ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розмежуйте речення, прості й складні, зазначте ознаки, за якими відбувається таке розмежування.

1. Життя росте лишень з любові, лишень краса людей навчає жить! (Д.Павличко).

2. Словом можна вбити і оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльозу, породити віру в людину і зародити невіру, надихнути на працю і скувати сили душі (В.Сухомлинський).

3. Материнські недоспані ночі, колискової ніжність свята..., днів дитячих пора золота (Р.Братунь).

4. Гарно тут, безтривожно (О.Гончар).

5. Замани мене в пісню, у щебет, у довір’я мене замани, заміни мені зорі на шепіт, моє серце своїм заміни (Є.Летюк).

6. Тут кожний камінь – мій, і кожний подих – мій (Л.Первомайський).

 

9. Перепишіть текст, розставляючи розділові знаки

Право власності у суб'єктивному розумінні це юридична можливість конкретного власника володіти користуватись і розпоряджатись належним йому майном на свій розсуд але у межах закон

Закон встановлює що власник здійснюючи свої права зобов'язаний не завдавати шкоди навколишньому середовищу не порушувати права та охоронювані законом інтереси інших громадян юридичних осіб держави Більш того у передбачених законодавством випадках діяльність власника може бути обмежена або припинена

Представництво це такі цивільні правовідносини в яких одна особа (представник) діє у межах наданих їй повноважень в інтересах іншої особи (представлюваної) від її імені Представництво може виникати на підставі адміністративного акта закону договору

Не може бути представництва без повноважень Повноваження це право представника здійснювати з третіми особами угоди та інші юридично значущі дії від імені представлюваного і цим створювати для останнього правові наслідки

Найчастіше як наслідок договірного представництва є довіреність (доручення)

Володіння це фактична наявність речі в господарстві власника і можливість власника впливати наріч безпосередньо Володіння поділяється на законне і незаконне

Законним володіння буде вважатися тоді коли володілець має річ на праві власності чи на підставі якогось іншого права Якщо ж у володільця такої правової підстави на річ немає то його володіння буде незаконним наприклад володіння злодія покупця що купив крадену річ привласнення знахідки

Під договором у цивільному праві треба розуміти угоду сторін спрямовану на виникнення зміну або припинення цивільних прав і обов'язків Для того щоб договір мав належну юридичну силу він має відповідати ряду суворих вимог закону які прийнято називати умовами дійсності угоди

Реєстрація зміни імені по батькові і прізвища громадян України провадиться відділом запису актів громадянського стану за місцем їхнього постійного проживання

Про проведення реєстрації зміни імені по батькові і прізвища повідомляється орган запису актів громадянського стану в якому були зареєстровані народження і шлюб особи що змінила ім'я по батькові і прізвище

Інструкція про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні передбачає що реєстрація переміни прізвища імені та по батькові громадян

України провадиться на підставі дозволу виданого у порядку передбаченому Положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ імен по батькові

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів не рахуючи дня купівлі

Обмін товару належної якості проводиться якщо товар не споживався і якщо збережено його товарний вигляд споживчі властивості пломби ярлики а також: товарний чи касовий чек або інші документи видані споживачеві разом з проданим товаром.

Встановлення факту перебування особи на утриманні може мати значення при одержанні спадщини призначенні пенсії тощо Тому для порушення і розгляду справи в суді може виникнути необхідність у пред'явленні й інших доказів крім зазначених у заяві Прикладом цього можуть бути документи які свідчать про те що заявник був непрацездатним на день смерті спадкодавця і перебував на його утриманні не менше року (копія свідоцтва про народження довідки про інвалідність інші письмові докази) якщо встановлення факту необхідне для оформлення права на спадщину

Договір про майнову відповідальність це договір за яким одна сторона матеріально відповідальна особа бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності і зобов'язується дотримуватися встановлених правил їх приймання зберігання відпускання і обліку а інша сторона підприємство установа організація якій належать матеріальні цінності зобов'язується створити матеріально відповідальним особам нормальні умови праці і виробничу обстановку що забезпечує збереження зданих на зберігання матеріальних цінностей

Будь-яка система зокрема і система принципів організації та діяльності органів прокуратури має свою внутрішню структуру елементами якої є окремо визначені принципи Тому й системний підхід завжди потрібно вважати структурним За його допомогою є змога на якісно іншому рівні вирішити багато складних завдань яку сфері правознавства в цілому так і в окремих галузях юридичної діяльності до якої належить і діяльність органів прокуратури що організовується та функціонує зважаючи на певні принципи

Сумною реалією нашої новітньої історії є хронічні масові затримки виплати грошової винагороди за виконану працю

Загальна декларація прав людини та Міжнародний пакт про економічні соціальні та культурні права декларуючи право людини на справедливу заробітну плату та рівну винагороду за працю рівної цінності навіть не згадують про право працівника на своєчасне отримання зарплати В середині ХХстоліття коли приймалися ці основоположні міжнародні документи ніхто й подумати не міг що на зламі тисячоліть у центрі Європи відродяться часи "дикого капіталізму" коли працівник буде мріяти не стільки про розмір зарплати а більше про те щоб хоч колись отримати її взагалі

Перехід до ринкової економіки тривалий багатогранний і болісний процес який характеризується запровадженням приватної власності та відповідних їй форм господарювання Проте водночас зберігається багатоукладність економіки яка з одного боку проявляється в створенні організаційно-економічних умов концентрації власності (складові частини концентрація управління і юридичної відповідальності господарюючих суб'єктів) а з другого в "здоровій" конкуренції суб'єктів різних форм власності а також: відіграє роль важливого стимулятора

Останнім часом різко зросла питома вага спорів які виникають з корпоративних прав держави та покупців належних державі пакетів акцій ВАТ їх аналіз переконливо доводить відсутність належного контролю органів приватизації за виконанням інвесторами (покупцями) своїх інвестиційних зобов'язань які інколи різнобічно викладаються в бізнес-планах та договорах купівлі - продажу За таких обставин недобросовісні інвестори свідомо визначаючи протягом перших двох років інвестування незначні суми коштів та вміло прикриваючись загальною нормою 4.2 cm. 27 Закону України "Про приватизацію держмайна" щодо дворічного терміну дії інвестиційних зобов'язань очікують моменту вигідно позбутись акцій обтяжених зобов'язаннями третім особам вводячи їх в оману щодо дійсного стану речей (відсутність будь-яких зобов'язань тощо)

Аналіз спорів розглянутих арбітражними судами про наявність зловживання монопольним становищем в діях суб'єктів господарювання у вигляді нав'язування умов договору які ставлять контрагентів у нерівне становище або додаткові умови які не належать до предмета договору свідчать що застосування норм права при вирішенні цієї категорії справ є проблематичним

На жаль чинне законодавство не визначає чіткого поняття нав'язування умов договору а тому як правило органи Антимонопольного комітету України визначають нав'язування умов договору лише при наявності у договорах умов щодо обмеження ціни марки відповідного виробу чи послуги Вказані дії господарюючих суб'єктів чітко не визначені також: і спеціальними нормами а тому при розгляді цієї категорії справ необхідно застосовувати спеціальні норми права і загальні норми цивільного законодавства

Система арбітражних судів одна з небагатьох систем реформування яких в останні роки дало позитивний результат Можна сказати що протягом декількох років арбітражні суди були навіть єдиною структурою яка підтримувала певний правопорядок в умовах тривалої штучно створеної дезорганізації народного господарства Сприяючи забезпеченню суспільного господарського порядку арбітражні суди тим самим сприяють функціонуванню і розвитку економіки Чим складніша система господарських відносин чим серйозніші арбітражні справи що розглядаються і економічні наслідки прийнятих судами рішень тим вища і відповідальніша роль арбітражних судів у забезпеченні нормального функціонування економіки

Цивільна дієздатність це здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки У повному обсязі вона виникає із настанням повноліття тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку.

У випадках коли законом дозволяється одружуватися до досягнення вісімнадцятирічного віку громадянин який не досяг вісімнадцятирічного віку набуває дієздатності у повному обсязі з моменту одруження

Громадянин який внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами ставить себе і свою сім'ю у тяжке матеріальне становище може бути обмежений судом у дієздатності і над ним установлюється піклування.

Із нового Кримінального кодексу виключено низку статей які були в Кодексі 1960 р. Передбачені деякими з них злочини декриміналізовано (образа наклеп примушування жінки до вчинення аборту спекуляція порушення правил торгівлі та ін.) в окремі статті внесено суттєві зміни і вони увійшли до Кодексу в новій редакції або включені до інших статей Збережено норми які витримали випробування часу Майже повністю збережені та увійшли до Кодексу норми якими був доповнений Кодекс за останні роки

Реєстрація народження провадиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них а в разі хвороби смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження за заявою родичів інших осіб або адміністрації лікувального закладу в якому перебувала мати під час народження дитини

Коли батьки дитини не перебувають у шлюбі між собою народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи яка визнає себе батьком дитини якщо водночас із заявою про реєстрацію народження вона подасть заяву про встановлення батьківства

 

 

Список рекомендованої літератури

1. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2003. - С.134-170

2.О.А.Сербенська, О.М.Пазяк, М.І.Фурдуй, Л.Ю.Шевченко. Українська мова. Практикум. – К., 2000. – С.156-158.

3.Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С 140-147.

 

Питання та проблеми для обговорення

1. Що таке пунктуація?

2. На що спирається українська пунктуація?

3. Як графічна система української мови обслуговує ті сторони писемного мовлення, які не можуть бути виражені літерами?

4. Вкажіть умови розстановки розділових знаків при відокремлених означеннях?

5. З’ясуйте синтаксичні умови, коли кома не ставиться між компонентами складносурядного речення.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ№10

 

Тема :Основи редагування документів

План

1.Основні поняття редагування.

2.Норми редагування.

3.Види помилок. Основні характеристики спотворень інформації.

4.Методи редагування і виправлення.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти