ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Правила уживання присудка у формі однини чи множини

1. При підметі, вираженому поєднанням числівника один (та інших числівників із ним) з іменником, присудок ставиться у формі однини: На роботу вийшовдвадцять один працівник.

2. При підметі, вираженому поєднанням числівників два, три, чотири, обидва з іменниками, присудок ставиться в однині лише за умови використання безособової конструкції з дієслівними формами на -но, -то: Три заяви розглянуто за півгодини; але Три заяви розглянуті за півгодини.

3. При підметі, вираженому поєднанням числівників п’ять і більше з іменниками, присудок уживається як в однині, так і в множині, що залежить від значення предмета (предметів), вираженого підметом:

а) якщо підмет співвідноситься з пасивними предметами, які виступають у вигляді нерозчленованої, цілісної групи, то присудок переважно ставиться в однині: П’ять аудиторів увійшло до складу комісії;

б) якщо підмет називає групу предметів, кожний з яких діє активно, то присудок ставиться переважно у формі множини: П’ять слухачів написали роботу на «відмінно».

4. При підметі, вираженому поєднанням кількісного числівника й іменника на позначення неістоти (неживого предмета), присудок може стояти як в однині, так і в множині: П’ятнадцять комп’ютерів списано (списані) за цим актом.

5. При підметі, вираженому поєднанням іменника в родовому відмінку множини та неозначено-кількісного числівника або слова на позначення приблизної, відносної або точно не визначеної кількості предметів, що виконують певні дії (більшість, меншість, частина, багато, кілька, решта тощо), присудок уживають переважно у формі однини: Значна частина студентів відвідала виставку; Більшість положень цього законопроекту не відповідає Конституції.

6. При підметі, вираженому поєднанням іменника із займенниками зі значенням невизначеної кількості (хто, ніхто, дехто), присудок ставиться в однині: Дехто з працівників віддає перевагу активному відпочинку в горах; Ніхто з опозиційної фракції не відгукнувся на заклик президії.

Вправа 1. Запишіть подані словосполучення літерами, уставивши, де потрібно, відсутні букви; скорочення розшифруйте.

531 студент.. присутн.., 3 важлив.. закон.., у 4 розбит.. вікна, за півтор.. місяц.., 4 тиж..н.., від 78-х депутат.., 67 міл..нам т, 2 конкретн.. план.., 5 ½ г, за півтор.. р., 84 стільц.., 56-ма грн., до 2-х із половиною га, на півтор.. раз...

Вправа 2.Відредагуйте речення щодо правильності дієслівних форм при числівниково-іменних сполученнях. Перепишіть, записуючи цифри словами.

1. Кілька районів поступово поліпшує (-ють) дисципліну. 2. Більшість американських експертів прибула (-и, -о) в Україну. 3. Як зазначено в доповіді міністра, уже не одне, а декілька бандитських угрупувань знешкоджено (-і, -е). 4. 80 підприємців прибули (-о) на виставку. 5. У село повернулося (-ися) 11 молодих спеціалістів. 6. 4 керівники провідних відділів приїхали (-ло) на конференцію. 7. Решта пацієнтів теж обстежені (-а, -о).

Вправа 3.Розкрийте дужки, поясніть особливості зв’язку підмета з присудком.

1. Авто (йти) суцільним потоком. (О. Гончар). 2. На мене Капрі (вплинути) дуже добре (М. Коцюбинський). 3. Двадцятеро (обізватись), що (бачити) все теє (Г. Квітка-Основ’яненко). 4. Троє (повернути) ліворуч, загін (рушити) праворуч, у луги (С. Скляренко). 5. Жінка-сержант (побажати) доброї ночі, (лягти), (вкритися) шинеллю й одразу (заснути) (Ю. Яновський). 6. Ґанок маленького будиночка на дві квартири (заплести) троянди й сині дзвіночки (М. Рудь). 7. Там три верби (схилитися), мов (журитися) вони (Л. Глібов). 8. (Снитися) мені поле, вечори барвисті, береги пахучі рідного Дінця (В. Сосюра).

Вправа 4. Виправіть помилки.

Щиро дякую батька за його поради. Вiн зрадив менi у найскрутнiшу хвилину. Футболiсти «Зенiта» в цьому матчi зазнали поразку. Хiрургiчним втручанням йому тiльки завдали шкоду. Дiвчина хворiла ангiною. Наш край славиться на пiснi. Цей край багатий хлiборобами. Засоби масової iнформацiї невчасно проiнформували населенню про цю подiю.

Конструкції з прийменником ПО

Найбільші труднощі виникають у вживанні прийменника по, який в українській мові, на відміну від російської, має вужчу сферу функціонування й поєднується з іменником лише в конструкціях:

1) зі значенням мети (прийти по книгу, ходити по воду, збирати документи по інстанціях);

2) зі значенням місця чи напрямку дії (ходити покрамницях, розкласти документи по теках, розійтися по кабінетах, повідомлення по телефону, їхати по дорозі);

3) зі значенням місця поширення дії (наказ по об’єднанню, майстер подереву, вдарити по нозі);

4) зі значенням часу (відпочити по обіді = після обіду, вшанувати посмерті = після смерті);

5) зі значенням розподільності (роздати по примірнику книги кожному, заплатити по п’ять гривень на кожного);

6) зі значенням збірної кількості (ходити по двоє, працювати по троє);

7) зі значенням певних стосунків чи взаємин (колега по роботі, сестра по матері, називати по батькові).

У решті випадків прийменник по поступається місцем прийменникам на, за, з, до, для, від, під, у та ін.

 

Типові випадки заміни російського по в українських конструкціях

Російська мова Українська мова
ПО ЗА
По приказу, по правилам, по схеме, по роману, по сведениям, по указанию, по адресу (проживать), по призванию; За наказом, за правилами, за схемою, за романом, за свідченнями, за вказівкою, за адресою (мешкати), за покликанням;
ПО З
по случаю, по инициативе, по вопросам торговли, по уважительной причине, исследования по маркетингу, лекции по праву, заместитель по хозчасти; з нагоди, з ініціативи, з питань торгівлі, з поважної причини, дослідження з маркетингу, лекції з права, заступник з госпчастини;
ПО НА
по заказу, по требованию, по просьбе, по адресу (прислать), по предложению; на замовлення, на вимогу, на прохання, на адресу (надіслати), на пропозицію;
ПО У/В
инспекция по делам несовершеннолетних, прийти по делу, по выходным, по всем направлениям; інспекція у справах неповнолітніх, прийти у справі, у вихідні, у всіх напрямках;
ПО ДЛЯ (значення мети)
меры по улучшению условий труда, курсы по изучению английского языка; заходи для поліпшення умов праці, курси для вивчення англійської мови;
ПО ПІСЛЯ (значення часу)
по прибытии, по истечении времени, по получении; після прибуття, після закінчення часу, після отримання;
ПО ЧЕРЕЗ (значення причини)
по болезни; через хворобу;
ПО БЕЗ ПРИЙМЕННИКА
по улице, по почте, по объему, по содержанию, младший по званию; вулицею, поштою, обсягом, змістом, молодший званням;
ПО ПО
дежурный по району, по возможности, коллеги по работе, приказ по институту. черговий по району, по можливості, колеги по роботі, наказ по інституту.

Конструкції з прийменником ЗА

Прийменник за в українській мові має багато значень і може виступати відповідником російських прийменників по, при, в, о, без.

1. На місці російського по:

а) на позначення напрямку (йти за вітром, пливти за течією);

б) на позначення якості, властивості, відношення (важливий за значенням, добрий за характером, великий за обсягом, старший за посадою, за єдиним зразком, за станом на 1 вересня);

в) на позначення відповідності, джерела інформації (за ініціативою, за наказом, за дорученням, за станом здоров’я, за інформацією);

г) на позначення об’єкта співчуття, туги, суму (сумувати за минулим, туга за рідним краєм, скучати за дітьми).

2. На місці російського при:

а) на позначення епохи, періоду, часу, протягом якого відбувається дія (за життя поета, за правління цього уряду);

б) на позначення участі кого-, чого-небудь у чомусь (за участі представників преси, за допомоги іноземних держав, за підтримки держави);

в) на позначення обставин, умов протікання дії (за умови дотримання чогось, за високої температури, за складних обставин, за згодою міністерства).

3. На місці російського в:

а) на позначення відстані (за три кілометри);

б) на позначення мети (поставити за приклад, узяти за основу).

4. Замість російського о на позначення об’єкта впливу (хвилюватися за тебе, говорити за себе, думати за інших).

5. Замість російського без при позначенні нецілої години (зараз за чверть сьома, зустрінемося за двадцять хвилин до четвертої).

 

Конструкції з прийменниками ДЛЯ, НА, З

1. Прийменник для в більшості конструкцій уживається як відповідник російського по на позначення мети й призначення (комісія для розслідування, підприємство для виготовлення, гурток для вивчення).

2. Прийменник на використовується як відповідник російського по в конструкціях на позначення:

а) способу називання (називати на прізвище, називати на ім’я по батькові);

б) відповідності (виріб на замовлення, рахунок на виплату, на пропозицію депутата);

в) місця розташування або спрямування (сісти на місця, розташований на берегах, направити на адресу).

У ряді виразів прийменник на в українській мові вживається замість інших російських прийменників, таких, як:

а) прийменник в (на захист, на мою адресу, одержати на виплату, перетворити на жарт, п’єса на три дії);

б) прийменник к (на початок року, на третю годину).

3. Прийменник з (із, зі) вживаються як відповідник російського прийменника по в конструкціях на позначення:

а) причини (з нагоди, з вини конструктора, з власної волі, з багатьох причин, звернутися з питання);

б) понять, що окреслюють певне коло знань, галузь науки, діяльності, спеціальності тощо (фахівець з економіки, інструктор із плавання, чемпіон з боксу, лекція з державного управління, посібник зі статистики, співбесіда з маркетингу).

 


Варто пам’ятати!

Російська мова Українська мова
завод по производству завод, що виготовляє, завод для виготовлення
заместитель по хозработе заступник із госпроботи
инспекция по делам несовершеннолетних інспекція у справах неповнолітніх
инструкция по пользованию інструкція щодо використання
исследования по маркетингу дослідження з маркетингу, маркетингові дослідження
курсы по изучению английского языка   курси для вивчення англійської мови, курси англійської мови
лекции по праву лекції з права
мероприятия по улучшению заходи щодо поліпшення
меры по улучшению условий труда   заходи для поліпшення умов праці, заходи щодо поліпшення умов праці
по вопросам торговли з питань торгівлі
по выходным у вихідні
по договоренности за домовленістю
по знакомству завдяки знайомству
по истечении срока після закінчення терміну
по крайней мере щонайменше, принаймні
по накладной відповідно до накладної
по объему обсягом, за обсягом
по ошибке помилково,через помилку
по семейным обстоятельствам через сімейні обставини
по собственному желанию за власним бажанням
по совместительству за сумісництвом
по содержанию змістом, за змістом
по техническим причинам   через технічні причини, унаслідок технічних причин
расплачиваться по счетам виплачувати рахунки
расходы по витрати на, витрати щодо
расхождения по контракту розбіжності за контрактом
служба по трудоустройству служба працевлаштування
специалист по программированию фахівець із програмування

Вправа 5.Доберіть російські чи українські відповідники до поданих словосполучень. Порівняйте засоби вираження в них синтаксичних відношень.

І. З усіх сил, боротися за владу, поїздка до моря, пливти катером, кращий за нас, яблуневий цвіт, екзамен із математики, подорожуючи лісом, за покликом серця, схильний до повноти, дорожчий за життя.

ІІ. Больной гриппом, по вашему совету, синий от холода, сильнее остальных, невзирая на лица, старший по возрасту, поехать к родителям, бег с препятствиями, ухаживать за больным, знать больше всех, работать с увлечением.

Вправа 6. Перекладіть словосполучення українською мовою, звертаючи увагу на вживання або невживання прийменника по.

Отсутствовать по болезни, находиться по этому адресу, поделить по крайней мере на пятерых, работать по новой схеме, приём по личным вопросам, выставка с января по март, племянник по отцу, младший по возрасту сын, поговорить по душам, проректор по науке, бюро по трудоустройству, ошибка по недоразумению, называть по имени, выступать по поручению руководителя, отчитываться по окончании срока, скучать по детям, коллеги по работе, большой по объему, дежурный по школе, отличный по качеству, по названию, по взаимному согласию.

Вправа 7. Доберіть українські відповідники до російських сполучень.

Принимать участие, заключать договор, повестка дня, давать добро, я считаю, благодаря поддержке, военная доктрина, военные действия, благодарю вас, возместить убытки, действующие законодательство, юридическое лицо, это не исключение, получить широкое распространение, обеспечить безопасность, следующий год, расмотреть следующие вопросы, мысли на этот счет, принимать меры, от нечего делать, подводить итого, из сказаного следует.

Вправа 8. Оберіть сполучення, що є нормативними для української мови.

Відцуратися кого/відцуратися від кого, вчити чого/вчити чому, глузувати з кого/глузувати над ким, дивуватися з чого/дивуватися чому, дякувати кому/дякувати кого, захворіти на що/захворіти чим, зраджувати кого/зраджувати кому, легковажити що/легковажити чим, оволодіти чим/оволодіти що, опанувати що/опанувати чим, одружитися з ким/одружитися на кому, прагнути чого/прагнути до чого, повідомити кого/повідомити кому, пробачити кому/пробачити кого, радіти з чого/радіти чому, уподібнуватися до кого/уподібнуватися кому.

Вправа 9. Виправте помилки й відредагуйте речення.

1.На базі підприємства, випускаючого торгове обладнання, було засноване акціонерне товариство. 2. На площі зібралася багато чисельний натовп школярів скінчивших школу. 3. Обговорюючи екологічні проблеми, була створена комісія по охороні оточуючого середовища. 4. У больниці до мене відносилися уважно, і я швидко вилічився. 5. Зустрівший мене колега, розповів про нові міроприємства. 6. Прийшло повідомлення про ядовиті виброси хімкомбіната. 7. Комісія рахує, що данний проект непринятний. 8.Поставщики прислали груз з просроченим сроком реалізації. 9. Треба негайно прийняти строгі міри до порушників закона. 10. Висновки провіряючих не співпадали з данними бугалтерії. 11. Нам сильно повезло, ми вчасно получили стипендію й вспіли взяти білети на поїзд.

Вправа 10. Розкриваючи дужки і, якщо потрібно, використовуючи прийменники, побудуйте словосполучення з підрядним зв’язком.

Дотримати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), завдати (шкода), називати (ім’я), увести (склад), радіти (успіх), відправити (пошта), один раз (місяць), зрадити (принцип), комісія (складання проекту), звернутися (адреса), надсилати (адреса), мешкати (адреса), спілкуватися (українська мова), згідно (закон), відповідно (постанова).

Вправа 11.Виправте помилки, пов’язані з порушенням норм керування.

Оплачувати за послуги, платити рахунок, інформувати начальникові, дякувати Вас, вживати заходи, завдавати прикрощі, зазнати невдачу, хворіти грипом, ігнорувати пропозицією, додержувати тишу, наголошувати зв’язки, читати на англійській мові, їхати на автобусі, діяти всупереч пропозицій, опанувати професією.

Вправа12. Виправте помилки в українських усталених сполуках, уникаючи калькування з російської мови.

В значительной степени – в значній мірі; бывший директор – бувший директор; быть на хорошем счету – бути на хорошому рахунку; подъем уровня производства – підйом рівня виробництва; работать на общественных началах – працювати на суспільних початках; приступить к производству – приступити до виробництва; рассмотреть следующие вопросы – розглянути слідуючі запитання; самый лучший результат – самий кращий результат; разработать мероприятия – розробити міроприємства; профессиональный уровень – професіональний рівень; находиться в прекрасной форме – знаходитися в прекрасній формі; занимать призовые места – займати призові місця; допускать возможность – допускати можливість.

 

Варто пам’ятати!

Для української національної традиції характерним є звертання до посадових осіб, шанованих, незнайомих або старших за віком людей на Ви, у так званій формі пошанної множини. Графічно така форма звертання відображається вживанням великої букви: У листі Ви запитуєте…

Пошанна множина може бути виражена тільки формою другої особи займенника, тобто замість ти вживається Ви. Коли ж ідеться про 3 особу (він, вона), не можна вживати форму вони і дієслово в множині, хоча в усному мовленні такі варіанти існують.

Нормативним є узгодження присудка в числі з формою множини займенника: Ви написали...; Ви не зобов’язані.

Якщо ж займенник Ви вживається з іменними частинами мови (прикметниками), а також із дієприкметниками, то ці слова можуть бути як у формі однини, так і множини, пор.: Ви призначені головою комісії. – Ви призначений головою комісії.

Коли до складу висловлювань, що передають подяку, комплімент, зауваження або свідчать про увагу до співрозмовника, входять слова який, такий, один тощо, то форма слова при займеннику Ви повинна бути тільки в однині: Ви така чарівна, неперевершено прекрасна.

Вправа 13.Перекладіть речення, обираючи написання правильне займенника ви/Ви та його форм (залежно від того, чи є він засобом вираження пошани, чи ні).

1. Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы/Вы забудете, откуда вышли и куда идете (Л. Андреев). 2. Чувство юмора – это то, что заставляет вас/Вас смеяться над чем-то таким, что случилось с кем-то другим, и что привело бы вас/Вас в чувство ярости, если бы это случилось с вами (В. Кротов). 3. Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших/Ваших гривах? Чуткое ли ухогорит во всякой вашей/ Вашей жилке? (Н. Гоголь). 4. Легче лисенка скрыть под одеждой, чем утаить вас/Вас, Ревность и нежность (М. Цветаева). 5. «Я вас/Вас любил!» – вырвалось у него наконец. Никогда не слыхала она от него такого слова (Ф. Достоевский).

 

Однорідні члени речення.Науковому текстові властиві логічність, послідовність викладу, в ньому витримано ієрархію підпорядкування понять. Тому тут ставляться досить жорсткі вимоги до однорідного ряду, у якому ці логічні зв’язки особливо виразні.

У ролі однорідних не повинні виступати слова, що виражають родові (ширші) та видові (вужчі) питання. Напр.: Було посіяно зернових всього 500 га, бобових 50 га, ячменю 40 га. Однорідний ряд побудований неправильно, треба: Було посіяно зернових 540 га, у тому числі ячменю 40 га і бобових 50 га.

Не можна будувати однорідного ряду зі слів, значення яких у чомусь збігаються або перехрещуються, наприклад: Було закуплено нову апаратуру, вимірювальні прилади і пристрої на суму 14000 грн (тут значення виділених слів частково збігаються).

Вправа 14.Прочитайте текст і визначте в ньому тип кожного речення. Випишіть елементи ускладнення простого речення (вставні слова, відокремлені, однорідні члени) та поясніть їх роль у тексті.

Надзвичайно важливе місце у фінансовому механізмі антикризового управління підприємством займає нормативно-правове забезпечення. Основою цього забезпечення є законодавство про банкрутство, податкове законодавство, нормативні акти, що регулюють фінансові відносини між підприємством і банківською системою, стандарти бухгалтерського обліку і звітності та ін. Пріоритетним у системі правового забезпечення антикризового фінансового управління є законодавство про фінансову неспроможність і банкрутство підприємств. Закон про банкрутство є складовим елементом економічної інфраструктури в країні, без якого неможливе функціонування ринкової економіки як такої. В умовах адміністративно-командної системи інституція банкрутства втратила своє значення у зв’язку з посиленням планових антикризових засад, наприклад, у разі збиткової діяльності неплатоспроможні підприємства отримували державні субсидії. Однак ті часи, коли можна було фактично бути постійним банкрутом, закінчилися. Варто підкреслити, що законодавство про банкрутство не лише стимулює підприємства до ефективного використання активів та захищає інтереси кредиторів, а й має містити механізми, спрямовані на фінансове оздоровлення боржника (О. Амосов).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти