ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вправа 1. У поданих реченнях порушено порядок слів, притаманний офіційно-діловому стилю. Відредагуйте речення, використовуючи метод переставлення.

ТЕМА 13: МЕТОДИ РЕДАГУВАННЯ

Практичне заняття № 14-16.

Мета:ознайомити студентів із процесомредагування і двома рівноправними процедурами, з яких воно складається – аналізом (контролю) та виправленням (реконструкції) авторського оригіналу; навчити студентів при редагуванні користуватися методами контролю та виправлення, а також системою необхідних коректурних знаків.

План

1. Методи контролю:

а) параметричні;

б) спискові;

в) шаблонні;

г) структурні;

д) аналітичні;

е) когнітивні;

є) положеннєві;

ж) компаративні;

з) спеціальні.

2. Методи виправлення:

а) переставлення;

б) видалення;

в) заміна;

г) вставлення;

д) скорочення;

е) доопрацювання;

є) перероблення.

3. Коректурні знаки.

4. Техніка коректури: правила й рекомендації.

Література

1. Іванченко Р. Г. Літературне редагування / Р. Г. Іванченко. – К. : Вища школа, 1983. – 368 с.

2. Капелюшний А. О. Стилістика. Редагування журналістських текстів : практичні заняття / А. О. Капелюшний. – К.:ПАІС, 2003. – 344 с.

3. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАЮ, 2002. – 576 с.

4. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС,2005. – 304 с.

5. Клєщова О.Є. Стиліст ділового мовлення та редагування: [Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / О. Є. Клєщова. – Луганськ, 2011. – 268 с.

6. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. – М. : Логос, 2005. – 524 с.

7. Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи / 3. В. Партико. – Львів : Афіша, 2006. – 416 с.

8. Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования / Н. М. Сиикорский. – М. : Высшая школа, 1980. – 328 с.

9. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. Тимошик. – К. : НВЦ НКМ, 2006. – 559 с.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Необхідно визначити сутність редагування і двох рівноправних процедур, з яких воно складається – аналізу (контролю) та виправлення (реконструкції) авторського оригіналу. Потрібно зупинитися на методах контролю, які за своїми технологічними особливостями класифікуються на параметричні, спискові, шаблонні, структурні, аналітичні, когнітивні, положеннєві, компаративні та спеціальні.

2. У другому питанні належить описати сім методів виправлення, з’ясувати особливості і мету їхнього застосування на різних етапах творення різних документів.

3. У третьому питанні доцільно витлумачити поняття коректурних знаків, мету їхнього застосування, їхню кількість у виробленій багатьма поколіннями коректорів і редакторів-практиків системі. Необхідно коротко проаналізувати поділ таких знаків на дві групи, а також диференціацію коректурних знаків для виправлення текстових оригіналів на 23 різновиди.

4. Четверте питання передбачає формулювання та правил та методичних рекомендацій, яких має неухильно дотримуватися коректор,

 

Хід виконання:

Актуалізація опорних знань.

1. З’ясуйте сутність кожного з дев’яти методів контролю у процесі редагування.

2. У чому полягають особливості методів переставлення та видалення?

3. У чому полягають особливості методів заміни та вставлення?

4. У чому полягають особливості методів скорочення та доопрацювання?

5. Чим відрізняється метод перероблення від усіх інших методів виправлення і в яких випадках він застосовується?

6. Дайте визначення поняття «коректурні знаки».

7. На які дві групи поділяються коректурні знаки?

8.Назвіть основні види знаків заміни.

9. Назвіть основні види знаків вставки.

10. Які знаки видалення ви знаєте?

11. Назвіть відомі вам знаки перестановки елементів набору.

12. Які знаки усунення дефектів набору ви знаєте?

13. Яких основних правил має дотримуватись коректор, правлячи відбитки?

Практична частина

Вправа 1. У поданих реченнях порушено порядок слів, притаманний офіційно-діловому стилю. Відредагуйте речення, використовуючи метод переставлення.

1. Може бути обмежене законом здійснення цих прав в інтересах національної безпеки. 2. Надаються такі права для виконання представницьких функцій. 3. Я, Приходько Ірина Олександрівна, доручаю одержати належну мені зарплату за квітень 2004 р. Ходаю Миколі Станіславовичу. 4. У засіданні взяли участь сім співробітників філіалу. 5. Замовляє продюсер, а зобов’язується режисер виготовити повнометражний художній фільм. 6. Особи, вище зазначені в документі, повинні сплатити штраф у розмірі – ___ грн. 7. Потрібно забезпечити максимальну конфіденційність проведення акції, враховуючи специфіку цього проекту.

Вправа 2. Відредагуйте текст і проаналізуйте методи контролю, які ви застосували при цьому.

Вправа 3. З’ясуйте, чим викликана змістова недосконалість речень. Проаналізуйте методи виправлення, які ви застосували при редагуванні цих речень.

1. Після того, як діти закінчують малювати, збираю їх і вивішую на дошку, приготовлену заздалегідь (із конспекту виховательки). 2. Віра Яківна та Ольга Михайлівна одержали від своїх груп по 630 поросят. В одному ряду з ними крокує Ніна Боднар (з багатотиражки). 3. Жаби допомагають людям з’їдати їх шкідників (із шкільного твору). 4. Довідка видана Черенку А. Г. в тім, що він дійсно здав свою шкуру на вичинку (з довідки ательє). 5. З нового року у нас до кожної доярки підключена гаряча вода, і вона тепер дає чисте молоко (з районної газети). 6. Викликають інтерес трофеї Іванчука, зокрема його ікла (з листа). 7. А наші донори в цей день здали всю свою кров безко­штовно (зі стінгазети). 8. На заготівлі хвойної лапки зовсім небагато працює в лісництві людей. Та з початку року їх відправлено на переробні підприємства понад 200 тонн (з газети). 9. Направляю шофера Бірюкова і прошу ще сьогодні заправте його бензином, бо він допізна возив телята по фермі (із супровідного листа). 10. Ледь на сінокіс викотилося «сонце» а хлопці вже поснідали на ньому й налягли кожний на свій рядок, тільки п’яти прибирай передні (зі стінгазети). 11. Порушника трудової дисципліни занесли в протокол для виправлення і до нього прикріпили наставника (з виступу на зборах). 12. Всім сотрудницям, які поміняли (у зв’язку з браком) свої прізвища на мужей, мають замінити їх у відділі кадрів протягом місяця (з оголошення).

Вправа 4. Знайдіть у поданих реченнях порушення логіки викладу думок. Відредагуйте речення, використовуючи методи видалення та заміни.

1. Провіднийменеджер фірми «Альянс» та керівник фірми «Тріумф» виходилиз кабінету мовчки, прощось перемовляючисьміж собою. 2. Акція, що тривала з 5 по 10 вересня, закінчилась 12 вересня. 3. Романчук Г. В. обіймає посаду бухгалтера протягом 2-х років. 4. Вона виконує обов’язки економіста старанно. 5. Перший приз отримав досвідчений гросмейстер, який набрав 20 очок, отримавши 14 перемог і провівши 2 партії внічию.

 

Вправа 5. Відредагуйте текст атестаційної характеристики, використовуючи метод заміни. У поданому тексті неправильно вжито прийменники.

Атестаційна характеристика

Економіста фінансового відділу Чернігівського заводу «Чезара»

Левченка Михайла Петровича,

1950 року народження, освіта вища

Шевченко М. П. працює в посаді економіста з 1990 року.

У 1975 році закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка по спеціальності «Фінанси і кредит».

Має високий професійний рівень по питаннях працевлаштування, грошових витрат та кредитних ресурсів.

Левченку М. П. рекомендується більше уваги приділяти розробці заходів по поліпшенню фінансового становища підприємства.

Начальник відділу (підпис) В.І. Василенко

З характеристикою ознайомлений (підпис) М. П. Левченко

Вправа 10. Відредагуйте речення, використовуючи методи заміни та видалення. Прокоментуйте помилки.

1. У продаж надійшло десять з половиною кілограмів неякісної продукції. 2. Двоє осіб підписали угоду. 3. 5-й день ми не отримуємо листів. 4. На 1-й, 5-й та 6-й сторінках допущено фактичних помилок... 5. З одного боку, Ваша пропозиція дуже перспективна, але, з другого боку, вона має ряд недоліків. 6. Із 3 телеграм наша фірма отримала лише 2. 7. Порядка десяти осіб було звільнено з посад у зв'язку зі скороченням штату. 8. Одним оком бачу краще, ніж іншим.

 

ТЕМА 13: МЕТОДИ РЕДАГУВАННЯ

Практичне заняття № 14-16.

Мета:ознайомити студентів із процесомредагування і двома рівноправними процедурами, з яких воно складається – аналізом (контролю) та виправленням (реконструкції) авторського оригіналу; навчити студентів при редагуванні користуватися методами контролю та виправлення, а також системою необхідних коректурних знаків.

План

1. Методи контролю:

а) параметричні;

б) спискові;

в) шаблонні;

г) структурні;

д) аналітичні;

е) когнітивні;

є) положеннєві;

ж) компаративні;

з) спеціальні.

2. Методи виправлення:

а) переставлення;

б) видалення;

в) заміна;

г) вставлення;

д) скорочення;

е) доопрацювання;

є) перероблення.

3. Коректурні знаки.

4. Техніка коректури: правила й рекомендації.

Література

1. Іванченко Р. Г. Літературне редагування / Р. Г. Іванченко. – К. : Вища школа, 1983. – 368 с.

2. Капелюшний А. О. Стилістика. Редагування журналістських текстів : практичні заняття / А. О. Капелюшний. – К.:ПАІС, 2003. – 344 с.

3. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАЮ, 2002. – 576 с.

4. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС,2005. – 304 с.

5. Клєщова О.Є. Стиліст ділового мовлення та редагування: [Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / О. Є. Клєщова. – Луганськ, 2011. – 268 с.

6. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. – М. : Логос, 2005. – 524 с.

7. Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи / 3. В. Партико. – Львів : Афіша, 2006. – 416 с.

8. Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования / Н. М. Сиикорский. – М. : Высшая школа, 1980. – 328 с.

9. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. Тимошик. – К. : НВЦ НКМ, 2006. – 559 с.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Необхідно визначити сутність редагування і двох рівноправних процедур, з яких воно складається – аналізу (контролю) та виправлення (реконструкції) авторського оригіналу. Потрібно зупинитися на методах контролю, які за своїми технологічними особливостями класифікуються на параметричні, спискові, шаблонні, структурні, аналітичні, когнітивні, положеннєві, компаративні та спеціальні.

2. У другому питанні належить описати сім методів виправлення, з’ясувати особливості і мету їхнього застосування на різних етапах творення різних документів.

3. У третьому питанні доцільно витлумачити поняття коректурних знаків, мету їхнього застосування, їхню кількість у виробленій багатьма поколіннями коректорів і редакторів-практиків системі. Необхідно коротко проаналізувати поділ таких знаків на дві групи, а також диференціацію коректурних знаків для виправлення текстових оригіналів на 23 різновиди.

4. Четверте питання передбачає формулювання та правил та методичних рекомендацій, яких має неухильно дотримуватися коректор,

 

Хід виконання:

Актуалізація опорних знань.

1. З’ясуйте сутність кожного з дев’яти методів контролю у процесі редагування.

2. У чому полягають особливості методів переставлення та видалення?

3. У чому полягають особливості методів заміни та вставлення?

4. У чому полягають особливості методів скорочення та доопрацювання?

5. Чим відрізняється метод перероблення від усіх інших методів виправлення і в яких випадках він застосовується?

6. Дайте визначення поняття «коректурні знаки».

7. На які дві групи поділяються коректурні знаки?

8.Назвіть основні види знаків заміни.

9. Назвіть основні види знаків вставки.

10. Які знаки видалення ви знаєте?

11. Назвіть відомі вам знаки перестановки елементів набору.

12. Які знаки усунення дефектів набору ви знаєте?

13. Яких основних правил має дотримуватись коректор, правлячи відбитки?

Практична частина

Вправа 1. У поданих реченнях порушено порядок слів, притаманний офіційно-діловому стилю. Відредагуйте речення, використовуючи метод переставлення.

1. Може бути обмежене законом здійснення цих прав в інтересах національної безпеки. 2. Надаються такі права для виконання представницьких функцій. 3. Я, Приходько Ірина Олександрівна, доручаю одержати належну мені зарплату за квітень 2004 р. Ходаю Миколі Станіславовичу. 4. У засіданні взяли участь сім співробітників філіалу. 5. Замовляє продюсер, а зобов’язується режисер виготовити повнометражний художній фільм. 6. Особи, вище зазначені в документі, повинні сплатити штраф у розмірі – ___ грн. 7. Потрібно забезпечити максимальну конфіденційність проведення акції, враховуючи специфіку цього проекту.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти