ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лексика української мови за походженням

Власне українські слова Запозичені слова
Слова, утворені в різні періоди розвитку української мови: громада, галузь, паляниця, лелека, смуга, хвиля, баритися, уряд, криниця, стеля, спідниця, узвар, мірошник, олійня, соняшник, цукроварня, добробут, зміст, мрія, надія, поступ, розпука, свідомість, сумнів, уважність, уява, халепа, високоякісний, кмітливий, мужній, обачний, полохливий, сумлінний, чемний, біля, посеред, задля, проміж, та, але, чи, аби, немовби, хай, нехай, ось, цить, цур, овва, добридень тощо. Слова, що засвоєні українською мовою з інших мов: Зі старослов’янської:боязнь, страждати, чистота, юнак, глас, глава, предтеча тощо. Зі старогрецької:апостол, ікона, євангеліє, політика, утопія, гідросфера, економія, біологія, олімпіада тощо. З латини:імперія, лінія, радіус, інфінітив, префікс, атестат, університет, диригент тощо. З німецької:кран, муфта, шифер, штукатур, гастролі, мольберт, форзац тощо. З французької:департамент, ідеаліст, артист, роль, батальйон, команда, тротуар, трюмо, делікатес тощо. З англійської:бульдозер, тролейбус, фільм, джаз, сквер, бартер, дисконтний, боулінг, ремікс, ток-шоу, Інтернет тощо. З італійської:бензин, брутто, валюта, інкасатор, нетто, фіаско тощо. З іспанської:какао, карамель, кокаїн тощо. З японської:івасі, дзюдо, караоке, карате тощо. З китайської:феншуй, го тощо. З російської:самовар, рудник, пилосос, завод, духовка, спецназ тощо. З польської:поєдинок, ковадло, пан, скарга, тлумачити, шикувати, прагнення, брунатний, кепський тощо.

Вправа 7.Уведітьу речення подані слова, скористайтеся тлумачним словником української мови.

Довкілля, розвій, відсоток, часопис, добродій, спільнота, філіжанка, зазвичай, світлина, поготів, скарбниця, навзаєм, валіза, летовище, водограй, мапа, оплески, поступ, чинник, фіранка.

Вправа 8.Зі словника іншомовних слів випишіть значення поданих слів та введіть їх у речення.

Імпічмент, субсидія, іміджмейкер, амбасадор, прайм-тайм, фікція, ранг, ранжир, саміт, фіаско, аномалія, паблік-рилейшнз, консенсус, циркуляр, феномен, нюанс, факсиміле.

Нейтральна й емоційно забарвлена лексика

Нейтральна лексика Емоційно забарвленалексика
До неї належить загальновживана, наукова, офіційно-ділова лексика слова, що виражають різні почуття, душевні переживання людини: любий, прекрасний, мерзенний, блакить, відлуння, лілея, сизокрилий тощо
Фразеологізми (фразеологічні одиниці, фразеологічні звороти) це нерозкладні словосполучення, що виражають одне поняття, мають постійний лексичний склад і в реченні функціонують як один член речення: дати драла – утекти; хоч греблю гати – дуже багато; за царя Панька – дуже давно До фразеологічних зрощень належать такі, загальне значення яких не випливає із значень тих слів, які входять до фразеологізму: за ліс водити – обманювати, брати під обстріл – критикувати, зарубати на носі – запам’ятати, на ноги поставити – виховати до дорослого віку. До фразеологічних єдностей належать такі фразеологізми, переносне значення яких певною мірою мотивується значенням тих слів, що до них входять: крапля в морі – небагато, тримати камінь за пазухою – мати злість на когось, замилювати очі – обдурювати. До фразеологічних словосполучень належать такі стійкі звороти, які характеризуються деякою самостійністю складових компонентів: порушити питання (справу), здобути перемогу (отримати, мати, одержати), приступити до роботи (розпочати, почати), брати до уваги, брати до відома, брати участь.
Прислів'я і приказки це, як правило, повні речення, які втілюють життєвий досвід народу: Яке коріння, таке й пасіння.
Крилаті слова це широко вживані влучні вислови людей: І чужому научайтесь, й свого нецурайтесь (Т. Шевченко).

Вправа 9. Поясніть значення фразеологічних зворотів.

Наріжний камінь, копати кому-небудь яму, гострий на розум, як кіт наплакав, сушити голову, дивитися крізь пальці, шитий білими нитками, китайська грамота, зіп’ястися на ноги, не руш моїх кіл, дати жабі цицьки, не солоно ївши, а віз і нині там, крокодилові сльози, глипати баньками, воду лити, лити єлей, пекти раків.

Вправа 10.Пригадайте і запишіть російські фразеологізми зі словами медведь, волк, собака, кот, кошка, воробей, ворона, петух, заяц, курица, баран, свинья, корова, лошадь, слон, верблюд, козел, теленок. Доберіть до цих фразеологізмів співвідносні українські вирази. Запишіть обома мовами ще 10-12 фразеологічних одиниць, до складу яких увіходять найменування представників тваринного світу. З п’ятьма парами виразів складіть речення.

Вправа 11. Перекладіть українською мовою подані нижче речення. Прослідкуйте за змінами опорних дієслів у виразах. Складіть із 7-8 російськими виразами та їх українськими відповідниками речення.

1. Лопнуть со смеху; терпение лопнуло; лопнул стакан; лопнула струна; лопаються почки; лопнул, как мыльный пузырь; хоть лопни; лопнуть от жиру.

2. Принять меры; принять во внимание; принять закон; принять вид; принять близько к сердцу; принять к сведению; принять на свой счет; принять грех на душу; принимать за чистую монету; принимать участие.

3. Мешать карты; мешать кашу; мешать товарищу; мешать краски; не мешай мне; не мешало бы выступить; смешать в одну кучу; мешать работать; мешать кушать; мешать идти.

Вправа 12. Наведіть 7-8 прикладів українських прислів’їв або приказок, побудованих на явищі антонімії. Доберіть до них російські відповідники. На тему одного з українських прислів’їв напишіть невеличкий твір; перекладіть твір російською мовою.

 


Помилки у слововживанні

Плеоназм Тавтологія Багатослів’я
Вираз, у якому є близькозначні, хоч і різні за звучанням слова, що фактично дублюють одне одного: Пояснення змісту слова чи поняття за допомогою інших слів чи понять, що насправді нічого не пояснюють, тобто «удаване» пояснення: Явище, сутність якого полягає у використанні зайвих слів у писемному й усному мовленні, що не додають до висловлення ніякої нової інформації:
Я цілком і повністю з вами погоджуюсь, Напишіть свою автобіографію. Право – це юриспруденція; Лінгвістика – це мовознавство; Старий – це той, хто постарів, не молодий. Письменник написав свої твори (а чиї ж твори він ще може написати?)
Варто пам’ятати!Типовими плеонастичними виразами, яких слід уникати в діловому мовленні, є такі: вільна вакансія, близькі контакти, зашкодили шкідливі умови праці, корективи та поправки, остаточний, пам’ятний сувенір, перша, підсумковий результат, подарувати презент, прейскурант цін, справжні факти,ставитися по відношенню до когось,творчі ідеї, хронометраж часу.

 

Вправа 13.Визначте види помилок і запишіть відредаговані речення.

1. Держава забезпечує безпеку своїх громадян. 2. У цьому році ми могли здобути більше здобутків, ніж у попередньому. 3. Питання про цей медичний препарат досліджувалося у кількох дослідженнях. 4. Страховий договір передбачає відшкодування шкоди, завданої підприємству внаслідок стихії. 5. Шановні одесити! Своєчасно утеплені вікна і двері збережуть тепло у ваших оселях. 6. У неї був чіткий, красивий і каліграфічний почерк. 7. Здається кімната для неодружених самотніх чоловіків.

Вправа 14.Відредагуйте речення, усунувши плеоназм.

1. До складу структури об’єднання увійшли: страхова компанія, готельна фірма, соціальна фірма. 2. Це десятиріччя позначене розквітом і апогеєм адміністративно-командних методів управління економікою. 3. Сподіваємося на подальше спільне співробітництво з вашою фірмою. 4. Ясніше нам стали видні можливості й шляхи нашого руху вперед. 5. Не можна ігнорувати специфічними особливостями цієї галузі господарства.

Вправа 15.Усуньте тавтологію в поданих реченнях.

1. Розкриваючи запропоновану тему, ми спробуємо розкрити концепцію зайнятості в нових соціально-економічних умовах. 2. У наш час повним ходом проходить загрозливий процес зрощення державної влади й великого бізнесу. 3. Традиційні економічні теорії традиційно(найчастіше і звичайно) враховували тільки нижчі потреби. 4. Товарні біржі були сформовані у формі акціонерних товариств. 5. На будівельні об’єкти безперебійно доставляються будівельні матеріали. 6. На підприємстві поки ще не існує спеціального відділу маркетингу, а всі функції поки виконує інженер з маркетингу.

Вправа 16.Усуньте порушення норм сполучуваності слів.

1. Примноженння повноважень Кабінету Міністрів негативно позначиться на взаємодії політичних сил у вищих органах державної влади. 2. З відпливом кваліфікованих кадрів з організації треба боротися всіма ресурсами. 3. Бурхливий темп розвитку малих підприємств позитивно позначився на соціально-економічній ситуації. 4. На підприємстві встановлено більш прогресивне обладнання. 5. Міністр економіки охарактеризував нову програму виживання й організаційної структури державних підприємств.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти