ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 4. Нормативність і правильність фахового мовлення.

Тема:Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови.

Вправа 46. Перекладіть текст українською мовою. Виділіть слова-терміни. Поясніть значення слова менеджер.

Без сомнения, планирование является основной функцией управления, от которой зависят все другие функции. Менеджер, занимающийся планированием, намечает цели организации и пы­тается определить наилучшие способы их достижения. Он ана­лизирует бюджеты, расписания, информацию о состоянии отрасли и экономики в целом, ресурсы, имеющиеся в распоряжении компании, и ресурсы, которые она в состоянии приобрести. Важнейшим аспектом планирования является тщательная оценка исходньрс данных. Поскольку предприятие развивается тем или иным определенным образом под влиянием условий, сложившихся в прошлом, постольку их изменение обусловливает необходимость новых методов деяте.іьности предприятия. Эта функция требует от менеджера владения аналитическими навыками (3 підручника).

Вправа 47. Замість крапок вставте потрібні за змістом слова.

Щоб грамотно говорити й писати потрібно передусім ... рідну мову, ... знання, набуті в середній школі. Усі свідомі громадяни країни ... участь у розбудові її державності. Бажано було б ... термінових заходів щодо поліпшення умов праці. Уряд України постійно ... допомогу потерпілим від чорнобильської трагедії. Конференція закінчилася, і настав час... підсумки її роботи.

Вправа 48. Спишіть, підкресліть у словах букви, які означають два звуки.

Ознакою відродження рідної мови, історії, культури emano гідне вшанування 125-річчя з дня народження видатного українського письменника, вченого і громадського діяча Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910). Відкриття першого в Україні пам'ятника Б.Грінченку в селі Олексіївці, де він учителював; створення перших присвячених йому музейних експозицій у тій же Олексіївці та Нижній Сироватці Сумської області; встановлення ряду меморіальних дощок

пов'язаних з письменником місцях Києва, Харкова, Львова — свідчити про вшанування великого українця (А. Погрібний).

Вправа 49. Прочитайте уривок з тексту. Виділіть слова, в яких є тверді приголосні, що не мають м'яких пар в українській мові.

Становлення національної грошової системи, як і фінансової системи, по-справжньому почалося з 90-х років, хоча товарно-грошові відносини на території сьогоднішньої України розвивалися паралельно з товарно-грошовими процесами тодішньої Європи та Азії. Цьому сприяли внутрішньонаціональний і міжнаціональний поділ праці, розвиток відповідних економічних і торговельних зв'язків.

Національні гроші є не лише засобом товарообігових процесів, платежів, нагромадження, а й обов'язковим атрибутом націо-нально-державної системи. Через національну грошову одиницю виражається стан системи виробництва, праці, розподілу, обміну, стан держави, управління тощо. Як функціонує держава, як вона впливає на систему виробництва, так і національна грошова одиниця виражає себе в обігу (3 підручника).

Вправа 50. Запишіть фонетичною транскрипцією текст вправи.

«Нехай запашніукраїнські пісні,мов жалібнівітри, віютьна німецькі левади й оповідають, як діти України колись любили й боролися... У жодній країні дерево народної поезії не видало таких великих плодів, ніде дух народу не виявився в піснях так живо і правдиво, як серед українців. Який захопливий подих туги, які глибокі, людяні почування в піснях, що їх співає козак на чужині!Яка ніжність у парі з мужеською силою пронизує його любовні пісні... (Фрідріх Боденшдедт).

Вправа 51. Перекладіть російські слова українською мовою. Зіставте вимову губних приголосних в обох мовах.

Степь, голубь, насыпьте, любовь, ставьте, память, связь, сломить, Тюмень, убавить, форма, ферма, финал, флакон, посвящение, Святослав, Вячеслав, соловьи, бьют, вьют, помянуть, торфяной, червь, священный, размягчить, бесправие, славянский, девять, пюре, мята, былина, шестьсот, мебель, мир.

Вправа 52. Перепишіть текст, підкресліть шиплячі і свистячі приголосні. Поясніть їх вимову і вплив на них сусідніх приголосних.

Коли лежиш у полі лицем до неба і вслухаєшся в многоголосну тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є не земне, а небесне. Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а внизу падають тільки дрібні, просіяні звуки. Ниви шумлять навколо і заважають. Жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні. Годі пізнаю. Се жайворонки. Се вони, невидимі, кидають з неба на поле свою свердлячу пісню. Дзвінку, металеву й капризну, так що вухо ловить і не може зловити її переливів. Може, співає, може, сміється, а може, зайшлось від плачу (М. Коцюбинський).

Вправа 53. Прочитайте текст, запишіть на магнітофон і, повторно прослуховуючи, перевірте правильність вимови звуків.

...Часто дивишся фііьм і помічаєш, що людські пристрасті в ньому поступаються місцем субординації взаємовідносин ниж­чих з вищими, підлеглих з керівниками; колізії та характери поступаються місцем взаємоповчанню, і замість повнокровних, цікавих людей з'являються ходячі схеми — непереконливі і збіднені. Мені здається, що ця непереконливість і збідненість, з погаяду художньої правди, виходить, головним чином, внаслідок утрати горизонту... (О.Довженко).

Вправа 54. Простежте за чергуванням голосних. Запам'ятайте написання ненаголошених голосних. Визначте, до яких звуків наближаються деякі ненаголошені голосні.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — міжнародна ваіютно-фінансова організація, створена для сприяння розвитку міжнародної торгівлі та валютного співробітництва шляхом установлення норм регулювання валютних курсів і контролю за їх виконанням, здійснення багатосторонніх платежів та усунення валютних обмежень. Капітал фондів складається із внесків країн-членів у відповідності із встановленою для кожної країни квотою, яка визначається в залежності від економічного потенціалу країни та її ролі у світовій економіці й міжнародній торгівлі. Одне з основних завдань фонду — регулювання валютних курсів і підтримка сталості валютних паритетів («Словник для бізнесменів і підприємців»).

Вправа 55. Знайдіть у поданому тексті приклади чергування голосних і приголосних. Поясніть фонетичні явища асиміляції і дисиміляції приголосних.

Ярило

Це один з найдавніших і найпопулярніших богів у слов'ян. В ньому уособлюється родюча сила весняного сонця, яке дає життя всьому живому. Власне з ним наші пращури пов'язу­вали пробудження природи — прихід весни, а відтак і нового хліборобського року. В українській мові корінь ЯР вельми поширений і означає весняне світло, тепло, пристрасть (роз'ятрення) тощо: яре або ярке (тільки весняне) сонце, яровина чи ярина (весняний посів), ярий віск і ярий мед (перший продукт, що його зібрали або виготовили бджоли), ярка, ярочка (молода вівця), ярчук (цуценя, що з'явилося у березні і здатне, як вважали в народі, відлякувати відьом)... Нарешті, яр — утворений од весняних талих вод рівчак...

М.Максимович вважав, що Ярило уособлював буйність, любов і любовну пристрасть, він опікувався земними плодами, врожаєм зернових... (В.Скуратівський).

 

Вправа 56. Поставте знак наголосу в словах.

Гуртожиток, черговий, завдання, видання, кулінарія, квартал, партер, каталог, об'єм, нести, везти, принести, одягла, ім'я, донька, назавжди, український, алфавіт, договір, двоскладовий, дрова, фарфор, одинадцять, ненависть, рукопис, простий, килим, два килими.

Вправа 57. Доберіть 10 однозвучних слів, значення яких розріз­няється наголосом.

 

Вправа 58. Поставте знак наголосу в словах. Прокоментуйте. Гість — гості — гостям — гостями — гістьми — у гостях. Автор — два автори — наші автори. Везти — веземо — везете. Пустити — пущу — пустиш.

Хвалити — хвалю — хвалиш — хвалить — хвалимо — хвалите. Носити — ношу — носимо — носите.

Буду — будеш — буде — будемо — будете — будуть — була — було — були.

Вправа 59. Перекладіть подані нижче словосполучення і складіть з ними речення.

 

Обсуждать вопрос. Задавать вопрос. Поднимать вопрос. Снимать вопрос (с повестки дня). Возбуждать вопрос. Разрешать вопрос. Освещать вопрос. Ставить вопрос. Это совсем другой вопрос. Спорный вопрос. Сложный вопрос. Большой вопрос. Очередной вопрос. Денежный вопрос. Продовольственный вопрос.

Вправав 60.Запишіть словосполучення, доповнивши їх пра­вильними словоформами, що в дужках.

(В залежності, залежно) від форм власності; (згідно з, згідно до) умови договору; (не дивлячись, незважаючи на) податкову фінансову допомогу; (у відповідності, відповідно до) строків будівництва.

Вправа 61. Прочитайте. Розкрийте значення словосполучень. У текстах яких стилів мовлення вони вживаються?

Брати слово. Вітальне слово. Вступне слово. Надавати слово. Напутнє слово. Просити слова. Слово має. Вірити на сіово. Дотриматися слова. Чесне слово. Повірити на слово. Сіово честі. Твердий на слово. Тримати слово.

Вправа 62. Утворіть прикметники від поданих іменників. Пояс­ніть, чому деякі приголосні перед суфіксом -ський змінюються?

Козак, Прага, Сиваш, Рига, Галич, брат, Запоріжжя, Волга, молодець, Карабах, казах, француз, Донецьк.

Вправа 63. Наведені слова із спрощеними групами приголосних запишіть у колонку. Через риску до кожного з них запишіть такі форми, в яких є спрощений приголосний, і покажіть, яка саме група приголосних спростилася.

Зразок: радісно — радість (стн — сн).

Сонце, серце, месник, чесний, виїзний, власний, слався, імла, гусне, насланий, масний, місце, очисний, кожний, зросла.

Вправа 64. Поставте подані словосполучення в давальному відмінку однини.

Софія Марківна, процес, товариш, добродій Олег, панна Ольга, рух, муха, ректор академік Віктор Гнатович, боєць, гопак, студент Лелека, вітер, школяр Карпенко, колега Геннадій, острів, синтез, лікар Гліб Анатолійович.

Вправа 65. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові.

Арсен, Купріян, Аскольд, Тадей, Аполлон, Орест, Анатолій, Денис, Лев, Святослав, Гордій. Зиновій, Пилип, Панкрат, Парамон, щ Порфир, Капітон, Павло, Олексій, Полікарп, Костянтин. Мстислав, Василь.

Артур, Данило, Корній, Ничипір, Руслан, Савелій, Ілля. І)Захар, Ізмаїл, Лука, Семен, Іван, Мина, Потап, Яким, ГріДмитро, Микита, Лазар, Кузьма, Антип, Владислав, Юрій.

Вправа 66.Провідміняйте подані прізвища, імена та і мі-, батькові, попередньо записавши їх українською мовою.

Мотрин Ольга Ильинична, Гречко Федор Моисеевич, Беги Илья Филиппович, Гречуха Таисия Игнатовна, Зорькина Вера коповна, Хмелёв Геннадий Фомич.

Гречка Инга Вячеславовна, Лукьянов Филипп Глебович, II кова Раиса Артёмовна, Мажу га Кирилл Васильевич, Комарі, Ольга Прокофьевна, Костенко Виктор Анатольевич.

Вправа 67. Від поданих слів утворіть максимальну кількість нових за допомогою префіксів. Поясніть правопис префікси

Почати, хвалити, брати, шити, писати, фотограф)чин» цідити, слати.

Зразок: Писати — розписати, списати, відписати, перепнеш» надписати, одписати, обписати.

Вправа 68. У поданих нижче реченнях поясніть усі винні подвоєння приголосних.

Комерційні банки можуть створювати спілки, асоціації інші об'єднання для власної діяльності та захисту своїх інтерн 1 Банкам заборонено використовувати свої союзи, асоціації і інші об'єднання для укладання угод, які спрямовані на монополій цію ринку банківських операцій з питань встановлення процент них ставок та розмірів комісійної винагороди, на обмеженії конкуренції у банківській справі. Телефонна розмова — один їїрізновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами. За порушенні правил експлуатації пересувної установки вважаємо за необхне, вжити суворих заходів дисциплінарного впливу щодо головне інженера підприємства. Вінниччина — батьківщина багаті," відомих українських письменників. Надполем пронісся вихор безліччюз дрібного птаства. Як тільки ввійшли до хати, донісся запах аженого сала. Хто ж наллє нам чаю ?

Вправа 69.

1. Провідміняйте імена Долиняк Олег Дорошович та Влайко Олена Іллівна. Поясніть відмінкові закінчення.

2. Запишіть адреси (як на конверті) міста, села України й за кордон, а також повну зворотну адресу із зазначенням прізвищ, імен та по батькові.

 

Тема:Морфологічні норми сучасної української літературної мови.

Вправа 70.Доповніть наведені речення дієсловами з дужок, поставивши їх у належній формі теперішнього часу. Поясніть, які зміни відбулися у словах.

Я (радити) Вам не їхати з Києва просто ночі. Жінка (полоскати) випрану білизну. Діти (любити) ласощі. Ти (готувати) подарунок для матері на день народження. Де (працювати) Ваш батько? Вода (лити) з гір потоками. Усі з задоволенням (пити) свіжий узвар. Ти (знати) англійську мову. Батьки (вести) сина до школи. Я (летіти) до Львова післязавтра. Діти повечеряють і (лягти) спати. Оксанка йДмитрик (бігти) назустріч бабусі.

Вправа 71.Утворені словосполучення запишіть в орудному відмінку.

1. 62/т, 84/м, чверть/кг, 78/дискета, 40/грн., півтори/ год;

2. 46/ файл, 5,2/ відсоток, півтори/ тижня, 1003/мікроб, 504/ слово, 1000000/ житель,10-ро/малюк, третина/путь, півтораста/ га, кількадесят/раз.

Вправа 72.Перекладіть подані словосполучення українською мовою, звертаючи увагу на вживання або не вживання приймен­ника по.

Отсутствовать по болезни, по мере формирования, находится по этому адресу, по крайней мере, работать по новой схеме, приём по личным вопросам, с января по март, племянник по отцу, младший по возрасту, поговорить по душам, проректор по науке, бюро по трудоустройству, комиссия по составлению резолюции, по недоразумению, называть по имени (отчеству), по поручению, по окончании, быть по сему.

Вправа 73.Подані іменники запишіть у родовому відмінку однини.

Акт, термін, апарат, лудан, гурт, листопад, баї, борт, бор, булат, аркуш, папір, інструмент, буряк, камінь, пояс, цент, орган, гніт, екіпаж.

Зразок: Акт — акта (документа), акту (дії)

Вправа 74.Поясніть значення поданих термінів, запишіть їх у родовому відмінку.

Аванс, агент, акциз, аукціон, ажур.

Баланс, бланк, блок, бомонд, брак.

Вексель, вердикт, візит, волюнтаризм, вотум.

Гарант, геноцид, герб, графік, гешефт.

Експорт, емігрант, емісар, емітент, етикет.

Жаргон, жирант, жират, журнал.

Імідж, іммігрант, імпічмент, імпорт, індекс.

Капітал, кворум, клерк, кліринг, кредитор.

Легат, лідер, лізинг, ломбард, лот.

Магістрат, мандат, менеджер, метод, монарх.

Нетто, нігілізм, номінал, нотаріат, нотаріус.

Об'єкт, обвинувач, ордер, офіс, офіціоз.

Пакт, паритет, патент, плебісцит, процес.

Ранг, регламент, режим, резерв, рейд.

Сателіт, сейм, сейф, сертифікат, статус.

Товар, трактат, траст, трест, тріумф.

Ультиматум, університет, універсал, унікум.

Факс, фактор, фах, фонд, форум.

Ценз, цензор, цикл, циркуляр.

Чартер, чек.

Шантаж, шаріат, штат, штраф.

Ярлик, ярмарок.

Вправа 75.Напишіть складні слова разом або через дефіс, поясніть написання.

Мовно/стилістичний, дерево/переробний, військово/зобов'язаний, військово/інженерний, зерно/сховище, синій/синій, ясно/чолий, жов­то/блакитний, обер/прокурор, одно/складний, вельми/шановний, за-гально/обов 'язковий, сорто/випробувальний, рано/рано, скло/графіч­ний, південно/американський, північно/західний.

Вправа 76.Наведені нижче іменники поставте в орудному відмінку однини та в родовому множини. Поясніть, чому не всі іменники мають множину.

Подорож, зустріч, нехворощ, повість, повінь, честь, гордість, пам'ять, мати, молодь, молодість, теплінь, купіль, скатерть, лю бов, тінь, вість, мідь, дерть, радість, ртуть.

Вправа 77.Наведені іменники запишіть у кличному відмінку.

 

Тополя, урочистість, пан Юрій, пані Валентина, друг Андрій, земля, кохання, Ольга Іллівна, Григорій Григорович, громада, матуся, мрія.

Вправа 78.Поставте подані іменники у називному відмінку множини.

Професор, редактор, вітер, характер, сторож, процент, сту­дент, концерн, шофер, подушка, комар, холод, банк, край, килим, ніч, гніздо, прапор.

Вправа 79.Провідміняйте словосполучення. Зовнішньоекономічні відносини, дипломатичний кур'єр, валютний коридор, блискавичне рішення.

Вправа 80.Утворіть присвійні прикметники від власних імента загальних назв.

Президент, директор, ректор, секретар, інженер, правник, викладач, професор, фііософ; каса, банк.

Петренко, Свирид, Марія, Геннадій, Ігор, Андрій. Мати, сестра, брат, дід, тітка, кума. Лисиця, ведмідь, кінь, лебідь, віл.

Вправа 81.Перепишіть словосполучення, групуючи прикмет­ники за правилами правопису. Усно прокоментуйте.

Аграрно-промисловий комплекс, хронікально-документальний фільм, високоморальний вчинок, частовживаний вислів, чотирнад­цятиповерховий будинок, висококалорійна їжа, економіко-правовий факультет, Південнокаспійська низовина, яскраво-зелений лис­ток, північноукраїнська порода, науково-дослідний інститут, порівняльно-історичний метод, прибутково-видаткова відомість, середньоєвропейський час.

Вправа 82.Запишіть повні офіційні назви підприємств, уста­нов та організацій, які вам відомі. Який розряд прикметників використовується в цих назвах? Чому?

 

Вправа 83.Запишіть іменники в потрібному відмінку зчислів­никами півтора, півтори, півтораста, обидві, обоє, обидва. Поясніть особливості відмінювання цих числівників.

Кілограм, гривня, хлопець, доба, рік, раз, завдання, метр, ім'я, година, мільйон, поверх, тисяча.

Вправа 84.Провідміняйте кількісні числівники.

100, 1778, 896, 764, 646.

Вправа 85.У яких ділових паперах використовуються числів­ники? Складіть кілька речень з цією частиною мови. Якдоцільніше записувати числівники — цифрами чи словами? Від чого залежить форма запису числівників у документах?

 

Вправа 86.Що ви знаєте про особливості вживання займнників у ділових паперах? Наведіть приклади.

 

Вправа 87.Запишіть займенники разом або черз дефіс. Пере­вірте себе за словником.

Аби/хто, аби/який, де/хто, хто/небудь, будь/хто, будь/який, казна/що.

Вправа 88. Утворіть від поданихдієслів можливі дієприкметники чоловічого роду.

Сказати, збільшити, очікувати, записувати, просити, виклика­ти, зробити, опрацьовувати, контролювати, виконувати.

Вправа 89.Розкрийте дужки, поясніть правопис дієслівних форм з не.

(Не)тужити, (не)любити, (не)навидіти, (не)притомніти, (не) хтувати, (не)дооцінювати, я (не)маю часу, у мене (не)має часу, (не) скінчена розмова, (не)зареєстрований ніким.

Вправа 90.Згадайте і запишіть офіційно-ділові кліше із діє­прикметниками та дієприслівниками. Поясніть значення записа­них зворотів; укажіть, в яких документах можливе їх вживання.

 

Вправа 91.Перекладіть російські словосполучення українською мовою. Що ви знаєте про вживання прийменника по в українській мові?

Товарищ по коледжу. Прийти по делу. Дежурить по выходным Не по силам. Пришлось по вкусу. По заказу. По собственному желанию. Работать по схеме. По закону. Учебник по экономике. Послать по почте. Идти по улице. Кружок по изучению английского языка. По окончании срока. Проживать по адресу. Отправлять по адресу. Консультации по средам. Называть по имени-отчеству. Отсутствовать по болезни.

Вправа 92.Перепишіть, розкриваючи дужки; визначте де сполучник, аде сполучення слів.

Його шанують (за) те, що ніколи не підводить; втомився — (за) те справу зробив; (як) би там не було, а ми встигли; (як) би не гомін, то зосередився б; написав матусі (про) те, що незабаром приїду до неї в гості; шлях тернистий, (про) те правшіьний; (що) б подарувати сетрі на день народження? (Що) б її добрі очі засяяли, подарую українську вишиванку; я (те) ж буду рада; пані Леся мені говорила (те) ж саме.

Вправа 93.Подані слова напишіть разом, окремо чи через дефіс.

На/вряд, тільки/но, тільки/що, що/правда, аби/коли, аби/з/ким, будь/куди, на будь/якім, будь/на/якім, казна/звідки, хтозна/чий, усе/таки, усе/ж/таки, ні/за/що (немає за що), ні/за/що (ні в якому разі), ні/з/ким, ні/з/кого, неначе/б/то/, ні/звідки, /що/найбільше, / як/най/сильніше.

Вправа 94.Напишіть слова разом чи окремо; визначте, у яких випадках не виступає часткою, а в яких — префіксом.

Не/вдячний, не/вгамовний, не/абихто; не/абихто, а вчений; не/абияк; не/абияк, а ретельно; неадекватність; не/акуратний; не/андерталець; не/вже;

не/благородний; не/буденний; не/вважаючи; не/зважаючи; го­род не/прополений; проект не/удоскона,іений; не/вблаганність; не/проглядний; прийшов не/веселий юнак; не/веселий, а засмучений юнак; не/переглянута справа, не/переглянута вами справа; не/логічний, не/проглядний; не/до речі; не/кредитоспроможний; не/спромога; не/стямність.

Вправа 95.Складіть по кілька речень:

а) із прислівниками, визначіть, за яким способом вони утворені;

б) із складними та складеними прийменниками; обгрунтуйте написання прийменників;

в) із складними та складеними сполучниками і з однозвучними словами; поясніть написання сполучників;

г) із часткою не, щоб в одному випадку це була частка, а віншому — префікс.

 

 

Тема:Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні.

Вправа 96.Узгодьте присудок із підметом, дописуючи потрібні закінчення.

П'ятдесят чотири студенті) з'явилися на підсумковий семінар. Три секретарі) виконал() завдання достроково. Сьогодні не з'яви-ли() ся на роботу два шофер() автопідприємства. Кілька промовців буд() запрошені) до роботи конференції. Усі, хто пройш() реєстра­цію, будуть забезпечні програмами. Двадцять один працівник об'єднання пода() заяву про звільнення з роботи.

Вправа 97.Перебудуйте подані конструкції за нормами української мови.

Відділ по міжнародним зв'язкам, їздити по нашим дорогам, пройтися по магазинам, по цим питанням консультує, за це відомо по слухам, видали по документам, заступник по господарській частині, зустрічатися по вихідним, по закону, по адресу, старший по віку, комісія по резолюціям, поїзд буває лише по непарним дням, зошит по філософії, консультація по праву.

Вправа 98.Виправте помилки у побудові речень.

/. Наше завдання вийти і завоювати міжнародний ринок збуту.

2. Прошу стягнути з Петрова М.І. матеріальну шкоду, завдану залиттям квартири на мою користь.

3. Потрібно виконати вказані умови у місячний термін.

4. Підставою виникнення зобов'язань є договори і серед інших документів посідають важливе місце.

Вправа 99.Поясніть розділові знаки у тексті.

Система фінансово-розрахункової документації покликана забезпечити повну збереженість грошових, а також інших ре­сурсів, точне виконання фінансових, банківських та інших опе­рацій, вчасне відображення виробничих операцій, запобігання фінансовим порушенням і зловживанням, можливість докумен­тального обгрунтування відповідальності службових осіб, право здійснювати господарсько-розрахункові операції у фінансових і банківських органах. Основна риса фінансово-розрахункової документації — її сувора стандартизація. Для оформлення від­криття розрахункових, поточних і бюджетних рахунків надаються такі документи: заява про відкриття рахунків, копія про створення підприємства, копія затвердженого статуту (положення), картка із зразками підписів і печаткою.

 

Розділ 5. Складання професійних документів Тема: Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів.

Завдання 1.Виконайте тестові завдання.

1. Письмове повідомлення, заяким організаціями окремаособа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності, називається...

2. Офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання, називається...

3. Документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якос­тей працівника за підписами представників адміністрації, нази­вається...

4. Розпорядчий документ, що видається керівником установи й регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення пра­цівників, відрядження, відпустки, різні заохочення, називається...

5. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, називається...

6. Вид кореспонденції з гранично стислим текстом, викли­каний необхідністю негайного втручання в певну справу, тер­мінового інформування когось про щось, називається...

7. Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств, називається...

8. Письмове повідомлення на ім'я керівника установи, орга­нізації, в якому описується певний факт, певна подія, пові­домляється про виконання окремих завдань, службових доручень, називається...

9. Письмове пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше порушення дисципліни, невиконання роботи) на вимогу керівника, називається...

10. Один з найпоширеніших документів колегіальних орга­нів, у якому фіксуються хід і результати проведення зборів, кон­ференцій, засідань, нарад, називається...

11. Повідомлення про час і зміст нарад, засідань; необхідність виконати якусь роботу; потребу в заміщенні вакантної посади чи набір робочої сили називається...

12. Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на становлення, зміну або припинення господарських взаємовід­носин, називається...

13. Перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами називається...

14. Реєстрація предметів, осіб, документів, що оформляються в певному порядку, називається...

15. Перерахування предметів, осіб і об'єктів, на які поши­рюються певні норми і вимоги, називається...

16. Обліковий документ, який дає право на отримання, від­правлення вантажів чи матеріальних цінностей, називається...

17. Офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчин­ки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб, називається...

 

 

Тема:Укладання документів щодо особового складу.

Вправа 100.Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

 

Директору НІІГіпрострой

Бойко Васильові Іллічу

від Петра М.О., який

проживає затакою адресою:

(м. Запоріжжя, в.Миру, 5, кв. 7)

Заява.

Прошу вас звільнити мене з обіймаємої мною посади в зв'язкуз власним бажанням по сімейним обставинам.

1. квітня 2010 р. (підпис) Петра М.О.

Вправа 101. Напишіть заяву про відпустку за власний рахунок й обґрунтуйте своє прохання.

 

Вправа 102.Виправте помилки та відредагуйте поданий доку­мент.

 

Начальнику участка

готових виробов

Тімофеєву Денісу Фьодоровічу

от Сніговой В.П.

Заява.

Прошу вас принять мене на роботу на ваш участок надолжності контролера. До цієї заяви додаю:

1). Свою автобіографію.

2). Справку від врача про становище здоров'я.

3). Особливий листок з обліку кадрів. 07. липня 2010 року

(підпис) В.П. Снігова

 

Вправа 103.Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

Автобіографія.

Я, Хмєльов Михаїл, Саввіч, народився 9. листопада 1974 року у силі Омельнуки Кременчуцького р-ну Полтавської області у багатодітній родині потомственних хліборобів.

В 7 років я пішов у перший клас Омельнукської середньої загальноосвітньої школи 11 класів якої успішно закінчив у 1992 р. В школі крім атестату за середню освіту получив спеціальність шофера, що дало змогу поробити осінню у КПС на збиранні урожая.

В 1993 році поступив на І перший курс Чернівецького профтехучилища № 1 на механіка. У нашій родині 4 особи.

Мій батько: Хмєльов Степан працює на Чернівецькім маш-заводі механіком АТС.

Моя мати: Хмельова Ядвіга працює на тому ж заводі, що й батько коменданшею гуртожитка.

Моїй сестрі школяркі 12 років й вона ходить в 6класе середньой школи.

Моє місце проживання і домашній адрес — 061 049 м. Чернівці-49, вул. Гаршіна, 71, кв. 33. Нижонатий.

4./ ХІ-2009 р.

 

(підпис) М.С. Хмєл'ьов

Вправа 104.Напишіть характеристику на свого однокурсника.

 

Вправа 105.Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

Характеристика.

ведучого інженера Леснікова Ільї Зінов'євіча,

безпартійного, освіта — вища.

 

Пан Лесніков 1.3. працює на підприємств із 1989 р. Після скінчення Київського політехнічного інстітута. Часто печатається у научній прессі із актуальними статтями. На протязі усієї роботи зарекомендував себе як добрий товаріщ, вічливий, має хороші відношення с робітниками. Не однократно поощрявся за приймання активной участі в спортівних міроприємствах концерна грошовими нагородами. Всі без виключення поручения виконує вовремя і сумліно.

С 1997 по 1998 рр. Лесніков 1.3. був в составі группи по розробці нового геніального плана настройки концерна і як актівний учасник — нагороджений Похвальной Грамотой Верховной Ради Украіни. У 1994 році стажирувався в Краковськом домобудівном комбінате (Польша).

У побуте старанний симя'нин та люблячий батько.

Ця характерістіка видана для предєявлення по місцю требування.

Гол. Інжинер

(підпис) Пятаковскій Ю.Д.

Президент концерна «Стімул» (підпис) Варіч Е.С.

 

Тема:Текстове оформлення довідково-інформаційних документів.

Вправа 106.Складіть текст довідки про свою заробітню плат­ню, стипендію тощо.

 

Вправа 107.Виправте помилки та відредагуйте поданий доку­мент.

 

Довідка.

Довідку видано тому, що студентка Солов'йова Стела Михайловна дійсно навчається на 1-му курсі професійно-технічного училища № 1.

Ця довідка видана їй для прадявлення її по місту вимогання.

Староста групи студент Римський Г.Е. (підпис)

 

Вправа 108.Складіть текст оголошення про наукову конфе­ренцію зі свого фаху.

 

Вправа 109.Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

 

Об'ява.

Сьогодня в приміщені будинку ЖЕКу № 7 відбудуться лекція-диспут на тему «Роль сучасних СМІ в зформуванні світобачень позіцій чоловіка».

Запрошуємо усіх жилаючих приняти участя.

Начало у 7 г. вечора.

Вхід без грошей.

Вправа 110.Напишіть доповідну записку про завершення вами роботи над темою, проектом, завданням тощо.

Вправа 111.Виправте помилки та відредагуйте поданий документ

Докладна записка.

Директору ЧП «Вражай»

Іл'їчову Василію Лионидовічу

Від ст. механіка ЧП «Врожай»

Кучеренко Генадія Юр'євіча

 

Доповідаю, що мною Кучеренко Романом були виявлені нарушения технологічного режима у першій лабораторії 24 січня місяця цього року, завдяки нетбалості електрика Кісільова В.Л. Через це були виведені зі строя 2 (два) інкубатора.

Акт про сбитки які були зроблені додається.

Ст. механік (підпис) Кучеренко Г.Ю.

 

Вправа 112. Виправтепомилки. Подайте правильний варіант документа.

 

Завідуючому підготовчих курсів

Криворожського Державного Інститута

Проф. Вороб'йову С. А.

від слухача підготовчих курсів

Багунець Н. В.

Пояснювальна записка Заняття з математики 11 квітня 2009 р. я не відвідав через те, що садив картоплю.

Слухач (Підпис)

підготовчих курсів Багунець

Вправа 113.Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

 

Запрошення

Вельми шановні Олександр Глебовіч й Софія Ігнатовна просимо Вас прийняти участь у празднуванні пів столітнього ювілею Залісського Державного Заповідника, яке відбудеться 7. X. 2009 ро­ку у Админістратівном корпусі.

Початок міроприємства в 11 ранку.

Дирекція.

Вправа 114.Виправте помилки та відредагуйте поданий доку­мент.

 

Лист відповідь

Директору Тіраспільского

кредитно фінансового технікума

п. Римському Олексію Анатольєвічеві

Харківська книжна фабрика «Калінка»

Відділ зв'язків з громадкіст'ю

Ми получили вашого листа с предложениям напечатати на нашій фабрикі «Толківний словник банківско фінансових тер­мінів». Якщо річ йдеться про 10 000 (десяті тисячний) тираж й нашу бумагу, то ви повинні завчасно перерахувати на наш розщотний рахунок передоплату у сумі 7 000 (сім тисяч) грн. На протязі двух тижнів.

Завідуючий відділу:

(підпис) Д'яков Р. Т.

 

 

Тема 5.4. Особливості складання розпорядчих ти

організаційних документів.

Вправа 115. Виправте помилки та відредагуйте поданий доку­мент.

Розписка.

7 липня 2009 року у присутності двох свідків Петренко Анат. і Обертас Дмит. я Бондарів Савва узяв в борг гроші у сумі 200 гр. в Стаковій Я.І., які обов'язково оддам не пізніше 9. X. 2009 г.

Свідки:

(підпис)

(підпис)

(підпис) Бондарів С.П.

Вправа 116. Виправте помилки та відредагуйте поданий доку­мент.

 

Житлово-експлуатаційна контора № 7.

Приказ.

№117-Вк 1.ХІІ/2009р.

М. Одеса.

про призначення по особистому складу

Призначити

1. Бондар Ігора Викторовіча на посаду замісника начальника відділу будівництва, встановити йому посадовий оклад в 350 гр. в місяць.

Підстава." заява Бондар І.В. з візами головного інженера. Звільнити:

1. Тихонову Єлену Олегівну від посади майстра. Підстава: заява Тіхоновой Є.О.

2. Вяльцева Кирилла Філіпповіча від посади електрика через пенсійний вік.

Підстава: заява Вяльцева К.Ф.

Начальник ЖЕКу № 7 Бессмерних Д.Я. (підпис)

 

Вправа 117.Виправте помилки та відредагуйте поданий доку­мент.

Витяг з наказу № 117-Окот 1.ХІІ/2009р.

Призначити

1. Бондар Ігора Викторовіча на посаду замісника начальника відділу будівництва, надати йому посадий оклад в 350 гр. за місяць.

Підстава: 1). Заява Бондар І.В. с візами головного інженера, нач. відділу будівництва.

С оригіналом вірно

(підпис) Ілліна І.Б.

 

Вправа 118.Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

 

Доручення.

Я, Комар Кирил Кузміч, лаборант самепідинстанції, доручаю В'ячеславу П.Р. получить на центральном складі реактиви лабораторії.

Доручення дійсно до кінця березня місяця цього року.

(підпис) Комар К.К.

Підпис Комар К.К. засвітчую

Старший лаборант

(підпис) Д'яков В.Г.

Вправа 119.Виправте помилки та відредагуйте поданий доку­мент.

Довіреність.

Мной, Свістун Алексанром Данілавічем паспорт № 5937002 серія РТ, живу за адресом пл. Короленко д. № 2, кв. № 51 данно цю довіреність Сілненко В.Т. щоб він получив на почті перевод на моє призвіще.

(підпис) А.Д. Свістун

Вправа 120.Складіть текст наказу про переведення підприємст­ва, установи, закладу на двозмінний графік роботи (навчання).

 

Вправа 121.Виправте помилки та відредагуйте поданий доку­мент.

Наказ.

№14 5 л-ду 2009 року.

Харьков

Призначити:

  1. ЛітвакЯ.Г. інженером по технікі безпеки с окладом 350 грн за місяць.

Підстава:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти