ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік питань для підготовки до семестрового контролю

1. Екологічна політика України, проблеми регулювання.

2. Поняття, предмет та методи екологічного права.

3. Об’єкти та суб’єкти екологічного права.

4. Система навчального курсу «Екологічне право».

5. Загальна характеристика екологічного законодавства.

6. Поняття прав громадян у галузі екології, їх види та способи захисту.

7. Обов’язки громадян у галузі екології, їх види.

8. Поняття і форми права власності на природні ресурси.

9. Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси в Україні.

10. Суб’єкти і об’єкти права власності на природні ресурси.

11. Поняття та принципи права природокористування.

12. Види права природокористування

13. Суб’єкти, об’єкти та зміст права природокористування.

14. Підстави виникнення та припинення права природокористування.

15. Юридична природа та види екологічної безпеки.

16. Зміст правовідносин екологічної безпеки, їх особливості.

17.Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.

18. Поняття управління у галузі охорони навколишнього природного середовища.

19. Органи публічного управління загальної компетенції у галузі екології.

20. Органи державного управління спеціальної компетенції у галузі екології.

21. Громадське управління у галузі екології.

22. Державний моніторинг навколишнього природного середовища.

23. Державний облік у галузі природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

24. Стандартизація і нормування у галузі охорони навколишнього природного середовища.

25. Екологічна експертиза (поняття, форми, види).

26. Лімітування у галузі природокористування.

27. Екологічне ліцензування.

28. Екологічне інформаційне забезпечення.

29. Екологічний контроль (поняття, види).

30. Поняття і склад економіко-правового механізму у галузі екології.

31. Правові форми платежів у галузі екології. Економіко-правове стимулювання екологічної діяльності.

32. Поняття відповідальності в екологічному праві.

33. Екологічні правопорушення як підстава юридичної відповідальності, їх ознаки та класифікація.

34. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

35. Особливості кримінальної відповідальності у галузі екології.

36. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

37. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення.

38. Застосування цивільно-правової відповідальності за порушення екологічного законодавства.

39. Земельні правовідносини (поняття, загальна характеристика).

40. Склад та цільове призначення земель України.

41. Право власності на землі в Україні.

42. Право користування землями України.

43. Набуття та припинення права на землю.

44. Правова охорона земель.

45. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

46. Контроль за використанням та охороною земель.

47. Моніторинг земель та державний земельний кадастр.

48. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення.

49. Правова охорона земель житлової та громадської забудови.

50. Правова охорона земель промисловості та транспорту.

51. Землі оборони, їх правова охорона.

52. Загальні положення надрового права. Право власності на надра в Україні.

53. Основні права і обов’язки користувачів надрами.

54. Публічне управління і контроль у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр.

55. Види користування надрами. Порядок надання надр у користування.

56. Збір за геолого – розвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету та надрокористування в Україні.

57. Правова охорона надр.

58. Юридична відповідальність за порушення законодавства про користування надрами.

59. Загальні положення лісового законодавства. Право власності на ліси в Україні.

60. Право лісокористування.

61. Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин.

62. Охорона та захист лісів.

63. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

64. Тваринний світ як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

65. Право використання об’єктами тваринного світу: його форми та види.

66. Управління у галузі використання, відтворення та охорони об’єктів тваринного світу.

67. Правова охорона об’єктів тваринного світу.

68. Правове регулювання полювання, рибальства та інших видів використання тваринного світу.

69. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

70. Води як об’єкт правової охорони та використання. Право власності на води в Україні.

71. Право водокористування, його види.

72. Права і обов’язки водокористувачів.

73. Правова охорона вод і земель водного фонду.

74. Державне управління і контроль у галузі використання, відтворення та охорони вод.

75. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.

76. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання і охорони.

77. Державне управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря та радіаційної безпеки.

78. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

79. Поняття і основні складові національної екологічної мережі України.

80. Природні території та об’єкти особливої державної охорони як ключові території екомережі.

81. Природно-заповідний фонд України.

83. Курортні та лікувально-оздоровчі території.

82. Рекреаційні зони.

83. Водоохоронні зони.

84. Полезахисні природні (лісові) смуги.

85. Види рослин і тварин, занесені до Червоної книги України.

86. Природні рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України.

87. Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, як місця перебування водоплавних птахів.

88. Природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність.

89. Відновлювальні території, що підлягають включенню до національної екомережі України.

90. Поняття надзвичайної екологічної ситуації.

91. Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації.

92. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями.

93. Поняття та види відходів.

94. Правовий режим відходів виробництва та споживання.

95. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання.

96. Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами.

97. Поняття і основні юридичні ознаки міжнародного екологічного права.

98. Джерела міжнародного екологічного права.

99. Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів і об’єктів навколишнього природного середовища.

100. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

101. Поняття і система європейського права навколишнього природного середовища.

102. Адаптація екологічного законодавства України до європейського права навколишнього середовища.


Рекомендована література

Основна:

1. Конституція України від 28 черв. 1996 р. : Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 8 груд. 2004 р.№ 222-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. : Із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40 – 44. – Ст. 356.

3. Земельний кодекс України від 25 жовт. 2001 р.: Із змінами і доповненнями. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

4. Водний кодекс України від 6 черв. 195 р. : Із змінами і доповненнями. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

5. Лісовий кодекс України від 21 січ. 1994 р. : Із змінами і доповненнями. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

6. Кодекс України про надра від 27 лип. 1994 р. : Із змінами і доповненнями. // Відомості Верховної Ради України. – 1994 – № 36. – ст. 340.

7. Кодекс Законів про працю України від 10 груд. 1971 р. : Із змінами і доповненнями. // Відомості Верховної Ради УРСР від 17 груд. 1971 р. – 1971. (додаток № 50).

8. Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 р. : Із змінами і доповненнями. // Відомості Верховної Ради України. – 2001 – № 25 – 26. – Ст. 131.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 груд. 1984 р. : за станом на 20 серп. 2010 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

10.Про зону надзвичайної екологічної ситуації : закон України від 13 лип. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 348.

11. Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік : закон України. Програма від 20 трав. 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010 р. – № 33. – стор. 1140. – Ст. 470.

12.Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві : закон УРСР від 17 жовт.1990 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 6 листоп. 1990 – 1990 р. – № 45. – стор. 602.

13. Про охорону навколишнього природного середовища : закон України від 25 червн. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991 – № 41.

14. Про селянське (фермерське) господарство : закон України від 12 груд. 1991 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1992 – № 14.

15. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21 трав. 1997 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24.

16. Про плату за землю : закон України від 3 лип. 1992 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1992 – № 38.

17. Про державну податкову службу в Україні : закон Української РСР від 4 груд. 1990 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991 – № 6.

18. Про охорону атмосферного повітря : в редакції закону України від 26 черв. 2004 р. // Голос України. – 17 листоп. 1992. – № 219.

19. Про тваринний світ : закон України від 3 берез. 1993 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 18.

20. Про поводження з радіоактивними відходами : закон України від 30 черв. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 27.- Ст. 198.

21. Про екологічну експертизу : закон України від 9 лют. 1995 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.

22. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : закон Української РСР від 27 лют. 1991 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 162. – Ст. 198.

23. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку : закон України від 8 лют. 1995 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

24. Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю) : закон України від 18 січ. 2001 р // Урядовий кур’єр. – 2001 – 10 лютого. – № 26.

25. Про дорожній рух : закон України від 30 черв. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338.

26. Про транспорт : закон України від 10 жовт. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51.

27. Про залізничний транспорт : закон України від 4 лип. 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40.

28. Про трубопровідний транспорт : закон України від 15 трав. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 29.

29. Про курорти :закон України від 5 жовт. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.. – 2000. – № 50.

30. Про туризм : закон України від 15 верес. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31

31. Про охорону культурної спадщини : закон України від 8 черв. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39.

32. Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялцево–букових лісах Карпатського району : закон України від 10 лют. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 13.

33. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : закон України від 24 лют. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

34. Про виключну (морську) економічну зону України : закон України від 16 трав. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 21. – Ст. 152.

35. Про мисливське господарство та полювання : закон України від 22 лют. 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18.

36. Про природно-заповідний фонд України : закон України від 16 черв. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34.

37. Про рослинний світ : закон України від 9 квіт. 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22 – 23.

38. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (17 вересня 1979 р. м. Берн). Ратифікована Україною Законом України від 29 жовтня 1996 р.

39. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (21 квітня 1992 р. м. Бухарест). ратифікована Україною Законом України від 4 лют. 1994р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44 – Ст. 2983.

40. Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату ( 11 червня 1992р. м. Ріо – де – Жанейро, Бразилія), ратифікована Законом України від 29 жовт. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22 – 23.

41. Конвенція про водно – балотні угіддя, що мають міжнародне призначення // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 50.

42. Конвенція про охорону біологічного різноманіття. Ратифікована Законом України від 29 листоп. 1994 р.// Офіційний вісник України. – 2007. – № 22. – Ст. 932.

43. Державні будівельні програми України «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92». МОЗ України. – Наказ. – Правила від 19 черв. 1996 р. – № 173.

44.Концепція сталого розвитку населених пунктів : схвалена постановою Верховної Ради України від 24 груд. 1999 р.

45. Національна програма забезпечення населення України якісною питною водою. Затверджена рішенням Колегії Держжитлокомунгоспу України від 22 трав. 1995 р.

46. Про затвердження порядку продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах : постанова Кабінету Міністрів України від 2 верес. 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 67. – стор. 83. – Ст. 2419.

47. Про заходи щодо забезпечення формування державної ядерної політики та екологічної безпеки :указ Президента України від 9 берез. 1995р // Голос України. – 1995. – 16 берез. – Ст. 12.

48. Про затвердження положення про порядок державної реєстрації колективного сільськогосподарського підприємства : постанова Кабінету Міністрів України від 18 черв. 1992 р., № 344.

49. Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизуються громадянами безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) або особистого підсобного господарства : постанова Кабінету Міністрів України від 24 січ. 2000 р.

50. Про надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин : постанова Кабінету Міністрів України від 15 черв. 1997р., № 742. // Офіційний вісник України. – 1997. – число 29.

51. Про порядок установлення квот на видобуток корисних копалин : постанова Кабінету Міністрів України від 22 груд. 1994 р., № 82.

52. Про затвердження положення про порядок надання гірничих відводів : постанова Кабінету Міністрів України від 27 січ. 1995 р., № 59.

53. Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією : постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 р.

54. Про затвердження Положення про державний контроль за геологічний вивченням надр : постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.1994 р. № 801.

55. Про затвердження Положення про державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.1995 р. № 134.

56. Про порядок справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду :. постанова Кабінету Міністрів України від 6.07.1998 р. № 1012 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27.

57. Правила відпуску деревини на пні в лісах України : постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1999 р. № 1378.

58. Про порядок ведення державного лісового кадастру : постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.1995 р. № 767.

59. Про державну екологічну інспекцію : постанова Кабінету Міністрів України від 2.03.1998 р. № 244.

60. Нормативи збору за спеціальне використання водних ресурсів : постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1999 р. № 836.

61. Про порядок відшкодування збитків, завданих водокористувачам припинення права або зміною умов спеціального водокористування : постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.1996 р. № 966.

62. Правила охорони вод від забруднення зворотними водами : постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465 // офіційний вісник України. – 1999ю - № 13.

63. Про утворення Ради з екологічних проблем бюджету Дніпра та якості питної води Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.1999р. № 1544 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 34.

64. Про порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них : постанова Кабінету Міністрів України від 8.05.1996р. № 486.

65. Режим зон санітарної охорони водних об’єктів : постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2024 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 51.

66. Перелік водних об’єктів, що відносяться до категорії лікувальних : затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 р. № 1499// ЗП України. – 1996. - № 21.

67. Положення про порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.1993 р.// ЗП України. – 1994. - № 5.

68. Положення про порядок встановлення рівнів шкідливого фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря : постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.1993 р. // ЗП України. – 1994. - № 5.

69. Положення про порядок видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1995 р. // ЗП України. – 1995. - №8.

70. Порядок здійснення державного обліку у галузі охорони атмосферного повітря. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.1993 р. № 1073// ЗП України. – 1994. - №5.

71. Порядок встановлення нормативів плати і стягнення платежів за забруднення атмосферного повітря та інші шкідливі впливи на нього : постанова Кабінету Міністрів України від 1.03.1999 р. № 303// Офіційний вісник України. – 1999. - № 9.

72. Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу : постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.1994 р. № 772// ЗП України. – 1995. - № 1.

73. Про порядок здійснення любительського і спортивного рибальства : постанова КМУ від 18.07.1998 р. № 1126//Офіційний вісник України. – 1998. - № 29.

74. Тимчасовий порядок справляння плати за спеціальне використання диких тварин : постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.1996 р. № 123// Урядовий кур’єр. – 1996. – 15 лютого.

75. Порядок справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів : постанова Кабінету Міністрів України від 6.04.1998 р. № 449// Офіційний вісник України. – 1998. - № 14.

76. Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу : постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.1994 р. №772.

77. Про затвердження Положення про Червону книгу України : постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 52.

78. Такси на деревину лісових порід, що відпускається на пні і на живицю : постанова Кабінету Міністрів України від 20.01. 1997 р. № 44 // Офіційний вісник України. – 1997. число 4.

79. Інструкція щодо порядку погодження матеріалів з Мінекобезпеки України та його органами на місцях для отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами : затверджена Наказом Мінекобезпеки України від 30 вересня 1996 р. № 119.

80. Інструкція про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів : затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 31.03.1993 р. № 26.

81. Інструкція про порядок установлення лісових ресурсів державного значення : затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 31.03.1993 р. № 26).

82. Інструкція про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду. Затверджена спеціальним наказом Держкомлісгоспу, Мінфіну, Мінекономіки, Мінекобезпеки та ДПА України від 15.10.1999 р. № 91/129/236/565// Офіційний вісник України. – 1999. - № 46.

83. Інструкція про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів, затверджене наказом Міністерства лісового господарства України від 15.11.1995 р. № 134.

84. Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 р.

85. Андрейцев В.І. Екологічне право. Курс лекцій у схемах: Навч. посібник для юрид. фак. Вузів. // Київ.: “Вентурі” 1996.

86. Андрейцев В.І. та ін. Екологічне право (особлива частина): Підручник для студентів юрид. вузів і фак.: За ред. акад.. АпрН В.І. Андрейцев. // К.: Істина. – 2001. – 544с.

87. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. // Київ. – Атака. – 2000. – 216с.

88. Дмитренко І.А., Екологічне право України: Підручник. // Київ: Юрінком Інтер. – 2001. – 352с.

89. Данілов О.Д., Лапшин Ю.В., Онищенко В.А. Оподаткування місцевими ресурсами, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навчальний посібник. // Ірпінь: Академія ДПС України. – 2002. – 292с.

90. Тищенко Г.В. Екологічне право: Навчальний посібник для студ. юрид. вузів та факультетів. – К.: ТП Пресс. – 2003. – 256с.

91. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Нав. та наук.. – практ. посібник. – К.: Знання – Пресс. – 2002. – 332с.

Додаткова:

1. Екологічне право України (загальна частина). Навчальний посібник. // Харків. – 1995.

2. “Екологія і закон” збірник нормативних актів. - Київ, Юрінком Інтер, 1997.

3. Андрейцев В.І. Екологічна політика: проблеми правового забезпечення// Київський університет. 1993 р. № 12.

4. Государственно-правовое регулирование качеством окружающей среды. // Киев. – Одесса, 1983г.

5. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. // К.: Наукова думка. – 1989.

6. Андрейцев В.І. Концепція Закону України про екологічну експертизу// Вісник Київського університету. Суспільно – політичні науки, 1991. Випуск 3.

7. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: навчально – практичний посібник. // К.: Істина. – 1999.

8. Природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. // М.: Юрид. Лит. – 1988.

9. Советское природоресурсовое право: Особенная часть. // Харьков. – 1987.

10. Ерофеев Б.В. Советское экологическое право. Особенная часть. – М.: 1988

11. Юринчук М.М. Атмосферный воздух как объект правовой охраны // Советское государство и право. – 1983. - № 5.

12. Колбасов О.С. Право собственности на животный мир. Развитие аграрно-правовых наук. // М.: 1980.

13. Орлов Н.А. Экологическое право. – Общая часть. – Сімферополь. – Таврия. – 1994.

14. Костецький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко – правовий механізм охорони навколишнього середовища в Україні). 2-ге вид. // К.: 2001. – 390с.

15. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг.ред Ю.С.Шемшученка. // К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2005. – 848 с.

16. Екологічне право України. Підручник. За ред. А.П.Гетьмана, М.В.Шульги. // Харків: «Право». – 2005. – 381 с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти