ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра політичних наук і філософії

1. Аналітична та консультативна робота в державному управлінні.

2. Вдосконалення виборчого законодавства України з урахуванням зарубіжного досвіду (приклад...).

3. Верховенство права і діяльність органів державної влади в Україні: (аналіз на прикладах).

4. Взаємодія обласних і районних рад з державними адміністраціями (на прикладі...).

5. Взаємодія органів державного управління з інституціями громадянського суспільства (регіональний вимір).

6. Виборчі системи і розвиток самоврядування: досвід зарубіжних країн для України.

7. Виборчі системи України і країн Європейського Союзу: та їх вплив на стійкість та ефективність органів влади та управління.

8. Виборчі технології та їх роль у виборчих кампаніях в Україні (на прикладі…).

9. Волонтерство і благодійність в Україні: правове поле, напрямки активності та результативність.

10. Вплив архетипів українського суспільно-політичного життя на формування культурної політики держави.

11. Вплив партійних систем на демократичність та ефективність врядування (порівняльний аналіз).

12. Політична нестабільність і управлінський процес (конфліктні ситуації та їх розв’язання в ……. області).

13. Вплив потенціалу особистості лідера на ефективність управлінської діяльності (на прикладі…).

14. Впровадження систем електронного документообігу в регіональних органах влади і підвищення ефективності системи державного управління (на прикладі...).

15. Врахування геополітичного розташування України при виборі зовнішньої політики держави.

16. Гендерна політика в системі регіонального управління.

17. Гендерний паритет у молодіжній політиці: європейські стандарти та українська дійсність.

18. Гендерні особливості психології особистості та їх вплив на управлінську діяльність (конкретні адміністрації).

19. Громадська думка в системі регіонально (місцевого) врядування (на прикладі…).

20. Громадська експертиза державного управління та/чи місцевого самоврядування (на рівні району, області).

21. Громадсько-політична активність членів місцевої громади та її роль в удосконаленні процесів демократичного врядування (на прикладі...).

22. Групи тиску та їх участь у прийнятті рішень: порівняння України і розвинутих демократичних країн.

23. Гуманітарний розвиток області (району) як стратегічне завдання управлінської діяльності (на прикладі…).

24. Дво- та одно палатні парламенти: порівняльний аналіз переваг та недоліків (на прикладі кількох конкретних країн).

25. Демократичне врядування та публічне адміністрування: Європейські стандарти і практика України.

26. Державна молодіжна політика на регіональному рівні: європейський досвід для України.

27. Державне сприяння розвитку туризму (на прикладі...).

28. Державне сприяння формуванню громадянського суспільства в Україні: успіхи та недопрацювання за роки незалежності.

29. Державне управління в умовах політичного реформування: шляхи досягнення стабільності.

30. Державно-управлінський аспект гуманізації освіти у вищій школі (на прикладі.. ).

31. Добре демократичне врядування як стандарт (орієнтир) покращення роботи … адміністрації.

32. Досвід функціонування регіонального навчального комплексу з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів.

33. Етика поведінки депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування (на прикладі...).

34. Етичний кодекс в державному управлінні: значення, зміст та досвід впровадження (на прикладі...).

35. Загальне і кадрове діловодство: аналіз стану та шляхи вдосконалення (рекомендації для…).

36. Законотворчий процес в Україні: шляхи демократизації.

37. Залучення громадськості до участі в роботі органів місцевого самоврядування (на прикладі...).

38. Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування (на прикладі...).

39. Застосування досвіду Польщі та країн Прибалтики для адаптації України до вимог Європейського Союзу.

40. Забезпечення прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування (на прикладі...).

41. ЗМІ та органи державної влади: критичний аналіз форм і наслідків взаємодії (на прикладах...).

42. Зміст і шляхи підвищення якості регіональної управлінської освіти.

43. Імідж органів державної влади як індикатор ефективності їх функціонування та його формування (приклад…).

44. Імідж організації як фактор впливу на корпоративну культуру органу державної влади/місцевого самоврядування (на прикладі конкретної установи).

45. Імідж політичного лідера: технології створення і значення для політико – управлінського процесу

46. Інститути державної влади й управління: оптимізація взаємовідносин в умовах трансформації (на прикладі...).

47. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної (районної) ради (на прикладі...).

48. Історія та сучасність державотворення в Україні: неоінституційний підхід.

49. Компетентність державного службовця: шляхи забезпечення та адекватного оцінювання (із врахуванням досвіду...)

50. Комунальні ЗМІ в системі політичних комунікацій (на прикладі конкретного регіону, території).

51. Конституційна реформа та місцеве самоврядування в Україні: ретроспективний аналіз законопроектів і перспектив їх ухвалення.

52. Контроль та оцінювання роботи органів державного управління (на прикладі...).

53. Концептуальна модель управління якістю освіти в регіоні.

54. Критерії розробки стратегії та програм соціально-економічного розвитку регіону.

55. Культура управління та шляхи її вдосконалення (на рівні конкретного органу управління).

56. Методологія оцінювання управлінської спроможності територіальної громади та її застосування.

57. Механізми ефективної взаємодії місцевих органів влади (на прикладі...)

58. Механізми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

59. Механізми регулювання міжетнічних стосунків органами державного управління та місцевого самоврядування (регіональний рівень).

60. Механізми транскордонної співпраці регіональних громад (на прикладі...).

61. Механізми формування організаційної культури у владних інституціях (на прикладі…).

62. Міжетнічні відносини в Західному регіоні і механізми їх державного та громадського регулювання.

63. Моделі соціальної політики в демократичних державах: досвід для України.

64. Моральні засади політичної та управлінської діяльності (досвід конкретної установи).

65. Морально-етичні принципи як основа розвитку державної служби: європейський та вітчизняний досвід.

66. Мотиваційні механізми активізації людського чинника у галузі державного управління: зарубіжний досвід для України.

67. Назрілі проблеми реформування політичних інституцій в Україні, та шляхи їх розв’язання.

68. Напрямки та способи забезпечення відкритості управління (на прикладі району, регіону...)

69. Науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (досвід ЦПК ЛРІДУ НАДУ).

70. Організація співпраці між представницькими та виконавчими органами влади на місцях (на прикладі...).

71. Основні напрямки роботи з удосконалення системи професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування ( на прикладі Західного регіону).

72. Особливості державної політики соціального захисту населення в умовах фінансово-економічної кризи (на прикладі...).

73. Особливості іміджування політичних лідерів у виборчих кампаніях (порівняльний аналіз).

74. Оцінювання результативності та ефективності діяльності органів державної влади та / або органів місцевого самоврядування: методологія визначення параметрів та критеріїв та її застосування (приклад…).

75. Перспективи реформування системи соціального захисту громадян України.

76. Підвищення ефективності управління системою освіти малого міста (на прикладі...).

77. Підзвітність органів виконавчої влади: досвід Канади для України.

78. Політичні конфлікти в системі державного управління та їх розв’язання (на прикладі).

79. Порівняльний аналіз структури та змісту статутів територіальних громад і органів публічної влади на місцях (на прикладі.. ).

80. Правляча більшість у парламентах та способи її формування (порівняльний аналіз).

81. Працевлаштування сільського населення як основа його соціальної захищеності.

82. Представницька функція політичних партій: способи та ступінь реалізації в Україні.

83. Проблеми конкурсного відбору та селекції кадрів в органах виконавчої влади (на прикладі...).

84. Програма соціально-економічного розвитку (району, міста, області): шляхи оптимізації формування та виконання.

85. Програмні цілі і завдання політичних партій України та їх втілення в політичних курсах держави (аналіз на прикладах...).

86. Процес лобіювання в системі державної влади (на прикладі діяльності ВР/Кабінету в період…).

87. Психологічна служба державної установи (аналіз діяльності…).

88. Психологічні чинники у професійній кар’єрі державного службовця та їх прояв у (функціонуванні…).

89. Реалізація державної соціальної політики у сфері...(культури, охорони здоров’я, соціального захисту...на прикладі…).

90. Реалізація державної політики у сфері туристично-екскурсійної та рекреа­ційної діяльності, розвитку зеленого туризму (на прикладі...).

91. Розвиток відносин влади і громадянського суспільства в Україні: (регіональний вимір).

92. Розмежування політичного врядування і професійного адміністрування в контексті політичної реформи: порівняльний аналіз.

93. Розробка і впровадження науково-методичного забезпечення зв'язків з громадськістю в органах державної влади та/ або органах місцевого самоврядування (на прикладі...).

94. Роль громадських організацій у формуванні системи стратегічного управління регіоном (із врахуванням досвіду...)

95. Роль тематичних короткотермінових семінарів в системі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

96. Система соціального захисту громадян: напрями реформування.

97.

98. Соціально-гуманітарний потенціал регіону (конкретно якого) та оптимізація управління ним.

99. Сучасні форми підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування порівняння… або досвід запровадження.

100.Територіальна громада як базова одиниця місцевого самоврядування (досвід ... для України).

101.Технології ділового безконфліктного спілкування та їх застосування в роботі…

102.Удосконалення надання публічних послуг громадянам у контексті «нового публічного менеджменту».

103.Удосконалення роботи з кадрами в органах місцевого самоврядування (на прикладі...).

104.Удосконалення роботи із зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування (на прикладі...).

105.Управління адміністративними територіями України: сучасний стан і шляхи вдосконалення.

106.Управління персоналом (конкретного органу) як реалізація державної кадрової політики.

107.Упровадження ґендерних підходів у державне управління: досвід західноєвропейських країн і України.

108.Участь громадськості у виробленні державної політики: стан і шляхи вдосконалення (на прикладі).

109.Фахова підготовка кандидатів на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : система оцінки і вдосконалення.

110.Форми прояву та причини авторитарних і кризових тенденцій в системі державного управління в Україні.

111.Формування механізму надання якісних соціальних послуг населенню на рівні місцевих органів влади (на прикладі...).

112.Формування іміджу органів державної влади (на прикладі…)

113.Формування професійних якостей державних службовців в системі підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

114.Цінності та принципи в системі державно-управлінської діяльності: демократичні стандарти і діяльність…

115.Шляхи поглиблення демократизму місцевого самоврядування (на прикладі...).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти