ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Які з наведених статей не включаються до первісної вартості запасів, придбаних за плату?

 1. Суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству
 2. Витрати на заготівлю
 3. Витрати на збут
 4. Суми ввізного мита
 5. Страхування ризиків у дорозі

2. Чиста вартість реалізації запасів - це:

 1. Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
 2. Витрати на придбання, переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього місця знаходження та приведення їх у теперішній час
 3. Очікувана ціна реалізації в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію
 4. Сума, яку можна отримати від продажу або сплатити за придбання на активному ринку
 5. Немає правильної відповіді

Якою бухгалтерською проводкою відображається списання матеріалів, використаних на ліквідацію об’єкта основних засобів?

 1. Дебет 39 Кредит 201
 2. Дебет 949 Кредит 202
 3. Дебет 91 Кредит 203
 4. Дебет 976 Кредит 201
 5. Дебет 201 Кредит 976

4. Оприбуткування запасів, придбаних підзвітною особою за грошові кошти відображається проводкою:

 1. Дебет 372 Кредит 20
 2. Дебет 20 Кредит 631
 3. Дебет 20 Кредит 377
 4. Дебет 20 Кредит 372
 5. Дебет 372 Кредит 20

5. Виявлені в ході інвентаризації надлишки матеріалів оприбутковують та складають таку бухгалтерську проводку:

 1. Дебет 201 Кредит 719
 2. Дебет 201 Кредит 311
 3. Дебет 92 Кредит 201
 4. Дебет 201 Кредит 631
 5. Дебет 201 Кредит 231

6. Списання матеріалів, використаних на поточний ремонт основних засобів цеху відображається такою бухгалтерською проводкою:

 1. Дебет 151 Кредит 201
 2. Дебет 23 Кредит 201
 3. Дебет 10 Кредит 201
 4. Дебет 91 Кредит 201
 5. Дебет 152 Кредит 201

7. Якою проводкою відображається вартість запчастин, використаних на виправлення бракованої продукції:

 1. Дебет 23 Кредит 207
 2. Дебет 23 Кредит 24
 3. Дебет 206 Кредит 207
 4. Дебет 24 Кредит 207
 5. Дебет 209 Кредит 207

8. Запаси визнаються активом якщо:

 1. Існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням
 2. Їх вартість може бути достовірно визначена
 3. Їх сума не перевищує 250,00 грн.
 4. Існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням і їх вартість може бути достовірно визначена
 5. Вони придбані за грошові кошти

9. Формула розрахунку середнього відсотку транспортно-заготівельних витрат (Сер. % ТЗВ):

 1. %ТЗВ = (ТЗВ п + ТЗВм)/(Мп + Мм) * 100%,
 2. %ТЗВ = (ТЗВ п + Мп / ТЗВм + Мм) * 100%,
 3. %ТЗВ = (ТЗВ п + Мм) * (ТЗВм + Мп) /100%,
 4. %ТЗВ = (Мп + Мм) * (ТЗВ п + ТЗВм) * 100%,
 5. Немає правильної відповіді

де ТЗВп - ТЗВ на початок місяця, ТЗВм – ТЗВ, що понесені протягом місяця, Мп - залишок матеріалів на початок місяця, Мм - надійшло матеріалів за місяць.

10. Якою бухгалтерською проводкою відображається собівартість реалізованих матеріалів:

 1. Дебет 311 Кредит 377
 2. Дебет 377 Кредит 712
 3. Дебет 311 Кредит 712
 4. Дебет 201 Кредит 943
 5. Дебет 943 Кредит 201
ТЕМА 9. «ОБЛІК ДЕБІТОРСЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ»

Практичне заняття №14 «Облік дебіторської заборгованості»

 

Мета заняття: засвоєння класифікації і оцінки дебіторської заборгованості, порядку обчислення резерву сумнівних боргів; синтетичного обліку дебіторської заборгованості.

Документальне забезпечення: журнал №3, відомість 3.1.

 

План

1. Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація і оцінка

2. Облік розрахунків з покупцями і засновниками

3. Облік та порядок розрахунку резерву сумнівних боргів

4. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості

5. Облік довгострокової дебіторської заборгованост

Рекомендована література: 1, 11, 16, 17, 19, 20, 23-29

Завдання 1

Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки, визначити заборгованість на кінець місяця підприємства «ОСА», заповнити відомість 3.3.

Дані для виконання: Початкове сальдо підприємства ТОВ «ОСА» за синтетичним рахунком 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» становить 17810,00грн., в т.ч. у розрізі постачальників: ТОВ «ЯВА» – 4450,00грн., ПАТ «БЕР» – 3140,00грн., ПАТ «ДУБ» – 1250,0000грн., ПП « ЯС» – 8970,00грн.

Протягом звітного місяця від постачальників надійшли матеріали від ТОВ «ЯВА» на суму 4750,00 грн.(в т.ч. ПДВ 790,00грн.), від ПАТ «БЕР» на суму 970,00грн. (в т.ч. ПДВ – 130,00грн.).

Підприємством «ОСА» за звітний місяць оплачено рахунки: ТОВ «ЯВА» на суму 5250,00грн., ПП «ЯС» на суму 798,00грн.

та визначити стан кредиторської заборгованості ТОВ «ОСА».

Завдання 2

Необхідно:

1. Обчислити коефіцієнти сумнівності за кожною групою і загальну суму резерву, який має бути створений у звітному періоді на основі класифікації дебіторської заборгованості.

2. Обчислити коефіцієнти сумнівності і загальну суму резерву, який має бути створений в звітному періоді за методом питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції за умов наступної оплати.

3. Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання: (табл.)

Стан дебіторської заборгованості

Місяць Сальдо дебіторської заборгованості(грн.) на кінець попереднього місяця Сума безнадійної дебіторської заборгованості (грн.), списаної з терміном прострочення(днів)
1-30 31-60 61-90 Більше 90 1-30 31-60 61-90 Більше 90
Січень
Лютий -
Березень
Квітень - -
Травень
Разом ? ? ? ? ? ? ? ?

 

Стан дебіторської заборгованості

Рік Чистий дохід від реалізації продукції на умовах наступної оплати Сума визнаної безнадійної дебіторської заборгованості (грн.)
1000000,00 800,00
7000000,00 7000,00
5000000,00 1000,00
Разом ? ?

За 200...р. чистий дохід за умов наступної оплати становить 8000000,00грн.

 

Завдання 3

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки, виконати обчислення за 2-ма варіантами:

1. Винна особа в період проведення інвентаризації встановлена.

2. Винна особа в період проведення інвентаризації не встановлена.

Дані для виконання:

При проведенні інвентаризації на підприємстві «Альфа» виявлено нестачу принтера, балансова (первинна) вартість якого за даними бухгалтерського обліку складає 11700,00 грн., сума нарахованого зносу 5600,00 грн. За незалежною оцінкою визначена балансова вартість принтера – 7 700 грн.

 

Завдання 4

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

ТОВ «НІД» отримало від підприємства ТОВ «ТАК» матеріали виробничого призначення за накладною на суму 6 900,00 грн. (у т.ч. ПДВ). При прийманні матеріалів встановлено нестачу у межах природного убутку на суму 60,00 грн. (у т.ч. ПДВ), а також нестача з вини постачальника на суму 450,00 грн. (у т.ч. ПДВ). За фактом нестачі складено відповідний акт. У зв’язку з цим покупець виставив претензію постачальнику: в частині відшкодування суми нестачі матеріалів В рахунок погашення претензії за нестачею ТОВ «ТАК» перерахувало на поточний рахунок ТОВ «НІД» кошти в сумі 450,00грн.

Завдання 5

Необхідно:скласти бухгалтерські проводки, виконати розрахунки з підзвітною особою.

Дані для виконання:

Працівник бухгалтерії був у відрядженні з 1.09. по 5.09.20хх р.. Попередньо йому видано аванс – 1 600,00 грн. Після повернення працівника з відрядження подано Звіт про виористані кошти та представлено такі документи. Білети на автобус Кривий Ріг – Харків і назад – 300,00 грн., рахунок на проживання в готелі – 1200,00 грн.

 

Завдання 6

Необхідно:скласти бухгалтерські проводки. Дані для виконання: (табл.).

Реєстр господарських операцій

Господарські операції Сума, грн.
1. Створено резерв сумнівних боргів 300,00
2. Отримано дохід за нарахованими дивідендами 2000,00
3. Пред’явлено претензію постачальнику за недопоставлені запчастини (у т.ч. ПВ) 280,00 ?
4.Списано безнадійну заборгованість 250,00
5.Отримано відсотки за векселем 500,00
6.Відображено нестачу матеріалів з вини експедитора 1200,00
7.Отримано матеріали в рахунок раніше пред’явленої претензії (у т.ч. ПДВ) 300,00 ?
8.Отримано кошти за оренду офісу 150,00
9.Визначено дохід від реалізації матеріалів (у т.ч. ПДВ) 350,00 ?
10.Визначено дохід в сумі нарахованих відсотків за облігаціями 230,00

Завдання 7

Необхідно: визначити економічний зміст бухгалтерських проводок, табл.

Кореспонденція рахунків

Д 38 К 716 Д 631 К 374 Д 361 К 701
Д 374 К 631 Д 947 К 20 Д 38 К 361
Д 944 К 38 Д 375 К 716 Д 311 К 361

Самостійна робота 7.

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки, заповнити відомість 3.1.

Дані для виконання:

Підприємство ПАТ «КРОК» виготовляє та реалізує обладнання для машинобудування. Станом на 01.03. 20хх.р. підприємство має дебіторську заборгованість покупців на суму 25 823,00 грн. в т.ч.

ТОВ «ПІК» – 22 324,00грн.

ПАТ «Будсервіс» – 3 499,00грн.

За березень здійснено відвантаження обладнання таким вітчизняним покупцям (табл.):

Відвантаження обладнання

№ з/п Підприємство Номер ТТН Дата Сума
1 ТОВ «ПІК» 349 10.03.200... 102,49
2 МП «Марія» 309 12.03.200... 244 942,72
3 КСП «Україна» 298 05.03.200... 1 394, 08
4 ПАТ «Буд сервіс» 402 20.03.200... 120 376,92
5 ДП «Промінь» 418 25.03.200... 42 926,44

Станом на 01.04…р. здійснено такі розрахунки:

1.ТОВ «ПІК» перераховано на поточний рахунок 25900,00грн.

2.МП «Марія» звернулось з листом про взаємозалік заборгованостей (кредиторська заборгованість ПАТ «КРОК» за отримані запасні частини від МП «Марія» станом на 01.03…р. складає 267 000,00грн.

3.ПАТ «Будсервіс» перераховано на поточний рахунок 63 875,92грн., у забезпечення залишку дебіторської заборгованості підприємство отримало переказний безпроцентний вексель строком на 3 місяці номінальною вартістю 60000,00 грн.

4.ДП «Промінь» 30.03…р. перераховано на поточний рахунок 3000,00грн., та повернуто обладнання на суму 12 006,00грн. через дефекти пакувальної тари.

5.КСП «Україна» сплатило готівкою у сумі 1 394,08грн.

Тести самоконтролю за темою №9 «Облік дебіторської заборгованості»

1. Якою бухгалтерською проводкою відображається дохід у вигляді відсотків за векселем:

 1. Дебет 373 Кредит 377
 2. Дебет 373 Кредит 732
 3. Дебет 371 Кредит 373
 4. Дебет 373 Кредит 685

2. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження матеріалів за рахунок погашення пред’явленої претензії:

 1. Дебет 374 Кредит 311
 2. Дебет 374 Кредит 631
 3. Дебет 201 Кредит 374
 4. Дебет 311 Кредит 374

3. Наведіть правильний зміст наведеної кореспонденції рахунків – «Д661 К 375»:

 1. Нараховано зарплату МВО
 2. Утримано із зарплати МВО сума податку з доходів фізичних осіб
 3. Утримано податок з доходів фізичних осіб із зарплати
 4. Утримано із зарплати МВО суму завданої шкоди відповідно до Порядку №116

4. Сумнівним боргом визнається:

 1. Прострочена заборгованість з оплати праці
 2. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником
 3. Кредиторська заборгованість підприємства, яка не погашена в терміни, встановлені договором і не забезпечена відповідними гарантіями
 4. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує впевненість її не погашення боржником

5. Нарахування резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку відображається такою проводкою:

 1. Дебет 361 Кредит 38
 2. Дебет 41 Кредит 38
 3. Дебет 944 Кредит 38
 4. Дебет 38 Кредит 311

6. Відповідно до якого принципу в балансі відображається дебіторська заборгованість:

 1. Автономності
 2. Обачності
 3. Нарахування
 4. Єдиного грошового вимірника

7. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за:

 1. Первісною вартістю
 2. Сумою резерву сумнівних боргів
 3. Чистою реалізаційною вартістю
 4. Залишковою вартістю

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти