ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення.

Мета: Повторити особливості мовленнєвої комунікації та основні вимоги до ділового мовлення, сформувати навички правильного про­фесійного спілкування.

Зміст роботи

Завдання 1. Дайте відповідь на питання.

1. Яка з мовленнєвих форм (усна чи письмова) виникла ра­ніше?

2. У чому полягають переваги і недоліки кожного з видів спілкування?

3. Доведіть, що вміння вислухати людину, зрозуміти її — є основною умовою співбесіди.

4. Нарада це — ...

Завдання 2. Змоделюйте ситуацію знайомства (з колегами на роботі, з керівництвом закладу, в якому плануєте працювати).

Завдання 3. Відредагуйте поданий текст. Чи погоджуєтеся ви з висловленими поглядами щодо поведінки керівника? Які вимоги, на вашу думку, висуваються до керівника установи, організації тощо?

Керівник постійно повинен пам'ятати, що його особовий приклад являється самим найважливішим засобом впливу на підлеглих. Перш за все керівник не повинен допускати розходження слів і справ. Якщо ж не вдалось здержати дану обіцянку, то слід, вибачаючись, свою недоробку визнати, а не перекладати відповідальність за невиконання зобов'язання на других.

Перед тим як закликати і змушувати других працівників добре і якісно працювати, керівник повинен сам добросовісно виконувати свої службові обов'язки і вимоги морального кодексу фірми.

Менеджер має бути об'єктивним у спілкуванні з людьми і справедливим. Керівник не має права бути злопам'ятним.Керівник має бути терпимим до звичок і слабкостей підлегігих, не заважаючих роботі. Перед тим як наказувати працівників, слід розібратися у причинах їхнього поганого відношення до своїх службових обов'язків.

Працівникам приходиться часто звертатися до керівництва з /и тими проханнями. Менеджеру неможна індиферентно відноситись ()о них. Якщо відсутня можливість допомогти, доцільно пояснити причини відмови.

Менеджеру корисно володіти знаннями по психології. Використо­вуючи їх, будуються взаємовідношення з оточуючими людьми. Аби не доводити себе до стресових станів, менеджер повинен правильно влаштовувати його робочий день, раціонально й ефективно вико­ристовувати вільний час, не переключатися на другі види діяльності.

Завдання 4. Як ви розумієте офіційні і неофіційні обставини? Згрупуйте приклади, що означають: неофіційні обставини, офі­ційні.

У кабінеті директора; на вулиці; в гостях у друзів; у коледжі на занятті; на екскурсії в музеї; у громадському транспорті; в турпоході.

Завдання 5. Правильно перекладіть і запишіть стійкі вирази.

За наличные деньги; за неимением; за ним водится такая при­вычка; избавиться от опасности; изо дня в день; из уважения к Вам; иметь в виду; к Вашему сведению; к началу года.

Завдання 6. Перепишіть слова, ставлячи, де потрібно, апостроф; поясніть його вживання.

Полум/яний, возз/єднання, здоров/я, св/ятковий, духм/яний, узгір/я, надвечір/я, нев/янучий, дев/яносто, п/ятірка, безхмар/я, розм/якнути, зор/яно, перед/ювілейний, рутв/яний, з/їзд, тьм/яно, цв/ях, зв/язковий, моркв/яний, пів/ящика.

Завдання 7. Складіть речення з поданими словами. Запам'ятайте їх значення.

Відзначити — відмічати, закінчити — завершити, присвячу­вати — приурочувати, заступник — замісник, заважати — мішати, письменний — грамотний, громадський — громадянський, екземпляр — примірник, привласнювати — присвоювати, відношення — ставлення, б'ыет — квиток, тактовний — тактичний.

 

 

Методичне забезпечення:

1. Бондарчук К. С. Українська мова. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 288 с.

2. ГлушикС.В., ДиякО.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник - К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. — X.: Торсінг,

2002. - 448 с.

4. ПентилюкМ. І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. К.: Вежа, 1994 — 240 с.

5. Український правопис /HAH України, Ін-т мовознавства ім. О. О.Потебні; Інститут української мови. Стереотип, вид. — К.: Наук; думка, 2002. - 240 с.

6. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.: Літера ЛТД,

2003. - 480 с.

8. Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. -К.: Освіта, 2000-254 с.

 

 

Тема: Мовлення та його особливості. Культура мовлення під час дискусії.

Мета: вивчити основні критерії професійної майстерності, особливості мовленнєвого етикету

Зміст роботи

Завдання 1. Дайте відповіді на питання:

1. Що таке мовлення? Чиє різниця між мовленням і мовою?

2. Які форми мовлення вам відомі?

3. Що таке мовний етикет?

4. Від чого залежить майстерність ділового спілкування?

5. Які існують загальноприйняті норми ділового етикету?

6. Які вимоги висуваються до ділового телефонного спілку­вання?

Завдання 2. Доведіть мудрість афоризму: «Ніщо не коштує так дешево і не ціниться так дорого, як ввічливість» (М. Сервантес). Наведіть конкретні приклади на доказ його справедливості.

Завдання 3. Запишіть слова на означення запрошення і прохання, доберіть до них звертання,

запишіть речення, які б відповідали за змістом вашій професійній діяльності.

Завдання 4. Прочитайте прислів'я, сформулюйте за їх змістом правила мовного етикету.

Усякому слову свій час. Ласкаве слово — як день ясний. Бережи хліб на обід, а слово на відповідь. Дав слово — дотримай його. Не хочеш почути дурних слів — не кажи їх сам.

Завдання 5. Прочитайте прислів'я. Які порушення мовного етикету в них названі? і

Говорить, наче три дні не їв. Слів багато, а розуму мало. Глухий слухає, а німий говорить. Базіка — мовний каліка.

Завдання 6. Знайдіть помилки у побудові словосполучення. Запишіть правильні варіанти.

Попадати в скрутне становище; згідно розпорядження; відповідно І постановою; виключення з правил; прийняти участь; повістка денна; дякую Вас; вести себе; прийняти заходи; особовий приклад: любе питання; згідно наказу.

Завдання 7. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою.

Прийти по делу; по закону; по указанию; по заказу; по всем правшам; врач по призванию;работать по схеме;речь по вопросу; по возможности; добрый по природе; по истечении времени; по причине.

Завдання 8. Прокоментуйте телефонний діалог.

—Куди я потрапив ?

—А куди Ви хотіли потрапити?

—Це відділ постачання ?

—Ні, це склад готової продукції.

—А який це номер ?

—А Вам який потрібен ?

-769-443.

—Ні, це 760-443. Треба правильно набирати. (Кидають слухавку.)

Завдання 9. Використовуючи формули ввічливості, складіть діалоги, у яких обговорюються подані нижче ситуації.

1. Чи підготували ви матеріали до звітної доповіді?

2. Чому ви запізнилися на роботу?

3. Чи поїдете ви на наукову конференцію до Харкова?

4. Як мені підготувати виступ на нараді?

Домашнє завдання: змоделюйте типову ситуацію ділової теле­фонної розмови:

а) телефонуєте ви;

б) телефонують вам.

 

Методичне забезпечення:

1. ГлушикС.В., ДиякО.В., ШевчукС.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник — К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. — X.: Торсінг, 2002.— 448 с.

3. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

4. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.,2003. — 480 с.

5. Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. — К.: Освіта, 2000-254 с.

Словники

1. Словник синонімів української мови: У 2 т. / Укладачі Л. Бурячок та ін. — К., 2000.

2. Словник труднощів української мови / За ред. Я.Єрмоленко. - К., 1989.

3. Словник української мови: В 11 т. — К., 1970 — 1980.

 

 

Тема: Специфіка мовлення фахівця.

Мета: Повторити основні умови ефективного мовленнєвого спілкування.

Зміст роботи

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання:

1. Як підготуватися до публічного виступу?

2. Поясніть суть поняття «індивідуальний стиль промовця»?

3. З яких частин складається текст публічного виступу?

4. Що таке контекст?

Завдання 2. Як Ви розумієте твердження Сократа: «Заговори, щоб я тебе побачив»? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 3. Прочитайте. Знайдіть серед висловів мовленнєвого етикету вислови нейтральної тональності.

1. Доброго ранку. Добрий день. Добридень. Добрий вечір. Вечір добрий. Добривечір. Здрастуйте. Здорові будьте. Доброго здоров'я. Скільки літ. Привіт. Вітаю. Салют.

2. До побачення. До завтра. Вибачте, мені час. На все добре. До зустрічі. Бувай. Бувайте здорові. Усього найкращого. Вітання всім. Прощавайте. Тим часом. Хай вам щастить. Сподіваюся, ми скоро побачимось. Бажаю добре провести час. Щасливо. Добраніч.

3. Дякую. Щиро дякую. Спасибі. Велике спасибі. Красно дякую. Вельми дякую. Дуже дякую. Висловлюю вдячність. Дозвольте висло­вити вдячність. Глибоко вдячний. Складаю подяку. Дуже вдячний за Вашу турботу. Дуже вдячний за щиросердний прийом. Дякую від усього серця.

4. Так. Напевно. Обов'язково. Безперечно. Безсумнівно. Безумовно. Звичайно. Будь ласка. Прошу. Гаразд. Добре. З радістю. Ще б пак. Авжеж. Чудово. Не заперечую. Ви маєте рацію.

5. Ні, дякую. Дякую, не треба. На жаль, ні. Ні, це не так. Ні, я не можу. Це неможливо. Ви помиляєтесь. Я не поділяю Вашої думки. Я іншої думки. Шкода, але я мушу відмовитися. Про це не може бути й мови. Не варто про це нагадувати.

6. Вибачте. Пробачте, що турбую Вас. Перепрошую. Мені дуже шкода. Не згадуйте про це. Даруйте за клопіт. Вибачте, що завдав стільки клопоту. Прошу вибачення.

7. Невже? Це не так? Не може бути! О! Тільки уявіть собі!Хто б міг подумати! Я не можу повірити цьому. Як дивно! Як ви мене здивували! Подумати тільки!

Завдання 4. Опишіть мовні ситуації, використовуючи речення з прямою мовою і потрібні формули ввічливості.

1. Ви запізнилися на заняття (роботу).

2. Ви не можете підготувати матеріали для звітної доповіді.

3. Вас запросили на наукову конференцію до Львова.

4. Вам виплатили заборговану заробітну плату і компенсацію за завдані моршіьні збитки.

5. Ви отримали призначення на відому фірму.

 

Завдання 5. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою. Які з них ви використовуєте у професійному мовленні?

Прийти по делу; по закону; по указанию; по заказу; по всем правилам; врач по призванню; по моим сведениям;работать по схеме; речь по вопросу; по возможности; добрый по природе; по истечение времени; по причине.

Завдання 6. Перепишіть речення, поставте розділові знаки при звертаннях. Схарактеризуйте звертання за морфологічними вираженнями, за будовою, за місцем у структурі речення.

  1. Гордою сміливою бурею бурхливою встань народе зраджений як один устань з гімном — перемогами новими дорогами підемо на брань (В. Чумак). 2. Але ж мабуть ми правди не зурочим що світ вже так замішаний на злі що як платити злочином за злочин то як же жити люди на землі (Л. Костенко).3. Боюсь твоїм очам відкрити душу. Ти чорнобривий пильно не дивись! Тепер із болем забувать я мушу того хто так як ти дививсь колись (В. Ткаченко). 4. Ой сонечку-батечку догоди догоди! А ти земле-матінко уроди уроди! (О. Олесь). 5. Мій рідний сину бійся нічиїх вони завжди безликі і холодні (В. Крищенко). 6. Моя біографія друзі сягає в далекі ті дні коли мене бусол на лузі підкинув батькам навесні (Д. Білоус).

Завдання 7. Поставте наголос, у разі можливих варіантів поясніть його.

А. Алфавіт, ненавидіти, байдуже, виразний, кидання, оптово-роздрібний, заняття, атлас, зняли, допоміжний, загадка, надлишок, артикул, одинадцять, правописний, близький, запитання.

 

Б. Адресний, мабуть, читання, випадок, гуртожиток, мокрота, зайнятий, дешевизна, напій, завдання, Батьківщина, принести, гастрономія, чотирнадцять, середина, ім'я, заввишки, дали.

Завдання 8. Випишіть парами слова, які різняться наголосом (омографи). Яку роль відіграє наголос у цих словах?

Хай не переводяться Васильки у роду, як васильки у полі. (В. Василенко) Розминаєш між пучок пучок полину і приходить Вітчизна (П. Вольвач). Із городів укинулись в городи (Г. Білоус). Давай, дорога, завертай правіше! Петляє, скаче, знов на бік ляга... Нерівна — але тим вона пряміша і тим навіки рідна, дорога (А. Бортняк). Удалі покликав Далі, покликав у сині простори, ніщо нас тепер, Сальвадоре, не втримає вже на землі (О. Башкирова).

Методичне забезпечення:

1. Бондарчук К. С. Українська мова. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 288 с.

2. ГлущикС.В., ДиякО.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник — К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти