ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Практичне заняття №7 «Облік основних засобів»

 

Мета заняття: засвоєння нарахування амортизації відповідно до П(с)БО 7 та відображення розрахованих сум за рахунками бухгалтерського обліку; засвоєння процесу визначення фінансового результату від реалізації і ліквідації основних засобів.

Документальне забезпечення: журнал №4.

План

  1. Економічна сутність амортизації
  2. Загальна характеристика методів нарахування амортизації
  3. Переваги та недоліки методів нарахування амортизації
  4. Синтетичний облік нарахування амортизації
  5. Облік реалізації основних засобів
  6. Облік ліквідації основних засобів
  7. Облік іншого вибуття об’єктів

Рекомендована література: 1, 8, 16, 17, 19, 20, 23-29

Завдання 15

Необхідно: нарахувати знос верстату за різними способами.

Дані для виконання:

Первісна вартість верстату 20 000,00 грн., ліквідаційна вартість 2000,00 грн., термін корисного використання 5 років.

На протязі 5 років планується випустити 14400 одиниць продукції:

1-й рік 2600 од., 2-й рік 3100 од., 3-й рік 3500 од., 4-й рік 3000 од., 5-й рік 2200 од.

Завдання 16

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки; визначити фінансовий результат від реалізації будівлі, утримуваної для продажу (відповідно до П(С)БО 27).

Дані для виконання:

ТОВ «Торгбізнес» продає будівлю, вартість будівництва якої з врахуванням переоцінки та витрат на ремонт складає 10000,00 грн. Сума нарахованого зносу – 2000,00 грн.

Будівля продається за такою ціною (в т. ч. ПДВ):

Варіант I 12000,00 грн.

Варіант II 9000,00 грн.

Завдання 17

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки із ліквідації водопровідних мереж.

Дані для виконання:

В результаті підмиву ґрунтовими водами підлягає списанню частина водопровідних мереж. Первісна вартість, що ліквідується – 5700,00 грн. Сума зносу на момент ліквідації становила 53% від первісної вартості. Попередні витрати на розбирання: нараховано зарплату – 800,00 грн., проведено відрахування на соціальні заходи, оприбутковано труби на суму 700,00 грн.

 

Завдання 18

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки і визначити фінансовий результат.

Дані для виконання:

На підприємстві прийнято рішення власника ліквідувати основні засоби у зв’язку з моральним зносом. Первісна вартість – 3000,00 грн., сума зносу на день ліквідації – 2500,00грн.

 

Завдання 19

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки і визначити фінансовий результат.

Дані для виконання:

На підприємстві відбулася крадіжка комп’ютера, первісна вартість якого – 20000,00 грн. Знос на момент крадіжки становив 850,00 грн. Знайдено винну особу. За рішенням судових органів винна особа повинна відшкодувати збитки. За незалежною оцінкою визначена вартість комп’ютера – 21960 грн.

Завдання 20

Необхідно: відобразити господарські операції у постачальника та одержувача.

Дані для виконання:

Підприємством безкоштовно отримано верстат, що був в експлуатації. В акті приймання-передачі зазначено первісну вартість – 5200,00 грн., знос – 3000,00грн., витрати на транспортування – 54,00 грн. (в т. ч. ПДВ).

 

Завдання 21

Необхідно:скласти бухгалтерські проводки.

У ТОВ «Іній» викрадено авто (об’єкт основних фондів). Відомо, що його первісна вартість – 100 000 грн., нарахований знос – 30 000 грн. Винуватця не знайдено. Авто було застраховано, і страхова компанія виплатила компенсацію в сумі 65 000 грн. без ПДВ.

 

Завдання 22

Необхідно: визначити економічний зміст бухгалтерських проводок, табл.

Кореспонденція рахунків

Д 131 К 10 Д 976 К 10 Д 746 К 793
Д 976 К 661 Д 976 К 641 Д 20 К 746
Д 14 К 10 Д 375 К 746 Д 286 К 10

Практичне заняття №8 «Облік основних засобів»

Мета заняття: вивчення порядку проведення переоцінки основних засобів і порядку відображення її результатів в бухгалтерському обліку, засвоєння порядку обліку орендованих основних засобів у орендаря і орендодавця.

Документальне забезпечення:журнал №4.

План

1. Порядок проведення дооцінки основних засобів і відображення її результатів в обліку

2. Порядок проведення уцінки основних засобів і відображення її результатів в обліку

3. Загальна характеристика орендних операцій

4. Облік орендованих основних засобів у орендаря

5. Облік орендованих основних засобів у орендодавця

6. Облік поліпшення орендованих основних засобів у орендаря і орендодавця

Рекомендована література: 1, 8, 16, 17, 19, 20, 23-29

Завдання 23

Необхідно: провести розрахунки та скласти бухгалтерські проводки з переоцінки ОЗ (таблиця).

Показники переоцінки

Показники Сума, грн.
Станом на 1.04.20хх р.: Первісна вартість основних засобів Знос   150 000,00 45 000,00
Справедлива вартість на 1.07.20хх р. 136 500,00
Справедлива вартість на 1.10.20хх р.: I-й варіант II-й варіант   114 500,00 101 500,00

Завдання 24

Необхідно: провести розрахунки та скласти бухгалтерські проводки з переоцінки ОЗ (таблиця).

Таблиця 4.12

Показники Сума, грн.
Станом на 1.04. 20хх р.: Первісна вартість основних засобів Знос   76000,00 15000,00
Справедлива вартість на 1.07. 20хх р. 46400,00
Справедлива вартість на 1.10. 20хх р. I-й варіант II-й варіант   51040,00 69400,00

Завдання 25

Необхідно: визначити кореспонденцію рахунків на підставі наведеного реєстру господарських операцій у орендодавця і орендаря (таблиці).

Дані для виконання:

Підприємство-орендодавець та підприємство-орендар уклали договір операційну оренду. В операційну оренду на 6 років передано будівлю цеху, балансовою вартістю 828 000,00грн. Щомісячні орендні платежі – 7080,00грн., в т.ч. ПДВ.

Реєстр господарських операцій орендодавця

Показники Сума, грн.
Нараховано знос основних засобів, передані в операційну оренду 1200,00
Списано витрати від надання майна в оренду ?
Відображено дохід від надання майна в оренду ?
Зменшено дохід на суму ПДВ (Відображено ПДВ при отримання доходу від надання майна в оренду) ?
Списано дохід від надання майна в лізинг ?
Отримано на поточний рахунок лізинговий платіж від ТОВ «Орта» ?

 

Реєстр господарських операцій орендаря

Показники Сума, грн.
Відображено вартість отриманого майна в оренду ?
Нараховано орендну плату ?
Відображено суму ПДВ у сумі орендної плати ?
Погашено заборгованість перед ЗАТ «Авангард» за орендним платежем ?

 

Завдання 26

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки з капітального ремонту цеху у орендаря і орендодавця.

Дані для виконання: таблиця.

Реєстр господарських операцій

Показники Сума, грн.
Списано будівельні матеріали 800,00
Списано інші матеріали 200,00
Нараховано зарплату за ремонт 400,00
Проведено нарахування на зарплату ?
Вартість поліпшення для реалізації 1800,00

*Примітка. Капітальний ремонт проводиться господарським способом:

 

Завдання 27

Необхідно: визначити економічний зміст бухгалтерських проводок, наведених в табл.

Кореспонденція рахунків

Д 92 К 685 Д 10 К 152 Д 91 К 209
Д 377 К 713 Д 685 К 311 Д 713 К 791
Д 91 К 131 Д 311 К 377 Д 23 К 91
Д 10 К 423 Д 423 К 13 Д 423 К 10
Д 975 К 10 Д 10 К 746 Д 13 К 10

 

Самостійна робота 5.

1. Заповнити журнал № 4 за даними завдань 4-13, 15-21. Суми за рахунками розшифрувати.

2. Завдання. На 31.12.10 р. на балансі підприємства обліковувалось виробниче обладнання, первісна вартість якого – 40 000 грн., знос – 10 000 грн., залишкова вартість – 30 000 грн. Строк корисного використання – 20 років. Врахувати річну амортизацію – 2000 грн. (нараховують прямолінійним методом, ліквідаційна вартість обладнання дорівнює нулю). Підприємство проводить переоцінку, справедлива вартість обладнання склала:

а) на 31.12.11р. – 36 000 грн., а на 31.12.12р. – 35 900 грн.

б) на 31.12.11р. – 27 000 грн., а на 31.12.12р. – 23 900 грн.

ТЕМА 5. «ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ»

 

Практичне заняття №9

Мета заняття: засвоєння класифікації нематеріальних активів, порядку відображення руху нематеріальних активів, нарахування амортизації нематеріальних активів, проведення переоцінки нематеріальних активів і відображення господарських операцій в обліку.

 

План

1. Визначення і класифікація нематеріальних активів

2. Облік надходження нематеріальних активів

3. Порядок нарахування амортизації нематеріальних активів і відображення в бухгалтерському обліку

4. Порядок проведення переоцінки нематеріальних активів та відображення її результатів в обліку

5. Облік списання нематеріальних активів з балансу підприємства

Рекомендована література: 1, 9, 16, 17, 19, 20, 23-29

Завдання 1

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського надходження програмного забезпечення, визначити первісну вартість нематеріального активу.

Дані для виконання:

Підприємство придбало програмне забезпечення обчисленої техніки для потреб бухгалтерії на суму 30 000,00грн. (в т. ч. ПДВ), витрати на транспортування – 4 500,00 грн., в т.ч. ПДВ, оплата експедитору за доставку програмного забезпечення – 1 000,00 грн, страхування ризиків в дорозі – 180,00 грн без ПДВ.

Завдання 2

Необхідно: визначити, чи правильні дії бухгалтера. Відповідь обґрунтуйте.

Дані для виконання:

Підприємством «ЛЮК» в січні цього року було придбано нематеріальні активи – комп’ютерну програму. Бухгалтер оприбуткував дану програму за первісною вартістю, до якої включив: купівельну вартість; суму ПДВ, що підлягає відшкодуванню; суму заробітної плати консультанту з програмного забезпечення за встановленням програми, належну суму відрахувань на соціальні заходи; суму нарахованих відсотків за користування кредитом, за рахунок якого була придбана комп’ютерна програма.

 

Завдання 3

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки, визначити первісну вартість розробленого нематеріального активу власними силами.

Дані для виконання:

Фахівцями підприємства виконано розробку комп’ютерної програми. У процесі розробки підприємство понесло такі витрати (табл.).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти