ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Показники, які характеризують рівень та динаміку продуктивності праці

Продуктивність праці робітника - це спроможність робітника виробляти певну кількість продукції за одиницю часу.

Основними завданнями статистики продуктивності праці в промисловості є:

-розробка методики визначення рівня продуктивності праці;

-вивчення динаміки продуктивності праці і закономірностей її зміни,

-аналіз впливу факторів на рівень і динаміку продуктивності праці:

-вивчення впливу зміни продуктивності праці на зміну обсягу продукції і

затрат робочого часу.

Рівень продуктивності праці може характеризуватися кількістю продукції, виготовленої за одиницю часу одним робітником, або затратами робочого часу на виробництво одиниці продукції. У першому випадку рівень продуктивностіпраці W (виробіток) розраховують шляхом ділення обсягу продукції q на затрат праці, тобто робочого часу Т, що пов'язаний з її виготовленням; у другому- як зворотну величину t (трудомісткість одиниці продукції). Взаємозв'язок між ними можна виразити таким чином:

,

тобто між виробітком продукції і трудомісткістю існує зворотній зв'язок:

або

Якщо, наприклад, робітник за 8 годин виготовив 48 деталей, то це означає, що середній виробіток складав 6 деталей за годину, а на виробництво одного виробу затрачено 0,167 год. або 10 хв. (480хв. : 48):

 

або

 

Одним з найважливіших завдань статистики продуктивності праці є вивчення закономірності зміни її рівня. Це завдання виконують за допомогою індексного методу. Залежно від вихідних даних і мети дослідження застосовують різні види індексів.

Уявлення про динаміку продуктивності праці можна одержати, зіставивши різні продуктивностіпраці звітного і базисного періодів (W1,W0). Якщо підприємство випускає однойменну продукцію, динаміку продуктивностіпраці характеризують за допомогою індивідуального індекса, який має вигляд:

Якщо замість q підставиш його похідні WT, а співвідношення виразити відповідно через dm, то одержимо індекс змінного складу:

               
 
 
   
 
   
 
   

 

 


Цей індекс показує, що на середні величини, які порівнюються, впливають не лише зміни рівнів продуктивності праці на окремих підприємствах, а й структурні зрушення у співвідношенні затрат праці, які мають різний рівень продуктивності праці. Ось чому статистика вивчає і дає кількісну оцінку впливу цих факторів на загальний результат, доповнюючи дляцього індекс змінного складу індексами постійного складу і структурних зрушень. Індекс продуктивностіпраці постійного (фіксованого) складу дозволяє виявляти вплив лише зміни рівня продуктивності праці на окремих підприємствах на загальний результат. Він має такий вигляд:

 

Індекс впливу структурних зрушень, елімінуючи вплив змін у рівнях виробітку на окремих підприємствах, характеризує зміну середнього виробітку під впливом лише зрушень у співвідношенні затрат праці на окремих підприємствах:

 

Між розглянутими індексами існує певний зв’язок, що дозволяє побудувати систему взаємозв’язаних індексів. Тобто індекс продуктивності праці змінного складу дорівнює добутку індекса продуктивності складу на індекс структурних зрушень.

Приклад 2.2.5.

Використовуючи дані про випуск продукції по двох підприємствах визначити індекси постійного, змінного складу, структурних зрушень.

Таблиця 2.2.3.

Номер заводу Період
Базовий Звітний
Випуск, т. q0 Середньоспискова чисельність робітників, чол.Т0 Випуск, т. q1 Середньоспискова чисельність робітників, чол.Т1
Разом

 

1. Визначаємо продуктивність праці по кожному підприємству у базовому і звітному періодах.

 

2. Індивідуальні індекси продуктивності праці по підприємствах становить:

;

3. Загальні індекси динаміки середньої продуктивності праці обчислюють так:

а) індекс змінного складу:

або 120,6%

Отже, середнє виробництво продукції по 2-х підприємствах збільшилось на 20,6%

б) індекс постійного складу

або 113,9 %

Таким чином, при постійному складі робітників звітного періоду зростання продуктивності праці становило 13,9% (113,9-100).

в) індекс структурних зрушень

або 105,8 %

Отже, за рахунок структурних зрушень в розподілі робітників продуктивність праці в середньому по 2-х підприємствах зросла на 5,8%.

Зв’язок між даними індексами:

4. Визначаємо зміни у загальному випуску продукції за рахунок індивідуальних змін можна обчислити за формулою:

,

Структурних зрушень у розподілі робочої сили.

,

 

Зростання загальної чисельності робітників

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти