ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 5. Складання професійних документів

 

Тема 5.1.Загальні вимоги до складання документів. Текстдокумента. Основні реквізити. Види документів

Документ

повний вид ділового мовлення - матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного і,законодавства юридичну силу)

джерело і носій інформації спосіб удосконалення внутрішньої організації підприємства чи установи підстава для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи

 

Вимоги до документів

 

Документ має

видаватися повноважним органом відповідно до його компетенції не суперечити чинному законодавству і вказівкам вищих органів бути складеним за встановленою формою бути достовірним, відповідати завданням і базуватися на фактах бути бездоганно відредагованим і оформленим  
 
 
 
 
 

 

Класифікація документів

 

Ознаки класифікації Групи документів
за найменуванням накази, розпорядження, акти, угоди, протоколи, листи тощо
за походженням внутрішні / зовнішні
за напрямком вхідні / вихідні
за складністю прості / складні
за формою стандартні / індивідуальні (з низьким рівнем стандартизації]
за стадіями створення оригінали / копії
за терміном виконання звичайні безстрокові, термінові, дуже термінові
за секретністю (за ступенем гласності) для службового користування (ДСК), секретні, цілком секретні
за терміном зберігання постійного зберігання, тривалого зберігання (понад 10 р.), тимчасового зберігання (до 10 р.)

 

Формуляр документа - сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів Реквізити - окремі елементи, з яких складається документ Бланки - типові формуляри певних документів

 

Текст— це одиниця мовлення, тобто кілька речень, які об'єднані за змістом та пов'язані граматично. Він поділяється на три логічні частини: вступ, основна частина (доказ) і завершальна частина.

 

Логічні елементи тексту

     
   
 
 
 
   

 


У діловому мовленні текст — це головний реквізит документа, який чітко, переконливо відображає причину і мету його написання, розкриває суть конкретної справи, надає докази, робить висновки.

Зміст і структура тексту залежить від рівня стандартизації документа, призначення і ролі інформації, від типу мовлення.

 

           
   
 
 
 
   

 

 


інформативним,
аргументованим,
конкретним іточним,
об'єктивним і повним,
достовірним і зрозумілим,
стислим, без зайвих слів і зворотів,
юридично бездоганним,
грамотно написаним,
правильно оформленим.

 

 
 

 

 


Особливість перекладу офіційно-ділового тексту:

 

1) цінність (не допускається подвійне тлумачення слів та висловів);
2) послідовність, логічність думки (від простого до складного, від відомого до невідо- Мою);
3) упоре дотримання термінології певної галузі;  
4)чіткість синтаксису (правильна побудова словосполучень і речень);  
5)достовірність (викладені факти мають відображати справжній стан речей).

 

 
 

 

 

 


тема 5.2.Укладання документів щодо особового складу

ДОКУМЕНТАЦІЯ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ:

 

 

 

               
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

 

 
 

 

 


Зразки документів щодо особового складу

Автобіографія

Я. Крушельницька Олександра Романівна, народилася 14 січня 1987 року в м. Чернівцях у родині лікарів

. У 1985 році була зарахована до першого класу середньої

мкюсвітньої школи № 9 м. Чернівців.

У 1995 році вступила на навчання до Чернівецького індустріаного коледжу за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення».

2000 року працюю на посаді програміста відділу договірно-правової роботи концерну «Світ комп'ютерів». ( клад сім'ї:

батько — Крушельницький Роман Сергійович, 1954 року народження, лікар-терапевт Чернівецької лікарні швидкої медич­ні допомоги;

мати —Крушельницька Марія Василівна, 1958року народження, і кар-терапевт Чернівецької поліклініки профоглядів;

сестра — Крушельницька Анна Романівна, 1989 року народження, учениця 9-го класу середньої школи № 38 м. Чернівців.

Проживаю за адресою: вул. Першотравнева, буд. 34, кв. 12, м.Чернівці, 58000.

 

15 листопада 2007 року Підпис

 

 

Резюме

Лозинська Марта Іванівна

Домашня адреса: вул. Головна, 77, квартира 23, м. Чернівці, 58000, тел. дом.: 556072,

тел. моб.: 80507638549, e-mail: marta@meta.ua. Мета: заміщення вакантної посади економіста відділу маркетингу з умовою професійного вдосконалення і зросту.

Освіта: 2001 — 2005 pp. — навчання у Чернівецькому індустріаль­ному коледжі за спеціальністю «Маркетингова діяльність»;

2006 — 2009 pp. — навчання на економічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Маркетинг»

 

Досвід: 2008 — 2009 pp. — приватне підприємство ( «Експрес» (м. Чернівці), маркетолог.

заочна форма навчання).

Ділові якості: комунікабельність, пунктуальність, наполеїли вість.

Сімейний стан: одружена; маю сина. Дата народження: 07.07.1980 р.

Додаткові дані: володію англійською мовою (вільно).

Маю права водія (категорія «В»).

На вимогу можу додати необхідні рекомендації.

 

15 травня 2009 року Підпис

 

Характеристика

Слупського Тараса Миколайовича,

студента комп'ютерного відділення

ДВНЗ «Чернівецький і індустріальний

коледж»,

1994 року народження, українця,

освіта середня

 

Слупський Т. М. навчається на другому курсі Чернівецького індустріального коледжу за спеціальністю «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем». До навчання ставиться сумлінно, середній бал - «4», «5», постійно підвищує свій професійний рівень. Із навчальних предметів найбільшу увагу приділяє «Вищій математиці» і «Комп'ютерній схемотехніці», також бере участь в олімпіадах та вікторинах із природничих та гуманітарних дисциплін. Зарекомендував себе як хороший організатор під час підготовки посвяти у студенти першокурсників.

Слупський Т. М. громадські доручення, є старостою групи К 21. Вимогливий до себе, користується повагою серед товаришів і викладачів. Володіє здібностями в написанні пісень та організації розважальних заходів.

Характеристику видано для подання до приватного підприєм­ства «Німфа».

27.06.2010.

Директор ДВНЗ «Чернівецький

індустріальний коледж» Підпис В. Т. Харина

(печатка)

 

ДиректоровіДВНЗ «Чернівецький

індустріальний коледж»

Харині В.Т.

старшого викладача економіки

Долі В'ячеслава Васильовича

 

Заява

Прошу надати позачергову відпустку для лікування з 5.04 до о 1.2009 року у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Додатки:

1) довідка про стан здоров'я від дільничного лікаря;

2) витяг із протоколу засідання профкому про надання путівки санаторію.

31.03.2010 Підпис

 

 

ДиректоровіДВНЗ «Чернівецький

індустріальний коледж»

Харині В.Т.

старшого викладача економіки

Долі В'ячеслава Васильовича

 

Заява

Прошу звільнити мене від занять з 15 по 20 квітня 2010 року у зв'язку з сімейними обставинами (весілля у сестри). Пропущені заняття зобов'язуюсь відпрацювати.

 

14.04.2010 Підпис

 

Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»

 

НАКАЗ №_____

від «___ »__________ 20__ р. м. Чернівці

 

Про прийняття на роботу за контрактом ПРИЗНАЧИТИ:

 

прізвище, ім'я, по батькові)

на посаду__________________________________________________________

на умовах укладеного з ним контракту від «_______ »_________ 20__ р.

 

Підстава: контракт від «_____ »___________ 20__ р.

 

Директор (підпис)

І.Б. Петров

Печатка

 

 

Тема 5.3.Текстове оформлення довідково-інформа­нтдокументів

 

 

                   
 
 
   
 
   
 
   
ОГОЛОШЕННЯ
 
   
 
   

 

 

                   
     
 
 
 
   
виду документа; дковий номер протоколу; • імілна зборів, конференцій тощо із зазначенням їх характеру (загальні збори, іиробнича нарада, розширена нарада); ні чіа установи, де відбулися збори; дрта проведення зборів; Місце проведення зборів; инькісний склад учасників (якщо кількість не перевищує 12 осіб, то вказують V їх присутніх); • посади,прізвища й ініціали керівників зборів; • порядокденний; • текст; • морелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок; • підписи керівників зборів (головуючого і секретаря).
 
   

 

 


Лист

 

відповідь супровідний рекомендаційний
запит нагадування гарантійний
відповідь на запит претензія вибачення
прохання рекламаційний вітання
відповідь на прохання відповідь на претензію повідомлення
підтвердження подяка запрошення

 

 

 

 
 


20.08.2009 Підпис

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти