ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зробіть правильний вибір прийменників, що в дужках. Узгодьте, якщо потрібно, з іменниками.

  • Пан Моторний І.В. навчається (у, на)заочному відділенні інституту.
  • Було створено комісію (по, для) (складанню, складання)резолюції.
  • (На, за) (вимогу, вимогою)податкового інспектора провели аудиторську перевірку.
  • Мені надали відпустку (по, через) (сімейних обставинах, сімейні обставини).
  • (Завдяки, через) (наполегливості, наполегливість)колектив виконав

планові завдання.

Список рекомендованої літератури

1. М.І. Пентилюк культура мови і стилістика. – К.: наукова думка, 1993. – 198с.

2. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. — К., 1997. – С.273-440.

3. Олійник О. світ українського слова. – 392с.

 

Питання та проблеми для обговорення

1. Яку роль у ділових документах відіграють числівники?

2. У яких випадках рекомендується писати форму однини, а в яких – множини?

3. Як відмінюються множинні іменники?

4. В чому полягає особливість відмінювання іменників другої відміни однини чоловічого роду родового відмінка?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Тема: Синтаксичні засоби стилістики

План

1. Складне речення.

2. Складносурядне та складнопідрядне речення.

3. Складне безсполучникове речення.

4. Складне речення з різними видами зв’язку.

5. Складне речення з кількома підрядними.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття:

 

При розгляді першого питання слід звернути увагу на таке:

що таке словосполучення і речення, чим вони відрізняються?

що таке граматична основа речення?

яке речення називають складним?

У другому питанні з’ясовуємо:

· яке речення називається складносурядним?

· за допомогою яких сполучників з’єднуються прості речення у складносурядне?

· види підрядних речень;

· які розділові знаки у складносурядному і складнопідрядному реченнях?

При підготовці до третього питання повторюємо:

· яке речення називається складним безсполучниковим?

· за допомогою чого з’єднуються прості речення у безсполучниковому складному реченні?

· які розділові знаки ставляться у безсполучниковому складному реченні?

У четвертому і п’ятому питанні з’ясовуємо:

· які є види зв’язку у складній синтаксичній структурі?

· які розділові знаки ставляться у складному реченні з різними видами зв’язку?

· які розділові знаки є у складному реченні з кількома підрядними?

 

Теми рефератів

1. Синтаксичні особливості ділових паперів.

2. Синтаксичні структури у діловому мовленні.

3. Складноскорочені слова й абревіатура.

 

 

Завдання:

Розкрийте дужки, запишіть числа словами; обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

3 (тонна), ½ (прибуток), 263 (випускник), на 95 (підприємство), про 82 (депутат), у 8 (скринька), без 49 (комп’ютер), з 60 (акція), до 1751 (виборці), 1,5 (мільйон, гривня), 2 (дипломат), за 90 (студент), за 8,5 (година), від 14 (відсоток), у 100 (мішок), 1 3/8 (ділянка), 4 (карат).

 

Утворіть словосполучення із дієсловами, з якими найчастіше вживаються подані іменники.

 Підпис, проект, тези, характеристика, договір, лист, оголошення, візи, документ.

 Закон, резолюція, постанова, програма, протокол, акт, наказ, звіт, штраф, рахунок.

 

Складіть словосполучення з поданими дієсловами.

 Зазначити, підтримати, підписати, наголосити, затвердити, підкреслити, забезпечити, внести, запобігти, вилучити.

Напишіть протокол (витяг з протоколу), використовуючи якнайбільше утворених словосполучень.

4. Доповніть речення відокремленими членами:

 Депутати повинні захищати інтереси народу.

 Читачі Центральної наукової бібліотеки імені В. І. Вернадського висловлюють побажання.

 Пояснювальна записка пишеться працівником на вимогу адміністрації.

 Підприємство має оздоровчо-профілактичну базу.

 Експеримент фірми не дав результатів.

 Запрошення підписується головою колегіального органу.

 Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу.

 У кінці анотації називаються категорії читачів.

 

Випишіть із документів або складіть п’ять речень із сполучником як, що приєднує відокремлені і невідокремлені прикладки.

Складіть чи випишіть чотири речення з поширеними прикладками, перед якими стоять слова а саме, на ім’я, тобто, так званий.

Утворіть варіанти звертань з поданими назвами осіб і формулами звертання. Складіть з ними речення. Поясніть вживання розділових знаків.

 Добродій, вельмишановний, високоповажний, достойний, пан (і), все чесніший, все світліший, високопреподобний, Ваша святість, Ваша ясновельможність, Ваша високодостойність, Ваше блаженство, блаженніший, шановний, високошановний, поважний, колега.

 Надзвичайний і повноважний посол, Патріарх, Президент, професор, учитель, радник, лікар, Радник, Митрополит, співпрацівник, ректор, декан, директор, дружина Президента.

 

Складіть речення з обставинами, вираженими іменниками з прийменниками у зв’язку, залежно від, згідно з, завдяки, за згодою.

Складіть речення офіційно-ділового стилю із запропонованими словосполученнями. Поясніть орфограму м’який знак у словах.

 Нові надходження весняно-літнього взуття; холодильне обладнання для магазинів; місяць необмеженого доступу до мережі ІНТЕРНЕТ; відповідно до розпорядження Київського міського голови; редакція отримала відповідь.

 

Побудуйте правильно словосполучення, використовуючи слова, подані у дужках, та ставлячи іменники у потрібному відмінку. Поясніть ваш вибір.

1. Літак було знято з виробництва ( у зв’язку з, з-за, за, завдяки, в силу – його конструктивні недоліки).

2. Відмовити (по причині, у зв’язку з, з-за, через - відсутність належних приміщень).

3. Вирішити питання (про, на, по м- звільнення).

4. Рішення прийнято (відповідно до, відповідно з, у відповідності до, згідно з – наказ).

5. Робота виконана (з, по, відповідно до – інструкція).

 

Сприсок використаних джерел

  1. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту,2003. – С. 121-123.
  2. Пентелюк М.І. культура мови і стилістика. – К.:Вежа,1994. – с 206-220

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

 

Тема: Основні правила вживання розділових знаків у ділових документах

План

1. Основи української пунктуації.

2. Речення зі звертаннями, вставними словами.

3. Речення з відокремленими членами речення.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

При розгляді першого питання звертаємо увагу на такі моменти:

 що означає пунктуація?

 які розділові знаки вам відомі?

 які розділові знаки початку та кінця речення?

 що вони позначають?

 коли ставиться тире у простому реченні?

 розділові знаки при однорідних членах речення;

 розділові знаки у складносурядному та складнопідрядному реченнях;

 розділові знаки у складному безсполучниковому реченні.

У другому питанні з’ясовуємо:

 що називається звертанням?

 які розділові знаки ставляться при звертанні?

 розділові знаки при вигуках стверджувальних, заперечних та питальних словах;

 на які групи за значенням поділяються вставні слова й словосполучення?

 які розділові знаки ставляться при вставних конструкціях?

Відповідь на третє питання будуємо за такою схемою:

 які члени речення називаються відокремленими?

 умови вживання розділового знака при відокремлених членах речення;

Умови вживання розділового знака при відокремлених членах речення – морфологічні, синтаксичні, фонетичні та змістові.

 які види відокремлених членів речення вам відомі?

Є відокремлені означення, відокремлені приклади, відокремлені обставини, відокремлені додатки, відокремлені уточнювальні слова.

 

Теми рефератів

1. Історія розвитку української пунктуації.

2. Синтаксичні основи пунктуації в простому реченні.

3. Тире як знак індивідуального стилю автора.

 

 

Завдання

1. Перепишіть. Поставте, де потрібно, тире між підметом і присудком.

Київ жива, нетлінна історія народу, місто-герой, оповите немеркнучою славою. Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. А вчитель це, по суті, інженер людських душ. Чистих, довірливих, прекрасних. І найперше, найвище покликання вчителя віддати своє серце дітям. Живопис це музика барв і кольорів, це пісня, яка застигла на полотні. Це була найулюбленіша робота відтворювати на полотні художній образ, виписувати цільний людський характер.

2.Перепишіть текст, записуючи числа словами, поставте потрібні розділові знаки.

Багатовікова історія України як відомо втілена в біографіях більш як 30 тисяч міст і сіл. У їх числі понад 8000 міст селищ міського типу яким минуло понад 300 років. Деякі з них відсвяткували свій 1000-літній ювілей частина наближається до цієї дати. 39 найстаровинніших українських міст рішенням уряду 1976 року було взято під державну охорону. Крім того в Україні близько 5000 сіл яким теж понад 300 років вік деяких становить 1000 та більше років.

3. Поставити, де потрібно, розділові знаки в складносурядних речення.

1. Життя торкає серця струни чулі і я на крилах пісні лину знов. 2. Ми одностайні у труді і цим ми вічно молоді. 3. Свій меч історія підносить і долу падає ярмо. 4. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! 5. Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть колосом шумлять. 6. В повітрі дощ і гречка пахне тепло немов розлився бурштиновий мед. 7. Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. 8. Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти