ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання статистики оплати праці та вивчення складу фонду оплати праці

Заробітна плата - це частина національного доходу, що надходить в індивідуальне розпорядження працівників відповідно до кількості та якостізатраченої ними праці.

Фонд оплати праці містить всі суми, що нараховані робітникам і службовцям незалежно від джерела фінансування цих виплат, включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за невідпрацьований час, протягом якого за ними зберігається заробітна плата, а також включаються стимулюючі і компенсаційні виплати. До складу фонду оплати праці не входять допомоги по тимчасовій непрацездатності, видатки по відрядженнях, затрати на охорону праці і т.п.

У статистиці промисловості оплата праці вивчається у двох розрізах: як елемент затрат, які пов'язані з виготовленням продукції, і як характеристика добробуту працівників.

При вивченні динаміки оплати праці у даний час обчислюють два показники: середній дохід працівника загалом по підприємству, виходячи з суми коштів, які спрямовані на споживання, і середню оплату працівників загалом по підприємству, виходячи із фонду оплати праці працівників спискового складу (включаючи оплату праці сумісників), винагороди за наслідками праці за рік і разових заохочень колективу.

При вивченні складу фонду оплати праці окремі його елементи можуть бути згруповані, що дозволяє обчислювати низку взаємопов'язаних фондів. Зокрема, це тарифний, годинний, денний та місячний фонди оплати праці.

Тарифний фонд оплати праці включає в себе нараховану заробітну плату робітникам (відрядникам і погодинникам) за відрядними розцінками, тарифними ставками.

Годинний фонд оплати праці включає всі виплати, що нараховані за фактично відпрацьовані людино-години за умов нормальної зміни. Крім тарифного фонду заробітної плати до його складу входять різні доплати робітникам-відрядникам за прогресивними розцінками, доплата за роботу в нічний час, оплата за навчання учнів на виробництві, премії працівникам за результатами роботи, надбавки за високу кваліфікацію.

Денний фондоплати праці охоплює оплату за фактично відпрацьовані людино-дні. До його складу входять всі елементи годинного фонду оплати праці, в також оплата пільгових годин підлітків, оплата внутрішньо змінного часу, затраченого на виконання державних і громадських обов'язків, оплата внутрішньо змінних простоїв, що виникли не з вини робітників, доплата за роботу в понадурочний час.

Місячний фонд оплатипрацівключає всі види заробітної плати і різні видачі, що здійснюється за джерелами оплати праці. Крім елементів денного фонду оплати праці до його складу входять різні виплати, а саме: оплата чергових і додаткових відпусток, оплата днів виконання державних і громадських обов'язків, надбавка за вислугу років, оплата цілоденних простоїв, що виникли не з вини робітників, вихідна допомога при закінченні трудового договору.

Місячний фонд оплати праці розраховується для всіх категорій промислово-виробничого персоналу. Годинний і денний фонди оплати праці обчислюють лише для категорії робітників промислових підприємств.

Показники середнього рівня оплати праці обчислюють у розрізі категорій працівників і загалом по персоналу підприємства. Виходячи з даних про годинний, денний і місячний (квартальний, річний) фонди і відповідних даних про затрати праці в людино-годинах, людино-днях, людино-місяцях обчислюють середню годинну, денну і місячну (квартальну, річну) заробітну плату. Середню годинну заробітну платуобчислюють шляхом ділення фонду годинної заробітної плати на кількість відпрацьованих людино-годин. Середню денну заробітну платувизначають діленням фонду денної заробітної плати на кількість відпрацьованих людино-днів за цей період. Розмір середньомісячної заробітної плативизначають як частку від ділення місячного фонду оплати праці на середньоспискову чисельність працівників. Перші два показники рівня оплати праці обчислюються лише для категорії робітників. Щодо останнього, то він може обчислюватися не лише для категорії робітників, а й для всього персоналу, тобто для всіх працюючих.

Приклад 2.2.6.

Годинний фонд оплати праці робітників за звітний період становив 139600 грн.

Крім того, за рік були зроблені доплати за невідпрацьовані людино-години і за понадурочну роботу в сумі 14000 грн.

Відомо, що коефіцієнт, який характеризує відношення річного фонду оплати праці до денного, становить 1,04; середньоспискова чисельність робітників – 200 чол.; середня тривалість робочого року – 240 днів, виплати з прибутку (винагороди за підсумками роботи за рік та одноразові заохочення) – 22000 грн.

Обчислити:

1) денний і річний фонди оплати праці:

2) середньоденну і річну заробітну плату.

Розв’язок

1. Визначаємо денний фонд оплати праці:

ДФ=139600+14000=153600 грн.

2. Річний фонд визначають як добуток денного фонду і коефіцієнта доплат:

РФ=153600 1,04=159744 грн.

З врахуванням виплати з прибутку річний фонд становить 159744+22000=181744 грн.

3. Середня річна заробітна плата становить:

ЗПр=181744:200=909 грн.

4. Середню денну заробітну плату визначають діленням денного фонду на відпрацьовані людино-дні:

 

 

6. Форми заробітної плати.

Заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому вигляді, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до трудового договору.

Основними формами оплати є відрядна і погодинна. При відрядній оплаті працізаробітна плата робітників прямо залежить від обсягу виконаної роботи і розміру розцінки. Відрядна оплата праці складається з таких систем:

1) прямої – заробіток кожного робітника пропорційний його виробітку і відзначається як добуток вставленої відрядної розцінки на кількість виготовлених одиниць продукції.

2) відрядно-преміальної– робітнику, крім заробітку по прямих відрядних розцінках виплачують премій по встановленій шкалі за існуючі якісні та кількісні показники у роботі.

3) відрядно-прогресивної – об’єм робіт, які виконані понад норми оплачують за прогресивними розцінками (чим більше виготовляє продукції, тим більша розцінка).

4) непрямої – виплачується певний процент від бригади тим робітникам, які її обслуговують (наладчикам, кранівникам).

5) акордна – за певний обсяг робіт встановлюється відповідна розцінка, якщо швидше виконують тоді виплачується премія.

Відрядна оплата праці може бути індивідуальною і бригадою.

При погодинній формі оплати заробіток працівника залежить від відпрацьованого ним часу.

Розрізняють просту погодинну систему оплати праці і погодинну-преміальну.

При простій погодинній системі заробіток залежить від тарифної ставки (посадового окладу) і кількості відпрацьованого часу. Заробітна плата по тарифу визначається шляхом множення годинної тарифної ставки на відпрацьовані години по табелю.

У погодинну-преміальну систему входить не тільки оплата часу, але й якість роботи, у зв’язку з цим робітникам нараховуються премії за економію матеріалів, палива, енергії, скорочення простоїв та інші.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти