ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Дієприкметник – особлива форма дієслова, що означає ознаку предмета за дією й відповідає на питання який? яка? яке? Дієприкметники поділяються на активні й пасивні. Активні дієприкметники називають ознаку, зумовлену дією самого предмета, наприклад: пожовкле листя, змарніле обличчя, пасивні дієприкметники називають ознаку за дією, спрямовану на предмет, наприклад: прочитана книга, вимовлене слово.

Активні дієприкметники теперішнього часу творяться від основи третьої особи множини теперішнього часу перехідних дієслів недоконаного виду за допомогою суфіксів -уч- /-юч- (для дієслів першої дієвідміни) й суфіксів -ач- /-яч- (для дієслів другої дієвідміни). Наприклад: співаютьспіваючий, процвітаютьпроцвітаючий, правлятьправлячий.

Слід пам’ятати, що такі дієприкметники функціонують в українській мові обмежено. При перекладі з російської мови активні дієприкметники теперішнього часу замінюються підрядними означальними реченнями; дієприкметники, які перейшли в прикметники та іменники – відповідними частинами мови:

Російська мова Українська мова
ведущий який (що) веде, провідний
вступающий який (що) вступає, вступник
движущийся який (що) рухається, рухомий
красящий який (що) фарбує, фарбувальний, барвний
начинающий який (що) починає, початківець
окружающий який (що) оточує, навколишній
служащий який (що) служить, службовець
соединяющий який (що) з’єднує, з’єднувальний, сполучний
соответствующий який (що) відповідає, відповідний
учащийся який (що) навчається, учень
Например: 1. Лица, поступающие в высшие учебные заведения. 2. Открылась выставка работ начинающих художников. 3. Люди, окружающие нас. 4. Охрана окружающей среды. Наприклад: 1. Особи, які (що) вступають до вищих навчальних закладів. / Вступники до вищих навчальних закладів. 2. Відкрилася виставка робіт художників-початківців. 3. Люди, які (що) нас оточують. 4. Охорона навколишнього середовища/ охорона довкілля

Активні дієприкметники минулого часутворяться від від основи інфінітива неперехідних дієслів доконаного виду за допомогою суфікса -л-, наприклад: побілітипобілілий, опастиопалий, посивітипосивілий. Суфікс ‑ну- переважно випадає: засохнутизасохлий, промокнутипромоклий, зів’янутизів’ялий.

Активні дієприкметники з суфіксами -ш-, -вш- у сучасній українській мові не вживаються:

Неправильно Правильно
домомігший який (що) допоміг
перемігший який (що) переміг / переможець
бувший колишній
почорнівший почорнілий

 

В українській мові не утворюються дієприкметники з постфіксом -ся.

При перекладі з російської мови конструкцій з такими дієприкметниками їх необхідно замінювати синонімічними мовними засобами, наприклад:

 

Російська мова Українська мова
· развивающиеся страны · улыбающийся ребёнок · формирующийся характер · країни, що (які) розвиваються · усміхнена дитина · характер, що (який) формується

 

Пасивні дієприкметники утворюються від основи інфінітива перехідних дієслів за допомогою суфіксів -н-, -ен-, -т-. Наприклад: сказатисказаний, створитистворений, вишитивишитий.

При перекладі з російської мови пасивні дієприкметники теперішнього часу з суфіксами -ем-, -им-, замінюються описовими конструкціями обо дієприкметниками минулого часу:

 

Російська мова Українська мова
применяемый метод застосовуваний метод / метод, що (який) застосовується
гонимый ветром гнаний вітром
изучаемый курс курс, який (що) вивчається

Особливі труднощі становить переклад термінозворотів з дієприкметниковим компонентом. Рекомендується надавати перевагу зворотам дієприкметникового типу над розгорнутими синтаксичними конструкціями. Наприклад, рос. выдерживаемый процесс – укр. витримуваний процес (замість “процес, що/який витримується”).

Активні дієприкметники російської мови із суфіксами -ущ- -ющ- можна перекласти за допомогою прикметників із суфіксами -льн-, -н-, -лив- та ін., а також за допомогою іменників. Отже, реченням російської мови з дієприкметниковими зворотами в українській мові відповідають речення без зворотів.

Російська мова Українська мова
1. Введён в эксплуатацию новый коллектор, отводящий использованные воды. 2. Получены результаты, очень обнадёживающие нас. 3. На предприятии налажено производство приборов, измеряющих кровяное давление. 4. Документ подписан О.Т. Ивченко, исполняющим обязанности начальника цеха. 1. Введено в експлуатацію новий відвідний колектор для використаної води. 2. Отримано дуже обнадійливі для нас результати. 3. На підприємстві налагоджено виробництво приладів для вимірювання кров’яного тиску. 4. Документ підписаний виконувачем обов’язків начальника цеху О.Т.Івченком.

Завдання для аудиторної та домашньої роботи

Завдання 1.

Перекладіть текст українською мовою, звертаючи особливу увагу на переклад підкреслених слів і конструкцій.

В IV веке кочевые орды гуннов, явившиеся из степей Центральной Азии, как смерч пронеслись по Северному Причерноморью, оставляя за собой пожарища и развалины. Гуннский разгром кладёт конец тысячелетнему развитию античности в Крыму. Уцелевшее земледельческое население, укрывшееся в горно-лесном Крыму, сумело пережить это смутное время: многие поселения хранят следы непрерывного существования от поздней античности до позднего средневековья. Этот горный край самой природой был превращён в крепость, в преграду на пути разлива кочевых орд, и в силу этого же обстоятельства отличался крайней пестротой населения, теснимого в горы волнами нашествий: скифы, сарматы, аланы, готы постепенно сливались с издавна обитавшими там греками и потомками таврских племён. Гряда играла роль естественной границы, разделявшейдва мира, два хозяйственно-культурных типа – мир кочевников-скотоводов и мир земледельцев горных долин. Множество перебывавших в Крыму кочевых народов обычно захватывали степные просторы: они совершали набеги на жителей горно-лесной области с целью грабежа или уплаты дани, порой вели с ними относительно мирную торговлю. Так или иначе, но в то смутное время Юго-Западная Таврика превращалась в густонаселённый и экономически развитой район, сохранявший тесные связи с Херсоном, как стали называть в средние века Херсонес – единственный уцелевший от античной эпохи город, а через него – с Византией. Вероятно, на рубеже V – VI веков Византия через Херсон начинает освоение округи, основывая опорные крепости в глубинных районах, населённых скифо-сармато-аланами, подчиняя их своему влиянию путём распространения христианства. Крепости строились на обжитых местах – на скалистых мысах или плоских вершинах отдельно стоящих гор-останцев, служивших убежищем местному населению в тревожную пору Великого переселения народов. Интересы местного населения и византийских правителей в этот период совпадали, так как крепости служили защите земледельческого населения от реально нависавшей над ними угрозы воинственной кочевой степи.

Завдання 2.

З’ясуйте, в яких реченнях уживання дієслова являтися є недоречним. Відредагуйте ці речення.

1. Підприємство являється юридичною особою. 2. Чого являєшся мені у сні? (І.Франко). 3. Цей документ являється безперечним доказом використання коштів не за цільовим призначенням. 4. Вони являються студентами першого курсу. 5. Не раз являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий …(І.Франко).

Завдання 3.

Утворіть від наведених дієслів усі можливі форми а) дієприкметників; б) дієприслівників. Прокоментуйте їх утворення.

Розрахувати, розрахуватися, використати, використовувати, одержати, сплачувати, сплатити, залучати, залучити, профінансувати, оцінити, розподіляти, розподілити, відшкодувати, виконувати, виконати, здійснювати, здійснити.

Завдання 4..

Прочитайте, знайдіть дієприслівники. • Перекладіть речення, звертаючи особливу увагу на переклад дієприслівників і підкреслених конструкцій. • Поясніть правопис слів, виділених курсивом.

1. Греки-колонисты подверглись влиянию тавров и в своей духовной жизни, восприняв культ их главной богини. 2. Подчёркивая почти полную неисследованность пещерных городов, А.Л.Бертье-Делагард выдвинул требование систематического их изучения. 3. Приглашая читателя мысленно перенестись в отдалённую эпоху крымского средневековья, ещё раз напомним о тех, кому мы обязаны постепенным накоплением знаний о прошлом «пещерных городов». 4. Время превратило город в груды камней, пощадив лишь многочисленные пещеры. 5. Восстановив дворец, видимо, существовавший ещё в ХIV веке, князь Алексей пристроил к нему башню.

Завдання 5.

Прочитайте, знайдіть активні дієприкметники теперішнього часу. • Перекладіть речення, звертаючи особливу увагу на переклад підкреслених конструкцій. • Поясніть правопис слів, виділених курсивом.

1. Геродот приводит местное сказание, что аримаспы похищают золото у стерегущих его грифонов – зверей наподобие львов с крыльями и головой орла. 2. Мифический народ амазонок имеет в вазописи свою иконографическую традицию, передающую подробности одежды, вооружения, внешнего облика. 3. Незначительные раскопки в «готской столице» провёл в 1890 г. профессор Ф.А. Брун, не нашедший там ничего, принадлежащего к готской эпохе. 4. Любопытные данные представляет подводная археология, изучающая подводные корабли викингов-варягов. (Абрамов). 5. У подножия памятника на плите Омер изобразил похожую на улитку спираль, символизирующую продолжение жизни. 6. Степи, составляющие 9/10 Крымского полуострова, сухие и безводные, в прежние времена были житницей Греции.

Завдання 6.

Прочитайте, знайдіть активні дієприкметники минулого часу. • Перекладіть речення, звертаючи особливу увагу на переклад конструкцій з дієприкметниками. • Поясніть правопис слів, виділених курсивом.

1. Пиратство, возможно, бывшее формой самообороны, вовсе не было главным занятием тавров. 2. Существует предположение, что Золотой курган и шедший вдоль него насыпной вал восходят к III тыс. до н.э. 3. Отправимся и мы к скалам, давшим приют многочисленным предкам. 4. В III веке н.э. в Крым вторгаются готские дружины, нанёсшие сокрушительный удар позднескифскому государству. 5. Культ богини Девы – покровительницы Тавриды – был некогда общим для многих народов, окружавших Понт. 6. Распространение мегалитических сооружений, к которым относятся менгиры – вертикально поставленные каменные глыбы, кромлехи – круги из камней, связанные, вероятно, с культом солнца, дольмены – каменные ящики, служившие, в основном, для погребений, приходится на III – начало II тыс. до н.э.

Завдання 7.

Прочитайте, знайдіть дієприкметники із постфіксом –ся• Перекладіть речення, прокоментуйте переклад конструкцій з дієприкметниками.

1. В IV веке кочевые орды гуннов, явившиеся из Центральной Азии, как смерч пронеслись по Северному Причерноморью, оставляя за собой пожарища и развалины. 2. В херсонесской присяге после Зевса, Геи, Гелиоса названа Дева – главное таврское божество – считавшаяся покровительницей города. 3. Сложившаяся в Херсонесе легенда представляет богиню Деву как непосредственную защитницу города от вооружённых нападений. 4. Крым стал центром важнейших политических событий, разыгравшихся в империи. 5. Горные проходы, бдительно охранявшиеся, в мирное время превращались в оживлённые торговые пути. 6. Развернувшаяся в середине в VIII в. в Византии борьба между иконоборцами и иконопочитателями не обошла и Крым.

Практичне заняття № 15

Тема:Прислівник

План

 

1. Визначення та загальна характеристика прислівника

2. Розряди прислівників (часу, місця, міри тощо).

3. Групи прислівників за будовою.

4. Походження прислівників.

5. Утворення ступенів порівняння. Правопис.

6. Синтаксичні функції прислівників.

 

Рекомендована література

 

1. Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища шк., 1986..

2. Грищенко А. П., Мацько Л. І., Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища шк., 1997.

3. Козачук Г. О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993. – 367с.

4. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень / За ред. М. Д. Гінзбурга.– Х.: Торсінг, 2003.– 592 с.

5. Ющук І. П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти