ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Ціноутворення в будівельно-монтажному виробництвi.

План:

1. Загальні положення системи ціноутворення.

3. Кошторисна вартість будівництва.

4. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт.

5. Нормативна база системи ціноутворення.

6. Склад інвесторської кошторисної документації.

7. Договірна ціна. Розвиток договірних відносин.

Рекомендована література:

Основна:
1. А.М. Тугай та ін.. Економіка будівельної організації. К 2002, стор. 109-118

Додаткова:
2. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій, 2001, стор. 331-339

 

1.

Ціна – грошове вираження вартості продукції.

Ціна будівельної продукції в умовах ринку визначається замовником і підрядником на рівноправній основі в процесі укладення договору-підряду на будівництво об’єкта. Комплект документації, в якому визначається вартість об’єкту, називається кошторисом. При упорядкуванні проектно-кошторисної документації будівельного об’єкта враховують кон’юнктуру ринку, ціни на будівельні матеріали, деталі та конструкції, ставки заробітної плати, витрати на експлуатацію будівельних машин і устаткування, транспортні витрати тощо:

Підставою для визначення ціни будівельної продукції є:

інвесторські кошториси – на стадії розробки проектно-кошторисної документації проектними організаціями за замовленням інвесторів (кошторисна вартість будівництва);

розрахунки підрядчика (договірні ціни) – на стадії підготовки підрядного контракту, у тому числі при підрядних торгах на підставі переданої інвестором тендерної документації(ціна тендерної пропозиції претендента, або договірна ціна).

Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно–розрахункових показниках і поточних цінах (середніх або фактичних) на трудові та матеріально-технічні ресурси.

2.

Кошторисна вартість будівництва підприємств, будівель і споруд – це прогнозована вартість будівельної продукції (Вб), яка складається з наступних елементів:
Вб = Вб.р. + Вм.у. + Ву + Ві.в. (тис. грн.), де

Вб.р – вартість будівельних робіт, тис. грн..

До складу будівельних робіт відносять:

– загальнобудівельні роботи (земляні, монтаж конструкцій, цегляне мурування тощо);

– зовнішні та внутрішні санітарно-технічні роботи;

– спеціальні будівельні – фундаменти під обладнання;

– спеціалізовані будівельні – мости, ЛЄМ, мережі зв’язку, залізничні шляхи тощо.

Вм.у вартість робіт з монтажу технологічного устаткування, тис. грн..

Ву – витрати на придбання основного і додаткового технологічного устаткування, тис. грн..

Ві.в. – інші витрати, тис. грн..

 

3.

При обліку та плануванні будівництва будівельні та монтажні роботи об’єднують в одну статтю “будівельно-монтажні роботи” (БМР).

Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (Вбмр) розраховується як сума прямих затрат та загальновиробничих витрат:

Вбмр = ПЗ + ЗВ (грн..), де

ПЗ – прямі затрати, грн..

ЗВ – загальновиробничі витрати, грн..

ПРЯМІ ЗАТРАТИ.

Прямі затрати– безпосередньо пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і включаються у розрахунки за прямою ознакою.

До складу прямих затрат враховують:

– вартість будівельних матеріалів, виробів, конструкцій;

– основну заробітну плату робочих;

– вартість експлуатації будівельних машин та механізмів.

Обчислюють ПЗ прямим розрахунком в залежності від фізичних обсягів робіт, з урахуванням діючої нормативної бази та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

 

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ.

Загальновиробничі витрати –це непрямі витрати, що пов’язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва.

Загальновиробничі витрати включають:

1. Витрати на управління та обслуговування будівельного виробництва (зарплата працівників апарату управління, лінійного персоналу; витрати на утримання виробничих приміщень; витрати на транспортне обслуговування виробництва; оплата послуг банків за розрахунково-касове обслуговування; відрахування від витрат на оплату праці у соціальні фонди ; інше).

2. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та вдосконалення технології (витрати на геодезичні роботи; витрати на упорядкування та утримання будмайданчиків; витрати на підготовку об’єкта будівництва до здавання, витрати на удосконалення технології та організації будівельного виробництва; витрати на забезпечення якості будівництва, тощо).

3. Витрати на дотримання вимог з охорони праці (заходів з охорони праці, протипожежної та сторожової охорони, санітарно-гігієнічних вимог; витрати на забезпечення спецодягом, засобами індивідуального захисту, тощо);

4. Інші загально виробничі витрати (страхування майна; охорона навколишнього середовища, тощо).

ЗВ витрати визначаються за підсумком прямих витрати за трьома блоками:

БЛОК І. Кошти на заробітну плату працівників апарату управління та лінійного персоналу. В інвесторському кошторисі визначають в залежності від трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих затратах.

БЛОК ІІ. Відрахування на соціальні заходи згідно з законодавством.До сумарної кошторисної заробітної плати застосовують діючі норми відрахувань (назви фондів наведено скорочені):

– Пенсійний фонд – ____% ФЗП;

– Фонд соціального страхування – ____ % ФЗП;

– Фонд зайнятості – _____ % ФЗП;

– Фонд охорони праці – диференційовано, ____ % ФЗП.

БЛОК ІІІ. Решта статей ЗВ. На стадії складання інвесторського кошторису витрати розраховуються виходячи з нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються у прямих затратах та відповідних показників, наданих Держбудом.

 

4.

В якості нормативної бази системи ціноутворення розуміють ресурсні елементні кошторисні нормативи:

1. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН) ДБН Д.2.2-99:

– збірник 1 – “Земляні роботи”;

– збірник 6 – “Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні”;

– збірник 7 ­– “ Бетонні та залізобетонні конструкції збірні”;

– збірник 8 – “Конструкції з цегли та блоків”;

– збірник 9 – “Металеві конструкції”;

– збірник 10 – “Дерев’яні конструкції”;

– збірник 11 – “Підлоги”;

– збірник 12 – “Покрівлі”;

– збірник 15 – “Оздоблювальні роботи”;

2. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр) ДБН Д.2.4-2000.

3. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНЕМ) ДБН Д.2.7-2000, тощо.

 

5.

Для визначення кошторисної вартості будівництва складається інвесторська кошторисна документація таких видів:

Локальнікошториси (форма 4) є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт і витрат на будівлі і споруди на підставі обсягів робіт, визначених при розробці робочих креслень.

Об’єктнікошториси (форма 3) поєднують данні з локальних кошторисів на об’єкт у цілому.

Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва(форма 1) формуються на основі об’єктних кошторисів та визначають повну кошторисну вартість будівництва. Складаються з 12 обов’язкових глав, після підсумку яких визначають додатково: кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат; кошти на покриття ризику; податки, збори, обов’язкові платежі.

До локальних кошторисів та Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва додають “Відомості ресурсів” за відповідними формами.

 

Договірна ціна – це кошторис вартості підрядних робіт, за яку підрядна організація згодна виконати об’єкт замовлення.

Договірна ціна входить до складу вартості будівництва та використовується при проведенні взаємних розрахунків.

Договірна ціна на будівництво об’єкту формується претендентом на виконання робіт (генпідрядником) із залученням субпідрядних організацій та є складовою контракту.

Договірні ціни можна встановлювати твердими, динамічними та періодичними.

Тверді договірні ціни, як правило встановлюються для будівництва тривалістю до 1,5 років. Встановлюються незмінними на увесь обсяг будівництва та не уточнюються за виключенням наступних випадків:

– замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення;

– в процесі будівництва в проектній документації та інвесторських кошторисах виявлено помилки не з вини підрядника;

– виникають обставини непереборної сили – надзвичайні ситуації які не можуть бути передбачені сторонами при укладені контракту.

Динамічні договірні цінивстановлюються відкритими та можуть уточнюватися протягом всього терміну будівництва, при цьому маса прибутку, що була врахована в договірній ціні на початок будівництва, не уточнюється за виключенням випадків викладених у попередньому визначенні.

Періодичні договірні цінивстановлюються відкритими та мають елементи як динамічної, так і твердої договірних цін.

При узгодженні договірної ціни замовник перевіряє вартість матеріальних ресурсів, яка не повинна перевищувати таку, що склалася в регіоні.

Після узгодження договірної ціни складається контракт на виконання робіт.

Взаємні розрахунки за виконані роботи здійснюються за період, встановлений у контракті (як правило щомісячно).

Спірні питання між учасниками будівництва розглядаються відповідними службами місцевих органів виконавчої власті та Держбудом України.

 

 

Питання для самоперевірки

1. Що таке “ціна”?

2. Порядок визначення ціни будівельної продукції в умовах ринку.

3. Поясніть, що таке “кошторис”.

4. Поясніть відмінність між “Інвесторським кошторисом” та “Розрахунками підрядчика (Договірною ціною)”.

5. Дайте визначення та охарактеризуйте складові поняття “кошторисна вартість будівництва”.

6. Як визначити кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт?

7. Охарактеризуйте прямі затрати.

8. Дайте визначення та охарактеризуйте склад загальновиробничих витрат.

9. Порядок визначення загальновиробничих витрат.

10. Охарактеризуйте поняття “об’єкт будівництва” та “будова (будівництво)”.

11. Пригадайте основні складові нормативної бази системи ціноутворення.

12. Назвіть основні види кошторисних документів, які входять до складу інвесторської кошторисної документації.

 

 

Лекція 10

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти