ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Доберіть до поданих слів українські відповідники. Поясніть правопис слів іншомовного походження.

 

● Адміністрація, фактор, кон'юнктура, акциз, аргумент, аспект, акція, бізнесмен, кореспонденція, вексель, синтез, конкуренція, кредит, кар’єра, маркетинг, фермер, аудієнція, етап, нюанс.

● Спікер, кур’єр, презентація, турне, круїз, авторитет, менталітет, асортимент, девальвація, деномінація, інтеграція, інвестиція, резюме, імпічмент, електорат, плюралізм, рейтинг.

15.Визначте, які з поданих дієприкметників є субстантивованими, відредагуйте слова, що не відповідають нормам української мови: нападаючий, проживаючий, завідуючий, ідентифікуючий, керуючий, узагальнюючий, бажаючий, знаючий, обслуговуючий, командуючий, виконуючий, оточуючий, виступаючий, працюючий, відпочиваючий, існуючий, систематизуючий, об'єднуючий, потерпівший, пострадавший, дотелефонувавшийся, курящий, компрометуючий, обвинувачуючий,, головуючий, ведучий (концертної програми), вступаючий, красящий, початкуючий, рішаючий, інакомислячий.

16.Відредагуйте словосполучення з прийменником по: по цій темі опубліковано 5 статей, по індивідуальним замовленням, по установленим нормам витрат, чергувати по їдальні, дати відповідь по всім питанням, план по заготівлі, по технічним причинам, досвід по роботі з батьками, спори по контракту, облік по наданню житла, по крайній мірі, менеджер по персоналу, по стану здоров'я, бачити по телевізорі.

17.Поясніть значення слів-паронімів, уведіть їх у речення: адресат – адресант, особистий - особовий, професійний - професіональний, відзначати - зазначати, пам'ятник -памятка, спосіб - засіб, ефективний –ефектний.

 

18. Замініть русизми, що потрапляють до текстів документів, українськими відповідниками: благополуччя, добросовісний, економити прийомна,, протиріччя, врем'янка, получка, підбірка, самоволь­на,отвертка, имішуватися, надобність, накінець, обіщати, розведе­ний,нежонатий,, поступити (до навчального закладу), льготний, повістка денна, умісний, вопрос, заказ, відмітити, виготовитель, убутки.

 

19.Користуючись довідковою літературою, поясність значення слів: регламентувати, латентний, легітимний, імпліцитний, протекція, лабільний, гламурний, унітарний, креативний, стагнація, фіскальний, легітимний, монітарний, утилізація, рентабельний, прецедент, консолідація, дискредитувати, автентичний.

 

20. Відредагуйте назви посад і професій, запишіть варіанти, які функціонують в текстах документів: сварщик, крановщик, секретарка, професорка, бухгалтерша, уборщиця, тілохранитель,поставщик, завідуючий кафедрою, старша викладачка, учителька, військовий, вослужащий, пожарник, парикмахер, упаковщик, кодировщик,' мойщик посуди, прибиральщик території, прасувальщик, слюсар по ре монту автомобілів, прораб, відливальщик, формувальщик, проектировщик, табельщиця, копіровщиця, регуліровщик, шліфовщик, сортировщик, заготовщик, грущик, фрезеровщик, каменщик, чертьожник.

 

21. Із поданих груп синонімів виберіть слова, що функціонують у писемному діловому мовленні, введіть їх у словосполучення: ввіз, ввезення, імпорт; вручати, надавати, давати; завершувати, закінчувати; засуджувати, звинувачувати; збавляти, зменшувати; спіьний загальний, колективний; схвалювати, хвалити, заохочувати; скасовувати, забороняти, ліквідовувати; реалізувати, впроваджувати, втілювати; невизначений, неясний, неточний, невиразний; вигода, зиск, обопільний, взаємний; придбати, купувати; псування,: нищення, ушкодження; обрати, добрати, вибрати.

 

До поданих слів доберіть ситуативні антоніми.

Зразок: продавець — покупець.

Позивач, заповідач, працівник, замовник, постачальник, заставодавець, вантажоодержувач, ліцензіант, орендоздавач, страховик.

23. Замініть русизми, що потрапляють до текстів документів українськими відповідниками: вкладиш, древній, лі каретна, нехватка, об'ява, опечатка, отрава, пояснююча, поняти, прос рочка, прозьба, регістрація, розпродажа, спасати, справка, черновик, фамілія, бумаги, смета, таможня, тезиси, командировка, співпадати, конкурентноспособний, слідуючий, бувший, віддихати, дубльонка, властьімущий.

24.До поданих слів доберіть власне українські синоніми:ліцензія, мінімізація, нівелювання, раціоналізація, інвестиції, еталон, регламентація, рентабельний, констатація, санкції, сертифікат, трансформація, фальсифікація, легалізація, автономний, компетентний, анульо ваний, інтегрований, пролонгований, оптимальний, інтересний, ідентифікувати, стимулювати, імпортувати, генерувати, реалізувати, репрезентувати, дублювати, модифікувати, компенсувати.

Список рекомендованої літератури

1. Олійник А. Світ українського слова. – К., 1994.- С. 199-218.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2001. – С.18-21.

3. Словник синонімів української мови: у 2 томах. – К., 2000. – С.147-170.

4.Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С. 39-43.

 

 

Питання для обговорення

1.Іншомовні слова в документах.

2. Скорочення слів в документах.

3.Застаріла лексика документах.

 

 

Семінарське заняття № 8

Тема:Етимологія. Стилістичні можливості внутрішньої форми слова

 

План

 

1. Етимологія як розділ мовознавства.

2. Стилістичні можливості етимології.

3. Деетимологізація: причини і наслідки.

4. Народна етимологія.

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

При розгляді першого питання звертаємо увагу на такі моменти:

· Що таке етимологія?

· Особливості походження слів.

У другому питанні з’ясовуємо:

· У чому полягають стилістичні можливості етимології?

· Використання етимології для привернення уваги реципієнта?

· Використання етимології в різних стилях мовлення.

Відповідь на третє питання будуємо за такою схемою:

· Явище деетимологізації.

· Наслідки деетимологізації.

· Причини деетимологізації.

У четвертому питаннірозглянемо:

· Народна етимологія.

· Особливості її вживання.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке етимологія?

2. Поясніть у чому полягають стилістичні можливості етимології?

3. Як за рохунок застосування етимології можна привернути увагу реципієнта?

4. Охарактеризуйте використання етимології у різних стиляї мовлення.

5. Прокоментуйте явище деетимологізації.

6. Поясніть причини виникнення деетимологізації.

7. Що таке народна етимологія?

8. Особливості вживання народної етимології .

 

Теми рефератів

1. Наука етимологія та її зв'язок з іншими науками.

2. Народна етимологія.

3. Стилістичні можливості етимології.

 

Список використаних джерел

  1. І.П. Ющук Українська мова. – К.:2004. – С.290-293.

Питання та проблеми для обговорення

1.Що таке етимологія?

2.Які є стилістичні можливості етимології?

3.Що таке деетимологізація?

4.Особливості народної етимології.

5. Дослідження походження власного імені, прізвища, назви населеного пункту, річки, гори.

 

Практичне заняття № 2

 

Тема: Фразеологія та її стилістичні можливості

 

План

 

1. Поняття фразеології та фразеологізмів. Типи фразеологізмів.

2. Поділ фразеологізмів за генетичними, структурними та функціональними ознаками.

3. Використання фразеології в стилях української мови.

4. Трансформація. Способи трансформації.

5. Переклад фразеологізмів.

 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

У першому питанні з’ясовуємо:

· Поняття фразеології.

· Що таке фразеологізми?

· Які є типи фразеологізмів?

При підготовці до другого питання слід звернути увагу на такі моменти:

· Який існує поділ фразеологізмів.

· Що таке афоризми?

· Значення сентенції.

· Використання максими, літературних цитат, парадоксу.

Розглядаючи третє питання, основну увагу зосереджуємо на:

· Синонімічних можливостях фразеології.

· Методах утворення фразеологізмів?

· Поділ фразеологізмів?

· Виразових якостях властивих фразеологізмам?

У четвертому питанні з’ясовуємо:

· Що таке трансформація?

· Які є способи трансформації?

У п’ятому питанні визначаємо:

· Які виникають особливості перекладу фразеологізмів?

· Важливість ідіом серед фразеологізмів.

 

Завдання

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти