ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні вимоги до змісту презентації

1. Вимоги до змісту мультимедійної презентації: • відповідність змісту презентації поставленій меті й завданням; • дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність крапки в заголовках тощо); • відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації; • завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно завершено); • об’єднання семантично пов’язаних інформаційних елементів у цілісні групи; • стислість і лаконічність викладу, максимальна інформативність тексту; • розташування інформації на слайді (переважно горизонтальне розташування інформації, зверху вниз по головній діагоналі; найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрану; якщо на слайді картинка, напис повинен розташовуватися під нею; бажано форматувати текст по ширині; не допускати «рваних» країв тексту); • наявність не більше одного логічного наголосу: виділення червоним, яскравість, обведення, миготіння, рух; • інформація подана привабливо, оригінально, привертає увагу. 2. Вимоги до візуального й звукового ряду: • використання тільки оптимізованих зображень (наприклад, зменшення з допомогою Microsoft Office Picture Manager, стиснення за допомогою панелі налаштування зображення Microsoft Office); • відповідність зображень змісту; • якість зображення (контраст зображення стосовно фону; відсутність «зайвих» деталей на фотографії або картинці, яскравість і контрастність зображення, однаковий формат файлів); • якість музичного ряду (ненав’язливість музики, відсутність сторонніх шумів); • обґрунтованість і раціональність використання графічних об’єктів. 3. Вимоги до тексту: • читання тексту на тлі слайда презентації (текст виразно видно на тлі слайда, використання контрастних кольорів для тла й тексту); • кегль шрифту відповідає фізіологічним можливостям сприйняття й повинен бути не менше 24 пунктів; • відношення товщини основних штрихів шрифту до їх висоти орієнтовно становить 1:5; найбільш зрозуміле відношення розміру шрифту до проміжків між літерами: від 1:0,375 до 1:0,75; • використання шрифтів без зарубок (їх легше читати) і не більше 1-2-х варіантів шрифту; • довжина рядка не більше 36 знаків; • відстань між рядками усередині абзацу – 1,5; між абзацами – 2 інтервали; • підкреслення використовується лише в гіперпосиланнях. 4. Вимоги до дизайну: • використання єдиного стилю оформлення; • відповідність стилю оформлення презентації (графічного, звукового, анімаційного) змісту презентації; • використання для тла слайда психологічно комфортних тонів; • тло має бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, відтіняти, підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, але не затуляти її; • використання не більше трьох кольорів на одному слайді (один для тла, другий для заголовків, третій для тексту); • відповідність шаблону до представленої теми (у деяких випадках може бути нейтральним) ; • використання анімаційних ефектів за раціональної необхідності. 5. Вимоги до якості навігації: • працездатність елементів навігації; • якість інтерфейсу; • доцільність і раціональність використання навігації. 6. Вимоги до ефективності використання презентації: • забезпечення всіх рівнів комп’ютерної підтримки: індивідуальної, групової, фронтальної роботи аудиторії; • доцільність використання презентації; • творчий, оригінальний підхід до створення презентації. 7. Презентація не повинна бути монотонною й громіздкою (оптимально це 10-20 слайдів). 8. На титульному слайді вказуються дані автора (ПІБ і назву установи), назва матеріалу, дата розробки. Можливий варіант використання колонтитулів. Інше розміщення даних автора припустимо у випадку, якщо воно заважає сприйняттю матеріалу на титулі. 10. На останньому слайді вказується перелік використаних джерел, активні й точні посилання на всі графічні об’єкти. На завершальному слайді можна ще раз вказати інформацію про автора презентації.

Вправа 1.Знайдіть помилки (недоліки) в продемонстрованих презентаціях, зважаючи на те, що можливі такі їх типи, як:

· зміст не пов’язаний із тематичним і ключовими запитаннями проекту;

· майже відсутня наочність або наочність (графічні малюнки, картинки, фото) не відповідає темі та змісту презентації;

· слайди переповнені текстом, його не можна прочитати на відстані;

· текст оформлюється не за допомогою тез, а повними складними реченнями; які звичайно використовуються в розгорнутих текстах;

· текст подається шрифтом менше 20 пт;

· заголовки слайдів або повторюються, або не відповідають змісту;

· наявні граматичні помилки;

· використовуються дані без посилання на джерела;

· дані, що використовуються, застарілі;

· не відображено самостійну дослідницьку роботу того, хто готував презентацію;

· міститься забагато ефектів анімації, які заважають ознайомлюватися зі змістом презентації;

· слайди зроблені не за одним шаблоном;

· кольори тла та шрифту не підібрані відповідно до змісту;

· зміст копіює деяке джерело інформації, відсутній аналіз, узагальнення, порівняння, оцінювання;

· відсутні висновки тощо.

Вправа 2. Проаналізуйте основні складники презентації на прикладі матеріалів навчального проекту «Змагання Великих бобів».

№ слайду Вміст слайду Зовнішній вигляд слайду
1-й слайд Заголовок першого та другого рівнів
2-й слайд Заголовок і звичайний текст, оформлений у вигляді маркованого тексту
3-й слайд Заголовок, графічний об’єкт і підпис
4-й слайд Заголовок, графічний об’єкт, текст із нумерованим списком і підзаголовком
5-й слайд Заголовок, діаграма, текст
6-й слайд Заголовок, організаційна діаграма
7-й слайд Заголовок, графічний малюнок, текст
8-й слайд Заголовок, текст зі списком ресурсів

Вправа 3. Складіть схему-карту презентації. Проаналізуйте ефективність схеми, що була створена.

Вправа 4. Сформулюйте оптимальні заголовки для слайдів у межах презентацій на теми: «Освіта врятує націю», «Мовні норми української мови», «Риторика як мистецтво переконання».

Вправа 5. Створіть текстовий слайд на основі матеріалу лекції № 2.

Вправа 6. Відредагуйте переобтяжений інформацією текстовий слайд.

Вправа 7. Визначте основні прийоми, використовувані для маніпулятивного спотворення візуальної інформації.

Вправа 8. Складіть слайди, у яких інформація спотворена за допомогою того або іншого візуального прийому.

Вправа 9. Проаналізуйте слайди з погляду наявності або відсутності в них спотворення інформації.

Вправа 10.Підготуйте презентацію своєї професії, яку опановуєте у ВНЗ, скористайтеся навідними запитаннями.

· Чим приваблює обрана професія?

· Що Вам відомо про цей фах? (Історичний екскурс)

· Наскільки Ваша спеціальність важлива, актуальна сьогодні, у перспективі?

· Які ділові, моральні якості допоможуть Вам у професійній діяльності?

· Ким Ви бачите себе в майбутньому?

Вправа 11. Прочитайте текст. Які, на вашу думку, поради із тексту має враховувати службовець, ставлячи запитання під час ділової зустрічі?

 

Учіться запитувати

Виявляється, ставити запитання – не просто вміння, а ціле мистецтво прекрасного володіння мовою. Запитувати – значить виявляти зацікавлення темою розмови, людиною, яка виступає. Французи стверджують, що запитання, яке виявляє щирий інтерес до іншої людини, – це «весна діалогу». Деякі вчені підкреслюють, що конфлікти між партнерами виникають через непоставлені питання. Звичайно, щоб запитувати про щось інших, потрібна сміливість. Адже ставити запитання – означає саморозкриватися. Якщо ж не запитати – значить відкрити шлях до різноманітних здогадок і всіляких домислів.

Ще антична риторика знала сім класичних запитань, здатних упорядкувати діалог:

ЩО? – ХТО? – ДЕ? – ЯКИМИ ЗАСОБАМИ? – ЧОМУ? – КИМ? – КОЛИ?

Другий варіант «аналізу запитань» складається з шести запитань, що мають з’ясувати:

ФАКТИ – ПОЧУТТЯ – БАЖАННЯ – ПЕРЕПОНИ – ЗАСОБИ – ЧАС ДIЇ.

Уже самим фактом запитання ви показуєте, що хочете брати участь у спілкуванні, ніби запевняєте партнера, що ви виявляєте до нього інтерес і прагнете встановити певні позитивні стосунки.

До запитань, що забезпечують продуктивний діалог, належать:

- інформаційне, мета якого – отримати максимум інформації;

- дзеркальне (що повторює висловлювання партнера у формі запитання й змушує його по-іншому подивитися на будь-що);

- естафетне (що попереджує висловлювання партнера).

Якщо вам поставили запитання, на яке ви не можете відповісти відразу, не кажіть, що вам необхідно проконсультуватися з керівництвом, що з цього питання ви не є спеціалістом. Запишіть запитання й скажіть, що обов’язково відповісте на нього пізніше.

Якщо ж у подібній ситуації опиниться ваш партнер, не наполягайте на негайній відповіді (швидше за все ви змусите його відповісти вам «ні»). Звичайно, через день-два в бесіді з вами він відповість на ваше запитання.

Вправа 12. Прочитайте текст. Поміркуйте, чому фахівець повинен оволодівати мистецтвом говорити, яке значення має культура мовлення в діловому спілкуванні.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти