ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 2. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.

Тема:Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни.

Вправа 11.Доберіть українські відповідники до поданих фразео­логізмів та перифраз. Із будь-якими двома складіть речення.

1. Бить каблуки; прийти к выводу; втирать очки, сбить с толку; ловить ворон; жить припеваючи; лед тронулся; быть на виду; нечего греха таить; груз обязанностей; потерпеть неудачу.

2. С красной строки; козёл отпущения; для отвода глаз; держать речь; груз воспоминаний; задеть за живое; задаться целью; жили-бъши; до глубокой ночи; пороть чушь.

3. Глядеть в оба; вступить на престол; без всякого сомнения; достойно внимания; валять дурака; краеугольный камень; не играет существенной роли; короткие отношения.

4. Не робкого десятка; держать совет; без сучка, без задоринки; говорить по душам; мартышкин труд; получить по макушке; бро­саться в глаза; львиная доля; терпение лопается.

Вправа 12. Доберіть замість крапок відповідні терміни, запи­сані в дужках, з'ясуйте сферу їх уживання. Яким словником слід скористатися?

... — письмове розпорядження покупців або замовників своїм банкам виплатити зазначену суму пред'явнику;

... — плата за послуги виробничого і невиробничого характеру, що надаються підприємствам, організаціям, населенню;

... — різниця між грошовими надходженнями і витратами за певний проміжок часу;

... — страховий документ, який засвідчує укладення договору особистого або майнового страхування і його умови;

... — документ, який видається на певний строк компетентними державними органами; засвідчує авторство і виключне право на винахід;

... — у банківській, комерційній практиці офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції;

... — участь сторін у процесі вирішення суперечки; (Арбітрування, патент, авізо, чек, тариф, сальдо, поліс).

 

Вправа 13.Доберіть до запропонованих іменників-термініи означення, що разом утворюють термінологію ринкової та тор­говельно-комерційної діяльності.

Ринок, знак, ім 'я, валюта, мережа, ціна, біржа, товар.

Вправа 14.

1. Запишіть іншомовні терміни вашого майбутнього фаху, поясніть їх значення.

2. З'ясуйте поняття:термін, професіоналізм, сленг, калька, варваризм.

Вправа 15. Поясніть значення кожного з поданих фразеологізмів. Уведіть їх до самостійно складених речень. У якому стилі ви складатимете речення? Обґрунтуйте свою думку.

Читати між рядків. На всі сто відсотків. Брати участь. Проситися на папір. Розводити демагогію. Порушити питання. Прийняти рішення. Надати слово.

Вправа 16. До поданих висловів доберіть синоніми-фразеоло-гізми. Введіть дібрані фразеологізми до самостійно складених речень. Яка роль фразеологізмів у мовленні?

Передбачати щось; пильно дивитися; возвеличити когось чи що-небудь.

Вправа 17.Прочитайте. Вкажіть фразеологізми, поясніть їх значення. Розкажіть про джерело утворення кожного із вжитих фразеологізмів (Біблія, антична міфологія, художні твори, професійні вирази тощо).

1. Але скинуть «ветхого Адама» — річ не проста, хоч там що кажіть!

2. І хто ж то визнає пророка нарешті на своїй землі?

3. Ні, прокленуть його жорстоко, таємно згноять у тюрмі!.

4. Занімію від болю колишнього — стисну зуби, зімкну вуста — вчуся мудрості у Всевишнього, на Голгофу нести хреста.

5. Усе було, все кануло у Лету: розлуки, зустрічі, прощання і жалі.

6. Рубікони усі не перейдені, крізь піски зеленіє дорога.

7. На хвиль гребенях лагідні лебеді — ніби благословення від Бога.

8. Я вже готова спалювать мости, що так повиьно, важко будувала.

9. Стопатні перли, зів'ялі листки вслали його перехресні стежки... Довідка: М.Рильський, А.Загрійчук, Г.Васильченко, В.Вербин, Л.Матусяк, М.Вороний «Пам'яті І. Франка».

 

Вправа 18. Підкресліть фразеологізми, поясніть їх значення. Яка їх роль в уривку?

Безсумнівним є те, що справіку в людині двоє начал живуть, дві натури вічно в душі протиборствують: будівник і руйнач. Один зводить храм Артеміди, а другий уже позиркує на нього поглядом Герострата. Відколи й рід людський існує, борються в ньому ці дві сили, дві пристрасті, одна з яких увінчує нас вінцем безсмертя, а друга стає мовби нашим прокляттям. Тут вічний бій, він і нині триває, і яке з цих двох начал переможе, яке візьме гору, від цього залежатиме все (За О. Гончаром).

Вправа 19. Складіть речення із фразеологізмами, щоб вони виконували в реченні роль головних і другорядних членів:

Присудка — носа задирати (зазнаватися, пишатися).

Підмета — сильні світу сього (найвпливовіші люди).

Додатка — гостре слово (дотеп).

Означення — собі на умі (хитрий, потайний, досвідчений).

Обставини — на свою голову (на шкоду собі).

У ролі вигуку — щасливої дороги (доброзичливе побажання).

У ролі частки — та й усе (і більше нікого, нічого).

Вправа 20. Доберіть фразеологізми-синоніми до наведених словосполучень. З двома-трьома побудуйте речення.

Сидіти склавши руки. Куди Макар телят не ганяв. Не ликом шитий. Собаку з'їв. Вергати громи.

Вправа 21. Утворіть фразеологічні моделі:

1. «Дієслово + іменник».

Дієслова: мати, ставити, взяти (брати).

Наприклад:мати — намір, користь, вагу, час, думку, можливість, ні за що, зуб, характер, привілеї, дані, хист, інтерес, успіх і т.д.

2. «Прикметник + іменник». Прикметники: гіибокий, високий, великий.

Наприклад: глибокий — почуття, знання, думка, зміни, тил, проблема, старість і т.д.

3. «Прийменник + іменник».

Прийменники: незважаючи на, відповідно до, згідно з. Наприклад: незважаючи на — кризу, успіхи, обставини, дозвіл, кількість, потреби, досвід і т.д.

 

Тема:Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.

Вправа 22. Дані вирази випишіть у три абзаци за такими джерелами їх походження:

1. Професійні вирази та прислів'я.

2. Вирази з наукових творів.

3. Вирази, що вживаються в офіційно-діловій сфері.

Поясніть пряме і переносне значення виразів, поданих у другій частині вправи.

1.Відкрити збори. Загострити питання. Під кутом зору. Досягнути стелі. Городити ні те ні се. Надати слово. Діяти тихою сапою. Вимушена посадка.

2. Знати свою роль. З'явитися на арені. Димова завіса. На точці замерзання. Пройшов огонь і воду. Підвести підсумки. Грати першу скрипку. По всіх швах. Сісти на мілину. Намилити голову. Сім раз відмір, а один раз відріж. А щуку кинули у річку.

Вправа 23. До кожного словосполучення чи речення, напи­саного російською мовою, підберіть подане у довідці відповідне словосполучення, написане українською мовою.

Государственное дело. Дело чести. Не ваше дело. Говорить по-деловому. Военное дело. Министерство иностранных дел. К делу. На деле. Видимое дело. Известное дело. То ли дело. В чем дело? Употребить в дело. Дело такого рода. Судебное дело.

Довідка. Судова справа. Пустити в діло. Інша річ, інша справа. Видима річ. До діла. Військова справа. Це вас не стосується. Державна справа. Справа честі. Говорити до діла. Міністерство закордонних справ. На ділі, в дійсності, насправді. Відома річ. Певна річ. Звичайно. У чому річ ? У чому справа ?

Вправа 24.

1. Пояснити пряме і переносне значення іменника золото в поданих словосполученнях.

Браслет із золота. Чорне золото. Біле золото. Сусальне золото. Гуки — золото. Заплатити золотом. Дати золотого. Вишивати золотом. Золото, золото падає з неба! Золото моє!

2. Пояснити пряме і переносне значення прикметника золотий у таких сполученнях з іменником.

Золотий промінь. Золота рибка. Золота молодь. Золота сере­дина. Золоте дно. Золоті гори. Золота парча. Золота Зірка. Золоті копальні. Золота монета. Золоті руки. Золотий вік. Золотий мішок. Золоті нитки (для шиття золотом).

Вправа 25.У поданих реченнях знайти слова, що не відповідають контексту, і замінити їх, відповідно змінивши, де треба, структуру речення.

Завдяки допущеним у звіті помилкам, ми не змогли прийняти рішення.

Вартість продуктів збільшилась удвоє. Я вас затримаю на пару хвилин. Під час посівної кампанії трактористи не використали багато пального. Свіже повітря відіграє велике значення для здоров'я. Одержалось так, що представник фірми спізнився на ділову зустріч. Батько відпустив мені гроші. На заводі вчора відкрили нову лінію. Вони перестали робити опір. Головуючий намагався відхилити увагу від проблеми.

Вправа 26. Доберіть десять слів, що мають кілька значень. Визначте пряме і непряме значення кожного слова. Зі словами побудуйте речення.

Вправа 27. Розкрийте значення словосполучень.

Піймати на слові. Грати словами. Зимувати на кожному слові. Кидати слова на вітер. Ковтати слова. Ловити кожне слово. Не лізе за словом до кишені. Слово в слово. Цідити слово за словом. Витягати слова з рота.

Вправа 28. Прочитайте. Поясніть значення словосполучень. З якими стилями мови пов'язується їх уживання?

Дар слова. Майстер слова. Хазяїн слова. Художнє слово. Крилаті слова. Без зайвих слів. Слово подяки. Добрим словом прислужитися. Живе слово. Замовити добре слово.

Вправа 29. Перекладіть українською мовою сталі словосполу­чення.

Принимать решение. Принимать участие. Принимать резолюцию. Принимать меры. Принимать силу закона.

Вправа ЗО.У яких словосполученнях слова вжиті в переносному значенні? Поясніть їх.

Передранішня зоря, зоря свободи; червоний жар. Жар серця; відбити молотком, відбити бажання; відбирати землю, відбирати сон; відпливи океану, відпливи робочої сили.

Вправа 31. Послідовно поєднуючи подані дієслова зі словами в дужках, покажіть, яких нових значень набирають дієслова в різних словосполученнях.

Вести (справу, людину, трактор, щоденники, протокол, збо­ри, війну, лінію, політику, урок). Підняти (питання, сільське гос­подарство, книжку, яблуко, тривогу, шум, голос, цілину, справу, рівень води). Розбити (ворота, лампу, надію, голову, неправильні доведення, положення, сад).

Вправа 32. Перепишіть. Підкресліть іншомовні слова. Назвіть їх українські відповідники. Чи доречне вживання іншомовної лексики в такому тексті?

В умовах переходу до ринкових відносин на селі держава зберігає свою роль регулятора продовольчого ринку, гаранта соціального захисту населення. Вона здійснює єдину політику прогнозування економічного розвитку села, агроекології землекористування, насінництва, захисту рослин, ветеринарії та племінної справи, карантинної служби, якості продукції.

Важливим напрямом розвитку економічних відносин у формуванні сучасного ринку продовольства і ринку матеріальних ресурсів стає введення комерційного механізму зв'язків товаровиробників з організаціями товаропостачання і торгівлі, з переробними підприємствами через прямі контакти, торговельні біржі, ярмарки, аукціони (3 підручника).

Вправа 33. Випишіть із словника іншомовних слів 10 термінів. Доберіть до них, де це можливо, українські відповідники.

 

Вправа 34. Дайте обгрунтовану відповідь на питання: «Чи мож­на вважати неологізмами слова ментальність, дивіденд, брокер?» Поясніть їх значення, у разі потреби звернувшись до словника. Введіть ці слова в самостійно складені речення.

Для довідок.

Слово ментальністьпоходить від латинського mentalis — розумовий, mens, mentis — розум, інтелект, думка. Ментальність народу — це його світосприймання, світовідчуття, особливості ба­чення світу й себе в світі, це природно й історично зумовлений пси­хічний склад, національний характер, який відображається в мові, культурі, звичаях, у матеріальній та духовній діяльності народу

Дивідендчастина прибутку акціонерних товариств, яку щороку розподіляють між акціонерами за акціями або паями.

Брокер - посередник (особа або фірма) під час укладання угод, одержує комісійну винагороду (брокераж).

Вправа 35.

1. Поясніть значення та функціонування наведених іншомов­них слів. Поставте наголос у цих словах, складіть з ними речення.

Пресинг, консенсус, рейтинг, аудитор, брифінг, сервіс, альтер­натива, менеджер, локальний, репродуктивний, пріоритет.

2. До поданих іншомовних слів підберіть українські відповід­ники. Запишіть слова парами.

Момент, контур, прогрес, лозунг, експорт, кавалерія, толерант­ний, аеропорт, ароматний, туберкульоз, адекватний, тет-а-тет, міраж, фотографія, натуральний, концентрувати.

Вправа 36. Чи потрібне подвоєння приголосних літер у цих словах?

Андор...а, Гол...андія, Калькут...а, Марок..о, Ніц...а, Pye...о, Мюл...ер.

Вправа 37. Замініть усталені словосполучення синонімічними формами.

Додержати слова. Нести відповідальність. Дійти згоди. Подавати скаргу. Висунути кандидатуру. Мати перевагу. Взяти участь. Взяти на облік. Ставити на голосування. Відкрити засідання. Погасити заборгованість. Давати обіцянку.

Вправа 38. Зіставте виділені синонімічні слова. Які з них стилістичо нейтральні, а які — стилістично забарвлені? З якими стилями мовлення пов'язується їх уживання?

  1. Праця прикрашає людину (Народ, те.). 2. Любо було минути на її дрібненькі, запечені на сонці рученята, що жваво бігали від однієї роботи до другої (М. Коцюбинський). 3. То ще діло робить, порається, а як зацвітуть маки в городі, вона й хату покине, і не вийде з тих маків (М.Вовчко). 4. Тут буяє труд. І пругляга на пруг, а кут ляга на кут; луна іде навкруг споруд (М.Бажан).

Вправа 39. Визначте домінанту в наведених синонімічних рядах. Вкажіть слова, які вживаються в діловому стилі.

Особистий, індивідуальний, персональний. Втрати, шкода, зло, збитки, кривда. Важливий, вагомий, значущий, ваговитий, змістовний, промовистий. Мало, малувато, не досить, обмаль. Переважно, головним чином, здебільшого, бігьшою мірою, в основному. Небосхил, обрій, горизонт, небозвід, крайнебо, виднокрай, виднокруг, круговид, кругозір.

Вправа 40.

1. Доберіть синоніми до поданих слів. Складіть речення. Компенсація, підсумок, аргумент, цілком, усувати, одержувати,

розрахунок, відвертий, авторитет, лаконічний.

2. Побудуйте словосполучення, використовуючи наведені синоніми, які увиразнюють мову, визначте слушність і правильність їх уживання.

Доказ, підтвердження, довід. Прагнення, намір. Наголошувати, ставити на чільне місце. Незначний, неістотний, малопомітний, невиразний.

Вправа 41. Замість крапок вставте слова, що відповідають змісту речень. Визначте їх стильову належність.

На час моєї відсутності призначаю моїм... (заступник, замісник) Кирилюка О.П. На мітингу виступив... (заступник, замісник) директора. Розпочалась... (підписка, передплата ) на газети і журнали. В колективі склалися гарні... (взаємини, стосунки, відносини). Міжнародне... (становище, положення)загострилось.

Вправа 42.

1. Перекладіть українською мовою.

Текущий момент. Текущая политика. Текущий счет в банке. Вытекающая струя. Протекающая бочка. Следующий день. Следующий раз. Следующие выводы. Запомните следующее. Преследовавший его. Следовать по маршруту. Следующая жизнь.

2. Доберіть до поданих іменників синоніми без не.

Недоля, нещастя, неправда, невыьник, невеликий, невисокий, неговіркий, невеселий, недобрий, незабутній, ненависний, недовгий, нелегкий, нездужати, нерідко, необхідно, нешвидко, неправильно.

Вправа 43.

1. Поясніть значення поданих слів. Уведіть їх до речень різного стилю. Що це за слова?

Дипломат — дипломант — дипломник. Адресат — адресант. Адрес — адреса.

Повноваження — уповноваження. Винятково — виключно. Загальноприйнятий — загальноприйнятний.

2. Користуючись словником української мови та українсько-російським словником, доведіть, що слово замикати (замыкать) в обох мовах багатозначне, а заміщати (замещать) — омонім.

3. Відшукайте у Словнику української мови слова вислати, в'язь, гаразд, грати, душовий, ексцентрик, єрик, жила, свита, жалоба, з'ясуйте їх лексичне значення. Складіть з цими словами омонімічні словосполучення і повні омоніми підкресліть однією лінією, а часткові — двома. Поясніть різницю між ними.

4. З повних лексичних омонімів вити, викладання, стан, балка, кит, тур, завивання, зимівник виберіть будь-які три, побудуйте з ними речення.

 

Вправа 44. Перекладіть українською мовою стійкі словоспо­лучення.

Следовать чьему-то примеру. Следовать подобной логике. Следовать советам врача. Из сказанного следует. Как и следовало ожидать. Поезд дальнего следования.

Вправа 45.

1. Користуючись тлумачним словником, поясніть значення слів. Кампанія — компанія; ліцензіат — ліценціат; декваліфікація — дискваліфікація;

Гривня — гривна; показник — покажчик; позичати — запозичати.

2. Вставте замість крапок потрібне слово.

1) Виборний — виборчий

...комісія, ...посада, ...особа, ...право, ...закон, ...бюлетень, ...орган. Довідка:

виборний — який визначається, обирається голосуванням; виборчий — який стосується виборів.

2) Військовий — воєнний

...почесті, ...керівництво, ...лихоліття, ...розрядка, ...оркестр, ...блок,

...агресія, ...служба, ...присяга, ...допомога. Довідка:

воєнний — який стосується війни;

військовий — який стосується війська, установлений в армії.

3) Музичний — музикальний

...вікторина, ...критик, ...родина, ...слух, ...голос, ...пальці. ...людина, ...супровід, ...школа, ...виховання, ...освіта, ...магазин, Довідка:

музичний — який стосується музики як виду мистецтва; музикальний — обдарований здатністю тонко сприймати музику, відчувати музичні твори; мелодійний, приємний звучанням.

3. Доберіть до паронімів типово сполучувані з ними слова, щоб розрізнити значення кожного з них.

Зразок: Громадянський — позиція, почуття.

Громадський — обов'язок, діяч.

 


 

 


 

 

Пароніми: бережливо — бережно; визначальний — визначний; вирізняти — відрізняти; дружний — дружній; уява - уявлення; Слова, що розмежовують їх значення: ставитися, використовувати, збирати факти; умова, дослідження, твір, подія, роль; від інших, на фоні; сміх, праця, розмова, колектив, сім'я; багатий, повний, буйний, помилковий.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти