ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Івано-Франківська обласна рада

(лист № 9 – 217/162/229 від 24.01.2013 р.)

1. Економічна та фінансова основа місцевого самоврядування (на прикладі конкретного району, міста чи області).

2. Розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій у розробленні й реалізації проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

3. Джерела та резерви підвищення дохідності місцевих бюджетів (на прикладі конкретного району, міста чи області).

4. Розвиток зеленого туризму, як інноваційний механізм використання ресурсів місцевих територіальних громад (на прикладі області).

5. Інноваційні моделі розвитку місцевої демократії, управління та інформування жителів місцевих громад.

6. Система управління земельними та майновими ресурсами територіальної громади.

7. Стан та шляхи вдосконалення законодавства з питань розробки, користування та охорони родовищ корисних копалин місцевого значення.

8. Проблеми зайнятості та міграції населення України: демо­графічний аналіз (на прикладі конкретного району, міста чи області).

9. Стан та шляхи розширення транскордонного співробітницт­ва регіону (на прикладі конкретного району, міста чи області).

10. Диспропорції регіонального розвитку в Україні та шляхи їх подолання.

11. Шляхи становлення громадянського суспільства в Україні.

12. Національна безпека України: сучасний стан державної мовної політики.

13. Вибори народних депутатів України у 2012 році та їх вплив на трансформацію суспільних процесів в Україні.

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

(лист № 46/1/1-13/01 – 140 від 17.01.2013 р.)

1. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

2. Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни;

3. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців: інноваційно-інформаційний аспект

4. Стратегічна роль персоналу органів державної влади у подоланні кризи

5. Порядок вирішення питань соціального забезпечення державних
службовців

6. Суперечності у сфері державного управління податковою системою та напрями її вирішення

7. Світова фінансова криза: виклики та висновки для пенсійних фондів

8. Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст

9. Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення

10. Державно-приватне партнерство як пріоритетний механізм реалізації сучасної інноваційної політики України

11. Економічні проблеми і перспективи стабілізації економіки України

12. Теорія і практика управління соціальними системами

13. Концептуальні засади взаємодії політики і управління

14. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

15. Використання сучасних інформаційних ресурсів та технологій у контексті популяризації туристичного потенціалу країни

16. Організаційно-правові засади регіональної політики органів місцевої виконавчої влади у сфері туристичного господарювання (зокрема у сфері сільського зеленого туризму; створення спеціалізованого фонду фінансової підтримки суб'єктів господарювання у сфері туристичної діяльності, як стимулюючого фактору розвитку туризму)

17. Вдосконалення системи взаємодії органів місцевої виконавчої влади у галузі туризму з туристичними підприємствами області для оптимізації організації туристичної діяльності

18. Основні напрями вирішення сучасних проблем соціально-економічного розвитку села

19. Ефективність впливу державних програм підтримки агропромислового комплексу на розвиток особистих селянських господарств

20. Стан і шляхи вдосконалення системи державної підтримки на зміцнення матеріально-технічної бази агропромислового комплексу

21. Надання якісних адміністративних та соціальних послуг як невід'ємна складова позитивного іміджу органів влади;

22. Зарубіжний досвід роботи органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг; моніторинг громадської думки щодо дій Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади

23. Розробка комплексної програми забезпечення житлом молодих сімей та малозабезпечених громадян

24. Планування соціально-економічного і культурного розвитку територіальних громад і територій

25. Впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

26. Заходи щодо забезпечення прозорості та відкритості органів державної влади та органів місцевого самоврядування

27. Правове регулювання земельних відносин та захист прав власників земельних ділянок

28. Управління місцевими фінансами

29. Проектний та інвестиційний менеджмент

30. Стратегічне планування

31. Запобігання і протидія корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

 

Львівська міська рада

(лист № 1101 – 4 від 04.02.2013 р.)

1. Розвиток комунікативних здібностей посадових осіб місцевого самоврядування

2. Технології конструктивного спілкування та раціональної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування при взаємодії з громадянами.

3. Законодавство з питань адміністративних послуг, регулювання діяльності у сфері підприємництва.

4. Теоретичні та практичні основи державно-приватного партнерства.

5. Нормативно-правові акти, які визначають можливість застосування в діяльності органів місцевого самоврядування систем управління якістю на основі діючих в Україні державних стандартів (ДСТУ), зокрема стандарти в галузі адміністративних послуг.

6. Принципи та критерії оцінювання якості надання послуг громадянам та підприємцям.

7. Технології надання адміністративних послуг із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

8. Оцінювання ефективності надання послуг, мети і шляхів

досягнення відповідної якості.

9. Планування заходів з подолання проблем (невідповідностей) у реалізації процесів надання послуг.

10. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації процесу надання послуг, зокрема можливість роботи в інтерактивному режимі зі споживачем послуг.

11. Володіння основами організаційної культури.

12. Володіння та вміння застосовувати психологічні особливості міжособистісних відносин.

13. Проблемні питання ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ.

14. Цивільний захист, як важлива форми збереження життя людей, безпечного функціонування об'єктів економіки та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

15. Вивчення прогресивного досвіду функціонування дозвільних центрів та шляхи його впровадження в Україні. Шляхи реформування дозвільної системи України. Проблема функціонування дозвільних центрів в контексті створення центрів надання адміністративних послуг Запровадження системи електронного документообігу між дозвільними центрами та дозвільними органами.

16. Новий кримінально-процесуальний кодекс України.

17. Нові підстави для порушення кримінальної справи проти директора і головного бухгалтера

18. Трудові і соціальні зміни, нова кадрова звітність. ЗУ «Про зайнятість населення» в дії.

19. Практика застосування ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

20. Практика застосування нормативно-правових актів при визначенні вартості будівництва, проектних робіт та підписанні актів приймання виконаних робіт. Підбір персоналу. Рекрутинг. Новий кримінально-процесуальний кодекс України. Нові підстави для порушення кримінальної справи проти директора і головного бухгалтера.

21. Трудові і соціальні зміни, нова кадрова звітність. ЗУ «Про зайнятість населення» в дії.

22. Практика застосування ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

23. Державне управління в галузі охорони здоров'я Основи планування і прогнозування. Управління ризиками. Підбір і адаптація персоналу.

24. Правильність оформлення адвокатського запиту Управління проектами. Правила ділової поведінки та комунікації. Публічний виступ. Правильне розставлення акцентів під час виступу. Інструменти планування робочого часу.

25. Щодо виникнення правочинів, де діти мають частку у зв'язку із реорганізацією БТІ.

26. Питання зміни до інструкцій про вчинення нотаріальних дій, що стосуються житла дітей.

27. Питання державних закупівель для бюджетних установ.

28. Процедура проходження документів.

29. Ефективні комунікації та психологія спілкування Адміністративний та кадровий менеджмент Економіка підприємництва. Захист прав дітей.

30. Правила експлуатації котелень.

31. Порядок відключення квартир від внутрішньобудинкових інженерних мереж за наявні борги з житлово-комунальних послуг.

32. Правила безпечного газокористування в Україні. Процедура зняття будинків з балансу місцевих рад. Технологія влаштування будівельного майданчика. Критерії включення будинків в титульні списки капітального ремонту. Правила торгівлі на ринках.

33. Українська ділова мова.

34. Запобігання і протидія корупції.

35. Доступ до публічної інформації.

36. Кадрові питання, зокрема звільнення за п.1 ст.40 КзпПУ.

37. Впровадження нового ЗУ "Про державну службу".

38. Планування бюджету за програмно-цільовим методом.

39. Складання програми модернізації ліфтового обладнання та її реальне виконання.

40. Розробка картосхеми інженерних споруд.

41. Вертикальне озеленення міських територій.

42. Розгляд органами опіки і піклування питань щодо захисту майнових та немайнових прав дітей.

43. Технологія конструктивного спілкування та раціональної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування при взаємодії з громадянами.

44. Впровадження інноваційних технологій у сфері житлового господарства

45. Узагальнення та впровадження ефективних методів роботи ОСББ.

46. Особливості застосування законодавства з питань самочинного будівництва.

47. Проблемні питання ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ.

48. Практичне застосування нового антикорупційного законодавства в органах місцевого самоврядування. Підвищення кваліфікації працівників з питань ділового українського мовлення.

49. Вивчення нового законодавства про державну службу. Законодавча база з питань підготовки проектів програм зовнішньоекономічного розвитку міста та створення спільних з іноземними партнерами підприємств.

50. Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

51. Експертиза цінності документів у виконавчих органах та комунальних підприємствах і установах міста.

52. Формування Номенклатури справ виконавчих органів та комунальних підприємств та установ.

53. Державні стандарти організаційно-розпорядчих документів.

54. Проблеми розробки, погодження та виконання Інструкції з діловодства.

55. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг. Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини місцевого та Національного значення. Розробка інвестиційних проектів (пропозицій) виконавчими підрозділами органів місцевого самоврядування.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти