ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НЕ 6.5 Форми бухгалтерського обліку: принципи побудови, переваги та недоліки.

Під час здійснення фінансово-господарської діяльності на підприємствах відбуваються різноманітні процеси та явища, які призводять до зміни стану господарських фактів на конкретному підприємстві.

Відповідно, виникає необхідність досліджувати ці явища і їх вплив на фінансовий стан і результати діяльності підприємства, тобто вивчати і реєструвати зміни стану господарських фактів. В бухгалтерії для цього застосовують різноманітні облікові регістри.

Первинні документи, які поступають в бухгалтерію, перевіряються щодо законності, арифметичної правильності, санкціонованості і доцільності оформлених в них господарських операцій. І тільки після цього здійснюється реєстрація і групування господарських засобів в системі синтетичних і аналітичних рахунків бухгалтерського обліку.

Облікові регістри – це бухгалтерські таблиці визначеної форми, які використовують для систематизації записів на аналітичних та синтетичних рахунках бухгалтерського обліку на підставі даних первинних документів.

Дані облікових регістрів використовують для складання бухгалтерської і фінансової звітності, проведення аналізу і аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства.

Застосуємо класифікацію облікових регістрів, подану В.Сопком (рис. 6.4).

Рисунок 6.4 -Класифікація облікових регістрів.

 

Система облікових регістрів, які використовуються на досліджуваному підприємстві, їх взаємозв’язок, послідовність і способи відображення в них господарських операцій, а також сукупність технічних засобів, які використовуються для оформлення облікових регістрів, визначають форму організації бухгалтерського обліку.

Із часу виникнення бухгалтерського обліку існувало багато його форм, які відрізнялись не лише за суттю, але й за змістом, порядком використання, економічною та змістовою наповненістю, способом відображення інформації.

Розвиток цих форм організації бухгалтерського обліку зумовлений розвитком суспільства: матеріального виробництва, продуктивних сил та виробничих відносин, науково-технічним прогресом.

Перша відома форма бухгалтерського обліку, яка складалась з наступних взаємозв’язаних регістрів: пам’ятної книги, журналу і Головної книги, була описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в 1494 р. в праці «Трактат про рахунки і записи». Пам’ятна книга використовувалась власником або довіреною особою для реєстрації господарських операцій в момент їх здійснення. Фактично ці записи заміняли оформлення і складання первинних документів. В журнал переносились записи із пам’ятної книги в хронологічному порядку з відміткою аналітичних рахунків. Після того господарські операції записувались в головну книгу за відповідними аналітичними рахунками. На підставі головної книги періодично складався баланс. Ця «давньоіталійська» форма організації бухгалтерського обліку використовувалась в основному в торгівлі і дрібному (ремісничому) виробництві, які на той час були основними формами підприємницької діяльності.

Подальший розвиток торгівлі і промисловості зумовив необхідність проведення вдосконалення існуючої форми облікового процесу. Ф. Чаратті в 1688 р. описав «нову італійську форму обліку», яка передбачала використання первинних документів і розподіл обліку за аналітичними і синтетичними рахунками. Після реєстрації господарських операцій в журналі на підставі первинних документів, їх заносили в головну книгу за синтетичними рахунками, і одночасно вівся облік за аналітичними рахунками в допоміжних книгах. Щомісяця складались обігові відомості за синтетичними і аналітичними рахунками, дані яких звіряли між собою.

Більш досконалою формою організації облікового процесу стала німецька форма обліку, вперше описана Ф. Гельвігом в 1774 р., особливістю якої стало виділення в окремий регістр касової книги. Крім того, в головну книгу записувались підсумки однорідних операцій, зареєстрованих в журналі реєстрації господарських операцій.

Окремо в літературі зустрічається опис французької форми обліку, при якій для реєстрації господарських операцій використовувались вже декілька журналів, що дозволило розділити працю облікових працівників. Цю форму обліку ще називають багатожурнальною.

В Радянському Союзі після затвердження Інструкції щодо застосування єдиної журнально-ордерної форми рахівництва Міністерства фінансів СРСР від 08.03.60 № 63 було запроваджено журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку господарських операцій як одну з основних форм організації облікового процесу на підприємствах. Проте крім журнально-ордерної, поширеними були меморіально-ордерна (контрольно-шахматна), журнальна і форма механізованого обліку.

На підприємствах, установах і організаціях в Україні на сьогодні застосовують такі форми обліку:

1) меморіальна;

2) журнальна;

3) спрощена форма;

4) автоматизована (комп’ютерна).

Ці форми бухгалтерського обліку відрізняються між собою кількістю облікових регістрів, їх змістом, призначенням, послідовністю і способами здійснюваних записів, видами взаємозв’язків між регістрами синтетичного і аналітичного обліку.

За технічними ознаками виділяють дві форми бухгалтерського обліку: ручна і автоматизована.

До ручної форми бухгалтерського обліку належать: спрощена, меморіальна, журнальна (повна, спрощена), книжково-журнальна та ін.

Слід наголосити, що відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» підприємство протягом звітного періоду повинно дотримуватись обраної форми обліку, яка має бути зазначена в наказі про облікову політику підприємства на поточний рік.

При виборі конкретної форми організації бухгалтерського обліку для підприємства необхідно перш за все забезпечити дотримання наступних умов:

· поточний облік всіх здійснюваних господарських операцій у хронологічному та систематичному порядку;

· максимальну економність витрат на організацію і здіснення бухгалтерського обліку;

· найраціональніший розподілкомплексу облікових робіт між працівниками, задіяними в обліковому процесі;

· спрощення оперативного контролю за рухом і наявністю майна, розрахунків, витрат тощо;

· оперативне отримання відомостей про діяльність підприємства, в цілому, його підрозділів та їх результативність;

· максимально ефективне використання наявних технічних засобів.

Для раціональної організації облікового процесу вибір форми бухгалтерського обліку є першочерговим завданням, від якого залежатиме подальша ефективна діяльність бухгалтерії підприємства та якість випродукованої облікової інформації про господарські явища і факти, які мають місце на підприємстві.

Тому вважаємо за доцільне детальніше розглянути зазначені вище форми бухгалтерського обліку.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти