринний світ як об’єкт правового регулювання, використання , відтворення та охорони.

Право використання тваринного світу: його форми та види.

Управління у галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу.

Правова охорона тваринного світу.

Правове регулювання полювання, рибальства та інших видів використання тваринного світу.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

Література:

Основна: [1, 2, 8,9,12,14,15,19,35,37,39,43,48,74,75,76,77,79,88,89,90,98]

Додаткова: [3, 6,10, 13, 15, 16]

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти