ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА 2.5. Правовий режим використання та охорони вод

План лекційного заняття

Води як об’єкт правової охорони та використання. Право власності на води в Україні.

Право водокористування, його види.

Правова охорона вод.

Завдання для самостійної роботи

Державне управління і контроль у галузі використання, відтворення та охорони вод.

Платежі за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту.

Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.

План семінарського заняття

Води як об’єкт правової охорони та використання. Право власності на води в Україні.

Види права водокористування.

Права і обов’язки водокористувачів.

Державне управління і контроль у галузі використання, відтворення та охорони вод.

Платежі за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту.

Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.

Правова охорона вод.

Література:

Основна: [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 34, 40, 42, 47, 62, 64, 65, 68, 88, 89, 90, 91, 92]

Додаткова: [5, 6, 7, 9, 15, 16]

 

ТЕМА 2.6. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

Завдання для самостійної роботи

Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання і охорони.

Державне управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря та радіаційної безпеки.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

 

План семінарського заняття

Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання і охорони.

Державне управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря та радіаційної безпеки.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

 

Література:

Основна: [1, 2, 9, 10, 12, 15, 18, 41, 69, 70, 71, 72, 73, 88, 89, 90, 91]

Додаткова: [5, 6, 12, 15, 16]

 

ТЕМА 2.7. Правові засади формування, збереження та раціонального використання національної екологічної мережі України

План лекційного заняття

Поняття та основні складові національної екологічної мережі України.

Природні території та об’єкти особливої державної охорони як ключові території екомережі.

Природно-заповідний фонд України.

Курортні та лікувально-оздоровчі території.

Завдання для самостійної роботи

Рекреаційні зони.

Водоохоронні зони.

Полезахисні природні (лісові) смуги.

Види рослин і тварин, занесені до Червоної книги України.

Природні рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України.

Індивідуальне заняття

Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, як місця перебування

водоплавних птахів.

Природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність.

Відновлювальні території, що підлягають включенню до національної екомережі.

План семінарського заняття

Поняття та основні складові національної екологічної мережі України.

Природні території та об’єкти особливої державної охорони як ключові території екомережі.

Природно-заповідний фонд України.

Курортні та лікувально-оздоровчі території.

Рекреаційні зони.

Водоохоронні зони.

Полезахисні природні (лісові) смуги.

Види рослин і тварин, занесені до Червоної книги України.

Природні рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України.

Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, як місця перебування водоплавних птахів.

Природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність.

Відновлювальні території, що підлягають включенню до національної

екомережі.

Література:

Основна: [1, 2, 3, 12, 29, 30, 31, 37, 42, 68]

Додаткова: [15, 16]

ТЕМА 2.8. Правове забезпечення екологічної безпеки

Завдання для самостійної роботи

Юридична природа та види екологічної безпеки.

Зміст правовідносин екологічної безпеки, їх особливості.

Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.

Література:

Основна [1,9,12,14,20,22,23,61,89,93]

Додаткова [2,4,5,6,15]

ТЕМА 2.9. Правове регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій

План лекційного заняття

Поняття надзвичайної екологічної ситуації.

Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації.

Завдання для самостійної роботи

Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями.

Література:

Основна: [1,9,12,14,20, 48 ]

Додаткова: [15, 16]

 

ТЕМА 2.10. Правове регулювання поводження з відходами виробництва та споживання

Завдання для самостійної роботи

Поняття та види відходів.

Правовий режим відходів виробництва та споживання

Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання.

Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами.

План семінарського заняття

Поняття та види відходів.

Правовий режим відходів виробництва та споживання

Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання.

Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами.

Література:

Основна: [9,12,14,20, 48]

Додаткова: [15]

 

ЗМ. 3 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА (ТЕМА 3.1)

ТЕМА 3.1. Міжнародне екологічне право та Європейське право навколишнього середовища

Індивідуальне заняття

Поняття і основні юридичні ознаки міжнародного екологічного права.

Джерела міжнародного екологічного права.

Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів і об’єктів навколишнього середовища.

Завдання для самостійної роботи

Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

Поняття і система європейського права навколишнього середовища.

Адаптація екологічного законодавства України до європейського права навколишнього середовища.

План семінарського заняття

Поняття і основні юридичні ознаки міжнародного екологічного права.

Джерела міжнародного екологічного права.

Поняття і система європейського права навколишнього середовища.

Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів і об’єктів навколишнього середовища.

Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

Адаптація екологічного законодавства України до європейського права навколишнього середовища.

Література:

Основна: [1, 39, 40, 41, 42, 43, 89].


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні заняття з курсу «Екологічне право» передбачають вирішення тестових завдань, задач, опрацювання опублікованих матеріалів практики застосування екологічного законодавства, виконання рефератів.

Тематика рефератів

Модуль 1

Теми 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8:

1. Гарантії реалізації екологічних прав громадян.

2. Способи захисту екологічних прав громадян.

3. Співвідношення екологічних прав та інтересів громадян.

4. Гарантії права громадян на екологічну безпеку.

5. Механізм реалізації права громадян на одержання повної і достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення.

6. Механізм реалізації права громадян на участь у проведенні громадської екологічної експертизи.

7. Право громадян на об'єднання в громадські природоохоронні формування.

8. Спеціальні об’єкти права власності відповідно до форм власності.

9. Зміст права власності на природні ресурси.

10. Принципи права природокористування.

11. Класифікація об’єктів права природокористування.

12. Обов’язки природо користувачів.

13. Особливості орендних правовідносин природокористування.

14. Об’єктивні передумови формування системи екологічної безпеки.

15. Доктринальні підходи визначення екологічної безпеки.

16. Види державно-правових заходів забезпечення екологічної безпеки.

17. Роль Ради Національної безпеки і оборони України у сфері забезпечення екологічної безпеки.

18. Значення державної екологічної експертизи в системі регулювання екологічних правовідносин.

19. Гарантії прав експерта екологічної експертизи.

20. Права і обов’язки осіб, які беруть участь у екологічній експертизі.

21. Процедура здійснення екологічної експертизи.

22. Юридичне значення висновку екологічної експертизи.

23. Місце та роль Міністерства охорони навколишнього природного середовища у системі управління в галузі екології.

24. Повноваження органів місцевого самоврядування при здійсненні управління у галузі екології.

25. Екологічне прогнозування, його види.

26. Стандартизація і нормування у галузі екології.

27. Екологічне інформаційне забезпечення. Види екологічної інформації.

28. Екологічний контроль, як один із видів забезпечувальних заходів.

29. Джерела формування системи екологічного фінансування.

30. Система екологічного фінансування та напрямки використання коштів.

31. Джерела та форми економіко-правового стимулювання екологічної діяльності.

32. Позитивна відповідальність у галузі екології, її види.

33. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності за екологічні правопорушення.

 

Модулі 2, 3

Теми 2.1 - 2.9, 3.1

1. Співвідношення земельного права із суміжними галузями права та його місце у правовій системі України.

2. Конституція України – системоутворююче джерело земельного права.

3. Міжнародно-правові акти як джерела земельного права.

4. Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель.

5. Суб’єкти, об’єкти та форми приватизації земель.

6. Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення та інших категорій земель.

7. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель.

8. Поняття та юридичні ознаки оренди землі.

9. Договір оренди земельної ділянки.

10. Поняття та класифікація обмежень прав на землю

11. Земельні сервітути як форма обмеження прав на землю.

12. Вирішення земельних спорів.

13. Земельно-процесуальне забезпечення набуття прав на землю.

14. Загальна характеристика та правові форми плати за землю.

15. Особливості обчислення плати за землі різного цільового призначення.

16. Пільги щодо плати за землю.

17. Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель.

18. Планування використання земель. Землеустрій.

19. Моніторинг земель. Державний земельний кадастр.

20. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель.

21. Ринковий обіг земельних ділянок.

22. Правочини із земельними ділянками.

23. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, їх примусове відчуження.

24. Особливості правової охорони ґрунтів. Рекультивація та консервація земель.

25. Юридична відповідальність за земельні правопорушення.

26. Фермерське землекористування.

27. Використання земель громадянами у межах населених пунктів.

28. Правовий режим земель природних заповідників.

29. Особливості передачі у приватну власність земель історико-культурного призначення..

30. Специфіка правового режиму земель лісового фонду.

31. Обмеження права користування землями водного фонду.

32. Специфіка правового режиму земель прикордонної смуги.

33. Специфіка правового режиму земель водно-болотних угідь.

34. Право користування надрами для видобування корисних копалин.

35. Розподіл і перерозподіл надр між користувачами.

36. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин.

37. Використання вод для промислових потреб і потреб гідроенергетики.

38. Користування водними об’єктами для потреб водного транспорту.

39. Державний водний кадастр.

40. Особливості адміністративної відповідальності за порушення водного законодавства.

41. Загальне лісокористування, його особливості.

42. Заготівля деревини як основний вид лісокористування.

43. Плата за спеціальне лісокористування.

44. Право лісокористування для науково-дослідних робіт.

45. Розподіл та перерозподіл лісів.

46. Лісовпорядкування.

47. Організація відновлення лісів і лісорозведення.

48. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства.

49. Права та обов’язки користувачів тваринним світом.

50. Правове регулювання плювання та рибальства.

51. Особливості використання об’єктів тваринного світу у наукових, культурно-освітніх та естетичних цілях.

52. Добування диких тварин з метою утримання і розведення у неволі чи напіввільних умовах.

53. Плата за спеціальне використання об’єктів тваринного світу.

54. Використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності.

55. Державний кадастр тваринного світу.

56. Розподіл і перерозподіл тваринного світу.

57. Правові заходи охорони тваринного світу.

58. Збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду.

59. Організація, створення і оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

60. Правовий режим біосферних заповідників.

61. Правовий режим національних природних парків.

62. Правовий режим лікувально-оздоровчих та курортних зон.

63. Особливості управління у галузі використання на охорони курортних та лікувально-оздоровчих зон.

64. Проблеми відповідальності за порушення режиму використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

65. Порядок створення рекреаційних зон, їх види.

66. Особливості управління в галузі використання та охорони рекреаційних зон.


Тестові завдання і задачі

Модуль 1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти