ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особові вживання дієслів та їх форм у текстах документів

1.Дієслова якої форми переважають у текстах ділових паперів?а)дійсногоспособу теперішнього часу;б)дійсного способу майбутнього часу; в)дійсного способу минулого часу; г)умовного способу.

2.У якій формі дієслова вживаються обмежено в писемному діловому мовленні?а)у формі першої особи; б)у формі другої особи; в)у формі третьої особи; г)у бузособовій формі; д)в узагальнено-особовій формі; е)у неозначено-особовій формі.

3.Для мови документів характерним є: а)домінування дієслівних форм дійсного способу над пасивними формами; б)домінування пасивних форм дієслова над формами дійсного способу.

4.Вживання якої дієслівної форми замість іншої притаманно текстам документів?а)минулого часу в значенні майбутнього; б)майбутнього часу теперішнього; в) теперішнього часу в значенні майбутнього.

5.Дієслівні форми якого способу обмежено використовутоться в текстах документів?а)дійсног; б)умовного; в) наказового.

6. Яким формам дієслів недоконаного виду в майбутньому часі слід надавати перевагу в офіційно-діловому стилі?а) складним/аналітичним (наприклад, будемо працювати);б) простим/синтетичним {працюватимемо).

7. Уживання якої з наведених форм дієслова в ділових паперах
є порушенням стилістичної норми?
а) повідомити;б) повідомити б;в) будемо повідомляти;г) повідомляємо.

8. Якій із наведених дієслівних форм слід надавати перевагу в текстах документів?а) вирішуватимемо;б) будемо вирішувати;в) вирішимо;г) виринатимемо.

9. Виберіть словосполучення, що відповідає нормам офіційного-ділового стилю:а) взяти до відома; б) намотати на вус;в) прослухати;г) приймати до відома.

10.Виберіть правильний варіант: а) брати участь у роботі секцій;б) приймати участь у роботі секцій;в) участвувати в роботі секцій;г) докладатись до роботи секцій.

11. Виберіть найоптимальніший варіант продовження речення
національний банк...:
а) проводить державну реєстрацію банків;б) здійснює державну реєстрацію банків; в)зацмається державною реєстрацією банків; г) виробляє державну реєстрацію банків.

12. Виберіть правильний варіант:а) закон набирає силу; б) закон набирає сили;в) закон набирає чинності;
г) закон набирає чинність.

13. Виберіть правильний варіант: а)передача доходить до кінця; б)передача добігає до кінця; в)передача доходить кінця; г)передача добігає кінця.

14. Виберіть правильний варіант: а) лист прийшов на адресу установи; б) лист надійшов на адресу установи; в)лист прийшов до установи; г)лист надійшов до адреси установи.

15. Яке з поданих дієслів уживається в текстах документів?а)галасувати; б)ухвалювати ; в)закидать; г)обдурювати.

16. Який із поданих дієслівних форм майбутнього часу надають перевагу в текстах документів? а)будемо відзначати; б)відзначатимемо.

17.Виберіть форму, притаманну текстам документів:а)настоюємо; б)наполягаємо; в)стоїмо на своєму ; г)стоїмо на свому.

18. Виберіть ненормативне словосполучення:а) складатиіспити;б) складатисправи в стіл; в) складати50 % обсягу робіт;г) складативірша.

19. Виберіть ненормативний мовний зворот: а) Начальник вимагаєнеобхідних документів...; б) Інспектор потребуєпосвідчення... ; в) Декан вимагаєпокращення роботи...; г) Проект потребуєдоопрацювання... .

20.Виберіть правильний варіант:а) особа вважаєтьсяневинуватою...;б) особа вважаєтьсяневинною...;в) особа рахуєтьсяневинуватою...:г) особа рахуєтьсяневинуватою... ..

21. Яке з поданих словосполучень є ненормативним?а) рахуватикількість присутніх;б) вважатиправильним рішення...;в) рахувати,що захід проведено на високому рівні;г) вважатинормою.

22.Яке з поданих словосполучень є ненормативним?а) розповсюджуватикнижки;б) розповсюджуватичутки;в) поширюватисферу впливу;г) поширюватиінформацію.

23. Виберіть ненормативне словосполучення:а) заказатистраву;б) замовитикостюм;в) полювання тут заказано;г) замовитислово.

24.Виберіть правильне словосполучення:
а)розв'язатизавдання; б)вирішити задачу; в)розвязати вузол; г)рішити вправу.

25.Вибе ріть ненормативний варіант: а)оголошувати; б)обявляти; в)повідомляти; г)доводити до відома.

26.Яке з поданих словосполучень є ненормативним? а)запобігти аварії; б)попередити про небезпеку; в)попередити лихові; г)запобігати перед директором.

27.Яке з поданих словосполучень є ненормативним? а)призвести до негативних наслідків; б)привести учня до студії; в)привести до скрути; г)привести до занепаду.

28.Виберіть правильне словосполучення: а) ведучий спеціаліст; б)вирішальний крок; в)завідуючий відділенням; г)командуючий парадом.

29.Виберіть дієприкметник, що відповідає нормам української мови:а)закінчуючий; б)танцюючий; в)навчаючий; г)ідентифікуючий.

Список рекомендованої літератури

1.Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С. 140-149.

Теми для обговорення

1. Які помилки найчастіше повторються при вживанні іменників, займенників, числівників, прикметників, дієслів у текстах ділових документів.

2. З якою метою в писемному діловому мовленні застосовують метод «нанизування відмінків»?

3. Поясніть суть явища «розщеплення присудка». Чому воно має місце в текстах ділових паперів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема: Морфологічні засоби стилістики

 

План

1. Особливості відмінювання іменників другої відміни.

2. Числівники. Типи числівників і особливості їх відмінювання. Зв’язок числівників з іменниками.

3. Правопис прислівників разом, окремо, через дефіс.

4. Правопис часток разом, окремо, через дефіс.

5. Правопис складних слів через дефіс та разом.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

 

У першому питанні з’ясовуємо:

· на які відміни поділяються іменники?

· які іменники відносяться до другої відміни?

· в чому полягають особливості відмінювання іменників другої відміни?

При підготовці до другого питання слід звернути увагу на такі моменти:

· яка частина мови називається числівником?

· особливості відмінювання простих, складних та складених числівників;

· в чому полягає особливість відмінювання порядкових числівників?

· зв’язок числівників з іменниками.

Розглядаючи третє питання, основну увагу зосереджуємо на:

· правописі прислівників разом, окремо та через дефіс.

У четвертому питанні з’ясовуємо:

· що таке частка?

· як класифікуються частки за значенням?

· в яких випадках частка не пишеться з різними частинами мови разом, а коли – окремо?

У п’ятому питанні визначаємо:

· в яких випадках складні слова пишемо разом;

· коли складні слова пишемо через дефіс

 

Теми рефератів

1. Особливості узгодження географічних та інших назв з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні.

2. Особливості використання числівників у ділових паперах.

3. Труднощі перекладу процесових понять.

4. Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах.

 

Завдання

1. Визначити рід іменників:

банко, екю, авіста, інкасо, Мінфін, квота, локо, сконто, франко, протока Ла-Манш, апріорі, ЄЕС, консолі, сальдо, ембарго, маестро, мадам, туш, путь, роботяга, фальш, гора Кіліманджаро, місто Лос-Анджелес, імпресаріо, Республіка Перу, протеже, авуари, ступінь, шасі, Сибір, аташе, рефері, Юнеско, денді, реноме, ЗУНР.

 

2. Утворити, якщо можна, співвідносні форми числа іменників:

потреба, вакансії, бум, виграш, позика, аукціони, інвалюта, пенсія, витрати, перебудова, капіталостворення, запаси, залишок, інвестиції, винагороди, послуги, ваги, праця, перерозподіл, комісійні, допомога, банкноти, внески, мито, борг, попит, ринок, активи, готівка, блага, ін’єкції, аліменти, споживання.

3. Записати іменники у Р.в. однини з відповідними закінченнями:

депозитарій, векселедавець, виторг, книготорг, лізинг, акселератор, депорт, ярмарок, податок, долар, бартер, індекс, ваучер, акціонер, кошторис, дилер, ажур, базис, ажіотаж, бізнес, оклад, бойкот, акциз, баланс, ліміт, лот, багаж, ордер, патент, брак, оферт, фонд, штраф, ярлик, грант, дохід, запас, обмін, купон.

4. Провідміняти прізвища, імена, по батькові:

Гончаренко Наталія Володимирівна, Ковальчук Валерій Юрійович, Петренко Григорій Ілліч, Фернюк Світлана Тимофіївна, Іванова Катерина Зіновіївна, Сидорак Анастасія Миколаївна, Польських Галина Дмитрівна, Данилюк Василь Михайлович, Кастро Вероніка Едуардівна, Бойченко Назар Ярославович.

5. Утворити, якщо можна, ступені порівняння прикметників:

багатий, гарантійний, вигідний, прийнятний, темнуватий, потрібний, валютний, активний, податковий, менеджерський, суворий, чіткий, легкий, нейтральний, відповідальний, заможний, лояльний, корисний, економний, легальний, малоприбутковий, оптимальний, виробничий, закупівельний, стабільний.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти