ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

При вивченні першого питання рекомендуємо звернути увагу на такі моменти:

- визначити що таке редагування;

- основні об’єкти редагування;

- предмет редагування.

- визначити основні завдання редагування.

У другому питанні з'ясовуємо:

- загальні норми редагування;

- класифікація норм редагування;

У третьому питанні визначаємо:

- визначення значущі помилки;

- визначення незначущі помилки;

- види помилок;

При розгляді четвертого питання беремо до уваги таке:

- визначення поняття методи редагування;

- послідовність редагування;

- правила виправленні;

- правила літературної правки.

Тести для самоконтролю

1. Редагування – це:

а)перевірка і виправлення або відповідне оформлення документа, вдосконалення його змісту та форми; б)перевірка документа і виправлення помилок; в)уніфікація однотипних елементів тексту для їх однозначної ідентифікація та полегшення сприйняття тощо; г)перевірка істинності тверджень тексту документа.

2.Обє’ ктом редагування є: а)зміст документа; : б)підписаний документ; : в)реквізити документа; г)щойно створений, але ще не підписаний документ.

3. Виберіть правильне твердження: а)помилки в тексті слід виправляти'одразу під час першого читання; б)перед виправленням слід прочитати текст повністю; в)найоптимальнішим способом редагування тексту є його читання і виправлення частинами; г)помилки в тексті треба виправляти з кінця, після першого читання.

4.Який метод виправлення помилок у ділових текстах використовується рідше за інші?а)скорочення; б)видалення; в)вставлення; г)переставлення.

5. У якому місці слова найчастіше трапляються помилки прочитання?а)початку; б)у середині; в)у кінці.

6. Який вид запам'ятовування допоможе переписувачу/оператору
комп'ютерного набору уникнути помилок запам'ятовування?

а) запам'ятовування великими частинами; б)запам'ятовування малими частинами.

7. На якому етапі роботи з текстом з'являються помилки осмислення та переосмислення? а) при першому прочитанні тексту; б)при переписуванні/наборі; в) при коректурі.

8. Твердження про те, що коректорські вставки і виправлення набираються оператором із меншою кількістю помилок, ніж основний текст,є:
а)правильним; б)хибним.

9. Який із методів виправлення текстів є основним для ділових паперів? а)видалення; б)скорочення; в)заміна одних компонентів іншими; г)переставлення.

10. Метою якого методу редагування є вдосконалення форми
документа? а)доопрацювання; б)заміни; в)перероблення; г) скорочення.

11. Джерелом спотворень найчастіше виступає(ють):
а) інструментальні засоби; б)персонал.

12. На яких етапах опрацювання повідомлень найчастіше виникають спотворення? а)первинного сприйняття; б)інтерпретації інформації;

13. Твердження про те, що спотворення різних типів знаків не залежитьвід особливостей тексту та його стильової приналежності.а)правильним; б)хибним.

14.Поява якого спотворення в тексті документа є більш імовірною?а)складного; б)простого.

15.Який із поданих методів редагування є найбільш трудомістким?а)видалення; б)скорочення; в)заміни; г)перероблення.

16.Який із формалізованих методів редагування є найскладнішим?а)переставлення; б)видалення; в)спеціальний; г)заміни

17.До помилок якого виду відносять подання в тексті тієї ж самої інформації', вираженої різними мовними засобами? а)інформаційних; б)модальних і фактичних; в)локальних; г)копіювальних.

18.Помилки щодо відношення повідомлення до дійсності є: а)інформаційними; б)ситуативними; в)семіотичними; г)модальними.

Які помилки для більшості видів повідомлень є найнебезпечнішими за наслідками?

а)семіотичні;

б)тезаурусиі;

в)фактичні;

г) сприйняттєві.

Різновидом яких помилок є кодувальні, відображальні та значенєві?

а)тезаурусних;

б)семіотичних;

в)інформаційних;

г) копіювальних.

Теми для рефератів

1.Редагування в стилістиці.

Список рекомендованої літератури

1.Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С 140-149.

Питання для обговорення

1.Загальні норми набирання та верстання повідомлень.

2.Які негативні чинники спотворюють інформацію?

3.Меоди запобіганя спотворення інформації.

 

Практичне заняття № 6

Тема: Редагування документальних матеріалів. Аспекти редагування

План

 

1. Основні правила і норми у текстовому викладі ділових паперів.

2. Методи контролю повідомлення.

3. Послідовність операцій контролю.

4. Методи виправлення тексту.

5. Творче редагування.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття:

У першому питанні з’ясовуємо:

· що таке текст?

· які прийоми виділення тексту;

При підготовці до другого питання слід звернути увагу на такі моменти:

· методи редагування;

· класифікація методів конролю;

· як поділяються методи контрою.

Розглядаючи третє питання, основну увагу зосереджуємо на:

· якою повинна бути послідовність методів контролю?

· порівневу послідовність застосування методів контролю;

У четвертому питанні з’ясовуємо:

· види виправлень;

· їх класифікацію;

· чи охоплюють методи усі рівні повідомлення.

У п’ятому питанні визначаємо:

· що належить до творчих методів редагування;

· етапи творчого редагування;

· різницю між об’єктивним та суб’єктивним творчим редагуванням.

 

Теми рефератів

1. Методи контролю повідомлення.

2. Види виправлень тексту.

3. Класифікація методів контролю.

4. Основні етапи творчого редагування.

Завдання

Виправте стилістичні помилки, поясніть їх.

1.Завдання ліквідації будь яких порушень статутів і настанов, рішучого зміцнення дисципліни вимагають докорінного поліпшенння контролю за діяльністю підлеглих, розумного використання дисциплінарних прав, усунення помилок у роботі. 2. Звіт керуючого підприємством з обмеженою відповідальністю перед співробітниками був доповіддю тривалістю півгодини і продовжився обговоренням. 3. Підписка на газети та журнали почалася для робітників та службовців підприємства «АТЕК» м. Києва. 4. Не дивлячись на дощі, господарства району цього літа вчасно закінчили жнива. 5. За відсутністю достатніх доказів такі справи слід припиняти. 6. Це ліки від усяких хвороб.

Відредагуйте речення.

1. Цеглу, цей вогнетривалий матеріал для будівництва завозили до міста з початку 20-х років нашого століття. 2. Вишивання – це її любима робота. 3. Вони стояли на вірній дорозі. 4. Фактичні результати перельоту, благополучна посадка важкої двомоторної машини в районі боліт і озер… - неперевершений приклад високої майстерності, доблесті. 5. Зброя дуже давня, може, навіть залишилась з часів Другої світової війни. 6. Недостойна поведінка п’яного хулігана обурила всіх присутніх.

Відредагуйте речення. Зверніть увагу на форми числівників та іменників у запропонованих реченнях. Відповідь обгрунтуйте.

1. Більше семидесяти відсотки студентів першого курсу успішно здали сесію. 2. План набору студентів-контрактиків виконано на 48 відсотки. 3. Довідки з любих питань можна отримати після п’ятнадцяти годин. 4. На протязі двухтисячного року при кафедрі працювали гуртки і проблемні групи. 5. Питання про педагогічну практику було внесено трєте у повістку дня. 6. Я, Терещенко О.В., народився у 1981. 7. У двісті тридцяти місцях була пошкоджена лінія електропередач.

Чи доречно вжиті дієприкметники у словосполученнях? При потребі доберіть відповідники. Відповіді обгрунтуйте.

Захоплюючі екскурсії; ведучий програми; завідуючий відділу; бажаючий взяти участь; відстаючий студент; розваги для відпочиваючих; знаюча людина; рюкзак подорожуючого; початкуючий композитор; працюючий пенсіонер; пануюча думка; хвилююча мить; головуючий на зборах; виконуючий обов’язки.

Випишіть із рекламних оголошень десять речень з недоліками і каламбурами у використанні однорідних членів речення та узагальнювальних слів.

Зразок: Виробниче об’єднання «Поліграф» для продажу пропонує бухгалтерські книги, накладні, альбоми, зошити, нотатники, меблі та сантехніку.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти