ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

1. Впровадження стратегій гуманітарного розвитку на регіональному рівні

2. Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)

3. Використання концепції сталого розвитку для формування програм соціально-економічного розвитку (району, області)

4. Утвердження політики консолідації суспільства на прикладі (міста, області)

5. Забезпечення принципу відкритості та прозорості публічної влади регіону (на прикладі)

6. Механізм залучення громадськості до вирішення питань місцевого значення

7. Державний вплив на формування ОСІБ як органів самоорганізації населення

8. Роль державного управління в покращенні якості адміністративних послуг

9. Можливості запровадження «належного врядування» на регіональному рівні

10. Доступ до публічної інформації як чинник демократизації регіональної влади (на прикладі …)

11. Державне управління поводження з відходами.

12. Співвідношення функцій державного управління та місцевого самоврядування в управлінні поводження з відходами.

13. Оптимізація організаційно – управлінських підходів опрацювання, впровадження та контролю виконання програм сталого розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

14. Стратегічне планування розвитку територіальних громад на рівні сільських, селищних та міських (районного підпорядкування) рад, адміністративно – територіальних одиниць та регіонів.

15. Організаційні засади та процедури опрацювання, затвердження, реалізації й моніторингу стратегій розвитку територій (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

16. Стратегічне планування та управління реалізацією програм та проектів місцевого економічного розвитку.

17. Вдосконалення управління містобудівною діяльністю, здійснення архітектурно – будівельного контролю.

18. Моніторинг використання ресурсного потенціалу регіону в процесі реалізації стратегічних (цільових) програм.

19. Управління впровадженням ресурсоощадних та енергоощадних технологій (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

20. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку транскордонного співробітництва.

21. Зв’язки з громадськістю в процесі економічного розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

22. Опрацювання та реалізація заходів маркетингової стратегії розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць)

23. Опрацювання та впровадження інформаційних моделей в процес планування та моніторингу сталого розвитку територій (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць) .

24. Опрацювання та впровадження місцевої програми дій „Порядок денний на ХХІ століття” (на прикладі населених пунктів, адміністративно територіальних одиниць).

25. Вдосконалення управління проектами в діяльності органів місцевого самоврядування.

26. Запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади у відповідності до міжнародних стандартів серії ISO 9000.

27. Інформаційні моделі як складова частина стратегій розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

28. Управління соціально-економічним розвитком регіону

29. Соціальна безпека України та шляхи її зміцнення

30. Роль зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації у забезпеченні стійкого розвитку територіальної громади

31. Забезпечення державного контролю в галузі будівництва

32. Вдосконалення кадрової політики в органах державної влади

33. Використання проектного менеджменту в управлінні державними інституціями

34. Оцінка якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади

35. Екологічний менеджмент у діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

36. Державна політика забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

37. Реалізація державної екологічної політики в Україні.

38. Роль екологічного управління в системі державного управління в Україні.

39. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики.

40. Шляхи покращення екологічної ситуації на регіональному рівні.

41. Удосконалення системи управління екологічною безпекою регіону.

42. Екологічна безпека як чинник сталого розвитку територій.

43. Реалізація державної політики у сфері рекреаційно-туристичної діяльності.

44. Організаційно-економічні основи розвитку регіонального туризму.

45. Розвиток туризму у регіонах.

46. Державне регулювання туристичної галузі на регіональному рівні.

47. Державне сприяння розвитку туризму (на прикладі...).

48. Державна політика в галузі енергозбереження та енергоефективності.

49. Перспективи розвитку альтернативних джерел енергетики.

50. Державні програми з енергозбереження.

51. Енергетична безпека регіону та шляхи її зміцнення.

52. Перспективи та можливості впровадження енергозберігаючих технологій.

53. Організаційно-правові засади управління охороною праці на регіональному рівні (на прикладі…);

54. Державне управління у сфері промислової безпеки та охорони праці.

55. Реалізація державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці.

56. Управління державними підприємствами (на прикладі регіону).

57. Аналіз управлінських рішень керівників органів державного управління (на прикладі регіону).

58. Шляхи вдосконалення управління адміністративно-територіальними одиницями на базовому рівні.

59. Органи самоорганізації населення в умовах трансформації територіального устрою України.

60. Функції управління в апаратах обласних та районних рад (на прикладі регіону).

61. Оптимізація організаційних структур управління в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

62. Застосування методів та принципів менеджменту в системі державного управління

63. Оцінювання управлінської діяльності в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

64. Управління змінами та інноваціями в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

65. Використання програмно-цільового управління в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

66. Державне регулювання в сфері житлово-комунальної та архітектурно-будівельної діяльності України

67. Призначення та функції галузей сучасної інфраструктури в соціально-економічному розвитку регіону.

68. Інновації і нові тенденції в галузях інфраструктури.

69. Проблеми адміністративних та інших публічних послуг.

70. Напрямки адміністративно-територіальних реформувань в Україні

71. Державне управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000

72. Державне регулювання інвестиційної діяльності

73. Зарубіжний досвід управління інвестиційною діяльністю та його адаптація в Україні

74. Державне регулювання залучення іноземних інвестицій в Україну

75. Управління впровадженням загальної лікарської практики (на прикладі...)

76. Державне управління первинною ланкою медичної допомоги

77. Державне управління впровадженням механізмів медичного страхування

78. Управління розвитком громадської охорони здоров'я в Україні

79. Впровадження економічних методів управління в закладах охорони здоров'я України

80. Децентралізація регіональної системи охорони здоров'я

81. Громадські зв'язки в управлінні охороною здоров'я в Україні

82. Оптимізація фінансування діяльності державних установ (закладів) охорони здоров'я в Україні

83. Управління персоналом в закладах охорони здоров'я України в сучасних умовах

84. Демократизація управління охороною здоров'я населення регіону (на прикладі регіону)

85. Державне регулювання фармацевтичною діяльністю в Україні

86. Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я

87. Управління комунальними медичними підприємствами

88. Управління «госпітальними округами»

89. Управління медичними послугами

90. Регіональні програми сприяння розвитку громадянського суспільства, їх формування та виконання.

91. Значення громадських рад для вирішення місцевих проблем і розвитку регіону.

92. Організаційні можливості оптимізації взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

93. Реалізація сучасних демократичних тенденцій на регіональному рівні.

94. Шляхи забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади (на прикладі …).

95. Підвищення культури управління органу місцевого самоврядування (на прикладі …).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти