ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Реєстр господарських операцій

Показники Сума, грн.
Витрати на навчання на курсах підвищення кваліфікації, в т. ч. ПДВ 6000,00
Витрати на оплату праці працівникам 1000,00
Проведено нарахування ЄСВ (36,76%) ?
Нараховано амортизацію програми комп’ютера, використаного для створення НА 1500,00
Списано дискети 500,00
Проведено державну реєстрацію авторських прав 3000,00

 

Завдання 4

Необхідно: нарахувати амортизацію нематеріальних активів за вересень цього року, використовуючи дані про стан нематеріальних активів ПАТ «Дніпро» на 1 вересня цього року. Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання: (табл.).

Вихідні дані

№ з/п Найменування нематеріальних активів Строк корисного використання Первісна вартість об’єкту, грн. Сума амортизації за вересень, грн.
Ліцензія на здійснення будівельної діяльності 30 000,00 ?
Право на користування брокерським місцем 2 500,00 ?
Сертифікат якості продукції, що виробляється 4 000,00 ?
Програма 1С «Бухгалтерія 8.0» 15 000,00 ?
Разом х ? ?

 

Завдання 5

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки та визначити фінансовий результат від реалізації нематеріальних активів.

Дані для виконання:

ТОВ «Дипломат» продає програмне забезпечення, яке йому належить: первісна вартість – 5000,00грн. сума накопиченої амортизації – 3000,00грн. ціна продажу – 3500,00грн.

 

Завдання 6

Необхідно: визначити економічний зміст бухгалтерських проводок, наведених в табл.

Кореспонденція рахунків

Д 14 К 12 Д 976 К 12 Д 975 К 12
Д 133 К 12 Д 12 К 424 Д 92 К 133
Д 12 К 154 Д 12 К 40 Д 377 К 712
Д 154 К 631 Д 941 К 661 Д 12 К 746
Д 286 К 12 Д 424 К 745 Д 154 К 209

 

Тести самоконтролю за темами №4 «Облік основних засобів», №5 «Облік нематеріальних активів»

 

1. За якою формулою обчислюється амортизація за виробничим способом:

 1. Ва/Т,
 2. Вз*Оф/Ор,
 3. Ва*Оф/Ор,
 4. Вз/Ор*Оф,

де Ва – амортизована вартість об’єкту, Вз – залишкова вартість об’єкту Оф – фактичний обсяг виробництва продукції, Ор – розрахунковий обсяг виробництва; Т – термін корисного використання

2. Згідно П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» не визнаються активами, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

 1. Витрати на дослідження
 2. Відсотки за кредит
 3. Сума непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню
 4. Сума сплаченого мита

3. Якою бухгалтерською проводкою відображається введення основних засобів в експлуатацію:

 1. Дебет 10 Кредит 40
 2. Дебет 10 Кредит 23
 3. Дебет 15 Кредит 10
 4. Дебет 10 Кредит 15

4. Продаж основних засобів відображається такою бухгалтерською проводкою:

 1. Дебет 28 Кредит 105
 2. Дебет 976 Кредит 105
 3. Дебет 943 Кредит 105
 4. Дебет 131 Кредит 105

5. Якою бухгалтерською проводкою відображається отримання основних засобів, як внесок до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю:

 1. Дебет 10 Кредит 40
 2. Дебет 46 Кредит 40
 3. Дебет 10 Кредит 685
 4. Дебет 10 Кредит 46

6. Якою бухгалтерською проводкою відображається нарахування амортизації (зносу) приміщення цеху:

 1. Дебет 92 Кредит 132
 2. Дебет 91 Кредит 131
 3. Дебет 231 Кредит К 131
 4. Дебет 131 Кредит 10

Що означає бухгалтерська проводка «Дебет 154 Кредит 631»?

 1. Придбані (оприбутковані) нематеріальні активи від постачальника
 2. Введено в експлуатацію нематеріальні активи
 3. Сплачено рахунки постачальників за придбані нематеріальні активи
 4. Списано залишкову вартість нематеріальних активів в результаті продажу

Що означає бухгалтерська проводка «Дебет 10 Кредит 424»?

 1. Безкоштовно отримані основні засоби за первісною вартістю
 2. Отримані засоби від посередника
 3. Введені основні засоби в експлуатацію
 4. Безкоштовно отримані основні засоби за справедливою вартістю

9. Підприємство придбало право на використання товарного знака, вартістю 100000,00 грн. Планується випусками продукцію із використанням цього товарного знака протягом шести років. Підприємство використало прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів. Сума амортизаційних відрахувань за два роки становить:

 1. 50000,00 грн.
 2. 333333,33 грн.
 3. 25000,00 грн.
 4. 30000,00 грн.

10. Якою бухгалтерською проводкою відображається нарахування зарплати робочим за демонтаж ліквідованого обладнання:

1. Дебет 976 Кредит 661

2. Дебет 152 Кредит 661

3. Дебет 661 Кредит 10

4. Дебет 15 Кредит К 661

ТЕМА 7 «ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ»

Практичне заняття №10 «Облік виробничих запасів»

 

Мета заняття: засвоєння основ побудови обліку виробничих запасів за синтетичними рахунками, субрахунками і групами матеріалів; методики обліку матеріалів на складі та в бухгалтерії; класифікації матеріалів, оформлення первинних документів руху матеріалів на складі і в бухгалтерії

Документальне забезпечення: прибутковий ордер (ф. М-4), ЛЗК (ф. М-9), вимога (ф.М-11), Картка складського обліку (ф. М-12).

План

1. Визнання, класифікація і оцінка запасів

2. Документальне оформлення руху виробничих запасів

3. Облік матеріалів на складі

4. Оперативно-бухгалтерський (сальдовий) метод обліку матеріалів

5. Облік матеріалів в бухгалтерії

Рекомендована література: 1, 10, 16, 17, 19, 20, 23-29

 

Завдання 1

Необхідно:За даними згрупувати виробничі запаси за рахунками та субрахунками бухгалтерського обліку, враховуючи галузеві особливості підприємства. Результати розв’язання подати у вигляді таблиці «Класифікація запасів за рахунками».

Перелік запасів, які використовуються на верстатобудівному підприємстві

з/п Найменування запасів (залишки) Номенкла-турний номер Одиниця виміру Облікова ціна, грн. Кількість
Сталь кругла 80 мм т 800,00
Сталь тонколистова 2 мм т 900,00
Торф брикетний т 975,00
Швелер №10 т 950,00
Сталь полосова 10×40 мм т 448,00
Вугілля кам’яне т 911,00
Мазут т 733,00
Сталь кутова 20×20 мм т 705,00
Болти сталеві 10×30 мм кг 94,00
Фарба зелена кг 15,00
Білило кг 10,00
Листи алюмінієві т 712,00
Мідь листова т 6200,00
Пруток мідний кг 61,00
Мастило машинне кг 6,10
Бідони шт 64,80
Мішки шт 5,11
Двигуни для автомашин шт 10760,00

 

Класифікація запасів за рахунками

№ з/п Рахунок, субрахунок Назва запасів Одиниця виміру Облікова ціна, грн. Кількість Сума, грн.
             

Завдання 2

Необхідно:За даними заповнити такі первинні документи:

1. Прибутковий ордер №1 (ф. М-4);

2. Лімітно-забірну картку №1 (ф. М-9);

3. Вимогу № 25 (ф. М-11).

Дані для виконання:

1). Від ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» 02.09.20хх р. згідно з рахунком № 127 на склад № 1 ПАТ «Стальконструція» надійшли матеріали:

- сталь тонколистова 2 мм (номенклатурний номер 101004, ціна 900,00грн. за 1т – 14 т;

- швелер №10 (номенклатурний номер 101006, ціна 950,00грн. за 1 т) – 10 т;

- чавун ЛК-15 (номенклатурний номер 101007, ціна 623,00грн. за 1 т) – 54 т;

- сталь кругла 80 мм (номенклатурний номер 101002, ціна 800,00грн. за 1 т) – 37т.

2). Цеху № 1 на виготовлення деталей верстату Т-50 (замовлення №204006) встановлено ліміт сталі тонколистової 2мм в кількості 24,5 т. Складом № 1 було відпущено:

 

03.09.20ххр. 07.09.20ххр. 10.09.20ххр. 12.09.20ххр. 15.09.20ххр.
5 т 4,5 т 8 т 2,5 т 4 т

3).На склад цеху № 1 20.09.20ххр. повернуто 5 т сталі тонколистової.

4). На ремонт будівлі заводоуправління 22.09.20ххр. було відпущено складом № 1 (комірник Коваленко К.О.) начальнику ремонтного цеху Іванову І.І. швелер №10 в кількості 4 т.

Матеріали зі складу відпускав Коваленко К.О., отримував Марченко М.О.

Завдання 3

Необхідно: Заповнити картку складського обліку №14 сталі тонколистової 2мм, за даними завдань 1, 2, 3.

Дані для виконання:

ВАТ «Стальконструція» надійшло:

21.09.20ххр. – 9 т сталі тонколистової 2 мм (по 900,00грн. за 1 т);

23.09.20ххр. – 4 т сталі тонколистової 2 мм (по 900,00грн. за 1 т).

Завдання 4

Необхідно: За даними попередніх завдань (1, 2, 3) виконати обробку даних, заповнити аналітичні відомості з надходження матеріалів, витрачання матеріалів та оборотну відомість. Результати оформити у таблиць:

Відомість надходження матеріалів

№ з/п Дата Рахунок, субрахунок Назва матеріалу Номенкл. номер Поста-чальник Номер док-ту Од. виміру Ціна, грн. Кіль- кість Сума, грн.
                     
                     

Відомість витрачання (вибуття) матеріалів

№ з/п   Дата Рахунок, субрах. Назва матеріалу Номенклатур-ний номер Номер док-ту Од. виміру Ціна, грн. Кіль-кість Сума, грн.
                   

Оборотна відомість

№ з/п Номенкл. номер Одиниця виміру Ціна, грн. Залишок на початок місяця Надійшло за місяць Вибуло за місяць Залишок на кінець місяця
Кільк. Сума Кільк. Сума Кільк. Сума Кільк. Сума
                       

Практичне заняття №11 «Облік виробничих запасів»

 

Мета заняття: засвоєння відображення в бухгалтерському обліку формування первісної вартості виробничих запасів, надходження виробничих запасів, розрахунків з постачальниками за придбані виробничі запаси.

Документальне забезпечення: відомість 3.3.

План

 1. Порядок формування первісної вартості виробничих запасів
 2. Облік надходження виробничих запасів за грошові кошти
 3. Інші надходження виробничих запасів
 4. Облік розрахунків з постачальниками за придбані виробничі запаси

Рекомендована література: 1, 10, 16, 17, 19, 20, 23-29

Завдання 5

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки, визначити первісну вартість придбаних матеріалів.

Дані для виконання:

Оприбутковано на склад 500 кг матеріалів на суму 5000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Витрати на відрядження експедитора П.П. Петренко – 2 000,00 грн. Нараховано заробітну плату робітникам за розвантаження матеріалів – 1 000,00 грн. Виконано нарахування до ФСС на заробітну плату робітників у розмірі 36,76%.

Завдання 6

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки, визначити собівартість одиниці виготовлених бетонних блоків, оприбуткувати бетонні блоки на склад за фактичною собівартістю виготовлення.

Дані для виконання:

Будівельне підприємство ПП «Євробуд» виготовляє бетонні блоки власними силами. На виготовлення 20 бетонних блоків у звітному місяці було витрачено: бетону на суму 5 000,00грн., щебеню на суму 4 000,00грн. Заробітна плата працівників, зайнятих виготовленням блоків – 10 0000,00грн. Нарахування ФСС на заробітну плату у розмірі 36,76%. Сума загальновиробничих витрат 1 900,00 грн.

Завдання 7

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки з обліку нестач в межах норм природного убутку.

Дані для виконання:

Від постачальника надійшли матеріали на суму 102000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). При прийманні матеріалів встановлена нестача в межах норм природного убутку на суму 1020,00грн. (в т.ч. ПДВ).

Завдання 8

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки з обліку нестач матеріалів з вини постачальника.

Дані для виконання:

Супроводжувальні документи постачальника за матеріали надійшли на суму 20000,00грн. (в т.ч. ПДВ). При прийманні матеріалів виявлена нестача з вини постачальника на суму 1000,00грн. (в т.ч. ПДВ). Пред’явлено претензію постачальнику, яка задоволена у повному обсязі: матеріал допоставлено у кількості, що зазначено у рахунку-фактурі та договорі.

Завдання 9

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Підприємством отримано від постачальника матеріали на суму 12 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). При надходженні матеріалів на склад було встановлено недопоставка матеріалів з вини постачальника на суму 1 200,00грн. (в т.ч. ПДВ). Крім того природні втрати становлять 600,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Постачальнику виставлена претензія на суму нестачі, яка задоволена шляхом повернення грошових коштів на суму 360,00 грн. і допоставкою матеріалів на суму 840,00 грн. (у т.ч. ПДВ).

Завдання 10

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання.табл.:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти