ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 8. Якість і конкурентоспроможність продукції.

Тема 8. Якість і конкурентоспроможність продукції.

Сутність і значення підвищення якості продукції. Показники якості продукції. Методи оцінки якості продукції. Стандартизація і сертифікація продукції, їх роль в забезпеченні якості продукції. Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

 

Сутність і значення підвищення якості продукції

У науковій і спеціальній літературі можна зустріти самі різні формулювання сутності якості продукції, але є і стандартна.

Якість продукції - це сукупність властивостей, що обумовлюють придатність продукції задовольняти визначені потреби відповідно до її призначення. Фіксується на конкретний період часу і змінюється з появою більш прогресивної технології.

За вихідну характеристику якості промислової продукції прийнята її властивість.

Властивість продукції – це об'єктивна особливість виробів, що виявляється при їхньому створенні, експлуатації чи споживанні. Кожен конкретний вид виробів має безліч різних властивостей. Їхня сукупність дозволяє відрізнити його від іншої продукції.

Усі властивості продукції можна розділити на прості і складні. Прикладом складної властивості є надійність виробу. Вона обумовлюється такими властивостями, як довговічність, безвідмовність, ремонтоздатність і зберігаємість. До числа простих властивостей можна віднести вантажопідйомність і швидкість автомобіля, потужність двигуна, зусилля преса та ін.

Показники якості продукції

Кількісна характеристика одного чи декількох властивостей продукції, що складають її якість, розглядається стосовно до визначених умов її створення, експлуатації чи споживання, називається показником якості продукції.

По способу вираження показники продукції можуть бути натуральними (метри, кілометри), відносними (відсотки, коефіцієнти, бали, індекси), а також вартісні.

По стадії визначення – прогнозовані, проектні, нормативні, фактичні.

Оцінка якості припускає визначення її абсолютного, відносного, перспективного й оптимального рівня.

Абсолютний рівень якості визначається шляхом розрахунку конкретних показників, що характеризують даний продукт, без їхнього порівняння з відповідними показниками аналогічних товарів.

Відносний рівень якості – розраховується шляхом порівняння абсолютних рівнів якості по продукту, що випускається фірмою, з аналогічними продуктами, що випускаються іншими фірмами, чи базовим продуктом, що випускається даною фірмою.

Перспективний рівень якості продукції відображає пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки, а також враховує перспективи розвитку споживчих переваг.

Оптимальний рівень якості відповідає мінімальній величині суспільних витрат на виробництво та експлуатацію продукції

У залежності від кількості властивостей, що характеризуються, показники якості поділяються на :

· одиничні, котрі характеризують окремі властивості виробу;

· комплексні, за допомогою яких виміряється група властивостей виробу;

· узагальнюючі, котрі характеризують якість усієї сукупності продукції підприємства.

Одиничні показники по характеризуємим властивостям умовно поділяють на такі групи :

1.Показники застосування ( характеризують пристосованість виробів до використання й область використання ).

2. Показники надійності ( довговічність, безвідмовність, ремонтоздатність і зберігаємість ).

3. Ергономічні показники (враховують комплекс гігієнічних, антропо­метричних, фізіологічних властивостей людини, вимоги техніки безпеки)

 
 

 


Рис.10.2. Показники якості продукції

4. Показники технологічності (характеризують ефективність конструкції машин і технології їхнього виготовлення ).

5. Показники естетичності (характеризують виразність, відповідність стилю, моді, оригінальність, естетичність упаковки).

6. Показники стандартизації й уніфікації ( відображають ступінь використання у виробі стандартизованих і уніфікованих деталей і вузлів).

7. Економічні показники (відображають витрати на розробку, виготовлення й експлуатацію виробів).

1. Показники транспортабельності (характеризують пристосованість продукції до транспортування).

9.Патентно-правові показники ( свідчать про патентну чистоту, патентний захист, а також можливості безперешкодної реалізації продукції на світовому ринку).

10. Екологічні показники (характеризують рівень шкідливих впливів на здоров’я споживача або навколишнє середовище).

Комплексні показники характеризують кілька властивостей продукції. Відповідно до цих показників продукцію підрозділяють на сорт, марку, клас.

У процесі господарської діяльності важливо не тільки вірно оцінити якість окремих виробів, але і загальний рівень якості продукції підприємства. Для цього використовується система узагальнюючих показників, основними серед який є :

· коефіцієнт оновлення асортименту продукції;

· частка сертифікованої продукції;

· частка експортованої продукції;

· обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами під час сезонного розпродажу;

· частка виробничого браку;

· питома вага продукції, на яку отримані рекламації.

 

Сертифікація – це система мір і дій, що підтверджують відповідність фактичних характеристик продукції вимогам міжнародних стандартів, технічних умов і інших нормативних документів, що діють на світовому ринку в тій чи іншій країні-імпортері продукції чи послуг.

Сертифікат - це документ, що підтверджує високий рівень якості продукції і її відповідність вимогам міжнародних стандартів ISО серії 9000.

З метою контролю за якістю вироблених товарів і продукції в Україні створена Державна система сертифікації України (УкрСЕПРО). Сьогодні в УкрСЕПРО функціонує 134 органа по сертифікації і 565 дослідих лабораторій. Об'єктом державного спостереження є продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, харчова продукція, експортна продукція щодо вимог контрактів, імпортна продукція щодо діючих в Україні стандартів, атестовані виробництва. Головною задачею Державної системи сертифікації є попередження можливої реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я, майна громадян і навколишнього середовища.

За порушення вимог стандартів виробники несуть матеріальну відповідальність у формі істотних штрафів, суми яких розподіляються в такий спосіб : 60% - у державний бюджет, 30% - у позабюджетні фонди місцевих органів влади, 10% - у Держстандарт України для розвитку матеріально-технічної бази.

В Україні існує обов'язкова і добровільна сертифікація.

Обов'язкова сертифікація здійснюється в рамках державної системи управління господарськими суб'єктами, охоплює перевірку й іспит продукції, державний нагляд за сертифікованими товарами.

Добровільна сертифікація може проводитися відповідно до вимог, що є не обов'язковими, з ініціативи суб'єктів господарювання на договірній основі.

Наказами Держстандарту встановлюється перелік товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації. На товари, що пройшли сертифікацію, видається сертифікат якості. Всі імпортні товари, ввезені в Україну, повинні супроводжуватися сертифікатом, що підтверджує їхню відповідність вимогам і стандартам, визнаним в Україні. Документом, що дає право на ввіз товару, є сертифікат відповідності, виданий за результатами сертифікації товару, чи свідчення про визнання іноземного сертифіката якості.

Держстандартом України затверджений також український знак якості. Його офіційна назва: Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги і правила застосування затверджені ДСТ 2296-96. Ставиться цей знак на товарах чи упаковці товарів, що пройшли обов'язкову державну сертифікацію.

Тема 8. Якість і конкурентоспроможність продукції.

Сутність і значення підвищення якості продукції. Показники якості продукції. Методи оцінки якості продукції. Стандартизація і сертифікація продукції, їх роль в забезпеченні якості продукції. Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти