ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вимоги до оформлення презентації взагалі

1. Презентація повинна бути в міру об’ємною.

2. Слайди презентації мають містити не тільки текстову інформацію, але й можливі ілюстрації.

3. Слайди повинні бути в міру різнобарвними.

4. Звукове оформлення (якщо воно необхідне) не повинно бути занадто гучним.

Тема 34. Підготовка презентації

Основна мета – заставити аудиторію діяти так, як Вам то потрібно


Основні етапи підготовки презентації

· Аналіз складу, цілей та характеру аудиторії.

· Планування змісту презентації.

· Розробка демонстраційно-наочних матеріалів.

· Підготовка до відповідей на запитання аудиторії.

 

Мета допомогає визначити форму, зміст і стильп презентації

Разробка плану і стратегії презентації

· Визначте головну ідею, навколо якої буде

· побудовано презентацію.

· Оберіть стиль презентації.

· Розробіть структуру презентації (від загальної кількості часу)

 

Структурні елементи презентації:

Вступ

· Основні завдання вступної частини:

· Зацікавити аудиторію (гумор, цікава

· історія, приклад, питання, статистика)

· Донести основну ідею презентації Окреслити зміст презентації

Структурні елементи презентації:

Ососновна частина

· Має включати не більше 3-4 основних ідей

· Забезпечити утримання уваги аудиторії

Основні елементи презентації.

Заключення

· Резюмує основні ідеї презентації

· Акцентує увагу на ключових

аргументах

· Формує позитивний настрій

· Правила оформлен

 

Правила оформлення наочного

Матеріалу

· Використовуйте не більше трьох кольорів.

· На одному слайді доцільно наводити не більше

· трьох-чотирьох тез.

· Не зловживайте форматами шрифту.

· Пам'ятайте, що «краще один раз побачити, ніж сто разів почути»

Поради по використанню наочних

Матеріалів

· Дайте аудиторії час, щоб прочитати тазрозуміти зміст ілюстрації.

· Один слайд має відображати одну ідею.

· Не демонструйте те, що може

конфліктувати з тим, що ви презентуєте.

· Не читайте те, що написано на слайді –замість цього перефразовуйте та доповнюйте.

· Слідкуйте, щоб ілюстрації відповідали тому, про що Ви говорите.

 

Відповіді на запитання

· Передбачайте запитання.

· Не ігноруйте запитання.

· Відповідайте на запитання коротко,

ясно і чітко.

· Підготуйте декілька запитань

заздалегідь.

 


Тема 36. Сучасні схеми продажу товарів за участі посередників

Високі темпи розвитку ринкових відносин в усіх галузях господарства і особливо в торгівлі зумовили необхідність конкретизації визначень таких понять, як комерційна і посередницька діяльність

Посередницька діяльність — поняття, близьке за змістом до комерційної діяльності. Проте їх не слід цілком ототожнювати. За визначенням посередник — це суб'єкт господарювання, який перебуває між двома іншими суб'єктами і допомагає обміну у вигляді послуг або товару, інформації тощо.

Торговельно-посередницька діяльність — невід'ємний елемент ринкового господарства. Важко знайти підприємця, який не користувався послугами посередників або сам не виступав в їхній ролі при здійсненні комерційних угод. За даними міжнародних джерел, до 80 % світового обігу товарів і послуг здійснюється за допомогою посередників. Проте це не означає, що посередник у процесі товароруху є невід'ємним атрибутом і може бути нав'язаний товаровиробникові ззовні. Доцільність вибору посередника диктується кон'юнктурою товарного ринку, особливостями внутрішнього і зовнішнього середовищ фірми-виробника.

Визначаючи велику роль і участь посередників у оптовому обігу, необхідно вказати на високу ефективність прямих господарських зв'язків, яким надають перевагу стосовно цілої низки товарів насамперед споживачі великих обсягів. Отже, для будь-якого товаровиробника немає єдиного, найкращого каналу розподілу. Найдоцільніше для великих фірм-виробників використовувати оптимальне поєднання різноманітних каналів розподілу. Вибір каналів товароруху часто розглядають як процес, що передбачає два послідовні етапи. Менеджер приймає рішення про те, який вид каналу йому варто обрати для постачання продукції конкретному споживачеві. Він може бути прямим чи непрямим, тобто за участю посередників.

Прямий канал товароруху має переваги над непрямим тоді, коли здійснюється доставка технічно складних виробів при виконанні технічних умов замовника, забезпеченні жорсткої гарантії якості, за наявності великих партій замовлення і у разі необхідності виконання умов транспортування і зберігання товарів. Вибір непрямого каналу за участю посередника визначається такими факторами, як можливість придбати усі необхідні товари в одному місці (у великого оптовика-дистриб'ютора), доступність товару для загальних вимог транспортування і обслуговування після продажу.

Таким чином, на етапі вибору каналів товароруху виникає потреба у виборі такого з них, який був би не дуже великим, оскільки тоді він може виявитися неефективним для збуту товару, і не дуже маленьким, тому що тоді не зможе охопити усі види діяльності для споживачів. Тому перед менеджерами стоїть важливе завдання — правильно визначити спосіб доставки товарів до споживачів. Використання непрямих каналів товароруху передбачає спільні розробку вимог і визначення можливих обсягів збуту продукції та прибутку на нинішній та найближчий періоди. Крім того, менеджери мають стежити за діяльністю конкурентів і за тими каналами, які ними використовуються.

 

Тема 37. Дрібнороздрібна торгівля

 

Дрібнороздрібну торговельну мережу є однією із форм позамагазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торговельного залу для покупців.

Об'єкти дрібнороздрібної торговельної мережі поділяються на:

• стаціонарні пункти некапітальної забудови:

Кіоски- це дрібний об'єкт дрібно-роздрібної мережі напівстаціонарного типу, розрахований на 1-2 робочих місця продавців, що займає відособлене приміщення для організації продажу товарів без доступу в нього покупців і без підсобного приміщенн

, ларки,Палатки- це невеликий об'єкт дрібно-роздрібної торгової мережі напівстаціонарної або збірно-розбірної конструкції, що займає відособлене торгове місце, має мінімальне підсобне приміщення, але не має торговельної зали для покупців., павільйони- вважається пункт роздрібного продажу товарів, що займає окрему споруду полегшеної конструкції, мас невелику торговельну залу для покупців і підсобне приміщення., торговельні автомати;

• засоби пересувної мережі: автомагазини, автокафе, авто-розвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лот-ки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.

Розміщення пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі здійснюється господарюючим суб'єктом з письмового дозволу місцевого органу державної виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) та за погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду, пожежної охорони, автоінспекції, архітектури.

Будівництво, розміщення стаціонарних об'єктів допускається лише в місцях, визначених відповідним дозволом, а точок пересувної мережі — в районах вулиць, площ та інших орієнтирів, що зазначені в дозволах, за умови дотримання правил безпеки руху транспорту й пішоходів.

Стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, як правило, повинні бути типовими, відповідати вимогам нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки, естетичним вимогам, архітектурно вписуватись у навколишнє середовище. Вони обладнуються електроосвітленням. У разі розміщення стаціонарних об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на ділянках без твердого покриття вздовж їх фасадів здійснюють необхідний благоустрій.

 

Тема 38. Особливості реалізації уцінених товарів

Продаж товарів за зниженими цінами. За зниженими цінами продаються товари, що частково втратили свою початкову якість або реалізовуються в несезон. Найважливішим елементом організації продажу товарів за зниженими цінами є своєчасність уцінки, її розмір, вибір магазину для їх продажу і реклама. Основним чинником, на який потрібно орієнтуватися для своєчасної уцінки товарів, є зниження попиту або закінчення сезону. В такому випадку дуже важливим питанням є точне визначення моменту уцінки товару та нової ціни. Зниження ціни на незначну суму, як правило, неефективне і потребує подальших уцінок, що затримує продаж товару. Розмір уцінки визначається спеціальною комісією. На кожному уціненому товарі повинен бути ярлик, на якому вказується ціна до і після уцінки, її причина. Уцінені товари здебільшого реалізують нп розпродажах.

 

Розпро́даж — у роздрібній торгівлі — надання знижок клієнтам, переважно, сезонна.

Функція у торгівлі

У західних країнах розпродаж проводять за розкладом кожних півроку перед зміною колекції у роздробі і перед Різдвом. При цьому розпродаж може супроводжуватись акційними пропозиціями: наприклад, якщо ви купуєте діловий костюм, то можете безкоштовно чи за символічну оплату отримати сорочку. Подарунком може бути також м'яка іграшка, дорогий аксесуар або передплата на періодичне видання — все залежить від класу магазину і фантазії його власника.

Психологія покупця

Бажання зекономити тією чи іншою мірою має кожна людина: покупці вважають нераціональним купувати речі, які їм сподобалися, відразу після того, як вони з'явились в магазинах. Вони вважають, що краще дочекатися розпродажу, щоб купити ці речі зі значною знижкою. Саме цю слабкість часто враховують підприємці — завищену спочатку ціну вони потім поступово знижують (доводять до реальної). А деякі, наприклад, пропонують застарілу колекцію «весна — літо», ціни на яку треба було скорегувати ще півроку тому. В такому випадку розмір знижки сягатиме до 60%.

Цінник із двома цінами, одна з яких перекреслена, миттєво покращує споживацькі характеристики товару; при цьому якось менше уваги звертаєш на значну частку синтетики в тканині, і фасон якось краще пасує до твоєї фігури, та й колір — до лиця.

Зазвичай, у період розпродажу продавці активно заманюють покупців усякими подарунками, сюрпризами, лотерейнимирозіграшами. Але основна спокуса — це все ж таки знижки. Магазини, які не йдуть на святкові знижки цін, приманюють покупців подарунками і спеціальними пропозиціями.

 

Тема 39. Права покупців

 

У разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором:

1) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;

2) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;

3) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни;

4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

2. Покупець, який придбав непродовольчі товари, що вже були в користуванні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, про що він був поінформований продавцем, має право пред'явити вимоги, передбачені частиною першою цієї статті, якщо придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем.

 

Тема 40. Створення сприятливих умов та стимулювання продажу

У широкому змісті стимулювання збуту — це вид мар-кетингової діяльності, що використовує спонукальні прийомиі засоби впливу на цільову аудиторію з метою прискоренняі/або збільшення продажу товарів чи послуг і носить тимча-совий характер.

У вузькому змісті стимулювання збуту — це комплексстимулюючих заходів і прийомів, спрямованих на створен-ня більш сприятливих умов купівлі/продажу товарів абопослуг.

Учасники процесу стимулювання збуту продукції: виро-бники, посередники, продавці, кінцеві споживачі та держа-ва. Стимулювання продажу має багатоцільову спрямова-ність. Світова практика доводить, що BTL-заходи всебільше впроваджуються в господарську діяльність підпри-ємств і останнім часом значно перебільшують ATL. Зви-чайно, серед безперечних переваг BTL є і певні недоліки.Застосування заходів зі стимулювання збуту продукції навітчизняному ринку не завжди приводить до очікуванихпозитивних результатів. Можливі переваги та недолікистимулюючих заходів для учасників комунікаційного про-цесу подані в табл. 5.2.

Застосування заходів зі стимулювання збуту має значніпереваги для національної економіки в цілому. Так, прове-дення стимулюючих заходів передбачає залучення додатковоїробочої сили, що сприяє підвищенню рівня зайнятості насе-лення, хоча на сучасному етапі через відсутність відповідногодержавного регулювання виникає багато проблем. Відсут-ність державного контролю може призвести до недоотриман-ня коштів в бюджет.

Найбільші прибутки від застосування заходів зі стиму-лювання збуту отримують виробники, але це можливо ли-ше за умов грамотно організованої програми стимулюван-ня. Наприклад, постійне застосування знижок може привестидо ситуації, коли за звичайною ціною товар продаватися небуде.

Як правило, представники торгівельної мережі та продавцівиступають об'єктами стимулювання, яким стимулюючі за-ходи дають можливість отримувати призи, пільги, бонуси,відсотки у грошовому виразі тощо, але в умовах жорсткоїконкуренції вони також можуть відчувати на собі недолікизастосування заходів зі стимулювання збуту.

 

Тема 41. Порядок обміну та повернення товарів

Коли покупець має право на повернення або обмін придбаного товару:

Відповідно до законодавства України існують два випадки, в яких покупець можете повернути (або обміняти) придбаний товар:

1. Товар несправний, має істотні недоліки, що унеможливлюють його використання (провина компанії-виробника або компанії-постачальника);

2. Товар належної якості, але з якихось причин не підійшов покупцю, при цьому товар не був у використанні, збережена цілісність упаковки та розрахунковий документ.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти