ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вивчення собівартості за допомогою показника витрат на одну гривню товарної продукції.

Протягом тривалого часу планове завдання по собівартості промислової продукції визначалося у вигляді показника зниження собівартості порівняльної товарної продукції (тобто тієї, що вироблялася у звітному і базисному періодах) у відсотках до попереднього року. Порівняння фактично досягнутого рівня собівартості продукції з планом і середньорічним рівнем за минулий рік проводиться на основі розрахунку індивідуальних і загальних індексів собівартості порівняльної товарної продукції. Однак порівняльна продукція – це, як правило, лише частина продукції підприємства. Ця обставина викликала потребу у побудові зведеного показника, який дозволяв би вимірювати рівень і динаміку собівартості всієї (порівняльної і не порівняльної) продукції підприємства. І таким показником став впроваджений у практику статистики показник витрат на 1 грн. товарної продукції, який розраховується як відношення повної собівартості товарної продукції до товарної продукції в оптових цінах підприємства (без податку з обороту), тобто:

,

де h – рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, коп.;

z – собівартість одиниці продукції;

q – кількість одиниць кожного виду продукції;

p – оптова ціна підприємства за одиницю виробу.

Плановий рівень витрат на 1 грн. товарної продукції:

Фактичний показник витрат на 1 грн. товарної продукції:

.

Зіставляючи фактичний і плановий рівні витрат на 1 грн. товарної продукції, одержимо індекс виконання плану:

Розбіжність між фактичним і плановим рівнями витрат на 1 грн. товарної продукції може бути зумовлена, по перше, зміною складу продукції, по друге, відмінностями між плановою і фактичною собівартості одиниці продукції кожного виду, по-третє, відхиленням фактично діючих оптових цін за одиниці продукції від цін, які прийняті при складанні плану. Для того, щоб усунути вплив зазначених факторів, необхідно передусім зменшити плановий рівень витрат на 1 грн. товарної продукції перерахувавши на фактичний обсяг і асортимент продукції. Скоректований показник набуде такого вигляду:

Якщо фактичні витрати зіставити з фактичним випуском товарної продукції, виходячи з оптових цін, які прийняті при сказанні плану то формула фактичного рівня витрат на 1 грн. товарної продукції матиме такий вигляд:

На величину затрат на 1 грн. товарної продукції впливають такі фактори:

1) зміна собівартості одиниці продукції

2) зміна складу і асортименту продукції:

.

3) зміна оптових цін на продукцію:

Добуток обчислених індексів відповідає співвідношенню фактичних і планових затрат на 1 грн. товарної продукції.

Джерелом одержання даних для аналізу виконання плану і динаміки витрат витрати на 1 грн. товарної продукції є квартальні звіти про виконання плану по собівартості товарної продукції (форма 1-С) і річні звіти про собівартість товарної продукції (форма 6).

Приклад. №2.3.3

Виконання плану собівартості товарної продукції по машинобудівному заводу характеризується такими даними, тис. грн.:

1. Планові витрати на плановий випуск товарної продукції ( ) - 8740

2. Фактично виготовлена товарна продукція:

а) за плановою собівартістю ( ) – 9460:

б) за фактичною собівартістю ( ) – 8500.

3. Вартість товарної продукції в оптових цінах підприємства за планом ( ) – 9500.

4. Вартість фактично виготовленої товарної продукції в оптових цінах підприємства:

а) у прийнятих у плані ( ) – 11000,

б) у фактично діючих ( ) – 10000.

Визначити планові і фактичні витрати на 1 грн. товарної продукції.

Розв'язок

1) Планові витрати на 1 грн. товарної продукції, виходячи з планового обсягу продукції:

грн. або 92 коп.

2) Планові витрати на 1 грн. товарної продукції, виходячи з фактичного обсягу виготовленої продукції:

грн. або 86 коп.

3) Фактичні витрати на 1 грн. товарної продукції в діючих оптових цінах підприємств:

грн. або 85 коп.

4) Фактичні витрати на 1грн. товарної продукції в оптових цінах підприємств, прийнятих у плані:

грн. або 77,3 коп.

5) Індекс виконання плану становить.

або 92%

Фактичні витрати порівняно з плановими витратами на 1грн. товарної продукції знизились на 8%.

6) Визначаємо вплив зміни собівартості одиниці продукції.

За рахунок зміни собівартості одиниці продукції витрати знизились на 11%.

7) Вплив зміни складу і асортименту продукції визначаємо за формулою:

За рахунок зміни даного фактору витрати знизились на 6%.

8) Вплив зміни оптових цін на загальну динаміку фактичних витрат на 1грн. товарної продукції порівняно з плановими витратами визначаємо за формулою.

Внаслідок зміни цін витрати на 1 грн. товарної продукції зросли на 10%.

9) Взаємозв’язок індексів:

 

 

10) Зміна фактичних затрат на 1 грн. товарної продукції порівняно з планом в абсолютному виразі становить:

За рахунок зміни окремих факторів:

- собівартості одиниці продукції

;

- складу та асортименту продукції

;

- оптових цін на продукцію

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти