ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Класифікація маркетингової інформації проводиться в залежності

1) від частоти збору і використання інформації (накопичувана постійно і епізодично одержувана інформація), а також у залежності

2) від джерела інформації (продавець чи покупець; джерело внутрішнє чи зовнішнє).

1) накопичувана інформація, що використовується для прийняття рішень і планування повторюваних операцій маркетингу, називається постійно накопичуваною інформацією чи постійною інформаційною базою.

У свою чергу епізодичною інформацією вважається інформація, що використовується в особливих ситуаціях, коли керівництво не в змозі передбачати майбутнє на основі постійної інформації.

2) У залежності від джерела інформація підрозділяється на інформацію, що надходить від продавців, і інформацію, отриману від покупців.

2.1) Інформація, отримана від продавців, буває двох видів – дані про продажі і дані про витрати маркетингу. Інформація про продажі включає зведення про види продукції і популярності упакування, про райони і канали збуту, про розміри замовлень та категорії покупців, про методи продажів.

Інформація про витрати маркетингу включає відомості про засоби, які тратяться на стимулювання збуту і сам збут (переговори з покупцями, реклама, оформлення вітрин, транспортування, знижка з ціни, збір і аналіз даних і т.д.).

2.2) Інформація, отримана від покупців, підрозділяється теж на два види: дані про потенціал ринку, відомості про поведінку покупців.

Дані про потенціал ринку характеризують здатність покупця і бажання придбати чи затребувати товар чи послугу. Зведення про поводження покупців повинні характеризувати і пояснювати їхню реакцію на пропонований товар.

Маркетингова інформація підрозділяється на внутрішню і зовнішню. Джерела внутрішньої інформації знаходяться усередині організації, зовнішньої – за її межами.

2.3) Внутрішня інформація - інформація обмеженого пошуку, її джерела нечисленні. Кожне підприємство повинне мати у своєму розпорядженні внутрішню звітність, що відбиває показники поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних запасів, рух готівки, дані про дебіторську і кредиторську заборгованість. Використання ЕОМ дозволяє створити систему внутрішньої звітності і полегшити її аналіз.

2.4) Зовнішня інформація припускає власний широкий пошук, а також звертання до зовнішніх чи незалежних інформаційних груп, оскільки зовнішня інформація необхідна не тільки для визначення своїх витрат, але й одержання даних для виміру обсягу продажів і витрат маркетингу інших підприємств.

Дослідник може збирати спочатку вторинну, потім первинну інформацію чи ту й іншу одночасно.

Вторинна інформація – інформація існуюча, тобто вже зібрана для інших цілей.

Первинна інформація – дані, зібрані вперше для конкретної мети.

Дослідження краще починати зі збору вторинних даних. Вони служать відправною крапкою дослідження, вигідно відрізняються тим, що обходяться дешевше і більш доступні. До вторинних джерел інформації відносяться:

- внутрішні дані (звіти про прибутки і збитки, балансові звіти, показники збуту, звіти комівояжерів, звіти про попередні дослідження і ін.);

- зовнішні дані (видання державних установ, періодика, книги, комерційна інформація).

Маркетингові дослідження починаються зі збору первинної інформації в тому випадку, коли вторинної, потрібної для дослідження, немає чи наявні дані застаріли. Для збору первинних даних розробляється спеціальний план, визначаються методи і знаряддя дослідження, складається план вибірки, визначаються способи зв'язку з аудиторією.

Розрізняють три найбільш розповсюджені способи збору первинної інформації:

спостереження– спосіб, при якому дослідник веде безпосередній нагляд за людьми й обстановкою;

експеримент – добір інформації серед порівнянних груп суб'єктів (створення для цих груп різної обстановки, контроль за перемінними складовими і встановлення значимості розходжень, що спостерігаються,), ціль даного дослідження - знайти причини і наслідки суперечливих результатів спостережень;

опитування – спосіб, що дозволяє дослідникам одержати пряму інформацію про знання, переконання і думки людей, про ступінь їхньої задоволеності від покупки, а також спосіб, що дозволяє визначити популярність товару в очах аудиторії.

Спостереження більше над усе підходить для пошукових досліджень, експеримент – для виявлення причинно-наслідкових зв'язків, опитування – для проведення описових досліджень.

Найпоширеніше знаряддя дослідження при зборі первинних даних – анкета. З кожним роком у маркетингових дослідженнях усе більше застосування знаходять різні механічні пристрої (наприклад, аудиметр, підключений до телевізора, фіксує його включення і канали, на які він набудований).

При складанні плану вибірки дослідник маркетингу повинний знати, який характер аудиторії його цікавить, кількість опитуваних людей, принцип добору. Крім того, він повинний визначити способи зв'язку з аудиторією (інтерв'ю по телефоні, анкета, особисте спілкування).

Зібрана інформація аналізується, виявляються взаємозв'язки. Результати улаштовуються і даються керуючому по маркетингу.

В ході свого розвитку маркетинг широко використовує арсенал сучасних прийомів та методів різних наукових дисциплін (рис. 13.4).

 

 

Загальнонаукові методи

           
     
 
 
 
Системний аналіз
Лінійне програмування
соціології

 


Надати відповіді на питання:

1. Передумови систематизації маркетингової інформації.

2. Структура системи маркетингових досліджень

3. Зміст поняття «маркетингові дослідження»,

4. основні напрямки маркетингових досліджень.

5. Етапи проведення маркетингових досліджень.

6. Основні види маркетингової інформації.

7. Основні джерела збору маркетингової інформації

8. Основні методи збору маркетингової інформації.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти