ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначення центрального співвідношення щелеп

Центральне співвідношення щелеп при відсутності зубів-антагоністів характеризується найбільш зручним положенням нижньої щелепи, що встановлюється активним скороченням жувальних м’язів.

Всі прийоми визначення центрального співвідношення щелеп можна розподілити на 3 види: примусовий, функціональний та інструментальний.

Примусовий метод базується на зміщенні нижньої щелепи назад тиском руки лікаря на підборіддя. Ця методика призводить до виникнення форсованого положення суглобових голівок і травмуванню дистальних ділянок диска СНЩС, які не пристосовані до сприйняття такого навантаження.

Функціональний метод ґрунтується на використанні функціональних станів зубощелепної системи (ковтання, торкання кінчиком язика шарику з воску, який закріплено на задньому краї верхнього, воскового шаблону) або рефлекторному відведенні нижньої щелепи при накладанні пальців лікаря на валик в ділянці бокових зубів. Пацієнта в цей час просять зімкнути щелепи, нижня щелепа при цьому рефлекторно відводиться назад.

 

VI. План та організаційна структура заняття.

 

№ п/п Етапи заняття їх функції та зміст Нав-чальні цілі Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час Хв..
І. Підготовчий етап
Організаційні Заходи       5 хв.
Постановка навчальних цілей та мотивація     Див. п. ІІ методички   5 хв.
3 Контроль початкового рівня знань, навичок, вмінь: 1)Які групи дефектів зубних рядів Ви знаєте ? 2) Дайте визначення і охарактеризуйте поняття "центральне співвідношення щелеп". 3) Дайте визначення і охарактеризуйте поняття "центральна оклюзія". 4) Дайте характерис- тику груп дефектів зубних рядів. 5) Назвіть послідов-ність дій лікаря на етапі фіксації ЦС за допомогою шаблонів із прикусними валика-ми при ІІ групі дефектів 6) Назвіть основні ознаки, за якими про-водять оцінювання воскових шаблонів з прикусними валиками. 7) Які задачі вирі-шуються на етапі фік- сації центрального співвідношення при третій групі дефектів. 8) Назвіть методи визначення висоти нижньої третини обличчя. 9) Анатомічна та фізіо- логічна складова ана- томо-фізіологічного методу визначення нижньої третини обличчя. 10) Назвіть та охарак-теризуйте основні прийоми визначення центрального співвід- ношення щелеп. 11) У чому суть методики фіксації ЦО за допомогою гіпсоблоків за Гольдманом   α=2 Фронтальне теоретичне експрес-опитуван- ня     Індивідуальне усне опитування або письмове теоретичне Запитання     Таблиці, малюнки, запитання, тестові та ситуаційні завдання 15 хв.  
ІІ. Основний етап
    Формування просесійних вмінь та навичок: 1) Провести оціню-вання гіпсових моделей і воскових шаблонів з прикусни-ми валиками. 2) Провести клінічні етапи фіксації ЦС при ІІ групі дефекту зубного за домогою шаблонів із прикус-ними валиками. 3) Провести визначен-ня висоти нижньої третини обличчя анатомофізіологічним методом 4) Провести визначення центрального співвід- ношення щелеп функ-ціональними прийо-мами. 5) Провести клінічні етапи фіксації ЦО за допомогою гіпсоблоків 6) Заповнити медичну документацію (історію хвороби пацієнта, щоденник лікаря, наряд) α=3 Практичний тренінг - клінічний прийом хворих. Клінічний кабінет Стоматологічне обладнання та інструменти, тематичні пацієнти.     60-80 хв.
ІІІ. Заключний етап  
  1) Контроль та корекція професій-них умінь та навиків. 2)Підведення підсум-ків заняття –теоре-тичного, практичного, організаційного. 3)Домашнє завдання: навчальна література -основна та додаткова α=2 α=3 Індивідуальний контроль практичних навиків   Обладнання Результати курації хворих   10-20 хв.

 

VII. Матеріали методичного забезпечення заняття .

 

Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття запитання .

 

а=1

Дайте уявлення про причини часткової втрати зубів.

Охарактеризуйте вплив екології на приріст патології.

а=2

Дайте визначення і охарактеризуйте поняття "центральне співвідношення щелеп".

Дайте визначення і охарактеризуйте поняття "центральна оклюзія".

Які групи дефектів зубних рядів за кількістю пар антагоністів Ви знаєте ?

Що характерно для І,ІІ,ІІІ, груп дефектів зубних рядів?

Які методи фіксації ЦО Ви знаєте ?

У чому суть методики фіксації ЦО за допомогою шаблонів із прикусними валиками ?

· Ситуаційні задачі

 

Хворому виготовляють частковий знімний протез на нижню щелепу. Об'єктивно : на нижній щелепі є 44, 45 зуби, а на верхній щелепі є 22 зуб.

1.(а=2) Яка група дефектів в даному випадку?

1. 1-а гр.

2. 2-а гр.

3. 3-а гр.

4. 4-а гр.

Еталон : 3-я гр.

2.(а=2) Чи можна в даному випадку застосувати методику фіксації ЦО гіпсоблоками за Гольдманом?

1. Так.

2. Ні.

Еталон : Ні.

 

Хворому, з відсутністю 44,45,46,36,37 зубів, планується для виготовлення бюгельного протезу на нижню щелепу замовити в лабораторії жорстку індивідульну відбиткову ложку. Чи можна одночасно із ложкою окремо замовити шаблон з прикусним валиком? (а=3)

1.Так.

2.Ні.

Еталон : Ні.

 

Знайти логічно зв'язані групи.(а=2)

Група дефектів зубних рядів Методи фіксації ЦО
1-а група 1.Гіпсоблоки за Гольдманом
2.Необхідності фіксації немає
3-я група 3.Гарячий спосіб фіксації за допомогою воскових прикусних валиків
4.Холодний спосіб фіксації за допомогою воскових прикусних валиків

Еталон.

Група дефектів зубних рядів Методи фіксації ЦО
1-а група 1.Гіпсоблоки за Гольдманом
2.Необхідності фіксації немає
3-я група 3.Гарячий спосіб фіксації за допомогою воскових прикусних валиків
4.Холодний спосіб фіксації за допомогою воскових прикусних валиків

 

Орієнтовна карта для організації самостійної роботи

студентів з літературою.

Навчальні завдання Вказівки до завдання Відповідь
Вивчити : Етіологічні фактори, що призводять до часткової втрати зубів   Назвати основні етіологічні фактори  
2. Клінічні прояви при частковій втраті зубів. Перечислити основні критерії змін, що відбуваються в жувальному апараті при частковій втраті зубів  
3. Методи лабораторної діагностики Перечислити і охарактеризувати основні методи лабораторної діагностики, стосовно пацієнтів із частковою втратою зубів  
4. Характери- стику "центрального співвідношення щелеп" Назвати основні критерії визначення "центральне співвідно- шення щелеп"  
5. Ознаки центральної оклюзії для ортогнатичного прикусу Перечислити ознаки центральної оклюзії для ортогнатичного прикусу  
6. Методи визначення та фіксації ЦО при 3-й групах дефектів зубних рядів. Охарактеризувати методи роботи з гіпсовими блоками та восковими прикусними валиками  

VIII. Література

 

1. В.А.Хватова. Клиническая гнатология.- М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005. – 296 стр.

2. В.П.Неспрядько, З.Е.Жегулович. Способы определения центрального соотношения челюстей. «Зубное протезирование» № 2 (6), 2004, стр.4 - 13.

3. Х.А.Каламкаров. Ортопедическое лечение с применением металокерамических протезов. – М.: Медицинское информационное агенство, 2003. Стр. 65 – 66.

4. И.Ю.Лебеденко, Т.И.Ибрагимов, А.Н.Ряховский. Функциональные и аппаратурные методы исследования в ортопедической стоматологии. Учебное пособие. - М.: Медицинское информационное агенство, 2003. Стр. 103 – 106.

5. В.А.Хватова. Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии.- Руководство. Н.Новгород : Изд-во НГМА, 1996. – стр. 54 – 65.

6. А . И . Бетельман . Ортопедическая стоматология. стр . 111-118.

7. А. Л. Сапожников . Артикуляция и протезирование в стоматологии . К.: Здоров'я , 1984 .

 

 

Тестові завдання до теми:

«Визначення та фіксація співвідношення щелеп при

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти