ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Статистичне вивчення ритмічності роботи підприємств

Виконання завдання з виробництва продукції, її якості і ефективності роботи підприємства значною мірою залежить від того, наскільки рівномірно працювало підприємство.

Ритмічну роботупідприємства розуміють як виробництво і реалізацію продукції відповідно до встановленого графіка. Тому слід відрізняти від неї рівномірність роботи підприємства, яку розуміють як однаковий випуск продукції за рівні проміжки часу у звітному періоді. Ці два явища тісно переплетені, оскільки рівномірна робота підприємства є основою його ритмічності.

У сучасній економічній літературі відомо багато різних показників і способів оцінки ритмічності роботи підприємства Одні з них зорієнтовані на використання лише фактичних даних, тобто вони розраховуються, виходячи з фактичних показників виробництва за певні проміжки часу досліджуваного періоду. Інші базуються на порівнянні фактичних даних з плановими.

Перша група показників характеризує не ритмічність, а рівномірністьвиробництва продукції. Найпростішим показником цієї групи може бути питома вага продукції, виготовленої чи реалізованої за кожну декаду в загальному обсязі випуску продукції за місяць загалом. Якщо вважати, що при рівномірній роботі загальний декадний випуск повинен досягати 31-35% місячного, то виходячи з цього, можна оцінити фактичну нерівномірність виробництва продукції. Зрозуміло, що оцінка рівномірності виробництва продукції за декадними даними має досить умовний характер: поза спостереженням залишаються добові коливання всередині декад. Цей недолік згаданого показника можна частково усунути, використовуючи коефіцієнт варіації, який розраховується па основі середнього квадратичного відхилення.

Більш точним є показник ритмічності, який відбиває ступінь невиконання планових завдань. Він розраховується подібно показнику виконання плану з асортименту, тобто методом заліку, коли в чисельнику за дні невиконання плану в розрахунок включають фактичні показники обсягу виробництва, а за дні виконання і перевиконання плану - планове завдання виробництва продукції.

Дещо звужує аналітичніможливості цього показника те, що він відбиває тільки недовиконання добових планів, але їх перевиконання слід також вважати відхиленням від графіка. Тому більш повним показником, який відбиває порушення ритму (з урахуванням невиконання і перевиконання планових завдань), слід вважати числа аритмічності (А). При визначенні цього показника сумують відносні відхилення фактичного виробництва від планованогоокремо за дні невиконання (від'ємні числа) і за дні перевиконання плану (додатнічисла). Їх загальна сума без урахування знаку дає загальне число аритмічності.

Приклад 2.1.4.

На основі наступних данихТаблиця 2.1.4. необхідно визначити показники: ритмічності та числа аритмічності.

Таблиця 2.1.4.

Дні п’ятиденки Виробництво продукції, шт.
План Ефект

 

Розв’язок

Добовий графік виробництва продукції невиконаний протягом двох днів що свідчить про порушення ритму. Якщо вважати, що до порушення ритмічності належать лише випадки невиконання планових завдань, то найпростішим показником неритмічності буде частка невиконання добового графіка. Він розраховується шляхом ділення кількості днів невиконання плану на загальне число робочих днів, і в нашому прикладі становить:

Таблиця 2.1.5.

Вихідні дані для визначення коефіцієнта ритмічності

Та чисел аритмічності

Дні п’ятиденки Випуск продукції, шт. % виконання плану Зараховується в рахунок умовного випуску при визначенні коефіцієнта ритмічності Відхилення від плану, часток одиниці
план факт Додатні Від’ємні
92,6% 0,07
100%
96,4% 0,04
101,4% 0,02
110,7% 0,11
Всього 100,4% 0,13 0,11

Коефіцієнт ритмічності складе:

Відхилення від плану: додатні числа складають 0,13 відстані 0,11, а загальна величина чисел аритмічності дорівнює 0,24 (0,13+0,11), що свідчить про те, що варіація добового виробництва продукції досягає 24%, тобто четверту частину від добового виробництва. Отже, на підприємстві є значні резерви виробництва, використання яких дало б змогу значно збільшити виробництво продукції.

Безсумнівною перевагою чисел аритмічності слід вважати також те, що за їх допомогою легко здійснювати зіставлення різних виробництв, підприємств.

Приклад 2.1.5.

За даними таблиці № 2.1.6. визначити коефіцієнт комплектності якщо план з комплектності виконано на 95%.

Таблиця 2.1.6.

Вид продукції План випуску, тис. грн. Некомплектна частина фактичного випуску, тис. грн.
А
Б
В

Розв’язок

Коефіцієнт комплектності – це відношення комплектної частини фактичного випуску продукції до всього обсягу фактичного випуску.

По виду продукції Б визначений процент виконання плану з комплектності. Комплектна частина фактичного випуску становитиме

Весь фактичний випуск 665+18+27=710 тис. грн.

Отже, коефіцієнт комплектності

,

Тобто комплектна частина фактичного випуску становить 93,7% від загального обсягу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти