ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Порівняльний аналіз поглядів зарубіжних педагогів

Щодо змісту й методики навчання

Критерій порівняння Й. Г. Песталоцці Ф. В. А. Дистерверг Й. Ф. Гербарт
Мета й завдання навчання      
Структура й зміст навчання      
Методи навчання      
……      
……      

 

2. Напишіть твір-роздум на тему «Хороший учитель учить шукати істину, поганий подає її в готовому вигляді» (Ф. В. А. Дистерверг).

3. Проаналізуйте основні положення теорії «вільного виховання», визначте позитивні моменти цього напряму в реформаторській педагогіці. З’ясуйте, чи є недоліки в організації «вільного виховання». Заповніть таблицю.

 

Переваги й недоліки вільного виховання

Переваги Недоліки
   

 

4. У своєму ранньому творі «Сповідь метелика» (1914) Я. Корчак написав, що «Реформувати світ – це значить рефор­мувати виховання». Чи погоджуєтеся Ви з його думкою? На­пишіть твір-роздум на цю тему.

5. З'ясуйте особливості дитячого самоуправління, структу­ру його органів у Будинку сиріт, який організував Я. Корчак.

6. Проаналізуйте заповіді Я. Корчака батькам, покажіть їхній гуманістичний зміст; доведіть їхню актуальність на су­часному етапі. Підготуйте невеликий виступ на батьківських зборах на тему «Десять заповідей Я. Корчака для батьків».

7. Прослідкуйте продовження ідей представників реформаторської педагогіки в сучасній зарубіжній системі освіти? Які авторські школи збереглися до цього часу в зарубіжних країнах?

8. Намалюйте педагогічний плакат на основі головного постулату виховної системи Я. Корчака «Дитинство – абсолютна цінність».

9. Узагальніть вивчення педагогічної діяльності й науко­вого доробку Я. Корчака, покажіть різноплановість, багатоаспектність, гуманістичне спрямування його педагогічних ідей. Окресліть коло проблем, які найбільш повно розкриті в педа­гогічній концепції вченого, заповніть граф-схему.

Януш Корчак (1878–1942)
Біографія
Літературна спадщина
Виховна система 1. ………. 2. ……… 3. ……….

 

 

Завдання для вивчення документів,

Праць видатних учених і просвітителів

1. Уважно прочитайте працю Й. Г. Песталоцці «Лебедина пісня», з'ясуйте відповіді на запитання:

1.1. У чому полягає суть теорії елементарної освіти?

1.2. Як автор трактує природу людини? Проаналізуйте думку про те, що справжньою «суттю людської природи є вся сукупність здібностей і сил, якими людина відрізняється від усіх земних тварин, що не належать до числа людей» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 302).

1.3. Як пов'язує автор гармонійність і природність в освіті?

1.4. Чи є однобічність у формуванні людини, на думку автора, природною? Як вона шкодить становленню особистості? Чи погоджуєтеся Ви з думкою педагога: «Однобічність же їх розвитку ... призводить до руйнування, до розкладу і, нарешті, до загибелі тієї сукупності сил людської природи, з якої тільки й може істинним і природним способом виникнути це прагнення» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 302).

1.5. Які, на думку автора, засоби розвитку природних сил людини: інтелектуальних, моральних, фізичних?

1.6. Якого значення педагог надає в розвитку дитини мові?

1.7. Які засоби розвитку мислення дитини?

1.8. У чому полягає значення зовнішніх і внутрішніх, фізичних і духовних основ у діяльності дитини?

1.9. У чому полягає суть теорії елементарної моральної, розумової освіти?

1.10. Чим відрізняється освіта й виховання людей різних станів? Чи погоджуєтеся Ви з думкою автора про те, що «розвиток розумових та художніх сил, достатній для селянина, недостатній для міського промисловця, а достатній для міського промисловця та ремісника – недостатній для вищих ділових кіл і науково освічених станів і індивідів»! (Див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 316). Чи не заперечує педагог ідею гармонійного розвитку й пропагує нерівність між різними станами?

2. Проаналізуйте праці Й. Г. Песталоцці «Лінгард і Гертруда», «Як Гертруда вчить своїх дітей», «Книга матерів», з'ясуйте погляди педагога про роль жінки у вихованні дитини, на завдання й зміст сімейного виховання. Узагальніть вивчення науково-педагогічної спадщини Й. Г. Песталоцці в таблиці.

Погляди Й. Г. Песталоцці на роль жінки у вихованні дітей

Назва праці, рік написання (видання) Загальна характеристика: історія написання, структура Головні ідеї (цитати)
«Лінгард і Гертруда» (1781–1787 рр.)    
………..    
…………    

5. Проаналізуйте уривки з праці М. Монтессорі «Метод наукової педагогіки, застосовуваний до дитячого виховання в «будинках дитини», знайдіть відповіді на запитання:

5.1. У чому полягає суть «методу М. Монтессорі»?

5.2. Яка різниця між естезіометричними приладами і дидактичним матеріалом М. Монтессорі?

5.3. Для яких дітей дидактичний матеріал є засобом виховання, а для яких - самовиховання?

5.4. Яким чином відбувається самовиховання дитини з використанням такого дидактичного матеріалу?

5.5. Яким чином вихователька «Будинку дитини» повинна здійснювати загальне керівництво вільним вихованням дитини?

5.6. Що таке «спеціальна техніка виховання» в педагогічній системі М. Монтессорі?

5.7. Яким чином досягається дисципліна в « Будинку дитини»?

5.8.Чи є переконливими для Вас результати, які отримала М. Монтессорі в експериментальній роботі з використанням свого методу в «Будинку дитини»? Прокоментуйте подану цитату: «Хто побачить і порівняє наших дітей зі звичайними дітьми чотирирічного віку, які плачуть, усе ламають, до чого б не доторкнулися, яким треба прислужувати, того глибоко зворушує і дивує ця картина. Досягнені нами результати зумовлені, оче­видно, розвитком сил, які дрімають у самій глибині людської душі» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 536).

5.9. У чому полягають особливості організації роботи «Будинку дитини»? Заповніть таблицю.

Особливості організації роботи

«Будинку дитини» М. Монтессорі

Регламент роботи Цитати Коментарі
Розклад роботи    
Вправи для повсякденного життя    
Особливості харчування    

5. На основі аналізу праці Р. Штайнера «Оновлення педагогіки» з'ясуйте його вимоги до педагога, погляди на сутність педагогіки, особливості розвитку дитини, зміст навчання. Заповніть таблицю.

 

Практичне заняття 4 (4 год.)

Тема: Розвиток школи і педагогіки

У зарубіжних країнах у XIX – ХХ ст.

План

9. Педагогічні погляди і діяльність Й. Песталоцці .

10. Розвиток філантрополізму і неогуманізму у Німеччині.

11. Педагогічна система А. Дистерверга.

12. Педагогічна теорія Йогана Фрідріха Гербарта.

13. Педагогічне вчення Фрідріха Фребеля.

14. Прогресивна педагогіка Росії у XIX – поч. XX ст. (Л. Толстой, П. Лесгафт, С. Шацький).

15. Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн у кін. XIX – поч. XX ст.

16. Характеристика основних наукових напрямків у зарубіжній реформаторській педагогіці кін. XIX – XX ст.

Педагогіка "вільного виховання"

Експериментальна педагогіка. Педологія.

Педагогіка прагматизму.

Педагогіка "громадянського виховання" і "трудової школи".

Теорія "нового" виховання і "нових шкіл".

9. Гуманістична педагогіка Януша Корчака.

 

Розкрийте зміст понять

гармонійне виховання, розвивальне навчання, теорія формальної освіти, теорія елементаної освіти, неогуманізм, піетисти, філантропісти, реформаторська педагогіка, теорія «вільного виховання», «експериментальна педагогіка», «педагогіка культури», «функціональна педагогіка», вальфдорська педагогіка.

Перевірте свої знання

35. Хто такий А. Дистервег, з якої родини походив, де здобував середню і вищу освіту?

36. Творами яких видатних педагогів він дуже захоплювався в студентські роки і які мали дієвий вплив на формування його педагогічних поглядів?

37. З якої посади А. Дистервег розпочав свою практичну педагогічну діяльність і вчення якого педагога прагнув застосо­вувати?

38. У яких навчальних закладах він працював після захисту докторської дисертації, з учнями і послідовниками якого видатного педагога безпосередньо спілкувався?

39. У яких середніх спеціальних навчальних закладах А. Дистервег працював тривалий період директором і яких фахівців вони готували?

40. Які педагогічні журнали він видавав і які свої праці опубліковував на їхніх шпальтах?

41. Проти чого боровся А. Дистервег на шпальтах педагогічних журналів та які освітні проблеми порушував?

42. У якому творі він найповніше висвітлив свої педагогічні погляди і для кого він призначений?

43. Як А. Дистервег визначав мету виховання та шляхи її досягнення?

44. Які важливі педагогічні ідеї, започатковані Й.-Г. Песталоцці, він розвивав у своїх творах?

45. Які важливі дидактичні принципи та правила А. Дистервег розробляв у головному творі?

46. Які методи навчання він розробляв у своїх творах і яким з них віддавав перевагу?

47. У яких творах А. Дистервег висловив думки про вчителя та його навчально-виховну діяльність?

48. З чим він порівнював учителя та які вимоги ставив перед учителями?

49. У чому сутність педагогічного вчення Фрідріха Фребеля?

50. Що зумовило появу у країнах Європи та Америки реформаторської педагогіки та які основні напрями вона включала?

51. Хто був основоположником такого напряму реформаторської педагогіки, як «громадянське виховання і трудова школа»?

52. У яких творах він розробляв теорію громадянського виховання і трудової школи та в чому вона полягала?

53. Чому течія експериментальної педагогіки дістала таку назву, хто із зарубіжних педагогів входив до її складу і якими були результати їхнього експериментування?

54. Що таке педологія, що зумовило її появу, у творах яких зарубіжних учених розроблено її засади, у чому вони полягали?

55. Хто був найвідомішим прихильником теорії розумового обдарування, у яких творах висвітлив свої педагогічні погляди, в чому вони полягали?

56. Що таке педагогіка педоцентизму, на основі ідеї якого видатного зарубіжного педагога вона сформувалася?

57. Хто з відомих зарубіжних педагогів прагнув втілювати в життя ідеї педоцентризму у своїй школі і як будував у ній навчання?

58. Хто така М. Монтессорі, яку освіту здобула і де, де і як працювала, які твори написала?

59. З якими дітьми працювала М. Монтессорі, які дидактичні матеріали розробила, яких результатів досягла?

60. Якою, на думку М. Монтессорі, має бути початкова школа, що створила вона для дітей дошкільного віку?

61. Де і коли виник реформаторський напрям педагогіки особистості, хто з педагогів був його прихильником, у чому вона полягала?

62. Що таке прагматична педагогіка, хто із зарубіжних педагогів був її основоположником?

63. У яких творах він розробляв проблеми прагматичної педагогіки, в чому вона полягала?

64. Кого із зарубіжних педагогів об'єднувала реформаторська течія нових шкіл і нового виховання, послідовниками ідеї якого педагога себе вважали та яке основне завдання ставили перед собою?

65. Хто був основоположником реформаторської течії нового виховання і нових шкіл, якими були особливості роботи заснованої ним школи?

66. Що було позитивного в педагогічній концепції відомого прихильника нового виховання і нових шкіл С. Френе і як вплинула вона на подальший прогрес педагогічної науки?

67. Хто був основоположником вальдорфської педагогіки і в чому полягає її сутність?

68. Біографія Януша Корчака.

 

Завдання для самостійного пошуку

Для самостійного вивчення питання «Утопічна педагогіка XIX ст.» (тема 12.1) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб./ Дмитро Михайлович Скільський. – К. : Смолоскип, 2011 – С. 269–289.

та опрацьований матеріал законспектуйте в довільній формі.

 

 

Для вивчення питання «Школа і педагогіка в високорозвинених країнах світу після Другої Світової війни (1945–2009 рр.)» (тема 12.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 2010. – С. 543–599 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

 

Творчі завдання

1. Зробіть порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й. Г. Песталоцці, Ф. В. А. Дистерверга, Й. Ф. Гербарта, заповніть порівняльну таблицю.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти