ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Львівський регіональний інститут державного управління

Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління

При Президентові України

НАПРЯМИ досліджень для слухачів магістерських програм
в галузі знань «Державне управління»

На 2013/2014 навчальний рік

Львів-2013

ЗМІСТ

1. Пропозиції КАФЕДР щодо напрямків магістерських досліджень.................................................................................................... 3

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування............ 3

Кафедра економічної політики та економіки праці................................. 6

Кафедра європейської інтеграції та права............................................... 9

Кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій. 11

Кафедра менеджменту організацій......................................................... 12

Кафедра політичних наук і філософії..................................................... 14

Кафедра публічного адміністрування та іноземних мов....................... 19

Кафедра кадрової політики і державної служби................................... 19

Кафедра управління проектами............................................................. 26

 

2. Пропозиції органів влади щодо пріоритетних напрямків магістерських досліджень................................................................. 27

Волинська обласна рада......................................................................... 27

Закарпатська обласна державна адміністрація ..................................... 28

Закарпатська обласна рада..................................................................... 28

Ужгородська міська рада........................................................................ 29..

Івано-Франківська міська рада............................................................... 29

Івано-Франківська обласна державна адміністрація............................. 30

Івано-Франківська обласна рада............................................................ 30

Львівська міська рада.............................................................................. 32

Львівська обласна державна адміністрація............................................ 34

Львівська обласна рада........................................................................... 35

Рівненська міська рада............................................................................ 35

Рівненська обласна рада......................................................................... 36

Тернопільська міська рада...................................................................... 37

Тернопільська обласна державна адміністрація.................................... 37

Тернопільська обласна рада................................................................... 38

Хмельницька міська рада........................................................................ 39

Хмельницька обласна державна адміністрація...................................... 39

Хмельницька обласна рада..................................................................... 40

 

ДОДАТКИ............................................................................................... 43


1. Пропозиції КАФЕДР щодо напрямків
магістерських досліджень

Кафедра економічної політики та економіки праці

1. Роль і місце державного регулювання економікою на регіональному рівні.

2. Державне регулювання приватизаційними процесами в Україні.

3. Регуляторна політика в сфері підприємницької діяльності.

4. Становлення, перспективи та державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.

5. Структурні процеси в ході реформи в Україні.

6. Роль і місце державного сектору в період реформ.

7. Особливості реформування та державне регулювання аграрного сектору в Україні.

8. Регулювання промислового розвитку на регіональному рівні.

9. Державне регулювання в сфері виробництва та обігу підакцизних товарів.

10. Державне регулювання ринку цінних паперів.

11. Формування і реалізація програм державного рівня.

12. Антимонопольна політика як засіб державного сприяння розвитку конкуренції.

13. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами держави та регіону.

14. Особливості управління економічними процесами в регіонах.

15. Соціально-економічний розвиток території.

16. Стратегічне планування економічного розвитку території.

17. Митно-тарифний механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

18. Розроблення напрямків реформування податкового механізму в економіці України.

19. Управління фінансовими ресурсами регіону

20. Удосконалення системи державного фінансового контролю

21. Планування соціально - економічного розвитку територіальних громад і територій.

22. Управління майном спільної власності територіальних громад області , району.

23. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва.

24. Реалізація державної політики у сфері туристично-рекреаційної діяльності (економічний аспект).

25. Організаційно-економічні основи розвитку регіонального туризму.

26. Державне регулювання туристичної галузі на регіональному рівні.

27. Сутність та особливості формування продуктивної зайнятості сільського населення як об’єкт державного регулювання.

28. Фінансування місцевих та регіональних програм розвитку та соціального забезпечення.

29. Аналіз і моніторинг макроекономічних індикаторів розвитку України та регіону.

30. Державна підтримка організації та розвитку діяльності підприємств місцевого виробництва, як складова економічної безпеки України.

31. Розвиток соціально-економічного потенціалу регіону в умовах ринкової економіки.

32. Світовий досвід регулювання прямих іноземних інвестицій та можливість його застосування в умовах України.

33. Державна політика у сфері зайнятості та подолання безробіття.

34. Місцеві бюджети та їх роль в економічному розвитку регіону.

35. Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів.

36. Особливості та напрямки вдосконалення формування місцевих бюджетів.

37. Бюджетне регулювання регіонального економічного розвитку.

38. Місцеві податки і збори: співвідношення централізації та місцевого самоврядування.

39. Наповнення і виконання місцевих бюджетів: проблеми та шляхи їх вирішення.

40. Управління місцевими фінансами. Додаткові джерела наповнення місцевих бюджетів.

41. Трансформація вітчизняної концепції формування місцевих бюджетів у контексті адміністративно – територіальної реформи.

42. Концептуальні засади державної політики фінансового вирівнювання місцевих бюджетів.

43. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування та створення фінансово – матеріальної бази, достатньої для забезпечення здійснення законодавчо визначених функцій місцевого самоврядування.

44. Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування.

45. Реформування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

46. Організаційно – правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

47. Бюджетно – фінансові засади функціонування місцевого самоврядування.

48. Аналіз конкурентної політики в Україні в умовах ЄС.

49. Стан та перспективи розвитку тарифного регулювання суб’єктів природних монополій в галузі житлово – комунальних господарства.

50. Соціально відповідальний бізнес і місцева влада, діалог до співпраці.

51. Співпраця влади та громадських формувань на шляху вирішення місцевих соціально – економічних проблем.

52. Міжнародна та транскордонна співпраця.

53. Стратегічне планування та правління місцевими програмами та проектами.

54. Перспективи розвитку малого підприємництва в сільській місцевості.

55. Взаємодія органів державної влади і місцевого самоврядування з господарюючими суб’єктами для формування ефективного партнерства.

56. Державне регулювання процесів соціального і економічного розвитку аграрного сектору регіону.

57. Іноземне інвестиційне співробітництво як один із найважливіших чинників успішного стратегічного розвитку держави.

58. Інвестиційна політика органів місцевого самоврядування.

59. Інноваційно – інвестиційна діяльність для забезпечення розвитку території.

60. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

61. Державна (регіональна ) інноваційна політика та її вплив на економічний розвиток регіону.

62. Інвестиційне співробітництво як один із найважливіших чинників успішного стратегічного розвитку держави.

63. Напрями підвищення інвестиційної привабливості регіону.

64. Регіональні особливості інноваційних процесів в управлінні аграрним сектором.

65. Розвиток транскордонного співробітництва, прикордонної інфраструктури, залучення іноземних інвестицій.

66. Роль державно-приватного партнерства в процесі реформування економіки країни.

67. Регіональні кластери та їх вплив на соціально-економічний розвиток території.

68. Індустріальні парки як чинник активізації інноваційних процесів в економіці країни (регіону).

Кафедра математичного моделювання

Та інформаційних технологій

Спеціальність «Державне управління»

1. Інформаційно-аналітичне та програмне забезпечення систем підтримки прийняття рішень в державному управлінні.

2. Розвиток технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису як перспективні напрямки електронного урядування.

3. Інформаційно-аналітичне дослідження соціально-економічних процесів.

4. Економіко-статистичне оцінювання соціально економічних явищ та процесів регіону.

5. Застосування економіко-статистичних методів в діяльності органів місцевого самоврядування.

6. Аналіз соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Кількісний лінгвістичний аналіз соціально-економічної інформації як інструмент підтримки прийняття рішень в державному управлінні.

8. Моделювання соціально-економічних процесів регіону в системі політичної аналітики..

9. Методи прогнозування як складова стратегічного планування та впровадження стратегії розвитку території.

10. Теоретичні та практичні підходи до оцінювання надійності функціонування органів виконавчої влади.

11. Експертно-аналітичний супровід діяльності органів виконавчої влади.

12. Трансформація системи державного управління в процесі розвитку технологій електронного урядування.

 

Спеціальність «Державна служба»

13. Шляхи підвищення компетенції державних службовців у сфері електронного урядування.

14. Оптимізація роботи кадрових служб засобами інформаційних технологій ( на прикладі ...).

15. Організація електронного обміну інформацією в системі державної служби.

 

Спеціальність «Публічне адміністрування»

16. Електронізація адміністративних послуг.

17. Інформаційно-аналітична підтримка функціонування експертних систем в публічному управлінні.

 

Волинська обласна рада

(лист № 332/57/2 – 13 від 27.02.2013 р.)

1. Особливості бюджетного процесу на місцевому рівні. Наповнення і виконання місцевих бюджетів

2. Управління місцевими фінансами. Місцеві податки і збори

3.Регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування

4. Удосконалення правового регулювання питань управління комунальною власністю та земельними відносинами на рівні сільських населених пунктів

5. Розробка програмних документів

6. Порядок встановлення тарифів на комунальні послуги в сільській місцевості

7. Соціальні послуги органів місцевого самоврядування

8. Державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

9. Проектний менеджмент

10. Розвиток єдиної інформаційної інфраструктури органів місцевого самоврядування

11. Сучасні технології та ефективні комунікації, інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

12. Модернізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування

13. Стратегічне управління людськими ресурсами на службі в органах місцевого самоврядування, оновлення змісту діяльності кадрових служб органів місцевого самоврядування

14. Оптимізація системи та структури органів місцевого самоврядування, запровадження нових стандартів і процедур роботи

15. Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування

16. Аналіз основних прогалин в чинній нормативно-правовій базі місцевого самоврядування в Україні

17. Шляхи реалізації державної регуляторної політики

18. Правовий статус державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

19. Правовий статус депутата місцевої ради та дострокове припинення його повноважень

20. Модернізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

21. Локальні нормативно-правові акти в галузі місцевого самоврядування в Україні

22. Традиційне виборче законодавство та перспективи стабілізації виборчих процесів в Україні

23. Роль органів місцевого самоврядування в налагодженні належного функціонування особистих селянських господарств

24. Роль, значення та основні напрямки електронного врядування у форматі селищні, сільські, районні, обласні ради, урядові інстанції

25. Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи

26. Стратегічне планування для сталого розвитку територіальної громади

27. Діловодство та документообіг в органах місцевого самоврядування

 

Закарпатська обласна державна адміністрація
(лист № 40/06 – 12 від 14.01.2013 р.)

1. Управління місцевими програмами та проектами

2. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства

3. Електронний документообіг та захист інформації

4. Комунікація в публічній адміністрації

5. Державне управління в економічній сфері

6. Управління на регіональному та місцевому рівнях

7. Геополітика і національна безпека України

8. Становлення та розвиток демократії: світовий досвід для України;

9. Управління персоналом

10. Місцевий економічний розвиток

11.Організація надання послуг населенню

 

Закарпатська обласна рада

(лист № 3/01 – 16 від 23.01.2013 р.)

1. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні та шляхи їх вирішення

2. Особливості статусу депутата місцевої ради

3. Статус службовців органів місцевого самоврядування

4. Діловодство та документування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

5. Доступ до публічної інформації

6. Надання безоплатної правової допомоги населенню

7. Моніторинг рівня життя населення

8. Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування

9. Проблеми депресивних територій; шляхи виходу із кризи

10. Інвестиційна політика органів місцевого самоврядування

11. Роль євроінтеграційних процесів для розвитку місцевих громад, залучення інвестицій

12. Роль органів місцевого самоврядування в налагодженні транскордонної співпраці

13. Управління об'єктами комунальної власності

14. Взаємодія органів місцевого самоврядування з роботодавцями щодо впливу на рівень заробітної плати та попиту на робочу силу

15. Удосконалення системи соціальної допомоги

16.1 Забезпечення відкритості та прозорості у роботі органів місцевого самоврядування

17. Бюджетна система

18. Земельне законодавство

19. Порядок підготовки і прийняття управлінських рішень організація їх виконання

20. Стратегічне планування розвитку територій

21. Організація контролю в органах державної влади та місцевого самоврядування

22. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади і громадськістю

23. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування в Україні, бюджетний процес, комунальна власність, екологічна безпека

24. Туризм як ефективний чинник розвитку територіальних громад

25. Зміни в трудовому законодавстві України в 2013 році

26. Бюджетно-податкова політика України та особливості формування і використання місцевих бюджетів

 

Ужгородська міська рада

(лист № 13/03 – 22 від 31.01.2013 р.)

1. Державне регулювання кредитної діяльності в країнах-членах ЄС: уроки для України

2. Менеджмент в державному управлінні. Основні положення нового законодавства про службу в органах місцевого самоврядування

3. Запобігання проявам корупції в роботі органів місцевого самоврядування

4. Культура ділового мовлення як складова адміністративної культури. Мовленнєвий етикет у професійній діяльності

 

Львівська міська рада

(лист № 1101 – 4 від 04.02.2013 р.)

1. Розвиток комунікативних здібностей посадових осіб місцевого самоврядування

2. Технології конструктивного спілкування та раціональної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування при взаємодії з громадянами.

3. Законодавство з питань адміністративних послуг, регулювання діяльності у сфері підприємництва.

4. Теоретичні та практичні основи державно-приватного партнерства.

5. Нормативно-правові акти, які визначають можливість застосування в діяльності органів місцевого самоврядування систем управління якістю на основі діючих в Україні державних стандартів (ДСТУ), зокрема стандарти в галузі адміністративних послуг.

6. Принципи та критерії оцінювання якості надання послуг громадянам та підприємцям.

7. Технології надання адміністративних послуг із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

8. Оцінювання ефективності надання послуг, мети і шляхів

досягнення відповідної якості.

9. Планування заходів з подолання проблем (невідповідностей) у реалізації процесів надання послуг.

10. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації процесу надання послуг, зокрема можливість роботи в інтерактивному режимі зі споживачем послуг.

11. Володіння основами організаційної культури.

12. Володіння та вміння застосовувати психологічні особливості міжособистісних відносин.

13. Проблемні питання ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ.

14. Цивільний захист, як важлива форми збереження життя людей, безпечного функціонування об'єктів економіки та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

15. Вивчення прогресивного досвіду функціонування дозвільних центрів та шляхи його впровадження в Україні. Шляхи реформування дозвільної системи України. Проблема функціонування дозвільних центрів в контексті створення центрів надання адміністративних послуг Запровадження системи електронного документообігу між дозвільними центрами та дозвільними органами.

16. Новий кримінально-процесуальний кодекс України.

17. Нові підстави для порушення кримінальної справи проти директора і головного бухгалтера

18. Трудові і соціальні зміни, нова кадрова звітність. ЗУ «Про зайнятість населення» в дії.

19. Практика застосування ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

20. Практика застосування нормативно-правових актів при визначенні вартості будівництва, проектних робіт та підписанні актів приймання виконаних робіт. Підбір персоналу. Рекрутинг. Новий кримінально-процесуальний кодекс України. Нові підстави для порушення кримінальної справи проти директора і головного бухгалтера.

21. Трудові і соціальні зміни, нова кадрова звітність. ЗУ «Про зайнятість населення» в дії.

22. Практика застосування ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

23. Державне управління в галузі охорони здоров'я Основи планування і прогнозування. Управління ризиками. Підбір і адаптація персоналу.

24. Правильність оформлення адвокатського запиту Управління проектами. Правила ділової поведінки та комунікації. Публічний виступ. Правильне розставлення акцентів під час виступу. Інструменти планування робочого часу.

25. Щодо виникнення правочинів, де діти мають частку у зв'язку із реорганізацією БТІ.

26. Питання зміни до інструкцій про вчинення нотаріальних дій, що стосуються житла дітей.

27. Питання державних закупівель для бюджетних установ.

28. Процедура проходження документів.

29. Ефективні комунікації та психологія спілкування Адміністративний та кадровий менеджмент Економіка підприємництва. Захист прав дітей.

30. Правила експлуатації котелень.

31. Порядок відключення квартир від внутрішньобудинкових інженерних мереж за наявні борги з житлово-комунальних послуг.

32. Правила безпечного газокористування в Україні. Процедура зняття будинків з балансу місцевих рад. Технологія влаштування будівельного майданчика. Критерії включення будинків в титульні списки капітального ремонту. Правила торгівлі на ринках.

33. Українська ділова мова.

34. Запобігання і протидія корупції.

35. Доступ до публічної інформації.

36. Кадрові питання, зокрема звільнення за п.1 ст.40 КзпПУ.

37. Впровадження нового ЗУ "Про державну службу".

38. Планування бюджету за програмно-цільовим методом.

39. Складання програми модернізації ліфтового обладнання та її реальне виконання.

40. Розробка картосхеми інженерних споруд.

41. Вертикальне озеленення міських територій.

42. Розгляд органами опіки і піклування питань щодо захисту майнових та немайнових прав дітей.

43. Технологія конструктивного спілкування та раціональної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування при взаємодії з громадянами.

44. Впровадження інноваційних технологій у сфері житлового господарства

45. Узагальнення та впровадження ефективних методів роботи ОСББ.

46. Особливості застосування законодавства з питань самочинного будівництва.

47. Проблемні питання ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ.

48. Практичне застосування нового антикорупційного законодавства в органах місцевого самоврядування. Підвищення кваліфікації працівників з питань ділового українського мовлення.

49. Вивчення нового законодавства про державну службу. Законодавча база з питань підготовки проектів програм зовнішньоекономічного розвитку міста та створення спільних з іноземними партнерами підприємств.

50. Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

51. Експертиза цінності документів у виконавчих органах та комунальних підприємствах і установах міста.

52. Формування Номенклатури справ виконавчих органів та комунальних підприємств та установ.

53. Державні стандарти організаційно-розпорядчих документів.

54. Проблеми розробки, погодження та виконання Інструкції з діловодства.

55. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг. Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини місцевого та Національного значення. Розробка інвестиційних проектів (пропозицій) виконавчими підрозділами органів місцевого самоврядування.

 

Львівська обласна рада

(лист № 02 – вих. – 81 від 25.01.2013 р.)

1. Аналіз виникнення права власності при застосуванні законодавства, яке регулює відносини щодо реабілітації жертв політичних репресій в Україні

2. Взаємозв'язок та узгодження норм Законів України "Про захист персональних даних" і "Про доступ до публічної інформації" та специфіка їх застосування в діяльності суб'єктів владних повноважень

3. Аналіз правового регулювання поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову в реаліях сьогодення

4. Контроль громадських організацій за діяльністю владних структур (органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування): теорія та практика

5. Стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи

6. Стратегічне планування в аспекті діяльності органів місцевого самоврядування

7. Проблеми державного управління у сфері національної безпеки, інтеграції України у ЄС

8. Актуальні питання організації роботи з розгляду звернень громадян

 

Рівненська міська рада

(лист № 05 – 78 від 30.01.2013 р.)

1. Пріоритетні напрямки професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування

2. Інтернет - представництво, як засіб підвищення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування

3. Запобігання та протидії проявом корупції для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

4. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування

5. Концепція розвитку місцевого самоврядування

6. Законодавчі особливості здійснення торгівлі в сучасних умовах

7. Сучасний стан трансформації ринку у сфері товарного обігу

8. Вплив міської ради на формування та розвиток споживчого ринку та вдосконалення торговельного обслуговування на місцевих рівнях

9. Механізми забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів

10. Вплив органів місцевого самоврядування на контроль містобудівної ситуації населених пунктів

11. Проблеми продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурсних умовах (аукціон), які виникли після внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону від 05.07.2012

12. Взаємодія органів міської влади та територіальної громади міста у вирішенні питань життєдіяльності громад

13. Тарифоутворення у сфері житлово-комунальних послуг

14. Впровадження інформаційних технологій з метою управління закладами охорони здоров'я

15. Впровадження програмно-цільового методу фінансування галузі охорони здоров'я

16. Впровадження альтернативних форм фінансування галузі охорони здоров'я, співпраця із страховими компаніями, лікарняними касами, тощо

17. Діяльність закладів охорони здоров'я первинного, вторинного та третинного рівнів у ході проведення реформування галузі охорони здоров'я

18. Розподіл делегованих повноважень у ході проведення реформування галузі охорони здоров'я та практичне застосування нормативних документів, які регулюють реформування галузі охорони здоров'я

19. Психологія управлінського спілкування

20. Формування корпоративної культури

21. Кваліметричний підхід при оцінюванні роботи закладів освіти і їх працівників

 

Рівненська обласна рада

(лист № 06/01 – 01 від 10.01.2013)

1. Розширення прав органів місцевого самоврядування і посилення їх відповідальності за соціально-економічний розвиток території

2. Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування

3. Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування

4. Адміністративна реформа та розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади

5. Децентралізація владних повноважень як чинник розвитку місцевого самоврядування

6. Основні проблеми реформування місцевого самоврядування та принципи формування нової системи територіальних органів влади

7. Проблеми та шляхи створення умов для розвитку самодостатності регіонів та покращення якості життя людей

 

 

Тернопільська міська рада

(лист № 110/04 – 10 від 23.01. 2013 р.)

1. Шляхи та методи легалізації заробітної плати

2. Підвищення питомої частки витрат на оплату праці в собівартості продукції промислових підприємств

3. Вдосконалення системи державного регулювання оплати праці - диференціація мінімального розміру оплати праці, введення показника Гарантованої заробітної плати

4. Вдосконалення взаємовідносин між підприємцями та найманими працівниками (вдосконаленні форми трудового договору)

5. Стратегії розвитку територій в контексті економіки знань

6. Регіональний маркетинг в системі підвищення привабливості територіально-адміністративних одиниць

7. Інноваційні проекти в системі муніципального управління

8. Напрями ефективної взаємодії між владою, бізнесом та громадою

9. Інструменти впливу муніципалітетів на розвиток підприємництва в межах окремих територій.

10. Забезпечення енергоефективності господарства територіально-адміністративних одиниць

11. Креативний розвиток економіки малих та середніх міст в умовах їх обмеженого фінансування

12.Стратегії формування персоналу для органів місцевого самоврядування

 

Тернопільська обласна рада

(лист № 04 – 139 від 04.02.2013 р.)

1. Процедура встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності

2. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність

3. Проблемні аспекти в розмежуванні земель державної та комунальної власності в рамках зміни процедури реєстрації права територіальної громади та держави на земельні ділянки

4. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування у зв'язку із внесенням змін до статті 122 Земельного кодексу України

5. Повноваження місцевих органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (стаття 186-1 Земельного кодексу України)

6. Зміна процедури затвердження документації із землеустрою щодо зміни меж населених пунктів

7. Підстави та порядок державної реєстрації земельних ділянок та прав на них у зв'язку з набранням чинності законами України «Про державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

8. Проблемні аспекти процедури розгляду, погодження та затвердження документацій із землеустрою

9. Види документацій із землеустрою, передбачені чинним законодавством України

10. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо розгляду земельних спорів, дотримання процедури їх розгляду

11. Підстави та порядок надання громадянам земельних ділянок у власність згідно з нормами безоплатної передачі

12. Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них

13. Проблемні питання щодо оформлення прав оренди на земельні ділянки

14. Проблемні питання щодо застосування Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та положень статті 122 Земельного кодексу України в частині повноважень районних державних адміністрацій щодо прийняття рішень для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)

15. Забезпечення ефективного та раціонального використання природних ресурсів, у тому числі корисних копалин.

 

Хмельницька міська рада

(лист № 12 – 0001 - 02 -11 від 28.12.2012 р.)

1. Прийняття управлінських рішень та контроль за їх виконанням

2. Інформаційно-комунікаційні особливості взаємодії органів місцевого самоврядування з громадою

3. Кращий міжнародний та вітчизняний досвід органів місцевого самоврядування у міському господарстві, приклади ефективного управління

4. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування

5. Забезпечення зайнятості працездатного населення

6. Економічна підтримка непрацездатних: безкоштовність базових медичних послуг та безоплатного базового навчання

7. Застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у соціальній сфері

8. Впровадження довготермінового бюджетного планування, сучасних принципів ведення статистичної звітності

9. Правові аспекти видачі документів дозвільного характеру

10. Надання адміністративних послуг

 

Хмельницька обласна рада

(лист № 84/01 – 15 від 23.01.2013 р.)

1. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

2. Правові основи місцевого самоврядування в Україні

3. Актуальні питання взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій

4. Інновації та розвиток місцевого самоврядування. Основні стратегічні напрями реформування місцевого самоврядування в Україні

5. Роль і місце органів місцевого самоврядування у загальній системі управління державою

6. Перспективи розвитку органів місцевого самоврядування в контексті адміністративно-територіальної реформи

7. Зміни в законодавстві про державну службу та обговорення проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

8. Актуальні проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні

9. Організаційно-правові засади підвищення професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування

10. Стан дотримання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" посадовими особами. Характеристика злочинів у сфері службової діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

11. Державна політика щодо розвитку агропромислового комплексу та сільських територій

12. Соціально-економічний розвиток області в контексті реалізації економічних реформ

13. Актуальні питання бюджетної політики в регіоні

14. Актуальні питання щодо наповнення місцевих бюджетів області в 2013 році

15. Етика поведінки посадової особи, конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

16. Порядок ведення діловодства в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог державних стандартів

17. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів влади. Організація роботи органів місцевого самоврядування щодо реалізації вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

18. Аналіз виконання Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

19. Лідерство в державному управлінні. Лідерські якості. Самодіагностика

20. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері охорони навколишнього середовища

21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин: суперечності, проблеми та шляхи їх розв'язання

22. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері соціального захисту населення

23. Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

24.Комунальна власність. Правові засади управління комунальним майном

25.Вдосконалення використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій посадовими особами місцевого самоврядування. Електронне врядування на службу територіальним громадам

26.Особливості обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства в частині міжбюджетних відносин

27. Правові засади регулювання містобудівної діяльності міської та селищної ради. Вимоги до розміщення на присадибній ділянці будівель, споруд, зелених насаджень

28. Порядок організації та проведення конкурсних торгів в сфері державних закупівель. Основні порушення при здійсненні державних закупівель

29. Надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування

30. Особливості прийняття регуляторних актів органами та посадовими особами місцевого самоврядування

31. Стан кадрового діловодства, організації контролю за проходженням документів з особового складу, виконання доручень з реалізації державної кадрової політики. Формування та ведення особових справ посадових осіб місцевого самоврядування

 


ДОДАТОК 1

Завідувачу кафедри____________________________

_____________________________________________

слухача______________________________________

(група, прізвище, ім’я, по батькові)

 

З А Я В А*

 

Прошу затвердити мені напрям дослідження для написання магістерської роботи ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

«____» _______201___ р. ________________

(підпис слухача)

 

&n

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти