ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Економічна ефективність підвищення якості продукції

Для визначення економічної ефективності від поліпшення якості продукції необхідно враховувати наступне:

· для поліпшення якості продукції на підприємстві необхідні додаткові поточні й одноразові витрати;

· економічний ефект від поліпшення якості продукції виявляється в основному не у виготовлювача, а в її споживача;

· необхідно враховувати отриману економію від зниження браку;

· підприємство при поліпшенні якості продукції одержує економічну вигоду від: збільшення випуску і реалізації продукції, росту продажної ціни, збільшення експорту, зниження браку продукції.

В остаточному підсумку це виявляється в одержанні додаткового прибутку на підприємстві, що може бути визначений по формулі :

 

,

 

де П - загальний додатковий прибуток від поліпшення якості продукції;

Пр - додатковий прибуток, отриманий підприємством від збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції:

Пц - додатковий прибуток, отриманий підприємством від росту продажної ціни;

Вд - додаткові витрати на виробництво і реалізацію продукції, зв'язані з поліпшенням якості продукції;

Вбр- величина зниження витрат на виробництво продукції в зв'язку з скороченням браку.

Для спрощення розрахунків величину додаткового прибутку від поліпшення якості продукції можна визначити по формулі:

 

,

 

де Цб, Цн - ціна одиниці продукції до і після поліпшення якості продукції;

Сб, Сн - собівартість одиниці продукції до і після поліпшення якості продукції;

Вб, Вн - обсяг випуску продукції до і після поліпшення якості продукції в натуральних одиницях.

У деяких галузях промисловості якість продукції оцінюється за допомогою коефіцієнта сортності ( Кс ) :

,

де В1, В2 - відповідно випуск продукції нижчого і вищого сорту в натуральних одиницях;

Ц12 - ціна одиниці продукції відповідного сорту.

Якщо поліпшення якості продукції відбивається в підвищенні її сортності, то додатковий прибуток створюється за рахунок підвищеної ціни на продукцію вищого сорту.

 

,

де Ц12 - ціна одиниці продукції нижчого і вищого сорту;

С12 - собівартість одиниці продукції нижчого і вищого сорту.

В - обсяг випуску продукції поліпшеної якості в натуральних одиницях.

Річний економічний ефект ( Е ) від поліпшення якості продукції:

,

 

де Ен - коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

К- додаткові капітальні вкладення, необхідні підприємству для поліпшення якості продукції.

Поліпшення якості продукції є специфічною формою прояву закону економії робочого часу. Цей ефект враховує ефекти і від виробництва, і від експлуатації (споживання) продукції поліпшеної якості.

Сумарний річний економічний ефект від підвищення якості продукції( Ес) визначається як сума річних економічних ефектів при виготовленні і споживанні (експлуатації).

Річний економічний ефект у виробника продукції поліпшеної якості ( Ев) визначається як різниця приведених витрат на виробництво продукції поліпшеної і попередньої якості:

 

,

 

де С12 - собівартість виготовлення одиниці продукції відповідно попередньої і поліпшеної якості;

К12 - питомі капіталовкладення у виробництво продукції відповідно попередньої і поліпшеної якості;

В2 - обсяг випуску продукції поліпшеної якості в натуральних одиницях.

Дуже часто цей ефект має негативне значення тому підприємство повинне змінити ціну виробу, щоб забезпечити необхідний рівень рентабельності виробництва. У цьому випадку економічний ефект можна визначити як величину додаткового прибутку від поліпшення якості продукції ( П ).

Річний економічний ефект у споживачів продукції більш високої якості ( Ес ) може бути визначений як зміна річної величини одноразових і поточних витрат:

 

де К1, К2 - питомі капітальні вкладення на придбання й експлуатацію виробів відповідно попередньої і поліпшеної якості;

З12 - річна сума експлуатаційних витрат відповідно попередньої і підвищеної якості;

Ке - коефіцієнт еквівалентності старої продукції новій по корисному ефекту (продуктивності, терміну служби і т.д.)

У деяких випадках при підвищенні якості продукції її собівартість росте, а ціна залишається без змін, при цьому збільшується термін служби нового виробу. У такому випадку річний економічний ефект ( Ер ) може бути визначений по формулі:

 

 

де С1, С2 - собівартість одиниці старого і нового виробу;

Т1, Т2 - термін служби старого і нового виробу.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти