ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра кадрової політики і державної служби

1. Державне управління та організаційні науки

2. Державне управління у системі наук про управління

3. Науки про владу та управління

4. Діяльність держави: владна та управлінська сутність

5. Діяльність органів місцевого самоврядування: владна та управлінська сутність

6. Діяльність держави та органів місцевого самоврядування: єдність і розмежування

7. Принципи організації державної влади та місцевого самоврядування

8. Компетенція держави

9. Компетенція органів місцевого самоврядування

10. Функції державного управління

11. Функції місцевого самоврядування

12. Форми державного управління

13. Контроль у державному управлінні

14. Контроль у місцевому самоврядуванні

15. Контроль у земельних відносинах

16. Владні та адміністративні відносини у системі органів публічної влади

17. Владні та адміністративні відносини з фізичними особами

18. Владні та адміністративні відносини з юридичними особами

19. Інтереси та спори у компетенції та відносинах органів публічної влади

20. Альтернативні засоби вирішення спорів

21. Компетенція органів публічної влади щодо вирішення спорів про право

22. Компетенція органів публічної влади щодо альтернативного вирішення спорів про право

23. Медіація в організації роботи органів державної влади

24. Медіація в організації роботи органів місцевого самоврядування

25. Медіація в організації роботи правоохоронних органів

26. Медіація у судовому процесі

27. Акти владної діяльності

28. Акти управлінської діяльності

29. Норми владних та управлінських актів

30. Нормативно-правове регулювання управлінської діяльності

31. Реалізація права

32. Реалізація владних і управлінських норм

33. Нормотворча діяльність

34. Нормотворча діяльність органів державної влади

35. Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування

36. Конституційні засади територіальної організації влади в країнах Європейського Союзу

37. Конституційні гарантії конституційного ладу в Україні

38. Принципи організації публічної влади

39. Принцип реординації в організації публічної влади

40. Принцип реординації в організації виконавчої влади

41. Принцип реординації в організації місцевого самоврядування

42. Принцип реординації у відносинах органів державної влади та органів місцевого самоврядування

43. Принцип диспозитивності в організації публічної влади

44. Принцип диспозитивності в організації державної влади

45. Принцип диспозитивності в організації місцевого самоврядування

46. Конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні

47. Поділ влади як принцип організації публічної влади

48. Єдність влади як принцип організації публічної влади

49. Конституційні та конституційно-правові засади територіальної організації влади в Україні

50. Принципи територіальної організації влади

51. Принцип субсидіарності в аспекті територіальної організації влади

52. Відповідальність як принцип єдності публічної влади

53. Конституційна відповідальність в країнах континентального права

54. Конституційна компетенція в аспекті гарантії конституційного ладу в Україні

55. Конституційна відповідальність в аспекті гарантії конституційного ладу в Україні

56. Конституційна відповідальність у конституціях зарубіжних країн

57. Конституційна та конституційно-правова відповідальність в аспекті територіальні організації влади

58. Компетенція та відповідальність держави й місцевого самоврядування у суспільно значимих сферах

59. Компетенція та відповідальність держави й місцевого самоврядування у соціальній та гуманітарній сферах

60. Компетенція та відповідальність держави й місцевого самоврядування у галузі освіти

61. Компетенція та відповідальність держави й місцевого самоврядування у галузі охорони здоров’я

62. Компетенція та відповідальність органів виконавчої влади в аспекті права особи на освіту

63. Компетенція та відповідальність органів місцевого самоврядування в аспекті права особи на освіту

64. Компетенція та відповідальність держави й місцевого самоврядування у сфері комунальних послуг

65. Компетенція та відповідальність органів виконавчої влади у сфері комунальних послуг

66. Компетенція та відповідальність виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері комунальних послуг

67. Конституційна та конституційно-правова відповідальність як принцип територіальній організації влади

68. Організація роботи та відповідальність колегіальних органів публічної влади

69. Індивідуальна відповідальність учасників складу колегіальних органів публічної влади

70. Санкції в аспекті правової відповідальності

71. Санкції в аспекті конституційної та конституційно-правової відповідальності

72. Інституційна структура публічної влади та управління

73. Правовий статус органів публічної влади

74. Адміністративно-правовий статус органів публічної влади

75. Адміністративно-правовий статус органів держави та державних органів

76. Компетенція окремого органу виконавчої влади

77. Компетенція окремого міністерства

78. Компетенція окремого центрального органу виконавчої влади

79. Концептуальні засади фіскальної політики в управлінському аспекті

80. Концептуальні засади освітньої політики в управлінському аспекті

81. Компетенція місцевих органів центрального органу виконавчої влади

82. Компетенція окремого місцевого органу центрального органу виконавчої влади

83. Компетенція місцевої державної адміністрації

84. Компетенція окремого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації

85. Організації органу публічної влади: правовий статус

86. Організації органу публічної влади: адміністративно-правовий статус

87. Організація національної безпеки України: правовий статус

88. Організація національної безпеки України: адміністративно-правовий статус

89. Воєнна організація держави: правовий статус

90. Воєнна організація держави: адміністративно-правовий статус

91. Правоохоронна організація держави: правовий статус

92. Правоохоронна організація держави: адміністративно-правовий статус

93. Правові засади публічної служби

94. Публічна служба: правові засади видової відмінності

95. Принципи публічної служби

96. Організаційно-правові засади публічної служби

97. Організація роботи та оплата праці публічних службовців

98. Організація роботи та оплата праці державних службовців

99. Організація роботи та оплата праці посадових осіб органів місцевого самоврядування

100. Правова відповідальність публічних службовців

101. Конституційно-правова відповідальність вищих посадових осіб органів публічної влади

102. Конституційно-правова відповідальність вищих посадових осіб органів виконавчої влади

103. Правова відповідальність органів виконавчої влади

104. Правова відповідальність системи органів виконавчої влади

105. Правова відповідальність посадових осіб органів виконавчої влади

106. Правова відповідальність системи органів місцевого самоврядування

107. Конституційно-правова відповідальність вищих посадових осіб органів місцевого самоврядування

108. Правова відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування

109. Правова відповідальність посадових осіб представницьких органів місцевого самоврядування

110. Правова відповідальність виконавчих органів місцевого самоврядування

111. Правова відповідальність посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування

112. Правова характеристика публічної служби у Федеративній Республіці Німеччина та Україні: порівняльний аналіз

113. Аналіз публічної сфери управління в Україні.

114. Антикорупційні стратегії як засіб запобігання конфлікту інтересів на державній службі України

115. Вдосконалення системи управління державною службою.

116. Взаємодія України з державами Європейського Союзу щодо боротьби з корупцією в системі державної служби

117. Демократизація державного управління і проходження державної служби в Україні.

118. Державна служба в Україні як системне суспільне явище в умовах світової глобалізації.

119. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні: співвідношення та взаємозв’язок.

120. Державна служба: сутність, функції та перспективи трансформації в Україні.

121. Державне управління майбутнього: розвиток і освоєння нових можливостей і технологій

122. Ефективність державної служби: критерії та моделі її оцінки.

123. Європейський досвід управління персоналом на державній службі.

124. Запобігання корупції в системі державної служби України: політико-правові і організаційно-управлінські чинники

125. Зарубіжний досвід організації державної служби та використання його у вітчизняній практиці.

126. Зарубіжний досвід проходження державної служби (на прикладах країн Європи)

127. Історичний досвід підготовки кадрів управління в Україні.

128. Історичний досвід становлення інститутів державної служби в Україні.

129. Кадрова політика у сфері державної служби: цілі та пріоритети.

130. Кадрова служба органів державної влади: функції та структура.

131. Кадрове планування: завдання, методи і технології.

132. Кадровий потенціал державної служби: гендерний аналіз.

133. Концептуальні засади етики та культури професійної діяльності державних службовців в Україні

134. Механізми взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні

135. Модернізація державної служби в Україні як механізм підвищення ефективності державного управління.

136. Модернізація процедури працевлаштування

137. Модернізація системи підготовки державних службовців в Україні: вітчизняні та міжнародні проекти її реалізації

138. Модернізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

139. Модернізація системи професійної підготовки та післядипломної освіти державних службовців.

140. Можливості адаптації системи соціального захисту державних службовців в Україні до публічної служби прибалтійських держав Європейського Союзу

141. Мотивація та стимулювання праці державних службовців.

142. на державну службу в Україні

143. Напрями і етапи удосконалення системи управління персоналом на державній службі України

144. Новітні технології професіоналізації державної служби України

145. Оптимізація організаційно-правого забезпечення державного управління в Україні.

146. Організаційно-правові засади механізму проходження державної служби в Україні і шляхи його вдосконалення

147. Особливості історичного генезису інститутів державної служби на території України.

148. Особливості кадрового потенціалу державної служби у контексті національних характеристик і світових тенденцій

149. Особливості регулювання праці державних службовців в Україні.

150. Особливості управління організацією і реформуванням галузі охорони здоров’я (на прикладі міста обласного значення).

151. Особливості управлінської діяльності державних службовців в агропромисловому секторі (на прикладі міста обласного значення).

152. Особливості формування професійного іміджу державного службовця як засобу підвищення ефективності державної служби

153. Особливості формування та реалізації кадрової політики в органах місцевого самоврядування.

154. Політична посада та особливості її виконання.

155. Порівняльний аналіз систем державної служби в Україні та Російській Федерації.

156. Порівняльний аналіз систем публічної служби України, Франції та США.

157. Правовий статус державного службовця як основа його повноважень у галузі державного управління

158. Правовий статус службовців у органах місцевого самоврядування та його особливості

159. Пріоритетні напрями і технології оптимізації професійної підготовки державних службовців в Україні

160. Проблеми відповідності державної служби новій демократичній суспільно-політичній системі в Україні.

161. Психологія управлінської діяльності.

162. Регіональна кадрова політика, її зміст та напрямки реалізації.

163. Реформування державного управління і місцевого самоврядування в Україні та наближення до європейських стандартів

164. Реформування інституту державної служби України відповідно до потреб громадянського суспільства.

165. Реформування системи державної служби в Україні: напрямки та зміст.

166. Розвиток державної служби України в контексті трансформаційних процесів у Європейському Союзі.

167. Роль керівника у формуванні культури праці державних службовців.

168. Система державної служби України та держав-членів Європейського Союзу: порівняльний аналіз

169. Соціально-економічні проблеми забезпечення розвитку державної служби в Україні.

170. Специфіка діяльності державного службовця в системі управління аграрним комплексом (на прикладі міста обласного значення).

171. Співвідношення державної служби і служби в органах місцевого самоврядування: шляхи реформування в Україні

172. Становлення інституту політичного лідерства: регіональний рівень.

173. Сучасні технології реалізації державної кадрової політики.

174. Теоретико-методологічні проблеми класифікації функцій державного управління в Україні

175. Трансформація державної служби як економічного інституту в умовах ринкових відносин в Україні

176. Удосконалення механізму нормативно-правового забезпечення проходження державної служби в Україні

177. Управління кар'єрою державних службовців: напрями і засоби вдосконалення.

178. Управління персоналом на державній службі: світовий досвід та концептуальні підходи в Україні

179. Управлінська еліта в сучасній Україні: стан, перспективи формування.

180. Формування кар’єри державного службовця в контексті досвіду держав Європейського Союзу

181. Формування резерву керівних кадрів в органах державної влади.

182. Формування сучасної політико - управлінської еліти.

183. Шляхи подолання корупції в системі державної служби в Україні.

184. Програмне управління у сфері фізичної культури і спорту на регіональному рівні

185. Удосконалення механізму фінансування соціальної сфери

186. Державна служба України з лікарських засобів: особливості розвитку та функціонування системи

187. Організація та вдосконалення нормотворчого процесу суб’єктів нормотворення

188. Електронне врядування як інструмент підвищення ефективності державного управління

189. Формування та реалізація кадрової політики у сфері державної служби

190. Формування і реалізація державної політики у сфері загальної середньої освіти

191. Удосконалення адміністративної етики в професійній діяльності державних службовців

192. Вибір оптимальної психологічної моделі управління

193. Державне регулювання земельних відносин та захист прав власників земельних ділянок

194. Організація і функціонування системи управління персоналом в галузі культури

195. Роль керівника у формуванні культури праці державних службовців

196. Система пільг в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

197. Формування державної політики щодо оздоровлення та відпочинку дітей та проблеми її реалізації на місцевому рівні

198. Організація праці державного службовця

199. Впровадження системи наставництва на державній службі

200. Розвиток кадрового потенціалу в системі кадрової політики

201. Стратегічне управління галуззю та закладами охорони здоров'я.

202. Кадровий менеджмент у закладах охорони здоров'я

203. Особливості управління персоналом у страховій медицині

204. Реалізація кадрової політики державними органами на регіональному рівні

205. Особливості формування та реалізації кадрової політики в органах місцевого самоврядування

206. Особливості фінансування соціальної сфери

207. Діловий і службовий етикет в державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

208. Професійна культура державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

209. Розвиток мотивації персоналу в системі державної служби, служби в органах місцевого самоврядування

210. Сучасні технології реалізації державної кадрової політики.

211. Модернізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

212. Формування сучасної політико - управлінської еліти.

213. Регіональна кадрова політика її зміст та напрямки реалізації.

214. Кадрова служба органів державної влади: функції та структура.

215. Кадрове планування: завдання, методи і технології.

216. Становлення системи роботи з кадровим резервом.

217. Становлення інституту політичного лідерства: регіональний рівень.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти