ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Поняття продукції промисловості та її види вивчення

У будь-якому суспільстві безперервне виробництво матеріальних благ виступає об'єктивною передумовою життя суспільства. Вироблена продукція - це безпосередній результат основної діяльності підприємства, її випуск є кінцевою метою кожного промислового колективу. Вона призначена для задоволення потреб народного господарства і населення, тому постійне збільшення її обсягу виступає однією з найважливіших умов підвищення добробуту народу.

Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності у вигляді продуктів або у формі виробничих послуг.

У цьому визначенні окреслені головні ознаки промислової продукції, але :

Ø По-перше, не вся вироблена на даному підприємстві продукція може належати до неї. До промислової продукції відносять вироби, які є результатом праці на даному підприємстві, в його цехах, де здійснюється обробка сировини чи предметів праці. Закуплена сировина не може зараховуватися до складу продукції даного підприємства.

Ø По-друге, промислова продукція - це результат лише основної, виробничо-промислової діяльності. Тому до промислової продукції не належить продукція непромислових, хоча і виробничих, підрозділів підприємства, наприклад, транспортного цеху, будівельного підрозділу чи підсобного сільськогосподарського виробництва. Продукція цих підрозділів відноситься до відповідних галузей народною господарства - вантажного транспорту, капітального будівництва чи сільського господарства.

Ø По-третє, промислова продукція - це прямий результат основної діяльності, тому побічні результати виробництва - відходи, отримані в процесі виготовлення продукції (стружка, тирса), не можуть бути промисловою продукцією, навіть якщо вони реалізовані. Від відходів виробництва слід відрізняти попутні продукти, які враховуються у складі промислової продукції нарівні з основними.

Ø По-четверте, промислова продукція - це лише корисний результат виробничої діяльності, тобто те, що може використовуватися за призначенням. З огляду на це не можна вважати промисловою продукцією непридатні вироби чи деталі, тобто виробничий брак навіть за умови, якщо він і реалізований.

До робіт промислового характеру відносять діяльність по ремонту, операції часткової обробки матеріалів і деталей (наприклад, різання металу на стандартні розміри, термообробка, розкрій тканин і і.п). Особливістю робіт промислового характеру є те, що вони відновлюють споживчі вартості раніше виготовлених виробів або є необхідними складовими при створенні нових матеріальних благ.

Стосовно ступеня завершеності виробництва на даному підприємстві промислова продукція може виступати у вигляді готових виробів, напівфабрикатів, незавершеного виробництва.

До готових виробів належать продукти основного і побічного виробництва, що є кінцевим результатом промислово-виробничої діяльності підприємства, пройшли на ньому всі стадії обробки і прийняті відділом технічного контролю (ВТК), мають документальне підтвердження про їх якість і придатність та здані на склад готової продукції. Їх особливістю є те. що вони призначені для підпуску на сторону, тобто іншим підприємствам, збутовим організаціям, а також своїм непромисловим підрозділам - власному капітальному будівництву, підсобному сільському господарству чи установам культури і побуту та іншим. Наприклад, для машинобудівного заводу готовим виробом будуть верстати, для комбайнового - готові комбайни.

До напівфабрикатів підприємства належать вироби, що закінчені виробництвом у межах однієї виробничої одиниці (наприклад, пройшли обробку в одному цеху) і підлягають подальшій обробці в інших виробничих підрозділах. Деяка частина їх може відпускатися за межі підприємства. За своїм економічним призначенням такі напівфабрикати не відрізняються від - готових виробів і справа лише в організаційно-виробничій структурі підприємства Наприклад, на текстильному комбінаті із закінченим виробничим циклом сировиною є пряжа, вироблена на прядильних верстатах, напівфабрикатом - необроблена тканина, а готовою продукцією - готова тканина. Водночас на самостійних прядильних і ткацьких фабриках пряжа та необроблена тканина виступають уже не сировиною і напівфабрикатами, а готовими виробами, оскільки на цих підприємствах вони не вимагають подальшої обробки.

До незавершеного виробництва належать продукти, які не пройшли виробничого процесу в окремому цеху підприємства, або технологічно завершена виробництвом продукція, що не прийнята ВТК і не здана на склад готової продукції. Це, зокрема, всі види виробів, які ще не одержали закінченого товарного вигляду (наприклад, заготовка, яка обробляється на металорізальному верстаті, і т.п.).

Поділ на незавершене виробництво і напівфабрикати залежить від організаційної структури підприємства. При безцеховій структурі управління, що характерна для невеликих підприємств, напівфабрикатів немає. Всі незавершені обробкою предмети праці вважаються незавершеним виробництвом.

У процесі вивчення виробництва та збуту промислової продукції статистикою розв'язуються такі завдання:

Ø По-перше, визначаються обсяги виробництва окремих видів і всієї продукції в натуральному і вартісному виразах

Ø По-друге, вивчається взаємозв'язок між обсягами виготовленої та реалізованої продукції.

Ø По-третє, проводиться аналіз виконання планів з виробництва і договірних зобов'язань з постачання продукції.

Ø По-четверте, вивчається динаміка виробництва і збуту продукції.

Ø По-п'яте, вивчається асортимент, комплектність і ритмічність випуску продукції.

Ø По-шосте, аналізується якість продукції, визначаються економічні наслідки змін її якості.

Облік продукції в натуральному та умовно-натуральному виразах

Для вивчення обсягу промислової продукції, виявлення закономірностей його зміни в часі та ступеня задоволення населення окремими видами необхідний облік продукції в натуральному виразі. Такий облік є основою для здійснення інших способів обліку продукції. Облік продукції в натуральному виразі характеризує обсяг виробництва в . прийнятих для неї фізичних одиницях виміру (штуках, кілограмах, метрах і т.п.). Цей вимір показує, яку кількість споживчих вартостей вироблено за звітний період. Вести облік продукції по всій номенклатурі в натуральному виразі надзвичайно важко, тому в статистиці облік продукції здійснюється в згрупованому вигляді, за номенклатурою найважливіших видів продукції.

При всій важливості натурального обліку продукції слід враховувати і його обмеженість, яка дещо звужує можливості його використання, особливо при визначенні узагальнюючих показників. Натуральний облік у фізичних одиницях виміру характеризує обсяг виробництва лише конкретного виду продукції чи його підвиду. Проте, практика постійно вимагає визначення показників обсягу продукції, яка складається з кількох різновидів однієї і тієї ж споживчої вартості або з кількох різних видів продукції. Як же визначити обсяг продукції в кожному з цих випадків?

У першому разі використовують умовно-натуральні одиниці виміру, які дозволяють дещо розширити межі натурального обліку, будучи його різновидом. Суть цього методу в тому, що одиниця одного різновиду продукту береться за умовну (еталон), а всі інші переводяться в умовні одиниці шляхом множення їх кількості в натуральному виразі на перевідні коефіцієнти. Цей метод має бути використаний лише відносно продукції, яка має різновиди виробів, об'єднаних основною споживчою ознакою. Наприклад, потужність у двигунах різного виду, теплотворність вугілля в його різних сортах, відсоток жирності в милі різних видів і т.п.

 

 

Приклад 2.1.1

Згідно з договорами молокозаводу з приміськими господарствами, які спеціалізуються на виробництві молока, в жовтні мало надійти 4 тис. ц. молока жирністю 3,2%, але фактична здача була такою (таблиця 2.1.1)

Таблиця 2.1.1

Господарство Здано молока, ц Жирність молока, %
«Факел» 3,0
«Горинь» 2,8
«Зоря» 3,4

 

Визначте загальну кількість молока, яке надійшло на молокозавод в перерахунку на умовне за жирністю 3,2%, а також ступінь виконання договорів

Розв′язок

1 Визначаємо перевідний коефіцієнт фактичної і умовної жирності (табл. 2.1.2)

Таблиця 2.1.2

 

Господарство Перевідний коефіцієнт в умовне молоко Обсяг заданого молока за жирністю 3.2%
«Факел» 3,0:3,2=0,9375 1800*0,9375=1687,5
«Горинь» 2,8:3,2=0,8750 800*0,8750=700
«Зоря» 3,4:3,2=1,0625 1400*1,0625=1485,5
Разом

 

Ступінь виконання договорів що до задачі молока обчислюють як відношення фактично зданого умовного молока до обсягу , передбаченого договором:

 

Отже передано молока 4000-3873=127ц, що становить 3% (100%-97%)

Натуральні і умовно-натуральні показники продукції не дають можливості визначити узагальнюючі показники, які характеризують обсяг всієї виробленої продукції як окремого підприємства, так і галузі загалом. Ця обставина зобов'язує залучати інші одиниці виміру, зокрема вартісні.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти