ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Господарський облік і виникнення подвійної бухгалтерії

Загальні методичні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку (філософський, документальний, синтетичний, аналітичний). Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел і підрахунків. Облікові системи Стародавнього Сходу (Древній Єгипет, Месопотамія, Іудея, Персія, Індія, Китай). Господарський облік середньовіччя (Італія, Іспанія, Німеччина, Нідерланди). Перші зразки розвиненого обліку.

Тема 2. Формуваня бухгалтерського обліку як науки

Наукові паростки бухгалтерського обліку. Зародження бухгалтерської науки в Італії. Формування облікової наукової думки інших бухгалтерських шкіл (французька школа, німецька школа, англо-американська школа). Узагальнення розвитку основних форм обліку (староіталійська, новоіталійська, німецька, французька, американська, інтегральна, шахматна, копіювально-карткова та сучасні форми обліку). Історичний розвиток і формування теорії подвійного відображення фактів господарювання.

Тема 3. Історія становлення і розвитку бухгалтерського обліку в Україні

Облік на території України в дослов'янський період. Облік періоду княжої та литовсько-польської доби. Бухгалтерський облік в Україні в XVI – XVIII століттях. Облік в Україні кінця XVIII початку XX століть. Бухгалтерський облік в Україні в XX столітті. Етапи становлення бюджетного обліку в Україні та формування його об'єктів.

Тема 4. Господарський облік виробництва та торгівлі в Галичині, Буковині, та Закарпатті в дорадянський період

Облік у сільському господарстві.

Облік промислового виробництва.

Облік торгівельної діяльності.


Робоча програма

з спецкурсу "Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна"

для спеціальності "Облік і аудит"

Анотація

спецкурсу "Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна"

Історія розвитку бухгалтерського обліку це спецкурс, який практично завершує цикл вивчення облікових дисциплін для студентів спеціальності "Облік і аудит". Не можна бути висококваліфікованим спеціалістом, не знаючи історії своєї спеціальності, її виникнення, розвитку і вдосконалення. В даному курсі розкриваються питання виникнення господарського обліку, подвійної бухгалтерії, становлення бухгалтерського обліку та його подальшого розвитку.

Розглядаються облікові системи стародавнього сходу, античного світу, середньовіччя. Особливу увагу звернуто на формування бухгалтерського обліку як науки, зародження бухгалтерської науки в Італії, а також в таких розвинутих країнах як Франція, Німеччина, Нідерланди, Англія, Америка.

Розглядаються різноманітні підходи до обліку національними бухгалтерськими школами. Окремо також подано матеріал з історії становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні в різні історичні періоди. В пропонованому спецкурсі приділяється також увага історії розвитку обліку на території Західної України, зокрема: Галичині, Буковині, Закарпатті.

На вивчення курсу рекомендується виділити 54 години, з них 16 - лекції, 16 - семінари, 22 -самостійна робота.

Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Мета викладення дисципліни

Студенти спеціальності "Облік і аудит" повинні знати історію своєї спеціальності, свого основного профільного предмету. При цьому як світову історію від примітивного до досконалого обліку так і історію обліку України. Добре засвоїти концепції різноманітних національних бухгалтерських шкіл та форм ведення обліку.

Завдання вивчення дисципліни

Для досягнення поставленої мети необхідно:

· засвоїти загальні методологічні підходи до вивчення історії
бухгалтерського обліку;

· ознайомитися з обліковими системами стародавнього світу та
середньовіччя;

· оволодіти знаннями з формування бухгалтерської науки в Італії
та інших країнах Європи;

· засвоїти історичний розвиток і формування теорії подвійного
відображення фактів господарювання;

· вивчити історію становлення та розвитку бухгалтерського обліку
в Україні, в т.ч. бюджетного;

· ознайомитися з особливостями обліку на Західній Україні в
дорадянський період.

2.Тематичний план лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студента

Назва теми Лекції Семінари Самостійна робота
Тема 1. Господарський облік і виникнення подвійної бухгалтерії
Тема 2. Формування бухгалтерського обліку як науки
Тема 3. Історія становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні
Тема 4. Господарський облік виробництва та торгівлі в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період
Всього

 

Зміст дисципліни

Лекційні заняття

Тема 1. Господарський облік і виникнення подвійної бухгалтерії Лекція 1. Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та підрахунків 1.1. Загальні методологічні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку 1.2. Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та підрахунків 1.3. Облікові системи Стародавнього Сходу Лекція 2. Початки бухгалтерії в античному світі та Середньовіччі 2.1. Облік в античному світі 2.2. Господарський облік Середньовіччя 2.3. Перші зразки розвиненого обліку
Тема 2. Формування бухгалтерського обліку як науки Лекція 3. Зародження та формування бухгалтерської науки 3.1. Наукові паростки бухгалтерського обліку 3.2. Зародження бухгалтерської науки в Італії Лекція 4. Формування бухгалтерських шкіл в Європі та США 4.1. Зародження французької, італійської та німецької бухгалтерських шкіл 4.2. Формування англійської та англо-американської бухгалтерських шкіл Лекція 5. Історія виникнення і розвитку форм бухгалтерського обліку та формування теорій подвійного відображення фактів господарювання 5.1. Узагальнення розвитку основних форм обліку
5.2. Історичний розвиток і формування теорій подвійного відображення фактів господарювання
Тема 3. Історія становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні Лекція 6. Історія становлення бухгалтерського обліку в Україні 6.1. Облік на території України в дослов'янський період 6.2. Облік та право на території Українив період княжої та литовсько-польської доби 6.3. Бухгалтерський облік в Україні у XVI-XVIII століттях Лекція 7. Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні кінця ХУІІІ – кінця ХХ століття 7.1. Облік в Україні кінця XVIII початку XX століть 7.2. Бухгалтерський облік в Україні в XX столітті 7.3. Деякі погляди на початкові етапи становлення бюджетного обліку в Україні та формування його об'єктів 7.4. Становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні на основі його гармонізації та стандартизації
ТЕМА 4. Господарський облік виробництва та торгівлі в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період Лекція 8. Господарський облік виробництва та торгівлі в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період 8.1. Облік у сільському господарстві 8.2.Облік промислового виробництва Лекція 9. Облік торговельної діяльності 9.1.. Облік торговельної діяльності

Семінарські заняття

Тема 1. Господарський облік і виникнення подвійної бухгалтерії

Заняття 1. Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та підрахунків

1. Загальні методологічні підходи до вивчення історії
бухгалтерського обліку:

а) філософський;

б) документальний;

в) синтетичний;

г) аналітичний;

2. Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел і підрахунків. Облікові системи Стародавнього Сходу:

а) Єгипет;

б) Вавілон;

в) Іудея;

г) Персія;

д) Індія, Китай.

Заняття 2. Початки бухгалтерії в античному світі та Середньовіччі

1. Облік в античному світі:

а) Древня Греція;

б) Еліністичні держави;

в) Древній Рим.

2. Господарський облік Середньовіччя.

3. Перші зразки розвиненого обліку.

Тема 2. Формування бухгалтерського обліку як науки.

Заняття 3. Зародження та формування бухгалтерської науки

1. Наукові паростки бухгалтерського обліку:

а) наукова думка в Англії;

б) наукова думка в Франції;

в) зародження рахунковедення.

2. Зародження бухгалтерської науки в Італії:

а) юридичний аспект;

б) економічний аспект.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти