ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Культура мовлення під час дискусії.

Мета: Ознайомити студентів з дискусією як формою усного рофесійного спілкування, виробити вміння і навички правильно ести дискусію.

Зміст роботи

Завдання 1. Дайте відповіді на питання:

1. Як ви розумієте поняття культура спілкування?

2. Як, на вашу думку, виражається загальна і мовна культура юдини?

3. Що таке дискусія?

4. Яких мовних засобів, на вашу думку, потребує дискусія?

5. Що вам відомо про пошанну множину? Як вона використовується при дискусії?

 

Завдання 2. Змоделюйте мовну ситуацію, у якій можуть бути використані такі мовленнєві вислови:

Скажіть, будь ласка...; Дозвольте мені...; Дозвольте запита­ти...; Будьте такі ласкаві, поясніть...; Чи можу я попросити...

Завдання 3. Запишіть подані висловлювання відомих людей. Проведіть дискусію на одну із запропонованих у них тем.

1. Піфагор застерігав: «Перш ніж почнеш говорити, дай час дозріти думці під твоїм язиком».

2. «З ким доводиться мати справу, — говорив Езоп, — з тими будь поступливим і чемним».

3. «Слово має силу так діяти на стан душі, як ліки діють на тіло, — стверджував давньогрецький філософ Горгій. — Подібно до того, як різні ліки вигонять різні соки із тіла, притім одні припинять хворобу, а інші — життя, так і слова — одні сповнюють слухачів смутком, другі тішать, треті лякають, четверті викликають сміливість, п'яті ж якимось лихим переконанням отруюють і зачаровують душу».

4. Давньокитайський фііософ У-ІУ століття до нашої ери Конфуцій говорив: «Достатньо, щоб слова були змістовними», — проте іноді цього буває замало.

Завдання 4. Перепишіть текст. Правильно поставте розділові знаки. Чи погоджуєтеся ви з автором цих рядків?

Однією з важливих передумов спілкування між людьми є вміння добре говорити.

Для цього недостатньо добре опанувати рідну мову і зокрема її граматику і словник. Необхідно оволодіти знаннями мови з погляду того щоб говорити завжди тактовно цікаво своєю мовою впливати на слухачів уміти, переконати людину або ж просто розважити її уміти говорити зі знайомими і з незнайомими людьми з молодими й старими з рівними собі й високопоставленими з людьми що симпатизують нам і з тими хто проти нас уміти говорити вдвох утрьох і в більших групах навіть перед широким загалом одне слово уміти своєю мовою завойовувати прихильність людей.

Хто хоче оволодіти вмінням гарно говорити повинен навчитися висловлюватися чітко. У товариській бесіді вибору висловів мож­на либонь приділити не таку вже пильну увагу однак під час відповідальних розмов точність висловлювань відіграє дуже важливу роль. Під час переговорів що передують наприклад укладенню угоди формулювання повинні бути винятково точні бо в даному разі кожне слово має велике значення.

З часів Стародавнього Риму існує професія основний зміст якої полягає в тому щоб виражати й формулювати думки під час переговорів двох сторін. Це професія юриста. Завдання юриста між іншим і полягає в тому щоб точно формулювати найрізноманітніші види законодавчих директив угод договорів тощо. Нефахівцям така точність часто здається зайвою... (Іржі Томан. Мистецтво говорити.)

Завдання 5. Проаналізуйте, в яких із поданих ситуацій треба звертатися на ти, а в яких на Ви. Як ці знання ви використаєте при дискусії?

/. Спілкування з незнайомими людьми.

2. Уколі добрих знайомих в неофіційній ситуації.

3. З другом чи подругою, з якими зазвичай спілкуєтеся на ти, в офіційній обстановці.

4. З батьками.

5. З колегами на роботі.

Завдання 6. Перепишіть речення. Виправте помилки, ПОЯСНІТЬ їх

А. 1. По слідуючому питанню виступить голова комісії 2,Необхідно додержуватись регламенту. 3. Представники делега­цій заключили договір про співробітництво. 4. Цей тезис не супе­речить раніше затвердженому рішенню. 5. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за

представлені послуги.

Б. 1. Промовець, плануючи виступати, наближається до три­буни. 2. Ще одна стаття розходів нашого об'єднання — охорона оточуючого середовища. 3. У засіданні приймали участь представ­ники вищестоящих організацій. 4. Не дивлячись на тяжкі погодні умови, колгосп добився певних результатів. 5. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові БАК.

Методичне забезпечення:

1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник — К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. — X.: Торсінг, 2002.— 448 с.

3. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. — К.: Вежа, 1994.— 240 с.

4. Український правопис /HAH України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. Стереотип, вид. — К.: Наук, думка, 2002. - 240 с.

5. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

6. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.: Літера ЛТД 2003. - 480 с.

 

 

Тема: Робота над жанрами публічного мовлення.

Мета:Ознайомити студентів з жанрами публічних виступів, психологією спілкування з аудиторією. Виробити навички роботи над текстом публічного виступу.

Зміст роботи

Завдання1. Дайте відповіді на питання.

1. Що таке публічне мовлення?

2. Схарактеризувати жанри публічного мовлення: доповідь, промова, виступ, огляд.

3. Поняття індивідуального стилю.

4. Підготовка до виступу. Композиція виступу.

5. Техніка публічного виступу.

6. Ораторське мистецтво в житті сучасної людини.

 

Завдання2. Виконайте подані завдання.

1. Усно змалюйте пейзаж, портрет, подію.

2. Підготуйте невелику промову (ювілейну, урочисту, з нагоди свята тощо) і виступіть з нею.

3. Зробіть аналіз виступів щодо їх мовної культури.

4. Підготуйте короткий огляд за газетами і журналами (міжна­родний, фінансовий, спортивний, культурного життя).

 

Завдання3. Відредагуйте текст. Чи погоджуєтеся ви з тверджен­нями, висловленими в ньому?

 

Успіх особистого виступу

Єсть деякі критерії, визначаючі успіх власного успіху. Це практично не залежить від політичної кон'юнктури, внутрішнього і міжнародного положення представляємо! вами партії. Вони залежати тільки від виступаючого. Головний з цих критеріїв слідуючий: виступ повинен бути вираженням особи виступаючого. З таким виступом можна погоджуватись чи не погоджуватись, з ним можна сперечатись, але його не можна не поважати. Всі другі рекомендації являються лише доповненням (важним, суттєвим, неохідним, потрібним, але далеко недостатнім).

Секрет хорошого виступу передусім полягає в почутті впевне­ності виступаючого. Для цього потрібно твердо знати, що ви бажаєте сказати. Крім цього, потрібно правильно підготувати виступ. Часто в основі невпевненості — побоювання виступаючого, що у якийсь момент його домашня заготовка закінчиться і йому нічого буде говорити. Для цього потрібно мати резервне, запасне знання. Воно заключається в підготовленому наперед розширенні якогось питання, додаткових фактах чи власних висновках по даній темі.

Хороші манери - теж в основі секрету успіху виступаючого. Це передусім доброзичливість по відношенню до опонента, навіть до політичного противника, повага його думки, бажання рахуватися з ним, зважати на нього. Виступ повинен супровджуватись посмішкою. Вона, як говориться, нічого не коштує, але багато дає. Є китайська приказка: «Людина без посмішки на обличчі не повинна відкривати магазин». До хороших манер слід віднести ще здатність не повчати аудиторію, а радитися з ними. І це не тактичний прийом. Аудиторія завжди компетентніше, освіченіше любого оратора. Тому повчати аудиторію — справа невдячна. Хорошою манерою являється почуття самокритики. Потрібно вміти швидко визнавати свої помилки.

Природність виступу складається з природних манер (вимови, жестів, почуття міри в усьому: одяг, міміка і т.п.). Самий хороший виступ — це, коли виступаючий дуже добре знає матеріал і спеціально до доповіді чи до виступу не готується.

 

Завдання 4. Рольова гра «Підготовка конференції «Правовий захист молоді в Україні».

1. Визначіть відповідальних за організацію конференції.

2. Розробіть теми виступів.

3. Складіть план роботи конференції.

Методичне забезпечення:

1. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1982;

2. Хміль Ф. І. Ділове спілкування. — К, 1994;

3. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі українсь­кої мови: Навч. посіб. — К, 1999.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти