ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1.5 Вибіркове спостереження .

План

Вибіркове спостереження, умови його застосування.

Види та схеми відбору.

Помилки вибірки і способи їх розрахунку.

Визначення необхідної чисельності вибірки.

Особливості малої вибірки.

Вибіркове спостереження, умови його застосування.

Вибіркове спостереження є однією із форм не суцільного спостереження.

Вибірковим називається таке спостереження, при якому, про всю сукупність судять на основі частини, яка відібрана в порядку випадкового відбору.

Необхідно пам’ятати, що не всяке не суцільне спостереження є вибірковим, а лише таке, за якого кожна одиниця генеральної сукупності має рівну можливість потрапити у вибіркову сукупність.

Внаслідок того, що вибіркова сукупність недостатньо повно репрезентує (відтворює) всю сукупність, виникає помилка репрезентативності, тобтоце відхилення між показниками вибіркової і генеральної сукупностей.

Помилки репрезентативності можуть бути систематичними і випадковими. Систематичні помилки, виникають в зв'язку з порушенням принципу випадкової відбору, який забезпечує всім одиницям генеральної сукупності рівну можливість потрапити у вибірку. В даному випадку умисно вибираються кращі, або гірші одиниці і вибіркове спостереження втрачає зміст, оскільки на його основи не можна правильно характеризувати всю сукупність.

Виникнення випадкових помилок вибірки пояснюється недостатньо рівномірним представленням в вибірковій сукупності різних категорій одиниць генеральної сукупності, внаслідок чого вибіркова сукупність не точно відтворює генеральну сукупність.

Тому основний організаційний принцип вибіркового спостереження полягає в тому, щоб не допустити систематичного підбору одиниць вибіркової сукупності, тобто забезпечити точне дотримання принципу випадкового відбору.

Величина випадкової помилки вибірки залежить:

1) від способу формування випадкової сукупності;

2) від об'єму вибірки;

3) від степені коливання даної ознаки в генеральній сукупності.

Кожне вибіркове спостереження здійснюється згідно певного плану. Відбір одиниць сукупності, які підлягають вибірковому спостереженню може бути організований різними способами. Але, який би не застосовували спосіб відбору, задача дослідника полягає в тому, щоб забезпечити проведення вибіркового методу таким способом, при якому середнє значення ознаки і показник частки одиниць, які володіють цією ознакою якнайменше би відхилялись від відповідних показників генеральної сукупності, тобто забезпечити найменше значення величини помилки.

Вибіркове спостереження порівняно з суцільним має такі переваги і тому його широко застосовують на практиці:

1) дає можливість краще організувати і провести спостереження;

2) отримати більш точні результати і швидко підвести підсумки;

3) приводить до економії засобів, часу і затрат праці на отримання і обробку інформації.

 

Види та схеми відбору.

Існують різні види і схеми відбору, які дозволяють сформувати вибіркову

сукупність.

І. По способу організації виділяють такі види відбору:

1) простий випадковий відбір - проводять із всієї маси одиниць генеральної сукупності без попереднього поділу на які-небудь групи, і одиниця відбору співпадає з одиницею спостереження.

Цей відбір здійснюють за допомогою жереба або лотереї і він не потребує ретельної підготовки для його проведення;

2) механічний відбір - попередньо одиниці генеральної сукупності розмішують в порядку зростання або спадання будь-якої ознаки, а потім в процентному порядку формують сукупність. Наприклад, нехай необхідно провести 10%-ну вибірку студентів, тоді складають алфавітний список, в який включають всіх студентів і механічно відбирають кожного десятого студента. Механічний відбір порівняно з простим випадковим має деякі переваги:

1) легко організувати його;

2) одиниці вибіркової сукупності рівномірно розподіляються в генеральний сукупності.

3) серійний відбір полягає в тому, що відбираються не окремі одиниці, а цілі групи (серії) одиниць в випадковому або механічному порядку, які підлягають суцільному спостереженню. Серійний відбір легко організувати, тому він мас деякі, організаційні переваги. Його широко застосовують там, де генеральна сукупність складається із відокремлених груп одиниць, наприклад, при статистичному контролі якості готової продукції.

4) типовий відбір орієнтований на забезпечення більш рівномірного представництва в вибірковій сукупності різних типів явищ. При цьому генеральнасукупність розбивається на однорідні типові групи, потім із кожної групи відбираються одиниці вибіркової сукупності за одним із вище вказаних методів.

Відбір одиниць із типів може проводитись трьома методами:

а) пропорційне розміщення, тоді кількість одиниць відбирається пропорційно питомий вазі даної групи в генеральній сукупності, і число спостережень по кожній групі визначається за формулою:

;

де ni - число спостережень із і-ї типової групи;

n - загальний об'єм вибірки,

Ni – об’єм і-ї типової групи в генеральній сукупності;

N – об’єм генеральної сукупності.

б) непропорційно об’єму груп, коли із кожної групи відбирають однакове число одиниць і число спостережень дорівнює:

де К - число виділених типових груп;

в) оптимальне розміщення, де враховується степінь варіації ознаки в різних групах генеральної сукупності.

Розрахунок об’єму вибірки із кожної типової групи проводиться за формулою:

;

де - середнє квадратичне віддалення даної ознаки в і-й групі.

5) багатоступеневий відбір – відбір, який проходить в декілька стадій (ступенів), причому кожна стадія має свою одиницю відбору. Помилка цієї вибірки складається із помилок на окремих ступенях відбору.

6) бБагатофазний відбір відрізняється від багатоступеневого тим, що на всіх ступенях відбору зберігається одна і та сама одиниця відбору. Розрахунок помилки проводиться для кожної фази окремо.

7) моментне спостереження – являється особливим видом вибіркового спостереження. Суть полягає в тому, що на певний момент часу фіксується наявність окремих елементів процесу, який вивчається. Моментне спостереження застосовується для вивчення використання робочого часу і часу роботи обладнання. Оцінка репрезентативності проводить за формулами середньої і граничної помилки вибіркової частки. При цьому в якості чисельності вибіркової сукупності приймається число записів моментного спостереження.

Найбільш поширені є комбіновані вибірки.

ІІ. По степені охоплення одиниць досліджуваної сукупності розрізняють великі і малі вибірки.

ІІІ. По способу відбору одиниць виділяють:

- повторний відбір – при цьому кожна відібрана одиниця повертається у сукупність і може бути знову відібрана;

- безповторний відбір – кожна відібрана одиниця не повертається у сукупність.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти