ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні напрямки формування і розвитку ринку екологічних товарів в Україні

Розвивається Формується
Виробництво продуктів харчування Розробка нових і удосконалення існуючих технологій для хімічної промисловості
Переробка промислових відходів Використання нетрадиційних джерел енергії
  Переробка відходів

Екологічні потреби

Під екологічними потребами споживачів (суспільства в цілому) слід розуміти ті, задоволення яких не чинить еко деструктивного впливу на споживачів, середовище їх існування та життєдіяльності і сприяє екологізації довкілля

Еволюція екологічних потреб

1. Потреби застосування засобів захисту навколишнього середовища від процесів його порушення (забруднення).

2. Потреби в екологічному удосконаленні технологій виробництва без істотної зміни структури продукції, що виробляється.

3. Потреби в товарах, які сприяють зниженню матеріало – та енергоємності технологічних систем.

4. Потреби в екологічних товарах, які корінним чином змінюються стиль життя

Дослідження поведінки японських споживачів показали, що основними правилами екологічно усвідомлених покупок є наступні:

- вибирати менш енергоспоживаючу модель при купівлі електроприладу – 21% опитаних;

- вибирати товари в упаковці багаторазового використання – 21,5%;

- відмовлятися від надмірної упаковки товару – 17,8%;

- вибирати товари, що виготовлені з рециркульованих матеріалів – 16,5%

 

Екологічні товари

До екологічних товарів відносять ті, які є екологічно безпечними при їх виробництві, споживанні і утилізації.

Екологічні товари поділяються на:

1. Екологічно нейтральні товари –це товари, виробництво та споживання яких не руйнує довкілля.

2. Екологічно спрямовані товари –товари, виробництво та споживання яких вносить позитивні зміни у довкілля.

Інтереси суб’єктів ринку екологічних товарів проектуються в трьох вимірах:

- суспільні та державні інтереси;

- інтереси виробників

- інтереси споживачів.

Стимулювання екологічного попиту

Таблиця 11.3

Мотиви споживання екологічних товарів

Типи мотивації Типи мотивації споживання
Раціональні мотиви Якість Економічність Експлуатаційні параметри Збереження здоров’я, лікувальні властивості
Емоційні мотиви Стиль життя (вживання тільки натуральних продуктів) Почуття страху (придбання фільтру для питної води, щоб запобігти утворенню каменів в нирках)
Моральні мотиви Збереження природного середовища (екологічність товару на всіх стадіях його життєвого циклу)

За відношенням до екологічного товару можна виділити наступні групи споживачів

1. Споживачі, які не хочуть купувати такий товар (вегетаріанці)

2. Споживачі, які не можуть його використовувати (діабетики)

3. Споживачі, які не визначили свого ставлення до товару

4. Споживачі, готові до придбання товару даного найменування за певною ціною з певними споживчими якостями.

Головні аспекти, які треба виділити при роботі з екологічним маркетингом за напрямами:

Реклама.

- слід детально інформувати споживачів про особливості екологічних товарів;

- слід об’єктивно обґрунтовувати достатньо високий рівень цін, який більшість споживачів сприймає як надто високий;

- рекламні матеріали доцільно подавати у вигляді порівняльної реклами, підставляючи звичайні товари і екологічні.

Паблік рілейшнз

Дозволяє доносити до споживачів ідею, що виробник екологічних товарів працює не тільки заради прибутку, а в інтересах усього суспільства, сприяючи переходу до екологічно збалансованого сталого розвитку. Це є необхідним, оскільки успіх діяльності підприємства з виробництва та продажу екологічних товарів, у звичайні мірі залежить від думки громадськості.

Особистий продаж.

Під час особистих контактів продавця і покупця можна детально пояснити відмінності екологічної продукції, розвіяти сумніви покупця, врахувати при цьому особистість покупця і вибрати, врахувати при цьому особистість покупця і вибрати відповідний стиль спілкування. Це дуже дієвий захід для просування технічно складної іи високо вартісної екологічно орієнтованої продукції.

 

 

Місце екологічного маркетингу у діловій практиці підприємств

 

Аналіз місця екологічного маркетингу у діловій практиці можна проводити у двох напрямах – внутрішньому та зовнішньому. Зовнішній аналіз включає так чинники:

- політичні;

- суспільні;

- ринкові.

При проведенні аналізу методом обговорення повинні бути два виміри: як глибоко екологічний / зелений маркетинг опрацьований з точку зору короткотермінової та довготермінової стратегії та як глибоко він є інтегрованим у поточну діяльність підприємства.

Першими компаніями, що почали застосовувати в своїй діяльності інструменти екологічного маркетингу, були вели великі транснаціональні корпорації McDonalds, Shell. Mobil, Procter and Gamble, а також діяльності національних компаній, переважно у текстильній та харчовій промисловості.

Однак застосування екологічного маркетингу цими компаніями відрізняється за двома аспектами:

- ступенем інтеграції в діяльність фірми

- сприйняття його як довгострокової стратегії

Так, наприклад, McDonalds був змушений вдаватися до екологічного маркетингу під тиском урядів деяких країн, на території яких він володіє мережею ресторанів, і тому його діяльність в напрямку збереження навколишнього середовища має тимчасову тенденцію, глибоко не інтегровану в діяльність фірми. З іншого боку великі нафтові компанії Shell, Mobil, теж були змушені застосовувати стратегію екологічного маркетингу під впливом громадськості, однак в своїй діяльності вони зробили ставку на довгострокову перспективу, хоча за ступенем інтеграції в них велика суттєва різниця. Зовсім протилежна ситуація створилася в компанії Procter and Gamble. Ця корпорація з самого початку поклала застосування екологічного маркетингу в основу своєї успішної діяльності. Причому, зробила вона це, винятково виходячи з розрахунків можливих прибутків та, одночасно, зменшення забруднення навколишнього середовища.

Позиція екологічного маркетингу така:екологічний маркетинг не повністю інтегрований у поточну діяльність, й належить до довготермінової стратегії.

Виходячи з позиції екологічного маркетингу, можна окреслити перспективи його успішного впровадження у практичну діяльність підприємств. Ці перспективи включають таки чинники:

- економія коштів завдяки збереженню ресурсі економія коштів завдяки зниженню відходів;

- скорочення часу на одержання дозволів та зменшення кількості робіт, пов’язаних із дотриманням ліцензій;

- зменшення витрат на покриття ризиків;

- покращення ринкової та продажної можливості;

- кращий імідж підприємства як наймача (збереження здоров’я найманих працівників);

- досконаліший загальний імідж.

Потенціал успішної діяльності фірм, які запроваджують екологічний маркетинг характеризується такими категоріями:

Неперервність.

Екологічний маркетинг позитивно впливає на зміни майбутньої діяльності тому, що економічне зростання залежить від майбутнього екологічного законодавства, вичерпності або лімітованості ресурсів та енергії і запровадження ідей сталого розвитку у практичну діяльність.

Якість.

Орієнтована на захист навколишнього середовища маркетингова діяльність вимагає від фірм, які впроваджують екологічний маркетинг, випускати більш якісну продукцію, яка повинна бути не нижчої якості, ніж не екологічно чисті варіанти.

Прибутковість.

Екологічний маркетинг може також ініціювати зменшення вартості продукції, зменшення витрат на переробку відходів, плати за забруднення навколишнього середовища та зниження відсотків страхування. Крім того, екологічний маркетинг отже бути вирішальним чинником для одержання кредитів від банків, державних інституцій та приватних інвесторів.

4. Мотивація.

Екологічний маркетинг може мати позитивний вплив на мотивацію праці найманих працівників. Робота у компанії, що застосовує технології, які забруднюють навколишнє середовище негативно відображається не тільки на здоров’ї робітників, але й негативно впливає на робочу мораль і в кінцевому результаті на результат діяльності.

Аналіз чинного законодавства про якість продукції взагалі і про якість і безпечність сільськогосподарської продукції, продовольства і сировини, зокрема, свідчить про:

1. Створення більш повного правового поля для забезпечення виробництва екологічно чистої (безпечної) продукції. Це правове поле органічно об’єднує законодавство про стандартизацію, метрологію, сертифікацію продукції, продовольства, сировини, законодавство про їх виробництво і збут з одночасним захистом прав споживачів.

2. Принципово новий підхід законодавця до визначення поняття «якість». В аграрно – правовій літературі останніх років з цього приводу слушно зазначається, що такі правові аспекти мають як загальний, так і спеціальний характер, які правові норми, що забезпечують якість та безпеку сільськогосподарської продукції і захист прав споживачів, належать до різних галузей права: аграрного, адміністративного, цивільного, трудового, екологічного.

3. Становлення стабільної тенденції гармонізації національного із загальноєвропейським законодавством в Україні більш крутих вимог до безпечності продовольства, продуктів харчування, порівняно з деякими країнами ЄС.

Для здобуття звання соціально відповідальної компанії McDonalds ініціювали використання рецикльованої продукції, яка включає перероблений полістирол, покриття даху, зроблене з переробленого пластику тощо.

Органічне (екологічне) виробництво в сільському господарстві здійснюється в США, починаючи з кінця 40 – х років. Відтоді органічна промисловість виросла від експериментальних ділянок на фермах і в садах до ферм із великим асортиментом продукції, що вирощується та переробляється й продається під спеціальним «органічним» ярликом. Органічну продукцію можна купити як у спеціалізованому магазині, так і звичайному.

Поруч з цим, впровадження екологічного маркетингу на практиці притаманні такі потенціальні проблеми:

- значні інвестиції та довгий термін окупності коштів;

- можливе не сприйняття ринком нової продукції, тощо;

- зростання собівартості продукції (порівняно з конкурентами) за рахунок залучення додаткових технологій для кращої очистки;

- зростання ціни;

- зниження деяких споживчих характеристик порівняно зі звичайними;

- низький попит на «зелену» продукцію та представлення на ринок кращих замінників, які більше сумісні з навколишнім середовищем;

- іноді не дає змогу виявити нові ринкові ніші.

 

Надайте відповіді на запитання:

1 Суть концепції екологічного маркетингу., його функції

2. Розкрити зміст систем сертифікації: ISO 9001, ISO 14001, ISO 14024, ISO 14030, EMAS.

3. Що таке екологічні потреби. Надайте приклади.

4. Що таке екологічні товари. Надайте приклади.

5. Назвіть шляхи стимулювання екологічного попиту.

6. Місце екологічного маркетингу в діловій практиці підприємств

7. Що таке органічне (екологічне) виробництво, його суть та напрями застосування.

 

Основные преимущества, которые дает Вам покупка органических продуктов питания:

  • органические продукты, в отличие от "магазинных", гарантируют отсутствие ГМО (генетически модифицированных организмов), ГМ продуктов, гербицидов, пестицидов, и их производных, в то время как, покупая обычные продукты в магазине, человек в среднем за год съедает галлон ядохимикатов;
  • в органических продуктах отсутствуют химически синтезированные консерванты, красители, ароматизаторы, стабилизаторы или загустители;
  • при производстве органических продуктов запрещается использование каких-либо вредных технологий (ультразвуковую обработку, газацию, обработку фенолами и ПАВ, химическую консервацию, атомное расщепление, радиационную обработку);
  • органические продукты чисты от сельскохозяйственного сырья, в процессе выращивания которого применялись химические удобрения, пестициды, гормоны или стимуляторов роста или другая агрохимия;
  • органические продукты не содержат сельскохозяйственного сырья, выращенного недалеко от промышленных центров.

 

Натуральные продукты питания — это, прежде всего, очень вкусно!

 

 

Кроме того, массовое производство продуктов невозможно без гормонов, антибиотиков, пестицидов. Это значит, что фактически, вместе с любым продуктом, приобретенным в супермаркете, мы употребляем и эти препараты, разрушающие нашу печень, желудок и другие органы. А еще консерванты, красители, вкусовые добавки!

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти