ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Способи впливу, окремих факторів на зміну собівартості продукції.

Рівень собівартості продукції формується під впливом різних факторів. До їх числа належать ті статі витрат, які мають найбільшу питому вагу в загальній сумі планових і фактичних витрат на виробництво продукції.

За характером впливу на собівартість продукції їх можна об’єднати у 3 групи.

1) вартість спожитих у процесі виробництва предметів праці (сировина, матеріали та інші);

2) витрати по оплаті праці;

3) витрати, що пов’язані з використанням засобів праці.

При аналізі динаміки собівартості продукції розраховують:

- індекси питомих витрат ;

- індекс цін ;

де m0; m1 – питомі витрати на предмети праць відповідно в базисному і звітному періодах,

р0; р1 – ціна одиниці матеріалів, інших предметів праці в базисному і звітному періодах.

Якщо на виготовлення різних видів продукції витрачається різні види матеріалів, то ці формули мають вигляд:

;

.

Перемноживши індекси питомих витрат на індекс цін одержимо індекс затрат на матеріали.

 

- виражає в абсолютній сумі розмір економії (перевитрат) внаслідок дії фактора питомих витрат матеріалів.

Приклад 2.3.4.

Відомо дані про витрачання допоміжних матеріалів на відбілку бавовняно-паперових тканин по ситце-набивній фабриці за звітний рік (табл. 2.3.3.)

Таблиця 2.3.3.

Вид матеріалу Ціна за одиницю Загальний розхід матеріалів
За планом, р0 Фактично, р1 За планом, m0 Фактично, m1
Сода каустична 92% (т) 25,00 27,00 1650,0
Сода кальційна 95% (т) 10,00 10,50 62,5 57,5
Крохмаль (кг) 0,20 0,25 918,5

 

Випуск бавовняно-паперових тканин фактично – 262т.

Визначити індекс питомих витрат допоміжних матеріалів і економію (перевитрати) допоміжних матеріалів у вартісному виразі за звітний рік.

Розв’язок

Для розрахунку загальних індексів питомих витрат матеріалів і цін складаємо таблицю 2.3.4.


Таблиця 2.3.4.

Розрахункова таблиця

Вид матеріалу
Сода каустична
Сода кальційна 171937,5
Крохмаль
Разом 12857977,5

 

Індекс питомих матеріалів становить

або 112%

Отже, при однакових цінах величини затрат на матеріали зросла на 12%.

Індекс цін дорівнює.

або 104,3%

Внаслідок зміни цін при незмінних питомих витратах затрати на матеріали зросли на 4,3%. В результаті сукупного впливу двох факторів затрати на матеріали зросли на 16,8%.

або 116,8%

Взаємозв’язок індексів.

Перевитрати внаслідок підвищення затрат на сировину становить 1849567,5 ( ), питомих витрат матеріалів 1315284 грн. ( ), за рахунок підвищення цін на матеріали 534283,5 грн. ( )

Статистика браку і втрат від браку.

Брак продукції – це непродуктивні затрати матеріальних, трудових і грошових коштів. Основними причинами виникнення браку є недоліки в організації виробництва, порушення технологічної дисципліни, неправильна накладка устаткування, застосування несправних інструментів, використання неякісних матеріалів, неохайне ставлення робітників до своєї роботи.

Види браку:

1) залежно від місця виявлення:

- зовнішні – брак, виявлений покупцем після видачі йому продукції;

- внутрішні – брак, виявлений на виробництві.

2) за характером:

- виправний - відносять вироби, які не відповідають прямому призначенню, але шляхом додаткових операцій можуть бути доведеними до доброякісних;

- невиправний – вироби, деталі, виправлення яких технічно неможливе або економічно недоцільно.

Облік браку ведеться в розрізі виробів і окремих операцій в натуральному або трудовому (нормо годинах) виразах.

Показники про брак і втрати від браку у граничному виразі застосовують на рівні підприємств, галузей промисловості. При цьому розраховують абсолютні і відносні показники розміру браку і втрат від браку.

Абсолютний розмір браку складається з собівартості остаточно забракованих виробів і затрат не виправлення браку.

Якщо від абсолютного розміру відняти вартість остаточного браку за ціною можливого використання, суми, стягненні з постачальників за постачання ним доброякісних матеріалів і суми утримані з осіб, з вини яких допущено брак, то одержимо абсолютний розмір втрат від браку.

Відносні показники розміру браку і втрат від браку визначають як частку від ділення відповідних абсолютних показників на виробничу собівартість товарної продукції.


Питання для самоконтролю

1.Що таке собівартість продукції?

2.Як класифікуються витрати за статтями калькуляції?

3.Що характеризує показник витрат на одну гривню за товарної продукції?

4.Перечисліть фактори, які впливають на зміну собівартості продукції.

5.Як обліковується бракована продукція в статистиці?

6.Дані про собівартості та обсяг випущеної продукції на швейній фабриці у першому кварталі наведено в таблиці 2.3.5

Таблиця 2.3.5

Вироби Виготовлено виробів, тис. шт. Собівартість виробу, грн.
У базисному періоді За планом Фактично У базисному періоді За планом Фактично
Костюм чоловічий шерстяний 28,0 29,0 30,0 250,6 250,6 248,0
Костюм чоловічий бавовняний 8,5 10,0 10,2 112,2 114,5 120,0
Пальто чоловіче 2,5 2,6 2,7 550,0 558,0 547,0
Всього            

 

Визначити:

- Індекси запланованої собівартості (індивідуальні і загальні);

- Індекси фактичної собівартості (індивідуальні і загальні);

- Індекси використання плану з собівартості (індивідуальні і загальні).

Розрахунки здійснювати в таблиці, дати їм пояснення та зробити висновки.

7) За планом підприємства в звітному році повна собівартість товарної продукції повинна була скласти 3977 тис. грн., а її вартість в оптових цінах підприємства 4850 тис. грн.

Фактична в звітному році повна собівартість в оптових товарної продукції 3936 тис. грн.., а її вартість в оптових цінах підприємства 11920 тис. грн..

Визначити відхилення фактичних затрат на 1 гривень товарної продукції від встановлених в плані підприємства.

8) По двох заводах, які випускають один вид продукції таблиця 2.3.6 визначте:

1) відносні зміни динаміки середньої собівартості (індекс змінного складу);

2) індекс фіксованого складу.

Таблиця 2.3.6

Заводи Рік
Минулий Звітний
Вироблено продукції, тис. шт. Загальна сума витрат, тис. шт. Вироблено продукції, тис. шт. Загальна сума витрат, тис. шт.

 

9) Відомо, що витрати на 1 грн. вартості товарності продукції підприємства в базовому періоді становили 64 коп. Товарна продукція в оптових цінах, які зросли на 28, 7 % порівняно з базовим періодом, у звітному періоді становила 120 тис. грн. З 71,5 тис. грн.. загальна сума витрат на її виробництво. 16,5% становлять додаткові витрати, пов’язані із зростанням цін на сировину та тарифів на електроенергію і послуги транспорту.

Розрахувати індекси:

1) динаміки фактичних витрат на 1 грн. товарної продукції;

2) динаміки витрат на 1 грн. товарної продукції з виключенням впливу факторів, які не залежать від роботи підприємства.


Література

1. Про державну статистику Закон України (Голос України.)-1992.-21жовтня1992.

2. Програма реформування державної статистики на період до 2002 року: Постанова кабінету міністру України № 971 від 27.06.1998р.

3. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. –К.: Товариство "Знання". КОО, 1997 325с.

4. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. –К.: Четверта хвиля, 1996. 144с.

5. Общая теория статистики / Под ред. А.Я. Боярського, Г.Л. Громыко. 2-е узд. –М.:Издательство Московського университета, 1985.

6. Общая теорія статистики: Ученик / Г.С.Кильдишев, В.Е.Овсиенко, П.М.Рябинович, Т.В.Рябушкин. –М.: Статистика, 1980.

7. Общая теория статистики: Учебник / Т.В.Рябушкин, М.Р.Ефимов, И.М.Инатова, Н.И.Яковлева. –М.:Финансы и статистика, 1981.

8. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие / Н.Н.Ряузов, Н.С.Партешко, А.И.Харламов и др.: Под ред. Н.Н.Ряузова. -2-е изд., перераб. И доп. –М.:Финансы и статистика, 1981.

9. Ряузов Н.Н. Общая теория статистики. –М.:Финансы и статистика, 1984.

10. Сборник задач по общей теории статистики: Учебное пособие / В.Е.Овсиенко, Н.Б.Голованова, Ю.Г.Королев и др. -2-е изд.,перераб. и доп.-М: Финансы и статистика, 1986.

11.Сборник задач по социально-економической статистике: Учебное пособие для студентов экономических специальностей специальностей вузов / Под ред. И.Е.Теслюка.-М.:Высшая школа, 1987.

12.Социально-экономическая статистика: Учебник / А.В.Головач, В.И.Товкун, Г.Г.Ткаченко и др.: Под ред. А.В.Головача. –К.: Вища школа, 1991. -398с.

13.Статистика промисловості: Навчальний посібник / П.Г.Вашків, В.П.Сторожук. –К.:ІСДО, 1993. -264с.

14.Статистика: Збірник задач / А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та ін. –К.:Вища школа, 1994. -448с.

15.Статистика: Підручник / А.В.Головач та ін. –К.: Вища школа, 1993. -623с.

16. Теорія статистики: навчальний посібник /Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. – К.: Либідь, 2001-320с.

 

 

Додаток 1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти