ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розподіл годин по семестрах для спеціальності 8.010102- початкове навчання.

 

Форма навчання: денна. Спеціальність: початкове навчання (з усіма додатковими спеціальностями). Кваліфікаційний рівень:бакалавр. Термін навчання: 4 роки.
Курс Семестр Лекції (годин) Практично-семінарські (годин) Лабораторних (годин) Індивідуальна робота (годин) Всього Самостійна робота (годин) Контроль Кредитів
Контрольні роботи Колоквіуми Екзамени Заліки Курсові ІНДЗ Кваліфікаційний іспит Державний екзамен (семестр)
- + - - + -  
- + - - + -  
- + - - + -  
Всього: - - - + -  

 

Розподіл годин по семестрах для спеціальності 8.010101- дошкільне виховання, початкове навчання .

 

Форма навчання: денна. Спеціальність: дошкільне виховання, початкове навчання. Кваліфікаційний рівень:бакалавр. Термін навчання: 4 роки.
Курс Семестр Лекції (годин) Практично-семінарські (годин) Лабораторних (годин) Індивідуальна робота (годин) Всього Самостійна робота (годин) Контроль Кредитів
Контрольні роботи Колоквіуми Екзамени Заліки Курсові ІНДЗ Кваліфікаційний іспит Державний екзамен (семестр)
- - + - + -  
- + - - + -  
Всього: - - + -  

 

Структура залікового кредиту курсу для спеціальності 8.010102 – початкове навчання.

Модулі, змістовні модулі, теми. Лекції Практичні заняття Індивідуальна робота Самостійна робота
ІІІ семестр
Модуль 6. «Вирази. Рівняння. Нерівності. Функції.».
Змістовний модуль 6.1. (ЗМ61):«Вирази».
Змістовний модуль 6.2. (ЗМ62): «Рівняння, їх системи та сукупності».
Змістовний модуль 6.3. (ЗМ63): «Нерівності, їх системи та сукупності».
Змістовний модуль 6.4. (ЗМ64): «Функції».
Всього годин на модуль:
Модуль 7. «Елементи геометрії. Величини.».
Змістовний модуль 7.1. (ЗМ71): «Геометричні побудови на площині».
Змістовний модуль 7.2. (ЗМ72): «Многогранники та тіла обертання».
Змістовний модуль 7.3. (ЗМ73): «Величини та їх вимірювання».
Всього годин на модуль:
Всього годин на семестр:
Всього годин на курс:

Теми практичних занять для спеціальності 8.010102 –початкове навчання.

 

3 семестр
1. Числові та буквені вирази. Знаходження області визначення виразів зі змінною.
2. Тотожні перетворення виразів. Тотожності. Числові рівності та нерівності.
3. Рівняння та нерівності з однією змінною.
4. Системи та сукупності рівнянь з двома змінними. Алгебраїчні способи їх розв'язування.
5. Рівняння з двома змінними. Рівняння прямої і кола. Графічний спосіб розв'язування рівнянь та систем рівнянь з двома змінними.
6. Система та сукупності нерівностей з однією змінною. Графічний спосіб розв'язування нерівностей, систем та сукупностей нерівностей з двома змінними.
7. Застосування рівнянь та їх систем до розв'язування текстових задач.
8. Числові функції. Графіки функцій.
9. Пряма та обернена пропорційність. Лінійна функція. Їх властивості та побудова графіків.
10. Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля та лінійки.
11. Довжина та її властивості.
12. Площа та її властивості. Розв'язування задач.
13. Об'єм та його властивості. Розв'язування задач.
  Контрольна робота № 7. “Вирази. Рівняння та їх системи.”. с/р
  Контрольна робота № 8. “Нерівності та їх системи. Функції.”. с/р
  Контрольна робота № 9. “Геометричні побудови. Многогранники. Величини.”. с/р
Всього годин у 3 семестрі:
Всього годин за три семестри:

 


 

Завдання для самостійної роботи для спеціальності 8.010102 – початкове навчання.

№ п/п 3 семестр Кількість годин
1. Числові та буквені вирази. Знаходження області визначення виразів зі змінною.
2. Тотожні перетворення виразів. Тотожності. Числові рівності та нерівності.
3. Система виразів у початковій школі. Спрощення виразів. Читання виразів.
4. Рівняння та нерівності з однією змінною.
5. Системи та сукупності рівнянь з двома змінними. Алгебраїчні способи їх розв'язування.
6. Рівняння з двома змінними. Рівняння прямої і кола. Графічний спосіб розв'язування рівнянь та систем рівнянь з двома змінними.
7. Система та сукупності нерівностей з однією змінною. Графічний спосіб розв'язування нерівностей, систем та сукупностей нерівностей з двома змінними.
8. Застосування рівнянь та їх систем до розв'язування текстових задач.
9. Розв’язування різними способами задач за початкову школу.
10. Числові функції. Графіки функцій.
11. Пряма та обернена пропорційність. Лінійна функція. Їх властивості та побудова графіків.
12. Функціональні залежності між пропорційними величинами.
13. Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля та лінійки.
14. Геометричний матеріал і його місце в початковій школі.
15. Довжина та її властивості.
16. Площа та її властивості. Розв'язування задач.
17. Площа геометричних фігур.
18. Об'єм та його властивості. Розв'язування задач.
Всього годин за 3 семестр:
Всього годин за три семестри:

Навчальний проект для спеціальності 8.010102 – початкове навчання.

(індивідуальні навчально-дослідні завдання).

№ п/п 3 семестр Кількість годин
1. Система виразів, рівнянь і нерівностей в курсі математики початкових класів.
2. Рівняння та нерівності зі змінною в курсі математики початкових класів.
3. Функціональні залежності та функції в курсі математики початкових класів.
4. Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля та лінійки.
5. Геометричні фігури та їх властивості в курсі математики початкових класів.
6. Величини та їх властивості в курсі математики початкових класів.
7. Многогранники та тіла обертання в курсі математики початкових класів.
Всього годин за 3 семестр:
Всього годин за три семестри:

Розподіл балів за видами занять для спеціальності 8.010101 – початкове навчання.

№ п/п Зміст перевірки Максимальна кількість балів
ІІІ семестр
Модуль УІ. «Вирази. Рівняння. Нерівності. Функції.».
1. ЗМ61. «Вирази».
2. ЗМ62.«Рівняння, їх системи та сукупності».
3. ЗМ63.«Нерівності, їх системи та сукупності».
4. ЗМ64. «Функції».
Модуль УІІ. «Елементи геометрії. Величини.».
5. ЗМ71.«Геометричні побудови на площині».
6. ЗМ72.«Многогранники та тіла обертання».
7. ЗМ73. «Величини та їх вимірювання».
8. КОЛОКВІУМ № 3:“Вирази. Рівняння. Нерівності. Функції.”.
9. Контрольна робота № 7. “Вирази. Рівняння та їх системи.”.
10. Контрольна робота № 8. “Нерівності та їх системи. Функції.”.
11. Контрольна робота № 9. “Геометричні побудови. Многогранники. Величини.”.
12. Довгострокове завдання № 10.Система виразів, рівнянь і нерівностей в курсі математики початкових класів.
13. Довгострокове завдання № 11.Рівняння та нерівності зі змінною в курсі математики початкових класів.
14. Довгострокове завдання № 12.Функціональні залежності та функції в курсі математики початкових класів.
15. Довгострокове завдання № 13.Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля та лінійки.
16. Довгострокове завдання № 14.Геометричні фігури та їх властивості в курсі математики початкових класів.
17. Довгострокове завдання № 15.Величини та їх властивості в курсі математики початкових класів.
18. Довгострокове завдання № 16.Многогранники та тіла обертання в курсі математики початкових класів.
19. Своєчасне та якісне виконання домашніх завдань:
Всього балів за ІІІ семестр:

Розподіл балів, що присвоюються студентам спеціальності 8.010102 – початкове навчання.

 

ІІІ семестр
Модуль 6 Модуль 7 КР №4 КР №4 КР №4 Кол. №2 ДЗ №10 ДЗ №11 ДЗ №12 ДЗ №13 ДЗ №14 ДЗ №15 ДЗ №16 Дом. завд.
ЗМ61 ЗМ62 ЗМ63 ЗМ64 ЗМ71 ЗМ72 ЗМ73
                                               

 

Методи навчання.

Лекції, практичні заняття, розв’язування задач і вправ, робота з навчальними посібниками та електронними носіями інформації, виконання контрольних робіт і навчально-дослідних завдань.

Методи оцінювання.

1. Біжучий контроль

2. Колоквіуми

3. Контрольні роботи

4. Самостійні роботи

5. Довгострокові завдання

6. Реферати

7. Залік

8. Екзамен.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти