ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Закони логіки, умовиводи та логічні засади теорії аргументації

1. Основні закони логіки.

2. Суть та зміст закону тотожності.

3. Закон суперечності, його суть та основна вимога.

4. Закон виключеного третього, його визначення і логічний зміст.

5. Закон достатньої підстави, його зміст, визначення і логічний сенс.

6. Умовивід (вивід) як форма мислення

7. Логічна структура умовиводу.

8. Види умовиводів.

9. Дедуктивний умовивід (силогізм) і його види.

10. Категоричний силогізм, його терміни, засновки.

11. Загальні правила силогізму, його фігури та модуси.

12. Об'єктивна основа і структура індуктивного умовиводу.

13. Види індуктивних умовиводів.

14. Аналогія та її види.

15. Логічна природа гіпотези.

16. Види гіпотез.

17. Доведення та спростування гіпотез.

18. Гіпотези і наукове передбачення.

19. Верифікація та фальсифікація версій: логічна спільність з аргументацією наукових гіпотез і особливості юридичного доведення.

20. Роль індукції, дедукції і гіпотези в прогнозуванні розвитку суспільства.

21. Поняття доведення і його логічна структура.

22. Умовивід і доведення.

23. Види доведення.

24. Правила доведення.

25. Основні методи прямого і непрямого підтвердження тези.

26. "Генетичне доведення".

27. Поняття спростування і його логічна структура.

28. Види і правила спростування.

29. Спростування тези, аргументів і демонстрації.

30. Логічні помилки, що найбільш часто допускаються в доведеннях і спростуваннях.

31. Софізми, паралогізми та логічні парадокси.

32. Практика як критерій істини в процесі доведення і спростування.

33. Методи встановлення причинних зв'язків.

34. Дотримання законів логіки - необхідна умова досягнення істини в процесі мислення.

35. Прогнозування і комп'ютерна техніка.

36. Значення вивчення логіки для професійної діяльності майбутніх юристів.

 

Приклади тестових завдань

1. Засновником формальної логіки є:

а) Геракліт;

б) Сократ:

в) Аристотель;

г) Гегель.

2. Яке визначення логіки як науки Ви вважаєте правильним:

а) Логіка – наука, яка досліджує мислення людини;

б) Логіка – наука, яка досліджує мислення людини, виражене в мові;

в) Логіка – наука, яка досліджує міркування людей;

г) Логіка – наука, яка досліджує форми (структуру) мислення людей. .

3. Фігур категоричного силогізму є:

а) 8;

б) 10;

в) 4;

г) 12.

4. Зробить (якщо це можливо) правильний висновок у силогізмах:

а) “Усякий іслам – мусульманство. Іслам – релігія. Отже ...”;

б) “Жодний відпочинок не є роботою. Щось цікаве є відпочинок. Отже ...”;

в) “Усе можуть королі. Усі королі - багаті люди. Отже ...”;

г) “Усі люди дихають легенями. Усі риби не дихають легенями. Отже ...”.

5. Визначте помилки (якщо вони є) в індуктивних міркуваннях:

а) Лікар приписав муляру ліки. Муляр вилікувався. Потім захворів тесля. Лікар прописав йому такі ж самі ліки. Тесля помер. Лікар зробив висновок, що від цих ліків муляри одужують, а теслі вмирають.

б) Голодний чоловік зайшов до їдальні. З’їв бутерброд і не наївся. Взяв тістечко і не наївся. Взяв торт і наївся. Після цього він зробив висновок, що їсти потрібно було починати з торта;

в) Викладач був незадоволеним відповідями трьох студентів і зробив висновок, що група неглибоко вивчила предмет.

 

Приклади задач

Задача 1.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають):

Цей літак полетить в Київ або в Афіни.

Якщо я піду на лекцію з логіки, то зайду в бібліотеку.

2. Знайдіть родове поняття до кожної наведеної пари понять:

Право і мораль;

Економіка і управління;

Управлінець, економіст.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

Науки поділяють на суспільні, економічні і математичні;

Свідками можуть бути родичі, знайомі і незнайомі.

4. Визначте вид судження за кількістю і якістю та вкажіть розподіленість термінів за обсягом у ньому:

Жодна людина не може передбачити майбутнього:

Деякі письменники не талановиті.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру і модус силогізму:

Усі спортсмени тренуються.

Деякі люди – спортсмени.

6. Наведіть приклад порушення закону виключеного третього.

 

Задача 2.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають).

Новий рік він буде зустрічати або в Хмельницькому, або в Києві.

Тільки взаємовідповідальність всіх гілок влади в Україні дозволить успішно провести соціальні реформи.

2. Визначте тип відношення між сумісними поняттями, зобразіть його за допомогою колових схем:

Покарання, заслання;

Літератор, прозаїк, поет.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

Діти поділяються на дві категорії: невиховані і чужі;

Теореми бувають прямі і зворотні.

4. Визначте вид судження за кількістю і якістю та вкажіть розподіленість термінів за обсягом в ньому:

Усі вчителі - педагоги;

Жоден неосудний не може бути покараний по суду.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру і модус силогізму:

Деякі управлінці не є добропорядними.

Усі управлінці - люди.

6. Наведіть приклад порушення закону суперечності.

Задача 3.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають).

Обвинувачений вчора був на місці злочину або на роботі;

Ви отримаєте позитивну оцінку з логіки тоді і тільки тоді, коли розв’яжете всі логічні задачі.

2. Доберіть поняття, рівнозначні поданим: феодалізм, Верховний Суд України, Київ.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

Мови поділяються на природні, штучні і діалекти;

Підсудність поділяється на звичайну і надзвичайну.

4. Визначте вид судження по кількості і якості та вкажіть розподіленість термінів за обсягом в ньому:

Людина бажає щастя;

Потрібно бути нерозумною людиною, щоб це зробити.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру та модус силогізму:

Деякі небесні тіла - планети.

Усяка комета - небесне тіло.

6. Наведіть приклад порушення закону тотожності.

 

Задача 4.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають).

Він навчається на юридичному або філософському факультеті.

Лекція буде продовжена лише тоді, коли Ви не будете галасувати.

2. Доберіть поняття, рівнозначні поданим: рука, декрет, столиця держави.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

Злочини поділяються на умисні, з необережності та господарські;

Поняття бувають порівняними і непорівнянними.

4. Визначте вид судження за кількістю і якістю та вкажіть розподіленість термінів за обсягом у ньому:

Деякі люди мають високий зріст.

Цей злочин не є умисним.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру і модус силогізму:

Деякі музиканти не є класиками.

Деякі художники є музикантами.

6. Наведіть приклад порушення закону достатньої підстави.

 

Задача 5.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають).

a. Він здібний або старанний.

b. Дерева покриються зеленню тоді, коли настане тепла погода.

2. Доберіть поняття, рівнозначні поданим: квадрат, конституція, Хмельницький.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

Республіки поділяються на парламентські, президентські та унітарні;

Члени речення поділяються на головні і другорядні.

4. Визначте вид судження по кількості і якості та вкажіть розподіленість термінів в ньому за обсягом:

Ні одна людина не є непогрішною;

Всі брехуни є аморальними людьми.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру і модус силогізму:

Усе можуть королі.

Королі багаті люди.

6. Наведіть приклад порушення закону виключеного третього.

Задача 6.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають).

a. Вирок суду буває обвинувачувальним або виправдувальним.

b. Рівень життя в Україні поліпшиться лише тоді, коли зросте продуктивність праці.

2. Визначте тип відношення між поняттями, зобразіть його за допомогою колових схем:

а. Сучасний художник, Сальвадор Далі, представник сюрреалізму, іспанський художник, український художник

б. Мати, дочка, батьки.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

а. Будинки поділяються на одноповерхові і багатоповерхові;

б. Пір’я поділяють на стальне і гусяче.

4. Визначте вид судження за кількістю і якістю та вкажіть розподіленість термінів за обсягом у ньому:

1. В контрольній роботі не було помилок.

2. Деякі викладачі нашого інституту не мають наукового ступеню.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру і модус силогізму:

а. Людина – жива істота.

б. Гуска – жива істота.

6. Наведіть приклад порушення закону суперечності.

 

Задача 7.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають).

a. Або зі щитом, або на щиті.

b. Скласти іспит з логіки можна лише тоді, коли буде засвоєний весь програмовий матеріал з цієї навчальної дисципліни.

2. Визначте тип відношення між поняттями, зобразіть його за допомогою колових схем: Місто, Мілет, місто Давньої Греції, місто України.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

а. Світло поділяється на штучне, блакитне і місячне;

б. Люди поділяються на цивілізованих і нецивілізованих.

4. Визначте вид судження за кількістю і якістю та вкажіть розподіленість термінів за обсягом у ньому:

а. Хто до нас з мечем прийде, той від нього і загине.

б. Деякі успішні війни не можуть бути виправданими.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру і модус силогізму:

1. Усі студенти нашого інституту вивчають логіку.

2. Деякі співробітники міліції - студенти нашого інституту.

6. Наведіть приклад порушення закону тотожності.

 

Задача 8.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають).

a. Чи пан, чи пропав.

b. Якщо завтра буде гарна погода, то я поїду до друзів в село.

2. Визначте тип відношення між поняттями, зобразіть його за допомогою колових схем: студент, хмельничанин, спортсмен, відмінник.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

а. Книги поділяються на цікаві і нецікаві.

б. Дерева бувають хвойні і плодові.

4. Визначте вид судження по кількості і якості та вкажіть розподіленість термінів за обсягом в ньому:

а. Деякі несправедливі війни були успішними.

б. Усі леви - хижаки.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру і модус силогізму:

1. Усі студенти - розумні люди.

2. Доценти - не студенти.

6. Наведіть приклад порушення закону виключного третього.

Задача 9.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають).

a. Злочин може бути вчинений умисно або з необережності.

b. В Україні реформи будуть проведені тоді, і тільки тоді, коли в парламенті буде більшість тих депутатів, які сповідують ідеологію реформ.

2. Визначте тип відношення між поняттями, зобразіть його за допомогою колових схем:

а. Злочин, кримінальне правопорушення.

б. Європейська держава, федеративна держава.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

а. Біржі бувають фондові і товарні.

б. Літо буває сухим і вологим.

4. Визначте вид судження за кількістю і якістю та вкажіть розподіленість термінів за обсягом в ньому:

1. В Україні державною є українська мова.

2. Усі метали є речовинами.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру і модус силогізму:

а. Усі чесні люди завжди говорять правду.

б. Ні один політик не може завжди говорити правду.

6. Наведіть приклад порушення закону достатньої підстави.

 

Задача 10.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають).

a. Розбійний напад здійснюється або однією людиною, або групою осіб.

b. Я складу залік з логіки, якщо буду систематично розв’язувати логічні задачі.

2. Із наведених понять визначте, чи знаходяться вони у відношенні підпорядкування:

а. Університет, факультет управління та економіки;

б. Акціонер, робітник;

в. Логіка, вчення про поняття.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

а. Ліси бувають листяні і хвойні;

б. Картини бувають пейзажні і історичні.

4. Визначте вид судження за кількістю і якістю та вкажіть розподіленість термінів за обсягом у ньому:

1. Великобританія є конституційною монархією;

2. Всі студенти юридичних вузів складають іспит з логіки.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру і модус силогізму:

а. Крадіжка - злочин.

б. Присвоєння знайденого - не крадіжка.

6. Наведіть приклад порушення закону суперечності.

 

Задача 11.

1. Формалізуйте висловлювання (визначте формули, які їм відповідають).

a. Угоди можуть укладатись усно або в письмовій формі;

b. Я складу іспити з логіки тоді і тільки тоді, коли буду систематично розв’язувати логічні задачі.

2. Із наведених понять визначте, чи знаходяться вони у відношенні підпорядкування:

а. Книга, нова книга;

б. Автомобіль, двигун;

в. Книга, енциклопедія.

3. Визначте, чи є правильним поділ понять:

а. Величини можуть бути рівні і нерівні;

б. Угоди поділяються на усні, письмові і безоплатні.

4. Визначте вид судження за кількістю і якістю та вкажіть розподіленість термінів за обсягом в ньому:

1. Україна є унітарною державою;

2. Серед вчених є нерозумні люди.

5. Зробіть висновок, вкажіть фігуру і модус силогізму:

а. Деякі люди можуть народжувати дітей.

б. Усі чоловіки - люди.

6. Наведіть приклад порушення закону тотожності.

 

Індивідуальні завдання

Умови виконання завдань

Індивідуальні завдання передбачаються у формі реферату або у формі індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

Завдання у формі ІНДЗ обирається студентом добровільно на початку семестру. Виконання індивідуального завдання у формі ІНДЗ може передбачає:

- підбір та опрацювання літератури за темою;

- складання плану і виконання роботи (вступ, перше питання - розкриття теоретичних аспектів проблеми, виклад основних ідей та пропозицій авторів; друге питання - аналіз фактичних та статистичних даних; висновки; список використаної літератури та інформаційних джерел);

- презентація ІНДЗ на практичних заняттях (виступ до 5 хвилин).

Завдання у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру і виконується за усталеними вимогами.

Теми завдань

Теми рефератів

1. Формалізація як метод логіки.

2. Логіка стародавньої Індії.

3. Логічне вчення Аристотеля.

4. Особливості схоластичної логіки.

5. Основні дефініції поняття “Логіка”.

6. Характеристика визначень “мислення”, “свідомість”; “абстрактне мислення”.

7. Характерні риси логіки стоїків.

8. Індуктивна логіка Ф.Бекона.

9. Співвідношення понять “традиційна логіка”, “сучасна логіка”, “математична логіка”.

10. Родові та видові ознаки.

11. Типологія видів понять.

12. Види поділу понять.

13. Загальна характеристика логічного закону.

14. Метод таблиць істинності як один із спеціальних методів виявлення законів логіки за їхньою формальною структурою.

15. Співвідношення понять “судження”, “речення”, “висловлювання”.

16. Типологія атрибутивних суджень за кількістю і якістю.

17. Розподіленість термінів атрибутивного судження.

18. Види логічних відношень між атрибутивними судженнями.

19. Типологія відношень між судженнями.

20. “Логічний квадрат”.

21. Характеристика логічних відношень між складними судженнями.

22. Структура умовиводу.

23. Поняття фігури та модусу простого категоричного силогізму.

24. Типологія умовиводів.

25. Види неповної індукції.

26. Структура умовиводів за аналогією.

27. Основа поділу доведень на прямі та непрямі.

28. Характеристика спростування як логічної процедури.

29. Визначення видів спростування.

30. Спростування аргументів і демонстрації.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти