ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 1. Культура фахового мовлення

Тема:Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення.

Вправа 1.Визначте стиль поданих уривків. Які мовні звороти та вирази характеризують той чи інший стиль?

 

Не розвинувши власного міського сленгу, українська мова в Україні виробила інше своєрідне явище, дістало там і свою власну назву — суржик, суміш українського з російським при більш-менш довільному вживанні складників того чи іншого шару, де складники другої мови підносять експресію вислову. Суржик уживається широко, почасти по містах, далеко типовіше — по селах. Це живе явище, і воно заслуговує на вивчення, чого воно поки що не дочекалося на радянській Україні. Aie тоді, як міський аіенг націлений у майбуття мови, прогнози щодо суржику мали б бути протилежного характеру (Ю. Шевельов).

Комп'ютер — електронна програмована цифрова машина; електронний пристрій для виконання складних обчислень і перетворення даних, керований спеціальними програмами. Скла­дається зокрема з процесорів, внутрішньої та зовнішньої пам'яті. Разом з периферійними пристроями утворює комп 'ютерну систему. Розрізняють комп'ютери мейнфрейми (великі), мінікомп'ютери, персональні комп'ютери, а також суперкомп'ютери, призначені для виконання особливо складних обчисіень. Прогрес у галузі електроніки уможливив мініатюризацію комп'ютерів та їх значне поширення. Завдяки розвиткові комп'ютерних мереж (напр., їнтернету) пересічні користувачі одержують доступ до програм та інформації, накопичених у комп 'ютерних архівах у цілому світі, а також до нових технологій розповсюдження інформації (напр., електронної пошти).

Тож як тільки комуністичний режим, зрозумів, що ситуація вийшла з-під контролю, кампанію українізації в 1932-1933 роках було брутально припинено, а національне відродження умертвлено й розстріляно. Істинне ставлення більшовизму до українізації цілком однозначно виявилося вже на її початку на деяких заселених українцями теренах, що увійшли до складу Російської Федерації. Досить тут згадати «процедуру» перепису населення Кубані, що відбувався у 20 \ роках: траплялися непоодинокі випадки, коли під дулом пістолета український селянин мусив відповідати на запитання: «Ты русский или петлюровец?» — і зрозумію, що з того часу кількість росіян на цій території зроаіа на сотні тисяч. Варто зазначити також, що розуміння істинного підспуддя українізації виявилося у декого із діячів української культури вже і в роки, коли вона набула розмаху. «їхня українізація, — висловлюється, наприклад, один із персонажів п'єси М. Куліша «Мина Мазайло», — це спосіб виявити всіх нас українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було». Прогноз, що й казати, справдився стовідсотково.

Власне, М. Куліш завбачав те, що невдовзі сформулював у своє­му тостові з нагоди святкування 20-річчя жовтневого перевороту вождь радянської імперії Сталін: «І ми будемо знищувати кожного такого ворога, ми будемо знищувати увесь його рід, його сім'ю» (А. Погрібний).

Вправа 2. Визначте стиль і підстиль поданих уривків. Які мовні звороти та вирази є характерними для цього стилю?

А) — Маріє Степанівно, скажіть, будь ласка, чи готові документи для митниці?

— Не цілком. Чекаємо останні дані з сьомої філії.

— Зателефонуйте в наші ф'їлії і запросіть усіх керівників відділів прибути наступної п'ятниці о 15. 00 до мене з результатами плано­вої інвентаризації.

— Гаразд, Петре Вячеславовичу. У приймааьні чекає начальник відділу кадрів.

— Запросіть. Хай заходить.

— До речі, Петре Вячеславовичу, вам сьогодні о 14. ЗО слід бути у міськвиконкомі.

— Дякую. Я про це пам'ятаю. Викличте, будь ласка, на 14. 00 машину та підготуйте звітну документацію за перший квартал поточного року.

Б) 5. Обставини непереборної сили.

5.1. Сторони не несуть відповідальності щодо невиконання зобов'язань за угодою в разі, якщо таке невиконання сталося

внаслідок дії обставин непереборної сили. Остаточні переміни виконання зобов'язань Сторін за цією угодою коригуються на період, що дорівнює часові, протягом якого діяли обставини непереборної сили, котрі заважали виконанню зобов'язань Сторін.

5.2. Для цілей цієї угоди термін «обставини непереборної сили» означає: пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, а також заколоти, військові дії будь-якого роду, дії або нормативні вимоги державних органів, або будь-які інші обставини, що не згадані вище та знаходяться поза розумним контролем Сторін, і такі, що виникли після підписання цієї угоди й негативно та істотно впливають на спроможність Сторін виконувати їхні зобов'язання за цією угодою, за умови, однак, що до обставин непереборної сили ніколи не будуть віднесені дії Сторін.

5.3. Підтвердження наявності однієї або більше з вищезазна­чених обставин непереборної сили, що впливають на невиконання зобов'язань однієї зі Сторін за цією угодою, у разі виникнення сумніву з боку іншої Сторони здійснюється Торгово-промисловою палатою України або в порядку арбітражного судочинства.

6. Юридичні адреси Сторін.

Вправа 3.Поясніть значення слів «білий», «легкий» у поданих словосполученнях. Якому функціональному стилеві вони при­таманні в тому чи іншому випадку?

Біле море, білий хліб, біла олімпіада, білий сніг, білий вірш, серед білого дня, чорним по білому, білий заєць, біле вугілля, білі руки, біла армія, біла ніч, білі комірці, білі кості, біле золото, біла людина, біла ворона, біла безмовність, білий світ, білі піски, білий марафон, шито білими нитками, біла заздрість, біла гарячка, білі мухи.

Легка перемога, легка ноша, легке вино, легкий на підйом, легке навчання, легкий вітерець, легкі кроки, легке життя, легка поведінка, легка смерть, легка праця, легке оюво, легка хода, легкий на згадку, легкі зусилля, легка подорож, легкий сніданок, легка посмішка, легкий потиск, легкі пригоди, легка атлетика, з легкої руки, легкі цигарки, легкий характер, легке покарання, легкі гроші, легкий на ноги, з легким серцем, легкий сум, легко сказати.

Вправа 4.Відредагуйте подані речення відповідно до наукового та офіційно-ділового стилю та виправте помилки.

Перша прем 'єра театра сталася на кінецьроку. Ми за коротенький період часу успіли скінчити будівнитство комбіната. Другий бік вулиці був дуже забудований. Свою особисту думку можна виразити на протязі перерива. Нарешті разом з делегацією всі присутні разом пішли у актовий зал. Через три дня у відділення з кадрів поступи.™ моя власноруч написана біографія. У минулому місяці грудні передовим авангардом був Запоріжський філіал. Сьогодня можна в 3 години ночі зупинити два агрегата. Важко рішитись й приняты це предложения. Фірмі нужный освідченний спеціаліст, щоб в цьому годі не понести великих втрат.

У січні місяці цього року, відбудуться загальні сбори акціонерів. Ви не зв'язали ці два факти по попередженню хвороби між собою. Б'шьиі модернізованіший корпус буде запущено в наступному квар­талі. Для капітального ремонта нам підійде любий матеріал. Вранці на наш адрес прийшла по пошті ціна бандероль. Ваші власні інтереси захищатиме досвідчений адвокат. Легкова з офіційними лицями мала виїзжати у одинадцять ранку. Після успішної кругосвітньої подорожі мандрівники на решті повернулися до дому. Залізнодорожна касса була закрита на переучет. Друзі допомогли нам перемогти усі виниклі трудності.

Вправа 5.Яке призначення запозиченої лексики в офіційно-діловому стилі? Прокоментуйте це на основі наведеного уривка.

Планування витрат на сферу послуг здійснюється переважно на основі показників індикативного плану, хоч їх не завжди можна використати під час складання бюджету. Справа в тому, що вони охоплюють як бюджетні, так і госпрозрахункові установи. Під час планування бюджетних витрат враховуються лише бюджетні установи.

У практиці фінансового планування застосовують показник і і-рсдньорічної кількості одиниць мережі бюджетних установ (контингент учнів і студентнів в освіті, кількість ліжок і лікарських посад в охороні здоров'я і т.д.) (З підручника).

 

Тема:Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Вправа 6. Відредагуйте подані словосполучення відповідно до офіційно-ділового стилю.

Бойків звіт, дрібненька деталь, височенна вежа, самий чистий, підприємства Луганщини, точнісінько туди, щонайліпше виконане завдання, день для відпочинку, тато робе на автобусі, глибочезна прірва, входящий документ, скласти характеристику, десяток грузовиків, скрився з вида, смутно пам'ятати, регіструвать порушення, прошлогодній долг, я рахую вистачить.

Ольжича відпустка, перва чверть, більше тисячі грн., на протязі суток, нетактична просьба, слідувати правилам, охоплюваний сезон, дюжина актів, офіційні лиця, один рік тому назад, пишіть на новий адрес, у прошлому годі, сильнющий вітрюган, давайте зробимо перерву, мова йшлася про..., трійко делегатів, у самісінький центр, більша половина за.аа, бувший президент.

Вправа 7.Запишіть слова та словосполучення, поясніть правопис часток (разом, окремо, через дефіс). Які з цих слово­сполучень недоречно вживати в офіційно-діловому стилі?

От/же, не/вблаганний, будь/який, не/хотя, не/має, не/до/речі, не/істота, не/дуже, ні/з/ким, скільки/не/будь, аби/коли, вже/ж, не/наче/б/то, ні/се/ні/те, ні/в/року, не/мов/би/то, хто/зна/де, не/ можливо, ні/з/чим/не/зрівняний, не/за/баром, ні/риба/ні/м'ясо.

Вправа 8.Виправте помилки та відредагуйте речення.

На базі підприємства, випускаючого торгове обладнання, було засноване акціонерне товариство. На площі зібралася багато чи­сельний натовп школярів скінчивши школу. Обговорюючи екологічні проблеми, була створена комісія по охороні оточуючого середовища. У больниці до мене відносилися уважно, і я швидко вилічився. Зустрівший мене колега, розповів про нові міроприємства. Прийшло повідомлення про ядовиті виброси хімкомбінати. Комісія рахує, що даний проект непринятний. Поставщики прислали груз з просроченим сроком реалізації.

Треба негайно прийняти строгі міри до порушників закону. Висновки провірячих не співпадали з даними бухгалтерії. Врачування нежиті слід починати від разу. Орендне ате.ч'є запрошує на роботу одну швею та два грузчика. Нам сильно повезло, ми вчасно получили стипендію й вспіли взяти білет на поїзд. Самий перший в експлуатації був зданий збиральний конвеєр. Відповідаючи за розгрузку назначили згідно до висновків комісії. Терріторія цеха та під'їздні путі були у сильно запущеному стані.

Вправа 9. Виправте помилки та відредагуйте подані словоспо­лучення.

Лейпцігська ярмарка; не дивлячись на обставини; важкий путь; літавши в Канаду; приймав участь; довго їсиш; командуючій дівізії; за межею; дружне відношення; таки-встиг; пишучій кореспондент; одержати навики; відповідно з рішенням; поб'шівше обличча, три випадка; узбекський ізюм.

Потерпіти неудачу; здавати екзамени; згідно плану;рішитися на вчинок; п'ятидесятилітній відвідувач; глянув з-під лоба; бібліотека ім. В. Короленко; захоплюючій фильм; багато чисельні порушення, річ йдеться про...; бувший директор клуба; два щіньно зв'язані випадки; згідно постанові; трохколісний трактор.

Одержати високу оцінку; захистний іммунитет; не зв'язані факти; семеро компьютеров; пам'ятний сувенір; самий найактив­ніший; заключити договір; жити в своє задоволення; нічого гріха таїти; підстрікати натовп; сердешні стосунки; кидатись у вічі.

Завідуючій кафедри; від тепер з ранку; стати в нагоді; одержати перемогу; нечаяно помилитися; по місцю роботи; мішати спіл­куватися; прийняти участь; розкрити очі; життєутвержуючий роман; крупне питання; четвероногий друг; об'явити приказ; попередити пожежу; не вистачить пороха; Андріє, зачекай!

Вправа 10.Виправте помилки та відредагуйте подані речення.

На цегляному заводі була дуже велика текучість кадрів. Довга переписка між двома орендними підприємствами скінчилася у арбітражному суду. Приказ про празничні вихідні об'явили вечором. Відпечатаний тираж афіш послали у агентство по пошті. Чергуючи обезпечували хороший порядок. Комісія по перевірці знайшла багато чисельні недостатки. В списку зустрічаються перекручування фактов. Сторони договоришся про влаштування спільних міроприємств. Срок дії приказу стік у прошлому році. Сьогодні можно заказать підписні видання. По факсу прийшло нове повідомлення.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти